Địa lý lớp 8 Bài 9

Chia sẻ: thientam1001

Tây Nam Á nằm ở ngã 3 Châu Á , Au , Phi , là khu vực nhiều núi , cao nguyên , khí hậu khô hạn , và có nguồn dầu mỏ rất phong phú . Tây Nam Á là 1 trong những nơi phát sinh nền văn minh cổ đại

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 9

Bài : 9 KHU VỰC TÂY NAM Á

I. MỤC TIÊU :
* Giúp HS :
- Xác định vị trí của khu vực và các quốc gia
trong khu vực trên bản đồ .
- Hiểu được dặc điểm tự nhiên của khu vực :
địa hình , khí hậu nhiệt đới khô và có nguồn tài
nguyên dầu mỏ , khí đốt lớn nhất thế giới .
- Hiểu được đặc điểm kinh tế của khu vực :
trước đây đại bộ phận dân cư làm nông
nghiệp , ngày nay có công nghiệp và thương
mại phát triển , nhất là công nghiệp khai thác
dầu mỏ và khí đốt .
- Hiểu được vị trí chiến lược quan trọng của
khu vực Tây Nam Á .
II. CHUẨN BỊ : bản đồ Tây Nam Á , tranh ảnh
về tự nhiên kinh tế các quốc gia khu vực Tây
Nam Á …
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :
1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số .
2. Kiểm tra bài cũ : (4p)
- Những thành tựu về nông nghiệp của các
nước Châu Á được biểu hiện như thế nào ?
- Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà 1 số
nước Tây Nam Á có thu nhập cao ?
3. Bài mới : (35p)
- Giới thiệu bài : Tây Nam Á nằm ở ngã 3
Châu Á , Au , Phi , là khu vực nhiều núi , cao
nguyên , khí hậu khô hạn , và có nguồn dầu mỏ
rất phong phú . Tây Nam Á là 1 trong những nơi
phát sinh nền văn minh cổ đại được thể hiện
qua bài học hôm nay .

Hoạt động của GV và HS Nội dung
 Hoạt động 1 : Cá nhân 1. Vị trí địa
- TQ : H 9.1 cho biết : lý :
? Tây Nam Á tiếp giáp với các
biển , vịnh nào ?
- Tiếp giáp vịnh Pec xích ,
Biển Arap , Hồng Hải , Địa
Trung Hải ,Biển Hắc Hải ,
Biển Caxpi .
? Tây Nam Á giáp với khu - Tây Nam Á
vực , châu lục nào ? có vị trí chiến
- Giáp khu vực Trung Á , Nam lược quan
Á , Châu Phi , Châu Au trọng , nằm
? Tây nam Á nằm giữa các vĩ trên đường
độ , kinh độ nào ? giao thông
- Vĩ tuyến khoảng 120B – quốc tế , nơi
420B ; kinh tuyến 260Đ – 730Đ qua lại giữa 3
- Vị trí chiến lược quan trọng châu lục , giữa
, nằm trên đường giao thông các vùng biển
quốc tế , nơi qua lại giữa 3 và đại dương
châu lục và giữa các dòng 2. Đắc điểm
biển và đại dương tự nhiên :
 Hoạt động 2 : Hoạt động

nhóm - Địa hình :
- Quan sát bản đồ tự nhiên Phía đông bắc
Châu A và phần 2 sgk cho là núi cao và
biết : sơn nguyên ,
* Nhóm 1 : các miền địa hình phía tây nam là
từ đông bắc xuống tây nam ở sơn nguyên
Tây Nam Á . Aráp , ở giữa
- Phía đông bắc là núi cao và là đồng bằng
sơn nguyên , phía tây nam là Lưỡng Hà
sơn nguyên Aráp , ở giữa là - Có khí hậu
đồng bằng lưỡng hà . khô hạn , sông
* Nhóm 2 : H 9.1 và H 2.1 kể ngòi kém phát
tên các đới và kiểu khí hậu của triển
Tây Nam Á ?
- Đới khí hậu cận nhiệt đới ,
nhiệt đới , kiểu khí hậu Địa
Trung Hải , cận nhiệt lục địa
và nhiệt đới khô .
* Nhóm 3 : Tại sao Tây Nam Á
nằm sát biển nhưng khí hậu - Tài nguyên
khô hạn và ít sông ngòi ? dầu mỏ phong
- Do quanh năm chịu ảnh phú và là nơi
hưởng của khối khí nhiệt xuất khẩu dầu
đới khô , nên lượng mưa rất mỏ lớn nhất
ít , làm cho mạng lưới sông thế giới .
ngòi kém phát triển , có nơi
không có dòng chảy .
* Nhóm 4 : Tài nguyên quan
trọng ở đây là gì ? 3. Đặc điểm
- dầu mỏ , khí đốt nhiều dân cư , kinh
nhất ở Arập Xêut , Iran , Irắc tế , chính trị :
, Cô-oet .
 Hoạt động 3 : cá nhân - Là 1 trong
- TQ : H 9.3 . Gọi 1 HS lên những cái nôi
bảng xác định các nước Tây của nền văn
Nam Á minh cổ đại
- Xác định những nước có diện thế giới .
tích lớn nhất , nhỏ nhất ?
+ Lớn nhất : Arập Xê-út , - Kinh tế chủ
Iran , Apganixtan Thổ Nhĩ yếu là công
Kỳ . nghiệp và
+ Nhỏ nhất : Cô-oet , Ca ta , thương mại
Pa-le-xtin , I-xra-en , Libăng nhất là khai
? Tây nam Á có thể phát triển thác và chế
các ngành kinh tế nào ? Vì sao ? biến dầu mỏ .
- Công nghiệp và thương mại
, nhất là công nghiệp khai - Hiện nay ,
thác và chế biến dầu mỏ vì ở tình hình chính
đây nhiều dầu mỏ . trị , kinh tế
? H 9.4 , tây Nam Á xuất khẩu của khu vực
dầu mỏ đến các khu vực nào ? đang diễn ra
- Bắc Mỹ , tây Au , Châu Đại rất phức tạp .
Dương , Đông Á
⇒Với nguồn tài nguyên giàu có
và nơi có vị trí chiến lược quan
trọng nên từ thời xưa đã có
nhưngc cuộc tranh chấp gay
gắt , ngày nay cũng vậy đây là
1 trong những điểm nóng của
thế giưói thường xảy ra chiến
tranh như : Pa-le-xtin , I-xra-
en , Apganixtan , Irắc , làm khó
khăn gây ảnh hưởng đến sự
phát triển kinh tế và đời sống
nhân dân ở đây
4. Cũng cố : (4p) Bài tập trắc nghiệm
5. Dặn dò : (1p) Về học bài , làm bài tập .
Chuẩn bị bài mới
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản