ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN

Chia sẻ: traxanh0123

MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu được rằng tác dụng cơ bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. 2. Kỹ năng Biết vận dụng định luật III Niu-tơn để giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng.

Nội dung Text: ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN

ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN
A - MỤC TIÊU


1. Kiến thức


Hiểu được rằng tác dụng cơ bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác

giữa hai vật là hai lực trực đối.


2. Kỹ năng


Biết vận dụng định luật III Niu-tơn để giải thích một số hiện t ượng liên quan

đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng.


B - CHUẨN BỊ


1. Giáo viên


- Dụng cụ thí nghiệm như trong SGK và một số thí nghiệm khác về định luật

III Niu-tơn nếu có.


- Làm thử, kiểm tra cẩn thận các thí nghiệm trước khi lên lớp.


2. Học sinh
Ôn lại khái niệm và các đặc trưng của lực.


3. Gợi ý ứng dụng CNTT


- Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và vận dụng

củng cố


- Chuẩn bị một số video về các ví dụ thực tế có liên quan đến định luật III Niu-

tơn
C - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


Hoạt động 1 (......phút): Kiểm tra bài cũHoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên- Suy nghĩ, nhớ lại các đặc trưng - Nêu câu hỏi về các đặc trưng của lực, yêu

của lực và định luật II Niu-tơn. cầu HS phát biểu và viết biểu thức định luật

II Niu-tơn


- Nhận xét câu trả lời.
- Trình bày câu trả lời.Hoạt động 2 (......phút): Tìm hiểu nội dung định luật III Niu-tơn, lực và phản

lựcHoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo Bi ghi

viên- Đọc ví dụ 1 và quan sát - Yêu cầu HS đọc ví dụ 1. Sự tương tác giữa các

hình 16.1 SGK, trả lời câu 1 và liên quan hình 16.1 vật:

hỏi:
- Nêu câu hỏi. Nếu vật A tc dụng
Tác dụng của bạn An lên - Yêu cầu HS đọc ví dụ ln vật B thì vật B cũng tc

bạn Bình và ngược lại? dụng ln vật A Đó là sự tác
2 và quan sát hình 16.2

dụng tương hỗ.
- Đọc ví dụ 2 và quan sát - Nêu câu hỏi.

hình 16.2, trả lời câu hỏi: 2. Định luật III Newton
- Nhận xét câu trả lời.

Tương tác giữa nam châm Khi vật A tc dụng
- Hướng dẫn HS, dẫn
và sắt như thế nào? ln vật B một lực ,thì vật B
dắt để HS lập luận và
cũng tc dụng trở lại vật A
tìm ra tương tác có tính
một lực .Hai lực ny l hai
2 chiều.
- Tìm mối liên hệ: sự tác lực trực đối - cùng giá,

dụng tương hỗ giữa hai cùng độ , ngược chiều

vật.
 
- Làm mẫu thí nghiệm FAB   FBA

- Quan sát, ghi kết quả thí SGK, yêu cầu HS quan
3. Lực v phản lực
nghiệm, vẽ các lực tác sát, ghi và xử lý kết quả

dụng lên lò xo. thí nghiệm. Một trong hai lực

tương tác giữa hai vật
- Tổ chức hoạt động
được gọi là lực tác dụng,
nhóm.
- Hoạt động nhóm cịn lực kia gọi l phản lực.
- Yêu cầu HS làm thí
- Các nhóm làm thí Lực và phản lực có
nghiệm tương tự
nghiệm tương tự. những đặc điểm sau:
- Trình bày kết quả thí - Yêu cầu HS trình bày - Lực và phản lực luôn

nghiệm kết quả thí nghiệm theo xuất hiện đồng thời.

nhóm.
- Lực v phản lực bao giờ

- Hướng dẫn HS trình cũng cng loại.
- Phát biểu định luật III
bày kết quả thí nghiệm
Niu-tơn - Lực v phản lực khơng
theo nhóm
thể cn bằng nhau vì chng

- Hướng dẫn HS khái đặt vào hai vật khác nhau.

- Đọc SGK mục 3, trả lời quát các thí nghiệm

câu hỏi về lực tác dụng và thành định luật.

phản lực.
- Nhận xét câu trả lời

của HS.


- Yêu cầu HS đọc SGK

mục 3


- Nêu câu hỏi về lực tác

dụng và phản lực, các

đặc điểm của lực tác

dụng và phản lực.


- Nhận xét câu trả lời.
Hoạt động 3 (......phút): Vận dụng, củng cốHoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên- Suy nghĩa và trình bày câu trả lời - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3

theo câu hỏi 1, 2 và 3 trong phần 4 trong phần 4 SGK.

SGK.
- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Giải bài tập 1 SGK.
- Nêu bài tập 1 SGK

- Trình bày lời giải.
- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản:
- Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy.
Nội dung của định luật III Niu-

tơn, lực tác dụng và phản lực.Hoạt động 4 (......phút): Hướng dẫn về nhàHoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.


- Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản