Điều kiện để Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
146
lượt xem
42
download

Điều kiện để Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Điều kiện để Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều kiện để Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

  1. Công ty chúng tôi xin được hỏi về chính sách thuế TNCN như sau : 1/- Tiền lương của Nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty hầu hết mức thu nhập tiền lương đều dưới 4 triệu đồng/ tháng (có ký hợp đồng lao động), Thuế TNCN năm 2009 được quyết toán từ 07/2009 đến 12/2009. Như vậy các nhân viên nói trên Công ty có phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 hay không? 2/- Tiền lương của nhân viên dưới 4 triệu đồng/ tháng làm việc từ tháng 07/2009 đến tháng 10/2009 nghỉ việc (có ký hợp đồng lao động) như vậy Công ty hay cá nhân làm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009? nếu Công ty lập thì nộp tại Cục Thuế hay Chi cục thuế? Còn nếu cá nhân lập thì nộp tại cơ quan nào? Và theo mẩu biểu nào? 3/- Tiền lương thử việc có phải kê khai thuế TNCN hay không? Ví dụ Nhân viên A vào làm thử việc 02 tháng từ 01/07/2009 đến 31/08/2009 (hợp đồng thử việc) với mức lương 80% * 4 triệu = 3.200.000 đồng và đến 01/09/2009 ký hợp đồng lao động 01 năm mức lương là 4 triệu đồng. Vậy việc kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 như thế nào? Lương 02 tháng thử việc được áp dụng theo cách tính thuế lũy tiến hay từng lần phát sinh? Và khi quyết toán thuế TNCN năm 2009 thì tính từ mốc thời gian nào 01/07/2009 hay 01/09/2009? và theo mẫu biểu nào? Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh trả lời: - Cá nhân có ký hợp đồng lao động từ trên 03 tháng và có thu nhập duy nhất tại cơ quan chi trả thu nhập thì quyết toán thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập kể cả trường hợp không có thu nhập tính thuế. - Trường hợp cá nhân trong năm 2009 không làm việc đủ 6 tháng cuối năm tại cơ quan chi trả thu nhập và nếu có thu nhập tiền lương từ 02 nơi trở lên thì quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc đăng ký quản lý thuế. Mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm tờ khai 09/KK-TNCN, phụ lục 09A/PL-TNCN (ban hành kèm thong tư số 20/2010/TT-BTC) và phụ lục 09C/PL-TNCN (banh hành kèm thông tư số 84/2008/TT-BTC) - Cá nhân ký hợp đồng thử việc 02 tháng nộp thuế TNCN theo thuế suất 10% tính trên thu nhập tiền lương mỗi lần chi trả từ 500.000 đồng trở lên. Cơ quan chi trả thu nhập không phải quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân này. Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân (4 tr.) Thông tư sửa đổi một số mẫu tờ khai, bảng kê và văn bản kê khai thuế thu nhập cá nhân (xem Danh mục kèm theo); bãi bỏ hướng dẫn về hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Theo đó hồ sơ hoàn thuế theo quy định mới gồm: Tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân (đối với các đối tượng phải quyết toán thuế); văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu (đối với những cá nhân được giảm thuế do bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có yêu cầu hoàn thuế); chứng từ khấu trừ thuế; biên lai thu thuế thu nhập cá nhân (bản chính). Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Văn bản phụ thuộc: 06/KK-TNCN, 06B/BK-TNCN, 07/KK-TNCN, 18/MGT-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, 02/KK-XS, 01/KK-XS, 24/KK-TNCN, 02/KK-BH, 08B/KK-TNCN, 08/KK-TNCN, 01/ KK-BH, 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 4283/BTC-TCT, 03/KK-TNCN, Hiệu lực thi hành: 22/3/2010 (Ngày/Tháng/Năm)
Đồng bộ tài khoản