DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Chia sẻ: lotus_7

Học sinh nắm vững công thức tính diện tích hình thoi - Học sinh biết cách tính được diện tích hình thoi theo 2 cách, biết cách tính diện tích của tứ giác có 2 đường chéo vuông góc - Vẽ được hình thoi 1 cách chính xác - HS phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi 2. Kĩ năng. - Kỹ năng phát hiện và chứng minh định lí 3.Thái độ. - Yêu thích bộ môn

Nội dung Text: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

I MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

- Học sinh nắm vững công thức tính diện tích hình thoi

- Học sinh biết cách tính được diện tích hình thoi theo 2 cách, biết

cách tính diện tích của tứ giác có 2 đường chéo vuông góc

- Vẽ được hình thoi 1 cách chính xác

- HS phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi

2. Kĩ năng.

- Kỹ năng phát hiện và chứng minh định lí

3.Thái độ.

- Yêu thích bộ môn

II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH .

1.Chuẩn bị của giáo viên

Bảng phụ ghi câu câu hỏi 1; 2; 3

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn công thức tính diện tích hình bình hành

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1. Tính diện tích tứ
B

A H C


D
HS làm bài độc lập
giác có 2 đường chéo vuông góc

Thực hiện ?1 SGK

GV ghi đề bài ở bảng phụ

Yêu cầu học sinh làm ?1

Yêu cầu 1 học sinh trình bày trên
SABC  1 AC.BH
2
bảng

SADC  1 AC.HD
Hãy lập công thức tính diện tích tứ
2
giác có 2 đường chéo vuông góc
SABCD  1 AC(BH  HD)  1 AC.BD
theo độ dài 2 đường chéo của nó ? 2 2

A

B D

H
C
S = a.h


Hoạt động 2 Lập công thức tính

diện tích hình thoi.
A E B
Yêu cầu học sinh thực hiện ?2
M N
Hãy viết công thức tính diện tích
D G C
hình thoi theo 2 đường chéo ?
Nêu công thức tính diện tích hình HS ghi GT và KL

bình hành ?

Hãy lập công thức tính diện tích

HS vẽ hình ghi GT và KL
hình thoi theo cách khác ?

GT
Yêu cầu học sinh làm ?3

KL

VD : Yêu cầu học sinh làm ví dụ

SGK

Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trình

bày câu a ?

Yêu cầu học sinh lên bảng trình
S MNPQ = SMPBA = SMP.IN =
bày câu b
1
MP.NQ
2
Hoạt động 3 Luyện tập
A N B
Yêu cầu học sinh làm bài tập 33

SGK M I P

Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT Q

và KL
Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở

nhà

Học thuộc công thức tính diện tích

hình thoi.

Làm bài 32 ; 34 ; 35 SGK

Gợi ý bài 35.

Từ B hạ đường vuông góc xuống

AD

=> tam giác vuông AHB là nữa

tam giác đều

Đường cao của tam giác đều cạnh a

a3
bằng
2Hoạt động 2 Hướng dẫn học sinh làm ví dụ trong SGK

Quan sát hình 150

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích hình ABCDEGHI

( Yêu cầu hoạt động nhóm)
Yêu cầu 2 nhóm trình bày kết quả

Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả của 2 nhómHoạt động 3 Luyện tập

Bài 37

Yêu cầu học sinh đo và tính diện tích hình vẽ 152

B

A H KG C

E D
Có nhóm nào có kết quả khác?

Nếu có giáo viên giải thích sai số khi đo đạc

Bài 38 A E B


120cm

D F G C
Làm thế nào để tính được diện tích của 1 đa giác bất kì
Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà

Làm bài tập 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 SGK

Làm câu hỏi 1, 2, 3 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản