DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Chia sẻ: lotus_6

Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Hình thành được cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan. B. Đồ dùng dạy học: - Một số hình hộp chữ nhật có thể triển khai được. - Bảng phụ có vẽ các hình triển khai. C. Các hoạt động dạy học: Thời gian I/ Bài cũ: + Hình hộp...

Nội dung Text: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

DIỆN TÍCH XUNG QUANH

VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

A. Mục tiêu: Giúp HS :

- Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Hình thành được cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn

phần của hình hộp chữ nhật.

- Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan.

B. Đồ dùng dạy học:

- Một số hình hộp chữ nhật có thể triển khai được.

- Bảng phụ có vẽ các hình triển khai.

C. Các hoạt động dạy học:

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

gian

I/ Bài cũ:

+ Hình hộp chữ nhật gồm có mấy mặt? là những - HS trả lời

mặt nào? Các mặt đó có đặc điểm gì?

+ Hình hộp chữ nhật có những kích thước nào?

II/ Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2.Giảng bài:
HĐ1: Hình thành công thức tính DTXQ &

DTTP của hình hộp chữ nhật

a) Diện tích xung quanh

- GV cho HS quan sát các mô hình trực quan về - 1 HS lên chỉ

hình hộp chữ nhật. Yêu cầu HS chỉ ra các mặt

- HS nhận xét
xung quanh.

+ Lớp nhận xét

* GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ - HS nghe

nhật được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật.

* GV: Nêu bài toán và gắn hình minh hoạ lên

bảng (ví dụ SGK trang 109). - HS thao tác

+ Cho HS quan sát mô hình và gọi 1 HS lên tháo

hình hộp chữ nhật ra và gắn lên bảng.

* GV: tô màu phần DTXQ của hình hộp chữ nhật - HS tìm cách tính

+ Yêu cầu thảo luận nhóm tìm cách tính DTXQ

của hình hộp chữ nhật. - HS làm bài và chữa bài

+ Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm

nháp.

* GV nhấn mạnh: 5 + 8 + 5 + 8 = (5 + 8) x 2, đây - 2 HS đọc

là chu vi mặt đáy, 4 là chiều cao.
+ Yêu cầu HS đọc quy tắc SGK.

*** Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo

- Tổng diện tích 6 mặt
b) Diện tích toàn phần

* GV: Diện tích của tất cả các mặt gọi là DTTP - Lấy DTXQ + DT 2 đáy

+ Em hiểu thế nào là DTTP của hình hộp chữ

nhật? - HS làm bài

+ Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật ta làm

thế nào? - HS chữa bài.

+ 1 HS lên bảng tìm DTTP của hình hộp chữ nhật

vừa cho. Lớp làm nháp.

+ HS nhận xét. - 2, 3 HS nhắc lại

* GV: Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật, ta

lấy tổng của DTXQ và diện tích 2 đáy.

+ Gọi HS nhắc lại công thức. - HS đọc

*** Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo - HS làm bài

- HS chữa bài
HĐ2: Luyện tập:

Bài 1 : HS nêu yêu cầu của bài - 2 HS nêu quy tắc

+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng

lớp. - HS đọc

+ Nhận xét, chữa bài - Không có nắp, dạng hình hộp
+ Gọi HS đọc quy tắc tính DTXQ & DTTP của chữ nhật

Hình hộp chữ nhật. (cả phần lưu ý) - DTXQ + DT 1 đáy (vì không

Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài có nắp)

+ Thùng tôn có đặc điểm gì ? - HS làm bài

- HS chữa bài.

+ DT thùng tôn dùng để làm thùng chính là DT

của những mặt nào ?

+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng

lớp

+ Nhận xét, chữa bài

III/ Nhận xét - dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Bài sau: Về nhà học thuộc các quy tắc vừa học,

tiết sau luyện tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản