Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
80
lượt xem
8
download

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

  1. Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Hãng hàng không nước ngoài hoặc người được ủy quyền Nộp hồ sơ 1. nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập đề nghị Văn phòng đại diện tới Cục HKVN Cục Hàng không Việt Nam xem xét,thẩm định hồ sơ và 1 ngày sau có công văn trả lời hãng hàng không (trong Giải quyết 2. trường hợp Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ); Cục HKVN thủ tục quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho hãng hàng không tại Việt Nam
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng 1. đại diện; 2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; Thư bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện (trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện) tại Việt Nam, kèm theo bản sao hộ 3. chiếu, thị thực nhập ảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc bản sao hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao tài liệu chứng minh sự thay đổi địa điểm đặt trụ sở của hãng hàng không nước ngoài trong phạm vi nước nơi hãng hàng không được 4. thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của hãng hàng không trong phạm vi nước nơi hãng hàng không
  4. Thành phần hồ sơ được thành lập); Bản gốc Hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện tại Việt 5. Nam (trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy phép Quyết định số 1. thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không 3949/QĐ-CHK ng... nước ngoài Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
  5. Mẫu Đơn: ..............., ngày ….... tháng ….... năm …...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Cục hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) Tên hãng hàng không ( 1 ): .................................................................... Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có): ............................................... Quốc tịch của hãng hàng không: ..................................................... Địa chỉ trụ sở chính ( 2 ): ................................................................... ..................................................................................................... Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ......................................................... Do: ................................... cấp ngày ….... tháng ….... năm …... tại ........ Lĩnh vực hoạt động chính: ........................................................ Vốn điều lệ: ............................................................................... Số tài khoản: .......................................... Tại Ngân hàng: ................ Điện thoại:................................. Fax: ........................................................ Email: ....................................... Website (nếu có) .................................... Đại diện theo pháp luật (đại diện có thẩm quyền): Họ và tên: ................................................ Chức vụ: ................................................. Quốc tịch: ............................................... Tên Văn phòng đại diện ( 3 ): ...................................................... Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................... Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ............................................................................... Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện ( 4 ): ............................. .................................................................................................. Giấy phép thành lập số:................................................................. 1 Chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh 2 Địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh 3 Tên trên Giấy phép thành lập 4 Ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố
  6. Do ...............................................cấp ngày........tháng.........năm........ tại... Số tài khoản ngoại tệ: .................................tại Ngân hàng: .................. Số tài khoản tiền Việt Nam: ........................tại Ngân hàng: ................... Điện thoại:.................................. Fax:........................................................... Email:......................................... Website: (nếu có)...................................... Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện ( 5 ): ..................... ................... Người đứng đầu Văn phòng đại diện Họ và tên: ...................................................... Giới tính: Quốc tịch: ......................................................... Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ......................... Do ....................................cấp ngày.......tháng ....... năm ....... tại Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau: 1. Lý do đề nghị điều chỉnh: ............................................... 2. Nội dung điều chỉnh:...................................................... Chúng tôi cam kết: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không (ghi rõ chức danh cụ thể) ký tên, đóng dấu 5 Ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép
  7. Tài liệu kèm theo: 1. Bản sap Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 2. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của hãng hàng không nước ngoài trong phạm vi nước nơi hãng hàng không thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của hãng hàng không nước ngoài trong phạm vi nước nơi hãng hàng không thành lập hoặc đăng ký kinh doanh); 3. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản