Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

  1. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: -Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan bảo hộ phải hoàn thành việc xác minh, thông báo cho chủ bằng bảo hộ - Sau ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng không có đơn phản đối thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí khảo Mức phí tuỳ thuộc từng hoạt Quyết định số 11/2008/QĐ- 1. nghiệm. động (Phụ lục 1) BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong trường hợp giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm 1. cấp Bằng, tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng về cơ quan bảo hộ giống cây trồng (Cục Trồng trọt); - Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan 2. bảo hộ phải hoàn thành việc xác minh, thông báo cho chủ bằng bảo hộ; - Sau ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, chủ Bằng 3. bảo hộ giống cây trồng không có đơn phản đối thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định đình chỉ hiệu lực
  3. Tên bước Mô tả bước bằng bảo hộ giống cây trồng. - Trường hợp chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có đơn phản đối thì cơ quan bảo hộ giống cây trồng yêu cầu chủ bằng bảo hộ thực hiện các thủ tục khảo nghiệm lại. Nếu kết quả khảo nghiệm lại 4. cho thấy giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất hoặc tính ổn định như tại thời điểm cấp bằng thì cơ quan bảo hộ giống cây trồng làm thủ tục đình chỉ; - Trường hợp khó khăn về việc quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội 5. đồng chuyên ngành tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Văn bản yêu cầu đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng; 2. - Chứng cứ để chứng minh giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất và
  4. Thành phần hồ sơ tính ổn định như thời điểm cấp bằng bảo hộ; - Chứng từ nộp phí khảo nghiệm lại (trong trường hợp cần thiết phải khảo 3. nghiệm lại). Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều Luật Sở hữu trí 1. kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm tuệ cấp Bằng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản