ĐỊNH LÍ

Chia sẻ: paradise9

HS củng cố lại các kiến thức về định lí - Rèn luyện khả năng phân tích nội dung định lí (thành 2 phần : GT và KL), rèn kỹ năng vẽ hình, dùng kí hiệu trên hình vẽ để ghi GT và KL - Cò thái độ tự giác trong học tập B. Chuẩn bị: - GV: Nội dung kiến thức và bài tập cơ bản về định lí - HS: + Xem lại nội dung liến thức và bài tập trong phần này + Chuẩn bị các ý kiến vường mắc cần GV giải đáp ...

Nội dung Text: ĐỊNH LÍ

ĐỊNH LÍ

A. Mục tiêu:

- HS củng cố lại các kiến thức về định lí

- Rèn luyện khả năng phân tích nội dung định lí (thành 2 phần : GT và KL),
rèn kỹ năng vẽ hình, dùng kí hiệu trên hình vẽ để ghi GT và KL

- Cò thái độ tự giác trong học tập

B. Chuẩn bị:

- GV: Nội dung kiến thức và bài tập cơ bản về định lí

- HS: + Xem lại nội dung liến thức và bài tập trong phần này

+ Chuẩn bị các ý kiến vường mắc cần GV giải đáp

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:
Hoạt động thầy - trò Ghi bảng
I. Các kiến thức cần ghi nhớ:

- GV: yêu cấu HS nêu lai nội dung các 1. Định lí là gì?
kiến thức cơ bản trong phần này
2. Định lí gồm những phần nào?
- HS: Tại chỗ nhắc lại KT theo yêu cầu
3. Thông thường thì định lí được phát biếu

bằng cụm từ (nếu…………thì……).

Nội dung giữ từ nều và từ thì là giả thiết (GT)

Nội dung trước từ thì trở đi là kết luận (KL)

II. Bài tập áp dụng:

Bài 50 (SGK-101)
- Gọi 2 h/s lên bảng làm bài tập 50 ; 52
a. nếu 2 đt' phân biệt cùng vuông góc với
(SGK-101)
đường thẳng thứ 3 thì chúng // với nhau.
- G.v treo b.phụ bài 52 cho h/s điền
b. GT : a  c ; b c
- G/v kiểm tra
KL : a// b
1. Thế nào là định lý ?

Định lý gồm những phần nào ?

Gỉa thiết là gì ? KL là gì ?
2. Thế nào gọi là CM định lý ?

- G/v kiểm tra 1 số vở bài tập của h/s Bài 1:

EM
K D

- Gọi 2 h/s nhận xét bài làm của bạn
I


- G/viên sửa sai - N
Bài 1: Đề bài trên bảng phụ
Bài 2:

Gọi DI là tia phân giác của góc MDN y
t'Gọi góc EDK là góc đối đỉnh của IDM. t


Chứng minh rằng: x
x'
G
EDK  IDN


GV gọi một HS lên bảng vẽ hình
GT xOy và yOx’ kề bù
? Nêu hướng chứng minh?
Ot là tia phân giác của xOy
? Để làm bài tập này các em cần sử
Ot’ là tia phân giác của yOx’
dụng kiến thức nào?KL Ot  Ot’
Bài 2: Chứng minh định lý:

Hai tia phân giác của hai góc kề nhau
tạo thành một góc vuông Chứng minh:….

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trong 5
phút
Bài 3:
Đại diện một nhóm lên bảng trình bày,
y
các nhóm khác nhận xét
O x

y'


O' x'
GT xOy và x’O’y nhọn

Ox //Ox’, Oy //Oy’
KL xOy  x ' O ' y '
Bài 3 :

GV treo bảng phụ bài tập 3 :

Chứng minh: Nếu hai góc nhọn xOy và
x’O’y có Ox //Ox’, Oy //Oy’ thì :
xOy  x ' O ' y '


GV vẽ hình, cho HS suy nghĩ, tìm cách
giải
GV hướng dẫn HS chứng minh

? Ox//O’x’ suy ra điều gì?

? Góc nào bằng nhau

? Oy //O’y’ ….


4. Củng cố:

- GV: Nhắc lại cho học sinh các kiến thức cần nhớ và yêu cầu rèn luyện
thêm các kỹ năng cần thiết.

5. Hướng dẫn học ở nhà:

- Học bài và xem lại các bài tập đã chữa.

- Ôn tập các kiến thức về tỉ lệ thức
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản