Địa lý lớp 8 Bài 24

Chia sẻ: thientam1001

- Biển Đông là 1 vùng biển lớn , tương đối kín , thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á - Là vùng biển rộng gấp nhiều lần phần đất liền và có giá trị to lớn về nhiều mặt

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 24

Bài : 24
VÙNG BIỂN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Nắm được đặc điểm tự nhiên Biển
Đông . Hiểu biết về tài nguyên và môi
trường vùng biển VN .
- Cũng cố nhận thức về vùng biển chủ
quyền của VN
- Xây dựng lòng yêu biển và ý thức bảo
vệ , xây dựng vùng biển quê hương giàu
đẹp .
II. CHUẨN BỊ : Bản đồ Biển Đông hoặc
khu vực Đông Nam Á , tranh ảnh về tài
nguyên và cảnh đẹp vùng biển VN , cảnh
biển bị ô nhiễm ( nếu có )
IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1. Ổn định lớp : (1p) : Báo cáo sĩ số ,
nhận xét trực nhật , kiểm tra bài tập .
2. Kiểm tra bài cũ : (4p)
3. Bài mới : (35p)
- Giới thiệu bài : Vùng Biển Đông và lục
địa có mối quan hệ với nhau như thế
nào ? Anh hưởng đến khí hậu ra sao và
nó có ý nghĩa đối với công nghiệp hoá ,
hiện đại hoá đất nước như thế nào
được thể hiện qua bài này
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
 Hoạt động 1 : HĐ lớp 1. Đặc điểm
? Tìm trên H 24.1 , vị trí các chung của
eo biển và các vịnh vừa nêu vùng biển
trên bản đồ ? ( Eo : Việt Nam :
Malắcca , Gas-pa ,
Calimantan , Balabăc, Min- - Biển Đông
đô-rô , basi , đài Loan ) là 1 vùng biển
( Vịnh : Bắc Bộ , vịnh Thái lớn , tương
Lan ) đối kín , thể
- Cho HS đọc phần 1.b hiện rõ tính
- TQ : Quan sát H 24.2 , cho chất nhiệt
biết nhiệt độ nước biển đới gió mùa
tầng mặt thay đổi như thế Đông Nam Á
nào ?
? Phần biển Việt Nam
nằm trong Biển Đông có - Là vùng
diện tích bao nhiêu km2 , biển rộng
tiếp giáp vùng biển với gấp nhiều
nước nào ? lần phần đất
( Về diện tích chưa phân liền và có giá
định rõ ràng ; tiếp giáp với trị to lớn về
vùng biển Trung Quốc và nhiều mặt
Campuchia )
? Quan sát H 24.3 cho biết
hướng chảy của các dòng
biển hình thành trên Biển
Đông tương ứng với 2 mùa
gió chính khác nhau như
thế nào ?
( dòng biển mùa đông có 2. Tài nguyên
hướng chảy từ đông bắc và bảo vệ môi
xuống tây nam ; ứng với gió trường biển
mùa đông bắc ) Việt Nam.
( dòng biển mùa hạ chảy từ
tây nam lên đông bắc ; ứng - Cần phải có
với mùa gió tây nam ) kế hoạch
* Hoạt động 2 : nhóm . khai thác và
- Nhóm chẵn : hãy cho biết bảo vệ biển
một số tài nguyên của vùng tốt hơn để
biển nước ta ? Chúng là cơ góp phần vào
sở cho nhửng ngành kinh sự ngiệp công
tế nào ? nghiệp hoá ,
( khoáng sản : là cơ sở hiện đại hoá
cho ngành khai thác khoáng đất nước .
sản phát triển ) ( hải sản :
là cơ sở chongành khai thác
& chế biến hải sản phát
triển )
( mặt nước : là cơ sở cho
ngành giaothong vận tải
phát triển ) ( bờ biển : là cơ
sở cho ngành du lịch & hải
cảng phát triển )
- Nhóm lẻ : các em hãy cho
biết 1 só thiên tai thường
gặp trên vùng biển nước ta
? Muốn khai thác lâu bền
và bảo vệ tốt môi trường
biển Việt Nam , chúng ta
phải làm gì ?
( bão biển , nước dâng ,
sóng thần …)
(giáo dục người dân có ý
thức bảo vệ nguồn nước :
rác thải , xác động thục
vật, nước thải công
gnhiệp , chất thải dầu khí
phải được qua xử lí )


4/ CỦNG CỐ :
Câu hỏi 1: Vùng biển Việt Nam
mang tính chất nhiệt đới gió mùa , em hãy
chứng minh điều đóthong qua các yếu tố
khí hậu biển ?
Câu hỏi 2 : Biển đã đem lại những
thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế
và đời sống của nhân dân ta ?
5/ DẶN DÒ :
- Về nhà học bài này , làm bài tập 3 &
đọc bài đọc thêm trang91 , chuẩn bị
trước bài 25.-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản