ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN

Chia sẻ: traxanh0123

MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu được rằng tác dụng cơ bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. 2. Kỹ năng Biết vận dụng định luật III Niu-tơn để giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng.

Nội dung Text: ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN

 

  1. ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN A - MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu được rằng tác dụng cơ bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. 2. Kỹ năng Biết vận dụng định luật III Niu-tơn để giải thích một số hiện t ượng liên quan đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm như trong SGK và một số thí nghiệm khác về định luật III Niu-tơn nếu có. - Làm thử, kiểm tra cẩn thận các thí nghiệm trước khi lên lớp. 2. Học sinh
  2. Ôn lại khái niệm và các đặc trưng của lực. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và vận dụng củng cố - Chuẩn bị một số video về các ví dụ thực tế có liên quan đến định luật III Niu- tơn
  3. C - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 (......phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Suy nghĩ, nhớ lại các đặc trưng - Nêu câu hỏi về các đặc trưng của lực, yêu của lực và định luật II Niu-tơn. cầu HS phát biểu và viết biểu thức định luật II Niu-tơn - Nhận xét câu trả lời. - Trình bày câu trả lời. Hoạt động 2 (......phút): Tìm hiểu nội dung định luật III Niu-tơn, lực và phản lực Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo Bi ghi viên - Đọc ví dụ 1 và quan sát - Yêu cầu HS đọc ví dụ 1. Sự tương tác giữa các hình 16.1 SGK, trả lời câu 1 và liên quan hình 16.1 vật: hỏi: - Nêu câu hỏi. Nếu vật A tc dụng
  4. Tác dụng của bạn An lên - Yêu cầu HS đọc ví dụ ln vật B thì vật B cũng tc bạn Bình và ngược lại? dụng ln vật A Đó là sự tác 2 và quan sát hình 16.2 dụng tương hỗ. - Đọc ví dụ 2 và quan sát - Nêu câu hỏi. hình 16.2, trả lời câu hỏi: 2. Định luật III Newton - Nhận xét câu trả lời. Tương tác giữa nam châm Khi vật A tc dụng - Hướng dẫn HS, dẫn và sắt như thế nào? ln vật B một lực ,thì vật B dắt để HS lập luận và cũng tc dụng trở lại vật A tìm ra tương tác có tính một lực .Hai lực ny l hai 2 chiều. - Tìm mối liên hệ: sự tác lực trực đối - cùng giá, dụng tương hỗ giữa hai cùng độ , ngược chiều vật.   - Làm mẫu thí nghiệm FAB   FBA - Quan sát, ghi kết quả thí SGK, yêu cầu HS quan 3. Lực v phản lực nghiệm, vẽ các lực tác sát, ghi và xử lý kết quả dụng lên lò xo. thí nghiệm. Một trong hai lực tương tác giữa hai vật - Tổ chức hoạt động được gọi là lực tác dụng, nhóm. - Hoạt động nhóm cịn lực kia gọi l phản lực. - Yêu cầu HS làm thí - Các nhóm làm thí Lực và phản lực có nghiệm tương tự nghiệm tương tự. những đặc điểm sau:
  5. - Trình bày kết quả thí - Yêu cầu HS trình bày - Lực và phản lực luôn nghiệm kết quả thí nghiệm theo xuất hiện đồng thời. nhóm. - Lực v phản lực bao giờ - Hướng dẫn HS trình cũng cng loại. - Phát biểu định luật III bày kết quả thí nghiệm Niu-tơn - Lực v phản lực khơng theo nhóm thể cn bằng nhau vì chng - Hướng dẫn HS khái đặt vào hai vật khác nhau. - Đọc SGK mục 3, trả lời quát các thí nghiệm câu hỏi về lực tác dụng và thành định luật. phản lực. - Nhận xét câu trả lời của HS. - Yêu cầu HS đọc SGK mục 3 - Nêu câu hỏi về lực tác dụng và phản lực, các đặc điểm của lực tác dụng và phản lực. - Nhận xét câu trả lời.
  6. Hoạt động 3 (......phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Suy nghĩa và trình bày câu trả lời - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 theo câu hỏi 1, 2 và 3 trong phần 4 trong phần 4 SGK. SGK. - Nhận xét câu trả lời của HS. - Giải bài tập 1 SGK. - Nêu bài tập 1 SGK - Trình bày lời giải. - Nhận xét câu trả lời của HS. - Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản: - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Nội dung của định luật III Niu- tơn, lực tác dụng và phản lực. Hoạt động 4 (......phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản