ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Chia sẻ: zing1209

Kiến thức: Phát biểu chính xác định luật bảo toàn năng lượng, hiểu được hiệu suất của máy trong trường hợp tổng quát.

Nội dung Text: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
I. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Phát biểu chính xác định luật bảo toàn năng lượng, hiểu được

hiệu suất của máy trong trường hợp tổng quát.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Lên lớp:

1/ Ổn định:

2/ Bài cũ:

3/ Bài mới:

Phần làm việc của Nội dung bài ghi

GVHS

1. Định luật bảo toàn năng lượng:

“Trong một hệ kín có sự chuyển hóa của năng

lượng từ dạng này sang dạng khác. Nhưng năng

lượng tổng cộng thì được bảo toàn”.

2. Hiệu suất của máy:

Máy có nhiệm vụ biến đổi một lượng EV (năng

lượng dưới dạng vào) thành một lượng Er (năng

lượng dưới dạng ra) luôn luôn Er < EV vì một phần
Ev biến thành dạng năng lượng vô dụng khác hoặc

vẫn giữ ở dạng ban đầu.

Hiệu suất :

Er Er
H 1 Hoặc : H %  100%
Ev Ev
4/ Củng cố – Dặn dò:
ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

NĂNG LƯỢNG
I. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Phát biểu chính xác định luật bảo toàn năng lượng, hiểu được

hiệu suất của máy trong trường hợp tổng quát.

- Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng vào việc giải bài tập.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Lên lớp:

1/ Ổn định:

2/ Bài cũ:

3/ Bài mới:

Phần làm việc của Nội dung bài ghi

GVHS

3. Chuyển động của vật có ma sát trên mặt

phẳng nghiêng:

- Ap dụng định luật bảo toàn năng lượng:

Wđầu = Wsau + Afma sát

- Bài toán: Một vật có khối lượng m = 1kg trượt
không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng AB

dài 10m, nghiêng góc  = 300 so với mặt phẳng

ngang. Hệ số ma sát k = 0,1 . Tính vận tốc vật ở

cuối mặt phẳng nghiêng

Hướng dẫn :

Vật chuyển động có ma sát , áp dụng định luật

bảo toàn năng lượng :

WA = WB + AFms

Với AFms = - Fms. S ; Fms = kmgcos300 = 0,86N

 AFms = - 8,6J  AFms = 8,6J

WB = ½ mv2 = 0,5  50.0,5 v2 + 8,6  v = 9,1

m/s.4. Va chạm mềm:

- Va chạm mềm là va chạm mà cơ năng không

bảo toàn. Sau va chạm hai vật dính vào nhau

và cùng chuyển động.

- Va chạm mềm: sau va chạm 1 phần dộng

năng của hệ biến thành nội năng (biến thành
nhiệt và làm biến dạng vật). Trong va chạm

mềm định luật bảo toàn động lượng đúng.

- Va chạm đàn hồi: là va chạm mà cơ năng

được bảo toàn.

- Ví dụ: một vật có khối lượng m1 chuyển

động với vận tốc v1 va vào một vật có khối

lượng m2. Sau va chạm hai vật dính vào nhau

và cùng chuyển động với vận tốc v2. So sánh

động năng của hệ trước và sau va chạm.
4/ Củng cố – Dặn dò:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản