Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
5
download

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

  1. Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khí tượng, thuỷ văn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:mươi tám (18) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ: Đối tượng xin điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nộp tại Sở Tài nguyên 1. bước 1 và Môi trường tỉnh. Trường hợp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng đang hoạt động, nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý công trình đứng tên hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các công trình 2. bước 2 khí tượng thuỷ văn thuộc quyền quản lý của cấp Sở, ngành, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể ở địa phương và các cá nhân; Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện 3. bước 3 sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí 1. tượng thuỷ văn ( mẫu 4); Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 2. kể từ khi được cấp giấy phép (mẫu 9); 3. Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; Số bộ hồ sơ: 2 bộ (sao y bản chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt Thông tư số 1. động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên 11/2007/TT- dùng (mẫu 4) BTNMT... 2. Báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng Thông tư số thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép 11/2007/TT-
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định hoạt động.(mẫu số 9) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Việc điều chỉnh nội dung giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy Thông tư số phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ 1. 11/2007/TT- quan cấp giấy phép quyết định thay đổi quy mô công BTNMT... trình do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hoạt động của công trình theo giấy phép đã cấp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản