Địa lý lớp 8 Bài 35

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
776
lượt xem
18
download

Địa lý lớp 8 Bài 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng ; - Lượng mưa trung bình tháng trong năm = tổng số lượng mưa từng tháng chia cho 12 tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 35

  1. Bài : 35 THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU THUỶ VĂN VIỆT NAM I. MỤC TIÊU : * Giúp cho HS : - Cũng cố các kiến thức về khí hậu , thuỷ văn Việt Nam thông qua 2 lưu vực sông ; lưu vực sông Hồng ( Bắc Bộ ) và lưu vực sông Gianh ( Trung Bộ ) - Nhận rõ mối quan hệ của các hợp phần trong cảnh quan tự nhiên . Cụ thể là mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông .
  2. - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ , kỹ năng sử lý và phân tích số liệu khí hậu , thuỷ văn II. CHUẨN BỊ : bản đồ sông ngòi Việt Nam , biểu đồ khí hậu … III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC : 1.On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : (4p) - Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ . Cho biết giá trị kinh tế của chúng . Xác định trên bản đồ 1 số sông lớn ở Bắc Bộ . - Nêu đặc điểm sông ngòi nam Bộ . Nêu giá trị kinh tế . Xác định trên bản đồ . 3.Bài mới : (35p)
  3. a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng khu vực . b. Tính thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng ; - Lượng mưa trung bình tháng trong năm = tổng số lượng mưa từng tháng chia cho 12 tháng c. Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng khu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung . - Mùa mưa bao gồm các tháng liên tục có lượng mưa tháng lớn
  4. hơn lượng mưa trung bình tháng trong năm - Mùa lũ bao gồm các tháng liên tục có lưu lượng dòng chảy hàng tháng lớn hơn lưu lượng trung bình tháng trong năm t Do đó ta có thể kết luận như sau : Lưu Lượn Mùa Lưu Mà vực g mưa mưa lượng lũ TB TB tháng tháng / năm /năm 3 Sông 153m Từ 3632m / Từ Hồng m thán s thán g5– g 6 hết đến
  5. thán hết g 10 thán g 10 Sông 186m Từ 61,7m3/s Từ Gian m thán thán h g 8 g 9 đến đến hết hết thán thán g 11 g 11 4. Đánh giá : (4p) Bài tập cũng cố . 5. Dặn dò : (1p) Chuẩn bị bài 36
Đồng bộ tài khoản