Địa lý lớp 9 - THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Sau bài học HS cần - Biết cách phân tích, so sánh tháp dân số - Tìm được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số + Kỹ năng: Rèn luyện, củng cố ở mức độ cao kỹ năng đọc, phân tích biểu đồ tháp tuổi.

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 - THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999

THỰC HÀNH:

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:

+ Kiến thức: Sau bài học HS cần

- Biết cách phân tích, so sánh tháp dân số

- Tìm được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số

+ Kỹ năng: Rèn luyện, củng cố ở mức độ cao kỹ năng đọc, phân tích biểu đồ

tháp tuổi.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- GV: Tháp dân số VN năm 1989 và 1999

- HS Chuẩn bị tập bản đồ, máy tính ...

III/ HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1. KT bài cũ: Để giải quyết việc làm của nước ta hiện nay, theo em cần có

những giải pháp nào?

2. Bài giảng: Tháp tuổi là một công cụ nghiên cứu về dân số rất hữu ích.

Trong tiết học hôm nay chúng ta cùng phân tích so sánh tháp dân số 1989 và

1999 để thấy rõ hơn những thay đổi trong dân số nước ta ở giai đoạn nầy.

Hoạt động của GV- HS Ghi bảng

Hoạt động 1: ( Cá nhân / lớp ) 1/ Bài tập1:
GV:- Nêu yêu cầu của bài tập1 và giới thiệu

cho HS

- Cho HS thảo luận 2 nhóm lớn ( Mỗi

nhóm thảo luận 1 yêu cầu ) theo hướng dẫn + 1989: Đỉnh nhọn, đáy rộng

của GV + 1999: Đỉnh nhọn, đáy rộng,

* Hình dạng của tháp như thế nào? chân đáy thu hẹp hơn 1989

+ 1989:

- 0- 14t: Nam ( 20,1%),Nữ (

* Cơ cấu dân số theo độ tuổi? 18,9% )

-15- 59 t: Nam ( 25,6%),Nữ

(28,2% )

- 60 : Nam ( 3,0%), Nữ (

4,2 %)

+1999:

- 0- 14t: Nam ( 17,4%), Nữ (

16,1% )

* Tỉ số phụ thuộc? -15-59 t: Nam ( 28,4%), Nữ

(30,0% )

Hoạt động2: ( Cặp / nhóm) - 60 : Nam ( 3,4%), Nữ

GV: Yêu cầu ( 4,7%)
1/ Nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu + 1989: 86%

dân số theo độ tuổi ở nước ta? + 1999: 71,2%

2/ Giải thích nguyên nhân? 2/ Bài tập2:
a/ Nhận xét

Sau 10 năm ( 1989- 1999 ), tỉ

lệ:

+ Nhóm tuổi 0- 14 đã giảm

xuống

+ Nhóm tuổi 15- 59 tăng lên

+ Nhóm tuổi trên 60 có chiều

hướng gia tăng

Hoạt động3: ( Cả lớp ) b/ Giải thích:

GV: Cho HS thảo luận nhóm ( 3 nhóm ) + Chất lượng cuộc sống của

1/ Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta có nhân dân ngày được cải thiện

thuận lợi như thế nào cho sự phát triển KT- + Ý thức về KHHGĐ được

XH? nâng cao
2/ Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta có khó 3/ Bài tập3:

khăn như thế nào cho sự phát triển KT- XH?a/ Thuận lợi:

3/ Biện pháp thực hiện để khắc phục những + Là 1 nguồn lao động lớn

khó khăn trên như thế nào? + Một thị trường tiêu thụ

mạnh....b/ Khó khăn:

+ Gây sức ép lớn về mọi mặt

+ Tài nguyên cạn kiệt, MT ô

nhiễmc/ Biện pháp khắc phục:

+ Chuyển đổi cơ cấu KT

+ Có kế hoạch giáo dục đào

tạo hợp lí, hướng nghiệp day

nghề.

+ Phân bố lại lao động cho
hợp lí..
4. Củng cố:

1/ Giải thích: Tỉ lệ phụ thuộc trong cơ cấu dân số nước ta 1999 là 71,2% có

nghĩa là gì?

2/ Để giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn cần chú ý:

Tiến hành thâm canh, tăng vụ

Mở rộng các hoạt động kinh tế ở nông thôn

Công nghiệp hoá nông nghiệp

Tất cả các ý trên

5. Dặn dò:

- Ôn lại các kiến thức ở phần Địa lý dân cư

- Nền KT nước ta trước và trong thời kỳ đổi mới như thế nào?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản