Địa lý lớp 8 bài 17

Chia sẻ: thientam1001

Năm 1999 Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã có 10 nước thành viên và hợp tác cùng nhau để phát triển đồng đều, ổn định trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 bài 17

Bài 17
HIỆP HỘI CÁC NƯỚC
ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
Nắm được sự ra đời của hiệp hội. Mục tiêu
hoạt động và những thành tựu đạt được trong
kinh tế. Những thuận lợi và khó khăn của Việt
Nam khi tham gia hiệp hội.
Củng cố kỹ năng phân tích số liệu.
II. CHUẨN BỊ :
- Bản đồ các nước Đông Nam Á .Tranh ảnh các
nước trong khu vực.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1. Ổn định lớp: (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét

trực nhật.
2. Kiểm tra bài củ: (4ph)

- Câu hỏi 1: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến
hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển
chưa vững chắc? (vì dễ bị ảnh hưởng từ các
tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú
ý bảo vệ trong quá trình phát triển đất nước)
- Câu hỏi 2: Quan sát h16.1 cho biết khu vực
Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu
nào? Phân bố ở đâu?
3. Bài mới: (35ph)

- Giới thiệu: cho các em nhắc lại “câu chuyện
bó đũa”, ASEAN được thành lập vào ngày 8
tháng 8 năm 1967, việc thành lập này tạo điều
kiện thúc đẩy các nước cùng phát triển kinh tế.

Hoạt động của GV và HS T Nội dung
G
 Hoạt động 1: lớp 10 1. Hiệp hội các
-Xem hinh17.1 cho biết: ’ nước Đông
? Năm nước đầu tiên tham Nam Á.
gia vào ASEAN? Những
nước nào gia nhập sau Việt -Năm 1999 Hiệp
Nam? hội các nước
(5 nước đầu tiên: Thái Đông Nam Á đã
Lan, Malaixia, Inđônêxia, có 10 nước thành
Xingapo, Philippin) viên và hợp tác
(nước gia nhập sau Việt cùng nhau để
Nam: Mianma, Lào, phát triển đồng
Campuchia) đều, ổn định trên
nguyên tắc tự
-Lúc đầu sáng lập hiệp hội nguyện, tôn
là để hợp tác về quân sự 10 trọng chủ quyền
giữa các nước, về sau mở ’ của nhau.
rộng quan hệ nhiều mặt
như: kinh tế ….

 Hoạt động 2: lớp 2. Hợp tác để
? Em hãy cho biết các nước phát triển kinh
Đông Nam Á có những điều tế - xã hội:
kiện thuận lợi gì để hợp tác -Sự hợp tác đã
phát triển kinh tế? đem lại nhiều
(Vị trí các nước gần gũi kết quả trong
với nhau, đương giao kinh tế, văn hóa,
thông thuận lợi) xã hội của mỗi
(truyền thống văn hóa, nước.
sản xuất có nhiều nét
tương đồng)
(lịch sử đấu tranh, xây
dựng đất nước có những
điểm giống nhau, con
người dễ hợp tác với
nhau)
15
-Gia nhập vào khối giúp đỡ ’
cho các nước chậm phát
triển, chuyển giao công
nghệ … xây dựng những
tuyến đường xuyên quốc
gia.

? Xem bảng 17.2 nhận xét
về sự chênh lệch thu nhập
bình quân đầu người của
các nước? 3. Việt Nam
(nước có thu nhập trên trong ASEAN:
1000 USD: Brunây,
Malaixia, Thái Lan, -Tham gia vào
Xingapo) ASEAN, Việt
(nước có thu nhập dưới Nam có nhiều cơ
1000 USD: Campuchia, hội để phát triển
Inđônêxia, Lào, Philippin, kinh tế - xã hội
Việt Nam) nhưng cũng có
nhiều thách thức
 Hoạt động 3 : nhóm. cần vượt qua.
? Đọc phần 3 cho biết
những thuận lợi của Việt
Nam trong quan hệ mậu
dịch và hợp tác với ASEAN?
(sgk)
?Liên hệ thực tế đất nước,
nêu một vài ví dụ về sự hợp
tác ?
(Đại hội thể thao Đông
Nam Á lần 22 vào năm
2003 ơ Việt Nam, khách du
lịch)

4. CUÛNG COÁ (4ph)
- Câu hỏi 1: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các
nước Đông Nam Á thay đổi qua thời gian như
thế nào?
(trước kia hợp tác về quân sự thì nay về cả
kinh tế, …)
- Câu hỏi 2: Phân tích những thuận lợi và khó
khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của
ASEAN?
5. DẶN DÒ : (1ph)
- Về nhà học bài này, lam bài tập 3 & 4 trang
61, chuẩn bị trước bài18.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản