Định dạng Drop Cap

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
189
lượt xem
8
download

Định dạng Drop Cap

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định dạng Drop Cap là hình thức qui định kí tự đầu tiên của đoạn nằm trên nhiều dòng hay tạo chữ hoa thụt cấp. Các bước tiến hành như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định dạng Drop Cap

  1. Drop cap Drop Cap Định dạng Drop Cap là hình thức qui định kí tự đầu tiên của đoạn nằm trên nhiều dòng hay tạo chữ hoa thụt cấp. Các bước tiến hành như sau: • Chọn đoạn cần đặt Drop Cap. • Đặt điểm chèn tại vị trí cần đặt Drop Cap. • Chọn nhóm lệnh Insert. • Chọn tiếp biểu tượng lệnh Drop Cap • Một danh sách menu hiển thị cung cấp cho bạn các mẫu Drop Cap để bạn lựa chọn. • None: loại bỏ Drop Cap đang thực thi trên trang văn bản. • Drop Cap Options: thiết đặt Drop Cap theo ý riêng của bạn. • Khi bạn nhấn chọn Drop Cap Options, hộp thoại Drop Cap hiển thị:
  2. • Chọn kiểu và vị trí của Drop Cap trong khung Position. • Định dạng kiểu chữ hiển thị cho kí tự Drop Cap trong hộp Font. • Xác định số dòng mà kí tự Drop Cap thể hiện trong hộp Lines to drop. • Xác định khoảng cách giữa kí tự Drop Cap và kí tự tiếp theo trong hộp Distance from text. • Nhấn OK để chấp nhận và thoát khỏi hộp thoại. minh họa ví dụ Drop Cap Developer by Qis Technology
Đồng bộ tài khoản