Địa lý lớp 8 Bài 2

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
360
lượt xem
8
download

Địa lý lớp 8 Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khí hậu châu á phân hoá rất đa dạng , thay đổi theo các đới từ bắc xuống nam và theo các khiểu từ duyên hải vào nội địa .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 2

  1. Bài 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á A/ MỤC TIÊU : -KT: Hiểu được tính phức tạp , đa dạng của khí hậu châu Á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lí , kích thước rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh của lãnh thổ . + Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu của châu Á . -KN: Củng cố và nâng cao kĩ năng phân tích , vẽ biểu đồ và nâng cao kĩ năng phân tích , vẽ biểu đồ đọc lược đồ khí hậu . B/ ĐỒ DÙNG: - Bản đồ địa hình , khoáng sản và sông hồ châu Á . - Lược đồ vj trí địa lí châu Á trên Địa Cầu . C/ PHƯƠNG PHP - Nu v giải quyết vấn đề, Hoạt động nhĩm.
  2. D/ TIẾN TRÌNH BÀI : 1/ ỔĐTC: 2/ KTBC: : Câu hỏi 1 : Vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ của châu Á có ý nghĩa như thế nào đến khí hậu ? Câu hỏi 2 : Hãy nêu các đặc điểm địa hình châu Á . 3/ Bài mới : - - Giới thiệu : Châu Á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo , có kích thước rộng lớn , cấu tạo địa hình phức tạp , vậy các em sẽ hiểu qua bài này Hoạt động gv & hs Nội dung chính  Hoạt động 1 : cả 1. Khí hậu lớp . châu á phân - Quan sát hình 2.1 cho hoá rất đa biết : dạng .
  3. ? Từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo dọc kinh - Khí hậu châu tuyến 80o Đ có các đới á phân hoá rất khí hậu nào ? đa dạng , thay ( Có đới khí hậu cực và đổi theo các đới cận cực ; ôn đới ; cận từ bắc xuống nhiệt đới ; khí hậu nam và theo các xích đạo ). khiểu từ duyên hải vào nội ? Giải thích tại sao địa . châuÁchia thành nhiều đới khí hậu ? (Do châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ từ bắc xuống nam ) ( do châu á có kích thước rộng lớn nên ảnh hưởng của lục địa và đại dương dến sự thay đổi của khí 2/ Khí hậu
  4. hậu ) châu Á phổ biến là các ? Quan sát hình 2.1 cho kiểu khí hậu biết một trong các đới lục địa . có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu - Các kiểu khí thuộc đới đó ? hậu gió mùa ( đó là đới khí hậu cận châu Á gồm các nhiệt : kiểu cận nhiệt loại : khí hậu địa trung hải , kiểu gió mùa nhiệt cận nhiệt gió mùa , đới phân bố ở kiểu cận nhiệt lục Nam Á và Đông địa , kiểu núi cao ) Nam Á ; khí hậu gió mùa  Hoạt động 2 : nhóm cận nhiệt và . phân bố ở Đông Á. ?Quan sát hình 2.1 hãy nhìn các khu vực thuộc - Các kiểu khí các kiểu khí hậu gió hậu gió mùa
  5. mùa ? Nêu đặc điểm lục địa phân bố của nó ? ( SGK ) chủ yếu trong ( Kiểu khí hậu nhiệt các vùng nội đới gió mùa ở KV địa và khu vực :Nam á , đông nam á ) Tây Nam Á . ( Kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới ở KV : Đông á ) ? Chỉ những khu vực thuộc khu vực khí hậu lục địa ? (Trả lời nhìn vào hình 2.1 SGK ) ? Các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì ? ( Các kiểu khí hậu lục địa giống nhau là đều
  6. phân bố trong các vùng nội địa ). 4/ Củng cố : a : Giải thích tại sao khí hậu châu Á chia thành nhiều đới ? b : Xát định trên lược đồ sự phân bố các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á?( nêu tên kiểu khí hậu và khu vực phân bố ) 5/ Dặn dò : - Về nhà học bài này , làm bài tập 1 & 2 trang 9 và chuẩn bị trước bài 3 . E/ RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ................................................
Đồng bộ tài khoản