DIỆN TÍCH HÌNH THOI

Chia sẻ: lotus_7

Học sinh nắm vững công thức tính diện tích hình thoi - Học sinh biết cách tính được diện tích hình thoi theo 2 cách, biết cách tính diện tích của tứ giác có 2 đường chéo vuông góc - Vẽ được hình thoi 1 cách chính xác - HS phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi 2. Kĩ năng. - Kỹ năng phát hiện và chứng minh định lí 3.Thái độ. - Yêu thích bộ môn

Nội dung Text: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

 

  1. DIỆN TÍCH HÌNH THOI I MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Học sinh nắm vững công thức tính diện tích hình thoi - Học sinh biết cách tính được diện tích hình thoi theo 2 cách, biết cách tính diện tích của tứ giác có 2 đường chéo vuông góc - Vẽ được hình thoi 1 cách chính xác - HS phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi 2. Kĩ năng. - Kỹ năng phát hiện và chứng minh định lí 3.Thái độ. - Yêu thích bộ môn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH . 1.Chuẩn bị của giáo viên Bảng phụ ghi câu câu hỏi 1; 2; 3 2. Chuẩn bị của học sinh - Ôn công thức tính diện tích hình bình hành III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Tính diện tích tứ B A H C D
  2. HS làm bài độc lập giác có 2 đường chéo vuông góc Thực hiện ?1 SGK GV ghi đề bài ở bảng phụ Yêu cầu học sinh làm ?1 Yêu cầu 1 học sinh trình bày trên SABC  1 AC.BH 2 bảng SADC  1 AC.HD Hãy lập công thức tính diện tích tứ 2 giác có 2 đường chéo vuông góc SABCD  1 AC(BH  HD)  1 AC.BD theo độ dài 2 đường chéo của nó ? 2 2 A B D H C S = a.h Hoạt động 2 Lập công thức tính diện tích hình thoi. A E B Yêu cầu học sinh thực hiện ?2 M N Hãy viết công thức tính diện tích D G C hình thoi theo 2 đường chéo ?
  3. Nêu công thức tính diện tích hình HS ghi GT và KL bình hành ? Hãy lập công thức tính diện tích HS vẽ hình ghi GT và KL hình thoi theo cách khác ? GT Yêu cầu học sinh làm ?3 KL VD : Yêu cầu học sinh làm ví dụ SGK Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trình bày câu a ? Yêu cầu học sinh lên bảng trình S MNPQ = SMPBA = SMP.IN = bày câu b 1 MP.NQ 2 Hoạt động 3 Luyện tập A N B Yêu cầu học sinh làm bài tập 33 SGK M I P Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT Q và KL
  4. Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà Học thuộc công thức tính diện tích hình thoi. Làm bài 32 ; 34 ; 35 SGK Gợi ý bài 35. Từ B hạ đường vuông góc xuống AD => tam giác vuông AHB là nữa tam giác đều Đường cao của tam giác đều cạnh a a3 bằng 2 Hoạt động 2 Hướng dẫn học sinh làm ví dụ trong SGK Quan sát hình 150 Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích hình ABCDEGHI ( Yêu cầu hoạt động nhóm)
  5. Yêu cầu 2 nhóm trình bày kết quả Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả của 2 nhóm Hoạt động 3 Luyện tập Bài 37 Yêu cầu học sinh đo và tính diện tích hình vẽ 152 B A H KG C E D Có nhóm nào có kết quả khác? Nếu có giáo viên giải thích sai số khi đo đạc Bài 38 A E B 120cm D F G C Làm thế nào để tính được diện tích của 1 đa giác bất kì
  6. Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà Làm bài tập 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 SGK Làm câu hỏi 1, 2, 3 SGK
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản