Địa lý lớp 8 Bài 34

Chia sẻ: thientam1001

Đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ : - Có chế độ nước thất thường . Mùa lũ từ tháng 6 – 10 và cao nhất vào tháng 8 2. Sông ngòi Trung Bộ : - Thường ngắn , dốc , phân thành nhiều khu vực nhỏ độc lập . Lũ lên nhanh và đột ngột , nhất là khi gặp mưa và bão lớn .Mùa lũ tập trung vào cuối năm từ tháng tháng 9 đến tháng 12 ( mùa đông )

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 34

Bài : 34CÁC HỆ THỐNG SÔNG
CHÍNH Ở NƯỚC TA
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
* Giúp HS :
- Vị trí tên gọi chín hệ thống sông lớn
- Đặc điểm 3 vùng thuỷ văn ( Bắc , Trung , Nam
Bộ )
- Một số hiểu biết về khai thác các nguồn lợi
sông ngòi và giải pháp phòng chống lũ lụt ở nước
ta
- Rèn luyện kỹ năng cho HS biết cách chỉ sông
trên bản đồ từ thượng nguồn về hạ nguồn .
II. CHUẨN BỊ :
- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam hoặc lược
đồ , bảng hệ thống sông lớn VN , hình ảnh chống
lũ lụt ở nước ta …
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ : (4p)

- Nêu đặc điểm sông ngòi Việt Nam . xác định 1
số sông lớn trên bản đồ Việt Nam .
- Cho biết đặc điểm kinh tế của sông ngòi Việt
Nam . Nêu biện pháp làm cho sông ngòi không
bị ô nhiễm ?
3. Bài mới : ( 35p)
- Giới thiệu bài : Sau khi đã học bài Đặc
điểm sông ngòi VN , hôm nay các em tìm hiểu tiếp
các hệ thống sông lớn ở nước ta , có sông lũ về
mùa hạ , có sông lũ về mùa đông , cần phải làm gì
để chung sống với lũ ở đồng bằng S. Cửu Long ?

Hoạt động của GV và HS Nội dung
- TQ : Bản đồ sông ngòi VN . - Nước ta có 9 hệ
Hãy kể 9 lưu vực sông lớn của thống sông lớn :
VN ?
( - Ở Bắc Bộ : S.Hồng ,
S.Thái Bình , S.Kỳ Cùng – Bằng
Giang , S.Mã)
( - Ở Trung Bộ : S.Thu Bồn ,
S.Ba )
( - Ở Nam Bộ : S.Đồng Nai –
Vàm Cỏ , S.Cửu Long )
 Hoạt động 1 : Hoạt động

nhóm : 1. Đặc điểm
* Nhóm 1 : Để khai thác thuỷ lợi sông ngòi Bắc
, thuỷ điện cho đồng bằng sông Bộ :
Hồng nhân dân ta phải làm gì ? - Có chế độ nước
( Xây dựng hồ chứa nước dùng thất thường . Mùa
cho thuỷ lợi , thuỷ điện . Xây lũ từ tháng 6 – 10
hệ thống thuỷ lợi kênh mương và cao nhất vào
để tưới tiêu ) tháng 8
* Nhóm 2 : Nêu đặc điểm sông
ngòi Bắc Bộ ? ( trả lời sgk )
? So sánh cách tiêu lũ ở đồng
bằng sông Hồng và đồng bằng 2. Sông ngòi
sông Cửu Long ? Trung Bộ :
( - Ở ĐB S. Hồng : lũ xả theo
sông có nhánh ra vịnh Bắc Bộ - Thường ngắn ,
hay cho vào các ô trũng đã chuẩ dốc , phân thành
bị hoặc bơm nước từ đồng nhiều khu vực
ruộng ra sông nhỏ độc lập . Lũ
- Ở đồng bằng S.Cửu Long : lên nhanh và đột
tiêu lũ ra vùng biển phía Tây ngột , nhất là khi
Nam ) gặp mưa và bão
* Nhóm 3 : Nêu đặc điểm chung lớn .Mùa lũ tập
sông ngòi Trung Bộ ? ( trả lời trung vào cuối
sgk ) năm từ tháng
? Vì sao sông ngòi Trung Bộ lại tháng 9 đến tháng
có đặc điểm như vậy ? Tìm trên 12 ( mùa đông )
bản đồ 1 số sông lớn ở Trung
Bộ ? 3. Sông ngòi Nam
( - Vì : hẹp ngang và nằm sát Bộ :
biển bên cạnh đó còn có nhiều
đồi núi ăn ra sát biển nên sông - Có lượng nước
có dòng chảy dốc ) chảy lớn , chế độ
nước cũng theo
mùa nhưng điều
hoà hơn sông ngòi
Bắc và Trung Bộ
* Nhóm 4 : Nêu đặc điểm chung - Lòng sông rộng
của sông ngòi Nam Bộ ( trả lời và sâu . Mùa lũ từ
sgk ) tháng 7 – 11
? Hãy cho biệt đoạn sông Mê t Phải sẳn sàng
kông chảy qua nước ta có tên phòng chống lũ ,
chung là gì ? Chia làm mấy bảo vệ đời sống
nhánh , tên của các sông nhánh và sử dụng các
đó đổ nước ra biển bằng những nguồn lợi từ
cử nào ? nước sông
( - Có tên chung là : Cửu Long ,
chia làm 2 nhánh : S.Tiền và
S.Hậu )
( - Có 9 cửa : Cửa Tiểu , Cửa
đại , Ba Lai , Hàm Luông , Cổ
Chiêng , Cung Hầu , Định An ,
Bá Sắc , Trần Đề )
? Em hãy nêu những thuận lợi và
khó khăn do lũ gây ra ở đồng
bằng sông Cửu Long ?
( - Thuận lợi : Đồi đắp phù
sa , mở rộng diện tích đồng
bằng , rửa chua rửa mặn đất ,
đánh bắt thuỷ sản tự nhiên
trên sông , trên đồng ruộng ;
giao thông đường thuỷ thuận
lợi , phát triển du lịch trên kênh
rạch và rừng ngập mặn )
( - Khó khăn : Gây ngập lụt
diện tích rộng và kéo dài ; gây ô
nhiễm môi trường , gây dịch
bệnh , gây thiệt hại nhân
mạng , gia súc , nhà cửa , mùa
màng )
- Các nhóm trình bày – Bổ sung –
GV chuẩn xác kiến thức
4. Đánh giá : (4p)
- Vì sao sông ngòi Trung Bộ có lũ lên nhanh và
đột ngột ?
- Xác định trên bản đồ chín hệ thống sông lớn
nước ta
- Bài tập trắc nghiệm
5. Dặn dò : (1p)
- Về học bài , làm bài tập 2 , 3 sgk trang 123 .
Chuẩn bị bài 35
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản