ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

Chia sẻ: zing1209

Phát biểu và viết được biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch - Hiểu được độ giảm thế là gì và nêu được mối quan hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế mạch ngoài và mạch trong. - Hiểu được hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được tác dụng và tác hại của hiện tượng này. - Chỉ rõ đựợc sự phù hợp giữa định luật Ôm với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. - Tính được các đại lượng có liên quan đến hiệu suất...

Nội dung Text: ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCHI. MỤC TIÊU.

- Phát biểu và viết được biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch

- Hiểu được độ giảm thế là gì và nêu được mối quan hệ giữa suất điện động

của nguồn điện và độ giảm điện thế mạch ngoài và mạch trong.

- Hiểu được hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được tác dụng và tác

hại của hiện tượng này.

- Chỉ rõ đựợc sự phù hợp giữa định luật Ôm với định luật bảo toàn và

chuyển hóa năng lượng.

- Tính được các đại lượng có liên quan đến hiệu suất của nguồn điện.

II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Chuẩn bị thí nghiệm ở hình 13.1 SGK.

- Chuẩn bị 1 tờ giấy A3 để vẽ đồ thị.

- Chuẩn bị phiếu học tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

Hoạt động1. Định luật Ôm toàn mạch.

HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Đặt vấn đề nghiên cứu - HS thực hiện theo yêu cầu của

- Hướng dẫn học sinh phân tích mạch giáo viên.
điện hình 13.1 (1 nguồn suất điện động - Theo dõi, kết luận và ghi chép

E và một điện trở ngoài R). vào vở các kết quả sau khi thành

- GV trình bày ý nghĩa của định luật lập các công thức.

(mối liên hệ giữa E, I và tổng điện trở

toàn mạch R+r)

Thiết lập định luật.

- Thiết lập định luật thông qua định

luật Jun-Lenxơ. - Trình bày nội dung của định luật

+ Dẫn dắt HS đi từ công thức 13.1 đến Ôm cho toàn mạch.

13.5 - HS tự rút ra biểu thức.

- Gọi HS trình bày nội dung của định I  E /( R  r )

luật Ôm cho toàn mạch - Phát biểu nội dung của định luật

E  I ( R  r )  I  E /( R  r ) Ôm xuất phát từ biểu thức

(U AB  0) . - trả lời câu hỏi C1.

Hoạt động 2. Hiện tượng đoản mạch.

HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GV. Hướng dẫn học sinh tự học - Lĩnh hội các kiến thức từ giáo viên.

toàn bộ phần III của bài này dựa - Nhận xét thông qua hình vẽ

theo các câu hỏi định hướng sau - Đọc SGK và rút ra kết luận.
đây: - Dựa vào kiến thức đã học trả lời câu

- GV trình bày hiện tượng bằng hỏi của giáo viên.

hình vẽ minh họa chuẩn bị sẵn ở ( Khi R=0)  I=E/r

nhà. Sau khi đã tự nghiên cứu có thể theo

- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi định hướng của GV, học sinh tự đua

nào? Khi đó cường độ dòng điện ra các câu trả lời coi như bài tập ở nhà

phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Tại sao sẽ rất có hại cho acquy nếu

xảy ra hiện tượng đoản mạch?

Hoạt động 3. Trường hợp mạch ngoài chứa máy thu điện.

HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Giáo viên nêu ra các trường nếu - HS nghe, tìm hiểu và liên hệ để trả

mạch ngoài có chứa một máy thu điện lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo

có công suất phản điện E p và điện trở viên.

trong rp ( cùng với điện trở ngoài R )

- Giáo viên dẫndắt học sinh viết các
- Trình bày theo ý đồ của giáo viên
biểu thức 13.8, 13.9
để dẩn đến biểu 13.9
( có thể gọi một học sinh dõi chứng
I = ( E’ - E P )/( R + r + r P )
minh biểu thức định luật Ôm cho
mạch chứa nguồn và máy thu mắc nối Kết luận dẫn đến biểu thức của định

tiếp ( hướng dẫn như SGK ) luật Ôm cho toàn mạch trong trường

- Kết luận dẫn đến biểu thức của định hợp có chứa nguồn và máy thu

luật Ôm cho toàn mạch rong trường

hợp này

I = ( E’ - E P )/ ( R + r + r P )

Hoạt động 4. Hiệu suất của nguồn điện .

HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Hướng dẫn học sinh tự học phần này - Nghiên cứu SGK theo các định

theo các câu hỏi định hướng: hướng câu hỏi của GV.

- Trong trường hợp một mạch điện - Rút ra biểu thức 13.10.

kín thì công toàn phần bao gồm - Rút ra kết luận cuối cùng

những thành phần nào

- Trong hai thành phần đó phần nào là

công có ích?

- Suy ra biểu thức tính công

-Thực hiện câu C2, C3
Hoạt động 3. Trường hợp mạch ngoài chứa máy thu điện.

HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Giáo viên nêu ra các trường nếu - HS nghe, tìm hiểu và liên hệ để trả

mạch ngoài có chứa một máy thu điện lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo

có công suất phản điện E p và điện trở viên.

trong rp ( cùng với điện trở ngoài R )

- Giáo viên dẫndắt học sinh viết các
- Trình bày theo ý đồ của giáo viên
biểu thức 13.8, 13.9
để dẩn đến biểu 13.9
( có thể gọi một học sinh dõi chứng
I = ( E’ - E P )/( R + r + r P )
minh biểu thức định luật Ôm cho

mạch chứa nguồn và máy thu mắc nối Kết luận dẫn đến biểu thức của định

tiếp ( hướng dẫn như SGK ) luật Ôm cho toàn mạch trong trường

- Kết luận dẫn đến biểu thức của định hợp có chứa nguồn và máy thu

luật Ôm cho toàn mạch rong trường

hợp này

I = ( E’ - E P )/ ( R + r + r P )

V. CŨNG CỐ

- Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài (Định luật Ôm trong trường hợp chỉ có

nguồn phát và trường hợp đoạn mạch có thêm máy thu)

- Cũng cố bằng các câu hỏi trắc nghiệm.
VI. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

- Giải các bài tập 1,2,3 trang 66 SGK.và đọc mục em có biết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản