Địa lý lớp 8 Bài 11

Chia sẻ: thientam1001

- Thấy được dân cư Nam Á chủ yếu theo đạo An Độ Giáo , Hồi Giáo . Tôn giáo ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế , xã hội Nam Á . - Thấy các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển , trong đó An Độ có nền kinh tế phát triển nhất

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 11

Bài : 11 DÂN CƯ – ĐẶC ĐIỂM
KINH TẾ
KHU VỰC NAM Á
I. MỤC TIÊU :
- Phân tích lược đồ phân bố dân cư khu cực
Nam Á và bảng số liệu thống kê để nhận biết
và trình bày được : đây là khu vực tập trung dân
cư đông đúc với mật độ dân số lớn nhất trên
thế giới .
- Thấy được dân cư Nam Á chủ yếu theo đạo
An Độ Giáo , Hồi Giáo . Tôn giáo ảnh hưởng
lớn đến phát triển kinh tế , xã hội Nam Á .
- Thấy các nước trong khu vực có nền kinh tế
đang phát triển , trong đó An Độ có nền kinh tế
phát triển nhất
II. CHUẨN BỊ : Lược đồ phân bố dân cư Nam
Á ( sgk) , bảng số liệu , bản đồ phân bố dân cư
Châu Á , tranh , ảnh .
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1.On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số
2.Kiểm tra bài cũ : (5p)
- Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á
- Nam Á có các kiểu khí hậu nào ? Xác
định 1 số sông ở Nam Á
3. Bài mới : (35p)- Giới thiệu Bài .

Hoạt động của GV và HS Nội dung
- TQ : bảng số liệu . Đọc bảng
số liệu ⇒Mật độ dân số Nam 1.DÂN CƯ
Á
- Mật độ dân số Nam Á = Dân
số : diện tích = 302 ng/km2
- Tính mật độ dân số các khu - Mật độ dân số
vực . So sánh Mật độ dân số cao nhất trong
Nam Á với mật độ dân số các khu vực của
khu vực khác của Châu Á Châu Á
⇒Mật độ dân số Nam Á cao
nhất trong khu vực .
- TQ : H 11.1
+ Kể tên các đô thị trên 8 triệu
dân
+ Các đô thị trên 5 triệu dân
+ Các đô thị tập trung ở đâu ?
Tại sao ?
? Sự phân bố dân cư như thế - Dân cư tập
nào ? trung đông nhất
- Không đều , dân cư tập trung Châu á
ở các vùng đồng bằng , dãy
đồng bằng ven biển , chân dãy
Gát đông và Gát Tây , khu vực
sườn nam Hy-ma-lay-a
- TQ : bảng 11.1
Kể tên 2 khu vự đông dân nhất
Châu Á ? Trong đó , khu vực
nào có mật độ dân số cao hơn ?
( Đông Á : 127,8 người / km2 ,
Nam Á : 302 ng/ km2
- Cho HS đọc 1 đoạn sgk
? Có những tôn giáo nào ? Tôn
giáo ảnh hưởng như thế
nào đến kinh tế – xã hội trong
khu vực ?
- HS trả lời

- GV : Nam Á là khu vực đông
dân nhất thế giới trong đó An 2.ĐẶC ĐIỂM
Độ có dân số hơn 1 tỷ người . KINH TẾ -XÃ
Dân số chủ yếu theo An Độ HỘI:
giáo , Hồi giáo . Ngoài ra còn
theo đạo Thiên Chúa giáo , Đại
Xích , Phật giáo . Tôn giáo có
ảnh hưởng lớn đến vai trò đời
sống , kinh tế chính trị , của
các nước trong khu vực .
- Nam Á trước kia là thuộc địa
của Anh mang tên là An Độ ,
năm 1947 , các nước Nam Á
giành độc lập và tiến hành xây
dựng nền kinh tế tự chủ của
mình . tuy nhiên , do bị đế
quốc Anh đô hộ kéo dài gần
200 năm ( 1763 - 1949) ⇒Luôn
có những mâu thuaỗnung đột
xãy ra giữa các sắc tộc , dân
tộc , tôn giáo nên tình hình
trong khu vực thiếu ổn định ,
ảnh hưởng đến sự phát triển
kinh tế vốn nghèo nàn , lạc
hậu của các nước Nam Á
- TQ : H 11.3 và 11.4
- Một vùng nông thôn ở Nê-
pan , thu hái chè ở Xri-lan-ca - Các nước trong
- TQ H 11.2 khu vực có nền
? Nhận xét sự chuyển dịch cơ kinh tế đang phát
cấu ngành kinh tế của An Độ . triển ,hoạt động
Sự chuyển dịch đó phản ánh sản xuất nông
xu hướng phát triển kinh tế nghiệp là chủ
như thế nào ? yếu
( Giảm giá trị tương đối nông
nghiệp , tăng giá trị công
nghiệp và dịch vụ )
? Nguyên nhân dẫn đến sự
chuyển dịch đó ? ( Giành độc
lập , xây dựng nền kinh tế tự - An Độ là nước
chủ , xây dựng nền công có nền kinh tế
nghiệp hiện đại ) phát triển nhất .
ạ An Độ là nước có nền công
nghiệp phát triển nhất trong
khu vực Nam A
- Kể tên 1 số ngành công
nghiệptiên tiến ở An Độ .
? Tại sao trước chiến tranh thế
giới lần II , An Độ từ 1 nước
thiếu lương thực . Sâu chiến
tranh thế giới lần II , An Độ
lại là nước đáp ứng được nhu
cầu trong nước mà còn dư để
xuất khẩu ?
- GV : Sau giải phóng An Độ
tập trung sức đẩy mạnh sản
xuất nông nghiệp , các nhà
nông học An Độ đã nghiên cứu
lai tạo được những giồng lúa
có năng suất cao , chống được
sâu bệnh tốt .

4. Đánh Giá
- Nêu đặc điểm dân cư khu vực Nam Á .
- Nam Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn
nào ?
- dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào ?
- Nêu tình hình kinh tế xã hội khu vực Nam Á
.
5. Dặn dò :
- Tìm hiểu khu vực Đông Á . Sưu tầm tranh
ảnh về núi Phú Sĩ , sông Trương Giang , động
đất , núi lửa …
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản