Địa lý lớp 8 Bài 1

Chia sẻ: thientam1001

Châu Á là châu lục rộng lón nhất thế giới với diện tích là 44,4 Tr km2 , tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương , kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo .

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 1

PHẦN I . THIÊN NHIÊN , CON NGƯỜI Ở CÁC
CHÂU LỤC
CHƯƠNG XI. CHÂU Á
Bài : 1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ , ĐỊA HÌNH VÀ
KHOÁNG SẢN
A/ MỤC TIÊU :
* Giúp cho HS :
-KT: Hiểu rõ đặc điểm vị trí địa lý , kích thước , đặc
điểmđịa hình và khoáng sản của Châu Á.
-KN: Củng cố và phát triển kĩ năng đọc , phân tích và
so sánh các đối tượng địa lí trên bản đồ , lược đồ .
B/ ĐỒ DÙNG:
C/PHƯƠNG PHÁP:
- Đàm thoại, Nêu, giải quyết vấn đề.
D/TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC
1/ ỔĐTC:
2/ KTBC: Sự chuận bị của học sinh
3/ Bài mới :
- Giới thiệu : Ở lớp 7 các em đã học về thiên nhiên và
con người của năm châu lục rồi , hôm nay các em sẽ
học tiếp thiên nhiên và con người của châu á , là châu
rộng lớn nhất ,có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa
dạng .Vậy bài học hôm nay giúp các em hiểu thêm các
điều đó .

Hoạt động gv & hs Nội dung chính
• Hoạt động 1 : Hoạt động 1. Vị trí địa lí và
lớp kích thước châu lục
- Các em quan sát lược đồ 1.1 :
trang 4 cho biết : - Châu Á là châu lục
? Điểm cực bắc và điểm cực rộng lón nhất thế
Nam phần đát liền của châu Á giới với diện tích là
nằm trên vĩ độ địa lí nào ? 44,4 Tr km2 , tiếp
( Vĩ cựcbắc nằm trên vĩ tuyến giáp với hai châu lục
77044’B và điểm cực nam nắm và ba đại dương ,
trên vĩ tuyến 1016’B ) kéo dài từ vùng cực
bắcđến vùng xích
- GV nói thêm và chỉ trên bản đạo .
đồ :
+ Cực bắc châu á là mũi Sê-li-u-
xkin.
+ Cực nam châu á là mũi Piai.
+ Cực đông châu á là mũi Đê-
giơ-nep.
+ Cực tây châu á là mũi Baba .

? Châu á giáp với các đại dương
và các châu lục nào ?
( Châu á giáp Thái Bình
Dương , Bắc Băng Dương và
An Độ Dương ; giáp châu Âu và
châu Phi , còn châu Đại Dương
thì châu Á tiếp cận chứ không
tiếp giáp .)
? Chiều dài từ diểm cực bắc
đến điểm cực nam , chiều rộng
từ bờ tây sang bờ đông nơi rộng
nhất là bao nhiêu km ?
( Chiều dài cực bắc đến cực
nam là 8.500 km ) 2. Đặc điểm địa
( Chiều rộng từ bờ tây sang bờ hình & khoáng sản :
đông là 9.200 km )
a. Đặc điểm địa
? Vị trí nắm từ vùng cực bắc hình :
đến xích đạo , kích thướctừ tay - Trên lãnh thổ châu á
sang đông rộng lớn vậy có ảnh có nhiều hệ thống
hưởng gì đén việc hình thành núi , sơn nguyên cao ,
khí hậu ? đồ sộ chạy theo hai
( Làm cho việc hình thành khí hường chính : Bắc –
hậu đa dạng và phức tạp , các Nam và Đông – Tây .
đới khí hậu thay đổi từ bắc - Có nhiều đồng
xuống nam và từ tây sang bằng rộng lớn nằm
đông ) xen kẽ với nhau làm
- Để biết được địa hình và cho địa hình bị chia
khoáng sản châu á châu á như cắt phức tạp .
thế nào phần

* Hoạt động 2 :Hoạt động b. Khoáng sản :
nhóm chia lớp làm 4 nhóm : - Châu Á có nguồn
a. Các em quan sát lược đồ 1.2 khoáng sản rất phong
trang 5 hãy : phú và có trữ lượng
- Nhóm 1 : tìm , đọc tên và chỉ lớn , quan trọng nhất
trên bản đồ các dãy núi chính : là : dầu mỏ , khí đốt ,
Himalaya, Côn Luân , Thiên Sơn than , sắt , Crôm , và
, An-tai . nhiều kim loại màu
( GV nói thêm núi châu á là núi khác .
cao nhất thế gới , còn được coi
là “nóc nhà” của thế gới )
- Nhóm 2 : tìm , đọc tên và chỉ
trên bản đồ các sơn nguyên
chính : Trung Xibia , Tây Tạng ,
Aráp , Iran , Đề – can .
- Nhóm 3 : xác điịnh hướng các
nhóm núi chính .
( có hai hướng chính : đông –
tây hoặc gần đông – tây; bắc –
nam hoặc gần bắc nam ) .
- Nhóm 4 : tìm , độc tên và chỉ
trên bản đồ các đồng bằng lớn
bậc nhất : Tu – ran , lưỡng hà ,
An – haqừng , Tây Xibia , Hoa
bắc , hoa trung .

* Hoạt động 3 : hoạt động
lớp .
? Dựa vào 1.2 chobiết châu Á có
nhữngkhoáng sản chủyếu nào ?
(Dầu mỏ , khí đố , than , sắt,
đồng , thiết …)
? Dầu mỏ và khí đốt tập trung ở
những khu vực nào ?
(Nhất là ở Tây Nam Á nên đây
là một trong những điểm nóng
của thế giới và ở Đông Nam Á )

? Như vậy ở Việt Nam ta có
mỏ dầu không ? Hãy kể tên một
vài mỏ dầu mà em biết ?
( Như mỏ Bạch Hổ , mỏ
ĐạiHùng , mỏ Rạng Đông , mỏ
Rồng … ở vùng biển Vuãng Tàu
)


4. Củng cố : 1. Vị trí và kích thước lãnh thổ của châu á
có ý nghĩa như thế nào đến khí hậu ?
( Làm cho việc hình thành khí hậu đa dạng và phức
tạp , các đới khí hậu thay đổi từ bắc xuống nam và từ
tây sang đông )
2 : Hãy nêu các đặc điểm địa hình của châu á ?
5. Dặn dò : Về học bài chuẩn bị bài thực hành
E/ RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.....................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản