Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
3
download

Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  1. Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có cơ sở đăng ký. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:12 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Mức phí quy định cụ thể tại từng địa phương Kết quả của việc thực hiện TTHC:Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (điều chỉnh) Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nộp 03 (ba) bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận 1. và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục 2. Bảo vệ môi trường là đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền; Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo 3. tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử
  3. Tên bước Mô tả bước dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký); Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mới (theo mẫu 4. quy định tại Phụ lục 1 (C) cho tổ chức, cá nhân; Phòng/bộ phận chuyên môn chuyển Sổ đăng ký chủ nguồn thải 5. chất thải nguy hại đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao Sổ cho 6. tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo 1. mẫu tại Phụ lục 1 (A) Thông tư 12/2006/TT-BTNMT; 2. Sổ đăng ký hiện có.
  4. Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ Thông tư số 12/2006/TT- 1. nguồn thải CTNH: Phụ lục 1, A BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản