Định vị tương đối ảnh so với bản đồ

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
14
download

Định vị tương đối ảnh so với bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định vị tương đối ảnh so với bản đồ Đây là thao tác đưa ảnh về gần với tọa độ bản đồ để dễ dàng chọn điểm khống chế cho quá trình nắn bản đồ. Có hai cách để định vị tương đối ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định vị tương đối ảnh so với bản đồ

  1. Định vị tương đối ảnh so với bản đồ Đây là thao tác đưa ảnh về gần với tọa độ bản đồ để dễ dàng chọn điểm khống chế cho quá trình nắn bản đồ. Có hai cách để định vị tương đối ảnh: - Khi mở ảnh chọn chế độ Interactive placement by rectangle, đặt ảnh vào hình chữ nhật gần trùng với khung bản đồ - Khi đã mở ảnh, từ menu của I/RAS B chọn View -> Placement -> Match points -> Active layer Khi đó trên thanh trạng thái sẽ lần lượt xuất hiện các dòng nhắc người sử dụng chọn lần lượt hai điểm trên ảnh và trên file DGN Chọn điểm đầu tiên của file ảnh Chọn điểm thứ hai của file ảnh Chọn điểm trên file DGN tương ứng với điểm đầu tiên trên file ảnh Chọn điểm trên file DGN tương ứng với điểm thứ hai trên file ảnh I/RAS B sẽ định vị lại ảnh cho tương ứng với bản đồ. Nếu chưa đạt được kết quả thì tiến hành làm lại đến khi ảnh gần trùng với bản đồ.
Đồng bộ tài khoản