DNA là gì ?

Chia sẻ: heoxinhkute7

DNA hay deoxyribonucleic acid là nguyên liệu di truyền ở người và hầu hết tất cả cơ thể sống. Mỗi tế bào người chứa cùng một lượng DNA. Hầu hết DNA nằm trong nhân ( gọi là DNA nhân), một lượng nhỏ DNA có thể được tìm thấy ở ti thể ( gọi là DNA ti thể hay mtDNA ) Thông tin trong DNA được lưu trữ dưới dạng mã hình thành từ bốn chất hóa học base: adenine (A), guanine (G), cytosine (C), and thymine (T). DNA người gồm 3 nghìn tỉ cặp base, và hơn 99% số cặp...

Nội dung Text: DNA là gì ?

DNA là một mạch xoắn kép tạo
nên bởi các cặp base liên kết với bộ
khung đường-phosphate
DNA hay deoxyribonucleic acid là
nguyên liệu di truyền ở người và
hầu hết tất cả cơ thể sống. Mỗi tế
bào người chứa cùng một lượng
DNA. Hầu hết DNA nằm trong
nhân ( gọi là DNA nhân), một
lượng nhỏ DNA có thể được tìm
thấy ở ti thể ( gọi là DNA ti thể hay
mtDNA )
Thông tin trong DNA được lưu trữ
dưới dạng mã hình thành từ bốn
chất hóa học base: adenine (A),
guanine (G), cytosine (C), and
thymine (T). DNA người gồm 3
nghìn tỉ cặp base, và hơn 99% số
cặp base là giống nhau ở tất cả mọi
người.
Mỗi base DNA bắt cặp với base
khác, A với T, G với C, tạo ra dạng
đơn vị là cặp base. Mỗi base liên
kết với một phân tử đường và một
phân tử phosphate. Chúng đi chung
với nhau gọi là một nucleotide. Các
nucleotide được sắp xếp trong hai
mạch dài dưới dạng xoắn ốc gọi là
mạch xoắn kép. Cấu trúc mạch
xoắn kép hơi giống cái thang, với
mỗi cặp base là thanh ngang của
cái thang, các phân tử đường và
phosphate là khung đứng của
thang.
Một đặc tính quan trọng của DNA
là nó có thể tự nhân đôi, tạo ra
nhiều bản sao của chính nó. Mỗi
mạch DNA trong mạch xoắn kép
có thể làm khuôn mẫu cho nhân đôi
trình tự base. Điều này cực kì quan
trọng khi tế bào phân chia do mỗi
tế bào mới cần một bản sao chính
xác của DNA hiện diện trong tế
bào cũ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản