DỊCH TỄ HỌC NHIỄM HIV/AIDS

Chia sẻ: hoangvanduc199

1 Hiện nay, trên thế giới khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nhiễm HIV/AIDS là: A. Châu Á B. Châu Âu @C. Châu Phi cận Sahara D. Châu Mỹ E. Châu Úc 2 Cho đến nay số tỉnh, thành phố trong nước ta đã xuất hiện các trường hợp nhiễm HIV/AIDS là: A. 41 B. 51 C. 54 D. 61 @E. 64

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản