Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha P2

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
96
lượt xem
58
download

Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ thông được đưa đến giá trị định mức khi moment vẫn được giữ ở giá trị zero. Sau khi từ thông đạt giá trị ổn định, động cơ được lệnh tăng tốc đến một giá trị vận tốc dương.• Moment được đưa đến giá trị dương ở mức tối đa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha P2

  1. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B 1.4 1.2 1 0.8 tu thong dat (W b) tu thong dap ung tu thong uoc luong r es t 0.6 Fi 0.4 0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 tim e (s ) Hình 5.2: Đáp ứng của bộ ước lượng từ thông rotor từ tốc độ và dòng hồi tiếp trên tọa độ αβ. 1.4 1.2 1 tu thong dat 0.8 tu thong dap ung (W b) tu thong uoc luong r es t 0.6 Fi 0.4 0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 tim e (s ) Hình 5.3: Đáp ứng của bộ ước lượng từ thông rotor từ tốc độ và dòng hồi tiếp trên tọa độ dq. 1.2 1 0.8 tu thong dat tu thong dap ung tu thong uoc luong (W b) 0.6 r es t Fi 0.4 0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 time (s) Hình 5.4: Đáp ứng của bộ ước lượng từ thông rotor dùng khâu quan sát. Chöông 5: Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB V.6
  2. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B KẾT QUẢ MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ ĐƯỢC TIẾP DÒNG • Từ thông được đưa đến giá trị định mức khi moment vẫn được giữ ở giá trị zero. • Sau khi từ thông đạt giá trị ổn định, động cơ được lệnh tăng tốc đến một giá trị vận tốc dương. • Moment được đưa đến giá trị dương ở mức tối đa. • Moment được đưa trở về giá trị âm và sau đó zero khi vận tốc thực bằng vận tốc lệnh, và moment được giữ ở zero để vận tốc thực bằng vận tốc lệnh. • Hệ truyền động ban đầu đang hoạt động với từ thông rotor không đổi và ở giá trị lệnh, moment tải bằng zero. • Moment tải sau đó được tăng đến giá trị định mức dương theo kiểu step- wise. • Sau một khoảng thời gian thì moment tải được đưa về zero cũng theo kiểu step-wise. Chöông 5: Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB V.7
  3. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B • Từ thông được giữ không đổi ở giá trị định mức. • Vận tốc được đảo ngược từ -40% của vận tốc sang 40% vận tốc định mức. • Moment tải bằng zero trong suốt quá trình mô phỏng trên. • Bộ nghịch lưu được giả sử là nguồn dòng lý tưởng. Chöông 5: Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB V.8
  4. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B KẾT QUẢ ĐO ĐẠC CỦA ĐỘNG CƠ ĐƯỢC TIẾP DÒNG • Dòng stator trong trạng thái ổn định được phân tích. Trừ sóng harmonic bậc nhất, các sóng hài bậc cao thường tập trung quanh các dải tần số 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz…… Từ thông bằng 70% từ thông định mức, ban đầu động cơ đang chạy không tải ở 600 rpm, moment tải bằng moment định mức dương được được tăng theo kiểu step- wise. Chöông 5: Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB V.9
  5. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B • Biến đổi của dòng stator khi máy tăng tốc từ 200 rpm đến 1500 rpm. • Động cơ đã hoàn toàn được từ hoá trước, moment tải bằng zero. • Biến đổi của dòng stator khi máy tăng tốc từ 200 rpm đến 1500 rpm. • Động cơ đã hoàn toàn được từ hoá trước, moment tải bằng zero. Chöông 5: Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB V.10
  6. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B Chương 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN DÒNG I. Điều khiển dòng trong hệ qui chiếu stator I.1. Điều khiển vòng trễ dòng điện Điều khiển dòng, tiếp dòng Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.1
  7. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B I.1. Điều khiển so sánh dòng điện Điều khiển dòng, tiếp áp Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.2
  8. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B II. Điều khiển dòng trong hệ qui chiếu từ thông rotor Điều khiển dòng (dq), tiếp áp III. Điều khiển áp Điều khiển điện áp vòng hở Phân biệt:Điều khiển tiếp áp Điều khiển tiếp dòng Bộ nghịch lưu áp Bộ nghịch lưu dòng Điều khiển dòng trong hệ toạ độ stator (abc) Điều khiển dòng trong hệ toạ độ từ thông rotor (dq) IV. Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển gián tiếp ĐCKĐB theo phương pháp định hướng từ thông rotor Xm X σs Ls Lm = L σs = L s = L m + L σs Ts = 2πf 2πf Rr X σr Lr L σr = L r = L m + L σr Tr = 2πf Rr L m i sd ψ rd = Từ thông không đổi, ⇒ Ψr = L m i ds 1 + Tr s 3 L m Te 3 L m Te 3 L m Te i sq = = ⇒ i sq i ds = 2p L r ψ r 2p L r L m i ds 2p L r L m Mà i s = i sq + i ds = 2I s 2 2 Khi biết momen điện Te và dòng điện Is, L m i qs Từ 2 phương trình trên tính được isd và isq và Ψr. Và tính được ω sl = . Tr Ψr Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.3
  9. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B ω sl Từ đó tính được tốc độ góc trựơt cơ: ω sl _ co = và tính được tốc độ động cơ. p Lm i qs ψ rd + ψ rd Tr s 3 L m Te Lr i sd = i sq = ω sl = Lr Lm 2p L r ψ r Tr Ψr Từ thông không đổi: Ψr* = L m i * ds Te* 2 Lr 1 i * qs = K 1T* e ⇒ K1 = * = i qs 3p L2m i * ds ω sl * Lm L ω sl = K 2 i * ⇒ * qs K2 = = = m vì L m i * = Tr Ψr*ω sl qs * i * qs Tr Ψr Tr i * * ds Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.4
  10. Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B Chú ý: Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản