DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Chia sẻ: lotus_7

Hs nắm vững công thức tính diện tíchtam giác từ công thức tính diện tích tam giác vuông. - Để chứng minh công thức tính diện tích tam giác ta vận dụng công thức tính diện tích tam giác vuông. - Rèn kĩ năng chứng minh, ghép hình B- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ ,kéo, giấy, thước HS: Thước kẻ, kéo, bìa.

Nội dung Text: DIỆN TÍCH TAM GIÁC

 

  1. DIỆN TÍCH TAM GIÁC A- MỤC TIÊU - Hs nắm vững công thức tính diện tíchtam giác từ công thức tính diện tích tam giác vuông. - Để chứng minh công thức tính diện tích tam giác ta vận dụng công thức tính diện tích tam giác vuông. - Rèn kĩ năng chứng minh, ghép hình B- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ ,kéo, giấy, thước HS: Thước kẻ, kéo, bìa. C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT) HS : GV: Cho  ABC , kẻ đường cao AH A a) S AHB = 1/2 AH.HB, a) Viết công thức tính SAHB và S AHC B H C
  2. b) Suy ra công thức tính S ABC =... S AHC = 1/2 AH.HC b) S ABC = S AHB = S AHC = 1/2 AH. (HB + HC) = 1/2 AH.BC GV gọi HS nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: BÀI MỚI (30 PHÚT) GV: Vẫn câu hỏi như bài tập trên nhưng HS : Nghiên cứu và ghi đề bài A A HS hoạt động nhóm ra giấy trong xét trường hợp ABC HS đưa ra kết quả nhóm có 1 góc tù. BH C B C H GV: Nếu ABC HS : H trùng với B vuông tại B thì HS: S ABC = 1/2 AB.AC = 1/2 AH. BC vị trí điểm H ở đâu? + Khi đó diện tích ABC được tính như HS: S ABC = 1/2 AH.BC thế nào? HS đọc định lí GV: Qua BT trên em hãy rút ra công thức Định lý SGK Gt ABC ; AH  BC tính ? + Đó chính là nội dung định lí Kl S ABC = 1/2 AH.BC S ABC
  3. HS ghi lại phần c/m lần lượt 3 trường hợp SGK /120. như đã xét trong các phần bài tập ở trên. a) ABC có 3 góc nhọn Ta có : S ABC = S ABH + S AHC = 1/2 AH.HB + 1/2 AH .HC = 1/2 AH(HC +HB) = 1/2 AH.BC b) ABC có 1 góc vuông S = 1/2 AB.AC = 1/2 AH. HC (HB) ? SGK 121 HS cắt hình HS hoạt động nhóm phần áp dụng, sau đó + áp dụng định lí: Cho ABC: gọi AA’, nhìn đáp án để kiểm tra lẫn nhau. BB’, CC’ là các đường cao . Hãy điền vào chỗ chấm; HS dán vào bảng S ABC = ... AB = ... AC = ... BC? Sau đó đa ra đáp án và chốt lại phương h h pháp tính diện tích tam giác? 2 GV: Các nhóm làm ? ở SGK /121  + Các tổ cắt và dán lên bảng sau đó GV
  4. chấm điểm từng tổ + Chốt lại cơ sở của việc cắt dán dựa vào công thức S = 1/2 a.h Hoạt động 3: CỦNG CỐ (8 PHÚT) GV: 1. BT 16/12 SGK HS : Hình128 a) S  = 1/2 a.h; S hcn = a.h => S hcn = 2 S b); c) tương tự phần a 2. BT 17/121 SGK HS: SABO = 1/2 OA.OB (1) S ABO = 1/2 OM. AB (2) Từ (1) và (2) => OA.OB = OM.AB 3. Viết công thức tính S ABC? HS .... A D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 PHÚT) B HM C
  5. - Xem lại các bài tập đã chữa, học định lí - BTVN: 18, 19, 20/121, 122 SGK * Hướng dẫn bài 18/SGK: Kẻ đường cao AH (chung cho 2 tam giác). Viết công thức tính diện tích 2 tam giác đó theo AH và 2 đáy BM,CM tương ứng. Từ đó so sánh....
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản