Display the HTML code for EmployeeForm.aspx

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
7
download

Display the HTML code for EmployeeForm.aspx

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

from the the display logic for a Web application (you can actually write C# code and event handlers in the EmployeeForm.aspx file by using the Source View window, but this approach is not recommended).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Display the HTML code for EmployeeForm.aspx

Đồng bộ tài khoản