Địa lý lớp 9 - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: motorola1209

Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được các nhân tố tự nhiên và KT- XH đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. - Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này. 2. Về kỹ năng : - Có kỹ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên thên nhiên . - Rèn luyện kỹ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự...

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN

VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆPI/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần:

- Nắm được các nhân tố tự nhiên và KT- XH đối với sự phát triển và phân

bố công nghiệp.

- Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp

phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này.

2. Về kỹ năng :

- Có kỹ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên thên nhiên .

- Rèn luyện kỹ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và

phân bố công nghiệp.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bản đồ địa chất, khoáng sản Việt Nam hoặc át lát địa lí Việt Nam.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra:

- Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bbố nông

nghiêp nước ta?
3. Bài mới: Tài nguyên thiên nhiên là tài sản hết sức quí giá của quốc gia, là

cơ sở quan trọng hàng đầu để phát triển công nghiệp, sự phát triển và phân

bố công nghiệp chịu sự tác động bởi các nhân tố KT- XH .

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Họat động 1 ( Cá nhân) I. Các nhân tố tự nhiên:

- Phần nầy GV dạy bằng phương pháp

sơ đồ hoá về các nguồn tài nguyên thiên

nhiên của nước ta đối với sự phát triển - Tài nguyên thiên nhiên đa dạng

các ngành công nghiệp trọng điểm. tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu

- Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết và năng lượng để phát triển nhiều

các nguồn TNTN chủ yếu ở nước ta? ngành công nghiệp.

(Khóang sản, thuỷ sản, đất, khí hậu,

rừng,…)?.

- Dựa vào bản đồ địa chất -khoáng sản, - Các nguồn tài nguyên có trữ

hãy nhận xét về ảnh hưởng của phân bố lượng lớn là cơ sở để phát triển

tài nguyên khoáng sản tới phân bố một các ngành công nghiệp trọng

số ngành công nghiệp trọng điểm?. điểm.

+ Công nghiệp khai thác nhiên liệu:

Than ( TD- MN Bắc Bộ).

+ CN luyện kim : Đen, màu ( TD- MN
Bắc Bộ).

+ CN hoá chất: Phân bón hoá chất ( TD-

MN Bắc Bộ), phân bón, dầu khí ( Đông

Nam Bộ). - Sự phân bố các tài nguyên khác

+ CN sản xuất VLXD: ĐBSH, BTB → nhau tạo ra các thế mạnh khác

nguồn TNTN rất quan trọng nhưng nhau cho từng vùng.

không phải là nhân tố quyết định. 2. Các nhân tố KT-XH:

Họat động 2 ( nhóm) 1. Dân cư và lao động

- Dân cư và lao động nước ta có gì thuận - Nước ta có số dân đông, thị

lợi cho việc phát triển và phân bố công trường tiêu thụ lớn.

nghiệp? - Nguồn lao động dồi dào và có

→ Giá nhân công rẻ, tiếp thu nhanh. khả năng tiếp thu KH-KT cao.

- Hạn chế? 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ

- Đặc điểm cơ sở VC – KT của nước ta sở hạ tầng

đối với sự phát triển và phân bố công

nghiệp? - Trình độ công nghệ còn thấp,

- Việc cải thiện hệ thống đường giao chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập

thông có ý nghĩa như thế nào đối với trung ở một số vùng.

phát triển công nghiệp?

+ Nối liền các ngành, các vùng sản - Cơ sở hạ tầng đang từng bước
xuất, giữa sản xuất với tiêu thụ. cải thiện.

+ Gắn kết nền kinh tế nước ta với các 3. Chính sách phát triển công

nước khác nghiệp:

- Nước ta đã đề ra những chính sách nào - Chính sách CNH và đầu tư phát

để phát triển công nghiệp? triển CN.

→ Thu hút FDI, đổi mới thủ tục hành - Chính sách phát triển kinh tế

chính, VN sẵn sàng làm bạn với tất cả nhiều thành phần và các chính

các nước… sách khác.

- Thị trường có ý nghĩa ntn đối với phát 4. Thị trường

triển CN? - Hàng công nghiệp nước ta có thị

+ Thị trương có mối quan hệ trực tiếp trường trong nước rộng lớn,

với sản xuất CN. nhưng có sự cạnh tranh quyết liệt

+ Thị trường hay nhu cầu của con của hàng ngoại nhập.

người luôn luôn thay đổi nên hoạt công - Sức ép cạnh tranh trên thị

nghiệp phải luôn có tính linh hoạt để đáp trường xuất khẩu.

ứng nhu cầu thị trường → thép Trung

Quốc, XK giày da, hàng thực phẩm,…4. Củng cố
* Nêu lại các nhân tố KT- XH ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công

nghiệp.

* Hãy sắp xếp… phân bố công nghiệp

+ Các yếu tố đầu vào: Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, LĐ, cơ sở VC -

KT,…

+ Các yếu tố đầu ra: Thị trường trong và ngoài nước.

+ Chính sách phát triển công nghiệp tác động cả đầu vào và đầu ra.

5. Dặn dò

- Về nhà làm bài tập số 2 ở trang 41 SGK

- Chuẩn bị “ Sự phát triển …CN”. Hãy kể tên các ngành CN trọng điểm ở

nước ta.

6. Rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản