Dịch vụ mạng Linux

Chia sẻ: Trần Mạnh Linh Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
212
lượt xem
51
download

Dịch vụ mạng Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về công nghệ tông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch vụ mạng Linux

 1. Dịch vụ mạng Linux Nguyen Van Luong
 2. Chương 1: Quản lý tiến trình I. Định nghĩa II. Xem thông tin tiến trình III. Tiến trình tiền cảnh IV. Tiến trình hậu cảnh V. Tạm dừng và đánh thức tiến trình VI. Huỷ một tiến trình VII. Các chương trình lập lịch: at, batch, crontab
 3. Chương 2: Domain Name System (DNS) I. Giới thiệu về DNS II. Cách phân bổ dữ liệu quản lý domain name III. Cơ chế phân giải tên 1. Phân giải tên thành IP 2. Phân giải IP thành tên IV. Sự khác nhau giữa domain name và zone V. Fully Qualified Domain Name (FQDN) VI. Phân loại Domain Name Server 1. Primary Name Server 2. Secondary Name Server 3. Caching Name Server
 4. Chương 2: Domain Name System (DNS) (tt) I. Sự uỷ quyền (Delegating Subdomains) II. Resource Record (RR) 1. SOA (Start Of Authority) 2. NS (Name Server) 3. A (Address) và CNAME (Canonical Name) 4. MX (Mail Exchange) 5. PTR (Pointer)
 5. Chương 2: Domain Name System (DNS) (tt) I. Hoạt động của Name Server trong Linux II. Cài đặt Bind 1. Một số file cấu hình quan trọng 2. Cấu hình  Cấu hình tập tin /etc/named.conf  Cấu hình zone file  Cấu hình DNS Client III. Kiểm tra hoạt động của DNS IV. Cấu hình Secondary Name Server V. Một số qui ước VI. Cấu hình sử uỷ quyền giữa các miền con
 6. Chương 3: File Transfer Protocol (FTP) I. Giới thiệu FTP 1. Active FTP 2. Passive FTP II. Chương trình FTP Server III. Chương trình FTP Client IV. Giới thiệu VsFTP 1. Những tập tin được cài đặt liện quan đến vsftp 2. Khởi động và dừng vsftpd 3. Những tuỳ chọn cấu hình vsftpd V. Cấu hình Virtual FTP Server 1. Logging 2. Network
 7. Chương 4: Web Server I. Giới thiệu về Web Server II. Giới thiệu về Apache 1. Cài đặt Apache 2. Tạm dừng và khởi động lại Apache 3. Sự chứng thực, cấp phép và điều khiển việc truy cập  Basic Authentication  Digest Authentication 4. Điều khiển truy cập 5. Khảo sát log file trên Apache
 8. Chương 4: Web Server (tt) I. Cấu hình Web Server: 1. Định nghĩa về Server Name 2. Thư mục Webroot và một số thông tin cần thiết  Chỉ định DocumentRoot  ServerRoot  Error Log  DirectoryIndex 3. Cấu hình mạng  MaxClients  Listen  … 4. Alias 5. UserDir 6. VirtualHost
 9. Chương 5: Mail Server I. Những giao thức mail 1. SMTP (Simple Mail Transport Protocol) 2. POP (Post Office Protocol) II. Giới thiệu về hệ thống mail III. Một số sơ đồ hệ thống mail thường dùng IV. Những chương trình mail (MUA, MTA) và một số khái niệm (Mailbox, hàng đợi, Alias…) V. DNS và Sendmail VI. Cấu hình sendmail
 10. Chương 6: Proxy Server I. Firewall 1. Giới thiệu 2. Những chính sách firewall 3. Các loại firewall và cách hoạt động II. Squid Proxy 1. Giới thiệu về Squid 2. Những giao thức hỗ trợ trên squid 3. Trao đổi Cache 4. Cài đặt squid proxy 5. Cấu hình squid proxy
 11. Chương 7: Linux Security I. Log file II. Giới hạn user III. Network security IV. Giới thiệu về iptables
 12. Chương 8: WEBMIN I. Giới thiệu Webmin II. Cài đặt Webmin III. Cầu hình Webmin
Đồng bộ tài khoản