Điện kỹ thuật

Chia sẻ: Vu Van Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
658
lượt xem
273
download

Điện kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện kỹ thuật, đôi khi được gọi là kỹ sư điện và điện tử, là một lĩnh vực kỹ thuật mà đề tới việc nghiên cứu và ứng dụng của điện, điện tử và điện từ.Lĩnh vực đầu tiên trở nên một sự chiếm đóng có thể nhận biết trong muộn thế kỷ thứ mười chín sau khi sự thương mại hóa của máy điện báo điện và sự cung cấp năng lượng điện. Nó bây giờ bao trùm một phạm vi của những đề tài bao gồm sức mạnh, điện tử học, những hệ điều khiển, tín hiệu xử lý và những viễn thông....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện kỹ thuật

  1. Điện kỹ thuật Điện kỹ thuật, đôi khi được gọi là kỹ sư điện và điện tử, là một lĩnh vực kỹ thuật mà đề tới việc nghiên cứu và ứng dụng của điện, điện . tử và điện từ Lĩnh vực đầu tiên trở nên một sự chiếm đóng có thể nhận biết trong muộn thế kỷ thứ mười chín sau khi sự thương mại hóa của máy điện báo điện và sự cung cấp năng lượng điện. Nó bây giờ bao trùm một phạm vi của những đề tài bao gồm sức mạnh, điện tử học, những hệ điều khiển, tín hiệu xử lý và những viễn thông. Điện kỹ thuật có thể hay có thể không bao gồm kỹ thuật điện tử. ở đâu một sự phân biệt được làm, thông thường bên ngoài của Nước Mỹ, điện kỹ thuật được cho rằng để giải quyết những vấn đề liên quan đến những hệ thống điện quy mô lớn như sự truyền năng lượng và điều khiển mô tơ, trong khi mà kỹ thuật điện tử giải quyết sự nghiên cứu của những hệ thống điện tử quy mô nhỏ bao gồm những máy tính và những mạch tổ hợp. Ngoài ra, các kỹ sư điện thường có liên quan với việc sử dụng điện để truyền năng lượng, trong khi các kỹ sư điện tử có liên quan với việc sử dụng điện để truyền tải thông tin. Lịch sử Bài chi tiết: Lịch sử kỹ thuật điện Những khám phá của Michael Faraday hình thành nền tảng của công nghệ động cơ điện Điện lực đã được một chủ đề quan tâm khoa học ít nhất kể từ đầu thế kỷ 17. Các kỹ sư điện đầu tiên có lẽ William Gilbert người thiết kế 1
  2. versorium: một thiết bị phát hiện ra sự hiện diện của các đối tượng tĩnh. Ông ta là đầu tiên để vẽ một sự phân biệt sáng sủa giữa từ học và tĩnh điện nữa và được gửi với việc thiết lập thuật ngữ điện. Vào 1775 những sự thí nghiệm khoa học của Alessandro Volta sắp đặt điện phần, một thiết bị mà sản xuất một điện tích tĩnh học, và bởi 1800 Volta phát triển cọc điện, một người đi trước của nguồn pin điện. Tuy nhiên, nó không được cho đến thế kỷ 19 mà nghiên cứu đề tài này bắt đầu tăng cường. Đáng chú ý phát triển trong thế kỷ này bao gồm các công việc của Georg Ohm, người năm 1827 định lượng mối quan hệ giữa sự khác biệt của dòng điện và tiềm năng trong một dây dẫn, Michael Faraday, các phát hiện của cảm ứng điện từ năm 1831, và James Clerk Maxwell, người vào năm 1873 xuất bản một lý thuyết thống nhất của điện và từ tính tại luận Điện lực của mình và Từ học. Thomas Edison xây dựng mạng đồ điện quy mô lớn đầu tiên của thế giới. Trong những năm này, sự nghiên cứu của điện thì phần lớn được xem xét như là một trường con của vật lý. Mãi cho đến cuối thế kỷ 19 những trường đại học bắt đầu đề xuất những độ trong điện kỹ thuật.Đại học Darmstadt Công nghệ thành lập các ghế trước và giảng viên đầu tiên của kỹ thuật điện trên toàn thế giới vào năm 1882. Cùng năm đó, theo Giáo sư Charles Cross, Viện Công nghệ Massachusetts đã bắt đề xuất thành lập chủ tịch đầu tiên của Kỹ thuật điện tử trong một bộ phận vật lý. Năm 1883, Đại học Công nghệ Darmstadt và Đại học Cornell giới thiệu các khóa học đầu tiên của thế giới về nghiên cứu trong kỹ thuật điện, và năm 1885 của Đại học London thành lập chủ tịch đầu tiên của kỹ thuật điện tại Anh Quốc. Đại học Missouri sau đó 2
  3. được thành lập đầu tiên trong sở kỹ thuật điện tại Hoa Kỳ năm 1886 Electrical engineering Electrical engineering, sometimes referred to as electrical and electronic engineering, is a field of engineering that deals with the study and application of electricity, electronics and electromagnetism. The field first became an identifiable occupation in the late nineteenth century after commercialization of the electric telegraph and electrical power supply. It now covers a range of subtopics including power, electronics, control systems, signal processing and telecommunications. Electrical engineering may or may not include electronic engineering. Where a distinction is made, usually outside of the United States, electrical engineering is considered to deal with the problems associated with large- 3
  4. scale electrical systems such as power transmission and motor control, whereas electronic engineering deals with the study of small-scale electronic systems including computers and integrated circuits. Alternatively, electrical engineers are usually concerned with using electricity to transmit energy, while electronic engineers are concerned with using electricity to transmit information. History Main article: History of electrical engineering The discoveries of Michael Faraday formed the foundation of electric motor technology Electricity has been a subject of scientific interest since at least the early 17th century. The first electrical engineer was probably William Gilbert who designed the versorium: a device that detected the presence of statically charged objects. He was also the first to draw a clear distinction between magnetism and static electricity and is credited with establishing the term electricity. In 1775 Alessandro Volta's scientific experimentations devised the electrophorus, a device that produced a static electric charge, and by 1800 Volta developed the voltaic pile, a forerunner of the electric battery. However, it was not until the 19th century that research into the subject started to intensify. Notable developments in this century include the work of Georg Ohm, who in 1827 quantified the relationship between the electric current and potential difference in a conductor, Michael Faraday, the discoverer of electromagnetic induction in 1831, and James Clerk Maxwell, who in 1873 published a unified theory of electricity and magnetism in his treatise Electricity and Magnetism. 4
  5. Thomas Edison built the world's first large-scale electrical supply network During these years, the study of electricity was largely considered to be a subfield of physics. It was not until the late 19th century that universities started to offer degrees in electrical engineering. The Darmstadt University of Technology founded the first chair and the first faculty of electrical engineering worldwide in 1882. In the same year, under Professor Charles Cross, the Massachusetts Institute of Technology began offering the first option of Electrical Engineering within a physics department. In 1883 Darmstadt University of Technology and Cornell University introduced the world's first courses of study in electrical engineering, and in 1885 the University College London founded the first chair of electrical engineering in the United Kingdom. The University of Missouri subsequently established the first department of electrical engineering in the United States in 1886. 5
Đồng bộ tài khoản