ĐỊA LÝ - ÔN TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
4
download

ĐỊA LÝ - ÔN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học HS có khả năng: + Nêu một cách hệ thống những đặc điểm chính về thiên nhiên con người và hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên. + Chỉ được dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt trên bản đồ. + Có ý thức yêu quý, gắn bó với quê hương, đất nước VN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÝ - ÔN TẬP

  1. A LÝ ÔN T P I / M C TIÊU : Sau bài h c HS có kh năng: + Nêu m t cách h th ng nh ng c i m chính v thiên nhiên con ngư i và ho t ng s n xu t c a ngư i dân Hoàng Liên Sơn, trung du B c B và Tây Nguyên. + Ch ư c dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên Tây Nguyên và thành ph à L t trên b n . + Có ý th c yêu quý, g n bó v i quê hương, t nư c VN II / CHU N B : B n a lý t nhiên VN, lư c tr ng VN II / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò
  2. 1 Ki m tra bài cũ: 2 HS tr l i + K tên m t s a danh n i ti ng c a à L t? + Khí h u mát m giúp à L t có th m nh gì v cây tr ng? GV nh n xét ghi i m. 2 Bài m i: Gi i thi u ghi lên b ng HS nh c l i Ho t ng 1: V trí mi n núi và trung du: H i:+ Khi tìm hi u v mi n núi và trung du, ta ã h c v nh ng vùng + Dãy Hoàng Liên Sơn, trung du nào? B c B và thành ph àL t 2 HS lên b ng ch dãy Hoàng Liên Sơn và nh Phan-xi-păng. GV treo b n a lý t nhiên và g i HS lên b ng ch 2 HS ch các cao nguyên và thành ph à L t. L p quan sát, b sung cho b n GV phát l ot tr ng VN. Yêu c u
  3. HS i n tên dãy HLSơn, nh Phan-xi- păng, các cao nguyên và thành ph à L t. GV nh n xét Ho t ng 2: c i m thiên nhiên HS ho t ng nhóm ôi + a hình HLS: dãy núi cao a hình dãy HLSơn và Tây Nguyên? s , nhi u nh nh n, sư n núi r t Khí h u HLSơn và Tây Nguyên? d c thung lũng h p và sâu. + a hình TN vùng t cao r ng l n, g m các cao nguyên x p t ng cao, th p khác nhau. i di n nhóm tr l i + Khí h uHLS nh ng nơi cao l nh quanh năm, các tháng mùa ông có khi có tuy t rơi. + Khí h u tây nguyên có hai mùa rõ r t là mùa mưa và mùa khô. GV chuy n ý L p ho t ng nhóm 6
  4. Ho t ng3: Con ngư i và ho t ng: L p ho t ng nhóm + Nhóm1:Trình bày v trang ph c và dân t c c a HLSơn? + Nhóm 2:Trình bày v trang ph c và dân t c Tây Nguyên? + Nhóm3:Trình bày v l h i c a HLS? +Nhóm4: Trình bày v l h i c a Tây Nguyên? + Nhóm5: Trình bày v con ngư i và ho t ng s n xu t HLS ? i di n nhóm trình bày + Nhóm 6: Trình bày v con ngư i và ho t ng s n xu t Tây Nguyên ? Ho t ng4: Th o lu n nhóm ôi. Vùng trung du B c B : +R ng vùng này b khai thác Ho t ng nhóm ôi c n ki t, di n tích t tr ng , i núi tr c tăng lên. + T i sao ph i b o v r ng trung du B cB ? +Tr ng r ng che ph i, ngăn
  5. ch n tình tr ng t b x u i. + Bi n pháp: Tr ng r ng nhi u hơn n a, tr ng cây công nghi p dài ngày, tr ng cây ăn qu . + Nh ng bi n pháp b o v r ng? GV nh n xét ch t: R ng trung du B c B cũng như trên c nư c c n ph i ư c b o v , không khai thác b a bãi, tích c c tr ng r ng. 3 / C ng c , d n dò: Nh n xét , d n HS sưu t m tranh nh v ng b ng B c B
Đồng bộ tài khoản