Địa lý lớp 9 - VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Chia sẻ: motorola1209

Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được sự thay đổi về qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng các loại cây 2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng xử lý bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ . - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (hình tròn) và vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng - Rèn luyện kỹ năng đọc biểu đồ, rút ra các nhận xét và giải thích....

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 - VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN

TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG

TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần:

- Nắm được sự thay đổi về qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng

các loại cây

2. Về kỹ năng :

- Rèn luyện kỹ năng xử lý bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ

.

- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (hình tròn) và vẽ biểu đồ đường thể

hiện tốc độ tăng trưởng

- Rèn luyện kỹ năng đọc biểu đồ, rút ra các nhận xét và giải thích

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Compa, thước, máy tính

- Bảng số liệu đã xử lý( Bài tập 1)

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra:

- Trình bày đặc điểm ngành trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.
- Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành khai thác và

nuôi trồng thủy sản

3. Bài mớiHoạt động của thầy và trò Ghi bảng

1. Bài tập 1.

- Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ

cấu diện tích gieo trồng các nhóm Loại cây Cơ cấu diện tích

cây. gieo trồng (%)

Biểu đồ năm 1990 có bán kính là

20mm Năm 1990 Năm

Biểu đồ năm 2002 có bán kính là 2002

24mm Tổng số 100% 100 %

** Yêu cầu: Cây lương 71,6 % 64,8 %

+ Tính tỉ lệ phần trăm theo nhóm cây thực 13,3 % 18,2 %

+ Vẽ biểu đồ cơ cấu theo qui tắc: bắt Cây công 15,1 % 17 %

đầu từ tia 12 giờ, vẽ thuận chiều kim nghiệp

đồng hồ Cây thực

* Lưu ý: 1 % tương ứng với 3,60 phẩm, ăn

quả và cây
- Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, khác

hãy nhận xét về sự thay đổi qui mô

diện tích và tỉ trọng diện tích gieo a. Vẽ biểu đồ: Vẽ 2 biểu đồ hình

trồng của các nhóm cây tròn

- Chú thích: Ba chú thích ( Hai biểu

đồ chú thích giống nhau)

- Tên biểu đồ: Biểu đồ thể hiện cơ

cấu diện tích gieo trồng phân theo

các loại cây năm 1990 và 2002 (%)
b. Nhận xét về sự thay đổi qui mô

diện tích và tỉ trọng diện tích gieo

trồng của cây lương thực và cây

công nghiệp

- Cây lương thực: diện tích gieo

trồng tăng nhưng tỉ trọng giảm

- Cây công nghiệp: diện tích gieo

- Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ trồng tăng và tỉ trọng cũng tăng

- Chú ý khoảng cách về thời gian 2. Bài tập 2.
- Vẽ biểu đồ đường

- Chú thích: 4 đường biểu diễn

- Tên biểu đồ:Biểu đồ thể hiện chỉ

số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

qua các năm 1990, 1995, 2000 và

2002

- Nhận xét:

+ Đàn gia cầm và đàn lợn tăng: vì

nhu cầu thực phẩm tăng mạnh

+ Đàn trâu không tăng: nhu cầu về

sức kéo giảm* Dặn dò:

- Ôn lại cách vẽ biểu đồ: Hình tròn, đường, cột.

- Cho biết các nhân tố chính tác động đến sự phát triển và phân bố công

nghiệp.

* Rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản