Địa lý lớp 7 bài 9

Chia sẻ: thientam1001

nắm được mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng, giữa khai thác đất đai và bảo vệ đất . Biết được 1 số cây trồng , vật nuôi ở các kiểu MT khác nhau của đới nóng .

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 9

 

  1. Bài 9 : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG I – Mục tiêu : HS cần nắm : 1) Kiến thức : nắm được mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng, giữa khai thác đất đai và bảo vệ đất . Biết được 1 số cây trồng , vật nuôi ở các kiểu MT khác nhau của đới nóng . 2) Kĩ năng : luyện tập cách mô tả hiện tươg ĐL qua tranh liên hoàn và củng cố thêm kĩ năng đọc ảnh ĐL chho HS . - Rèn luyện khái niệm phán đoán ĐL cho HS ở mức độ cao hơn về mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng , giữa khai thác và bảo vệ đất trồng. II – Đồ dùng dạy học : - Ãnh về xói mòn , đất đai trên các sườn núi về cây cao lương .
  2. - Các hình SGK hình 9.1 , 9.2 , BĐ TN TG . III – Phương pháp : đàm thoại , phát vấn , nhóm, dùng lời . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài cũ : Các câu 1,2,3 trang 28,29 SGK. 3) Giảng : Hoạt động 1 : ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy và học Ghi bảng GV : Đới nóng MT có những I - ĐẶC đặc điểm khí hậu nào? ĐIỂM SẢN ? Nêu đặc điểm khí hâu.của XUẤT MT XĐ ẩm , MT nhiệt đới , NÔNG MT nhiệt đới gio` mùa  NGHIỆP : nêu đặc điểm chung của đới Ở đới nóng nóng ? … thuỷ lợi ? các đặc điểm này có ảnh (SGK) hưởng đối với cây trồng và
  3. mùa vụ ra sao ? Quan sát hình 9.2 và 9.1 nêu nguyên nhân dẵn đến xói mòn đất ở MT XĐ ẩm. GV dẫn dắt : + Lớp mùn ở đới nóng thường ko dày , nếu đất có độ dốc cao và mưa nhiều quanh năm thì điều gì sẽ xảy ra đối với lớp mùn này . + Nếu rừng cây trên vùng đồi núi ở đới nóng bị chặt hết và mưa nhiều quanh năm thì điều gì sẽ xảy với vùng đồi núi?  KL : - Đất đai ở đới nóng rất dễ bị nước mưa cuốn trôi hoặc xói mo`n nế ko có cây cối che phủ. - Cần thiết phải BV rừng và
  4. trồng rừng ở các vùng đồi núi. Hoạt động 2 : CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU. HS : đọc SGK và trả lới II - CÁC SẢN câu hỏi PHẨM NÔNG ? Nêu tên các cây lượnh NGHIỆP CHỦ thực và hoa màu chủ yếu YẾU : ở vùng đồng bằng và núi Cây trồng chủ ở nước ta . yếu … trồng trọt ? tại sao các vùng trồng ( SGK) lua` nước lại trùng với những vùng đông dân bậc nhất trên Thế Giới ? ( cây LT quan trọng nhất.) ? Cây công nghiệp là gì ? Kể tên 1 số loài các CN được trồng trên TG và 1 số loài cây CN được trồng ở nước ta.
  5. ? Kể tên các vật nuôi ở đới nóng và chúng đươc nuôi ở dâu ? So sánh tốc độ phát triển của chăn nuôi và trồng trọt. 4) Củng cố : Câu 1, 2, 3 SGK trang 32 5) Dặn dò : – học bài 9 – Đọc SGK bài 10
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản