Định luật bảo toàn điện tích

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
635
lượt xem
156
download

Định luật bảo toàn điện tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập hóa học chuyên đề Định luật bảo toàn điện tích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định luật bảo toàn điện tích

  1. Bài tập về định luật bảo toàn điện tích Bài 1: cho dung dịch A chứa a mol Ca ,b mol Fe ,c mol NO và d mol SO ,mối quan hệ giữa a,b,c,d là: A 2a+3b=c+2d B a+b=c+d C a+3b=c=d D 2a+2b=c=2d Bài 2:1dd chứa 0,1 mol Ca ,0,2 mol Mg ,0,15 mol Cl và x mol NO .Cô cạn dung dịch thu đươc bao nhiêu gam muối khan A 42,025 B 31,5 C 27,8 D kết quả khác Bài 3:cho 1 dd có chứa 2 cation Fe 0,1 mol,Al 0,2mol và 2 anion Cl x mol , SO y mol.Khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn.tổng số mol x+y= A 0.6 B 0.5 C 0.45 D 0.4 Bài 4:hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12mol FeS và a mol CuS vào dung dịch HNO (vừa đủ) thu được dung dịch gồm 2 muối Fe(SO) ,CuSO và khí NO duy nhất, giá trị của a là A 0.04 B 0.075 C 0.12 D 0.06 Bài 5:cho các ion sau H ,CO ,HCO .NA ,Ba .Mg .ion OH phản ứng được với bao nhiêu ion trên A2 B3 C4 D5 Bài 6:cho các ion sau Ca ,K ,H ,SO, Ba ,Cl .ion CO tác dụng được với bao nhiêu ion trên A1 B2 C3 D4 Bài 7:Dung dịch A chứa 5 ion Ba ,Ca ,Cl 0,1 mol,NO 0,2 mol.Thêm dần V l dd KCO 1M vào dung dịch A đến khi vừa đủ. Giá trị của v là: A 150ml B 300ml C 200ml D 250ml Bài tập bằng phương trình ion thu gọn Bài 1:Để trung hoà 300ml d A gôm2 NaOH 1M,BaOH 0,5M,Cần hết 200 mldd B gồm HCl 1M, HNO x M thu được dung dịch C
  2. a,tính x b,tính C của các ion trong dd C c,cô cạn dd C thu được bao nhiêu gam chất rắn Bài 2:Trộn 300ml dd A gồm FeCl 0,1M và MgCl 0,2M và Ba(OH) 0,5M thu được m gam chất rắn và ddC a,tính m b,tính C của các ion trong dung dịch C c,Cô cạn dung dịch C thu được bao nhiêu gam chất rắn Bài 3 :Co m gam hhMg và Al vào 250ml dd X gồm hh 2 axít HCl 1M,HSO 0,5M thu được 5,32l H ở ĐKTC và dd Y.C của ion H trong dd Y là: A 10 B 10 C 10 D 10 Tài liệu này được sưu tầm từ bài giảng. Nếu bài tập này có sai xót thì xin liên hệ email ducthien_2000@yahoo.com
Đồng bộ tài khoản