Định luật đương lượng

Chia sẻ: tonghoangduy1503

Đương lượng của 1 nguyên tố là số phần khối lượng của nguyên tố đó kết hợp với 1,008 phần khối lượng của Hidro hoặc 8 phần khối lượng của Oxi hoặc thay thế những lượng đó trong hợp chất.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản