DNS

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
257
lượt xem
162
download

DNS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu : Tạo một hệ thống Internet Name trên các server như hình bên sao cho các domain có thể phân giải tên của nhau. Chuẩn bị : - Khởi động 3 PC chạy Windows Server 2003 ( chưa nâng cấp lên domain) - Đặt tên lần lượt cho các PC là : server1, server2, server3 - Gán IP cho 3 server như sau : server 1 : IP : 192.168.20.1 Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway : không có Preferred DNS server : 192.168.20.1 server 2 : IP Subnet mask Default Gateway Preferred DNS server server 3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DNS

 1. DNS Yêu cầu : Tạo một hệ thống Internet Name trên các server như hình bên sao cho các domain có thể phân giải tên của nhau. Chuẩn bị : - Khởi động 3 PC chạy Windows Server 2003 ( chưa nâng cấp lên domain) - Đặt tên lần lượt cho các PC là : server1, server2, server3 - Gán IP cho 3 server như sau : server 1 : IP : 192.168.20.1 Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway : không có Preferred DNS server : 192.168.20.1 server 2 : IP : 192.168.20.2 Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway : không có Preferred DNS server : 192.168.20.2 server 3 : IP : 192.168.20.3 Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway : không có Preferred DNS server : 192.168.20.3 BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2. - Kết nối 3 server với nhau theo sơ đồ sau : - Khai báo cho DNS suffix : ( Thực hiện trên cả 3 máy )  Thực hiện trên server 1 : Click phải chuột vào My Computer  Properties  trong hộp thoại System Properties  tab Computer name  Change  trong hộp thoại Computer name changes  bấm vào nút More BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3.  trong hộp thoại DNS Suffix and NetBIOS Computer Name  nhập vào ô Primary DNS suffix of this computer  abc.com  OK  Thực hiện trên server 2 : làm tương tự như server 1 với tên nhập vào ô Primary DNS suffix of this computer  def.net  OK  Thực hiện trên server 3 : làm tương tự như server 1 với tên nhập vào ô Primary DNS suffix of this computer  ghk.info  OK I. Tạo hệ thống Internet name trên tất cả các máy B1 : Install DNS server ( Thực hiện trên cả 3 máy )  Thực hiện trên server 1 : Vào Control Panel  Add or Remove Programs  Add/Remove Windows Components  trong hộp thoại Windows Components Wizard  chọn dòng Networking Services (không đánh dấu chọn)  Details BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4.  trong hộp thoại Network Service  đánh dấu chọn vào dòng  Domain Name System (DNS)  OK   Next  hệ thống sẽ bắt đầu cài DNS, nếu gặp thông báo yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003 thì ta đưa đĩa vào và chỉ đến thư mục I386  Finish  Thực hiện trên server 2, server 3 : Làm tương tự như server 1 B2 : Tạo Forward Lookup Zone ( Thực hiện trên cả 3 máy )  Thực hiện trên server 1 : Vào Start  Programs  Administrative Tools  DNS  click vào các dấu + để vào Forward Lookup Zone  click phải chuột vào Forward Lookup Zone  New Zone BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5.  trong hộp thoại Welcome to the New Zone Wizard  Next  trong hộp thoại Zone Type  chọn  Primary zone  Next  trong hộp thoại Zone Name, nhập vào ô Zone name : abc.com  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6.  trong hộp thoại Zone File  giữ nguyên các tên file mặc định  Next   trong hộp thoại Dynamic Update  chọn  Allow both nonsecure and secure dynamic updates  Next  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. Forward Lookup Zone vừa tạo sẽ có các record như sau :  Thực hiện trên server 2 : Thực hiện tương tự như ở server 1 chỉ khác ở chỗ trong hộp thoại Zone Name, nhập vào ô Zone name : def.net Và Forward Lookup Zone sẽ có các record như sau : BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8.  Thực hiện trên server 3 : Thực hiện tương tự như ở server 1 chỉ khác ở chỗ trong hộp thoại Zone Name, nhập vào ô Zone name : ghk.info Và Forward Lookup Zone sẽ có các record như sau : B3 : Tạo Reverse Lookup Zone và Pointer ( Thực hiện trên cả 3 máy ) 3.1 Tạo Reverse Lookup Zone  Thực hiện trên server 1 : Trong cửa sổ DNS  click chuột phải vào Reverse Lookup Zone  New Zone BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9.  trong cửa sổ Welcome to the New Zone Wizard  Next  trong cửa sổ Zone Type  chọn  Primary Zone  Next  trong hộp thoại Reverse Loopkup Zone Name  nhập vào ô Network ID : 192.168.20 hệ thống sẽ tự động xuất hiện thêm tên ở mục Reverse Loopkup Zone Name (20.168.192.in-addr.arpa) ta giữ nguyên tên mặc định này  chọn Next  trong hộp thoại Zone File  giữ nguyên giá trị mặc định  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10.  trong hộp thoại Dynamic Update  chọn  Allow both nonsecure and secure dynamic updates  Next  Finish Reverse Lookup Zone vừa tạo sẽ có các record như sau BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11.  Thực hiện trên server 2 : Làm tương tự như server 1 Và Reverse Lookup Zone tạo được sẽ có các record như sau  Thực hiện trên server 3 : Làm tương tự như server 1 Và Reverse Lookup Zone tạo được sẽ có các record như sau BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12. 3.2 Tạo Pointer  Thực hiện trên server 1 : Vào Start  Run  gõ ipconfig /registerdns  OK Pointer đã được tạo trong Reverse Lookup Zone  Thực hiện trên server 2 : Thực hiện tương tự như server 1 Và Pointer đã được tạo trong Reverse Lookup Zone BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
 13.  Thực hiện trên server 3 : Thực hiện tương tự như server 1 Và Pointer đã được tạo trong Reverse Lookup Zone B4 : Tạo Alias trong Forward Lookup Zone ( Thực hiện trên cả 3 máy ) 4.1 Tạo Alias www  Thực hiện trên server 1 : Click phải chuột vào abc.com trong Forward Lookup Zone  New Alias (CNAME) BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
 14.  trong hộp thoại New Resource Record  nhập vào ô Alias name : www  Browse  trong hộp thoại Browse nhấp đúp vào SERVER1 BS Hệ Thống Mạng Trang 14 Lê Xuân Tùng
 15.  trong hộp thoại Browse nhấp đúp vào Forward Lookup Zone  trong hộp thoại Browse nhấp đúp vào abc.com BS Hệ Thống Mạng Trang 15 Lê Xuân Tùng
 16.  trong hộp thoại Browse nhấp đúp vào server1  trong hộp thoại New Resource Record  ta thấy FQDN của target host đã được cập nhật  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 16 Lê Xuân Tùng
 17. Kết quả là Alias www đã được tạo trong Forward Lookup Zone như sau :  Thực hiện trên server 2 : Làm tương tự như server 1 Kết quả là Alias www đã được tạo trong Forward Lookup Zone như sau : BS Hệ Thống Mạng Trang 17 Lê Xuân Tùng
 18.  Thực hiện trên server 3 : Làm tương tự như server 1 Kết quả là Alias www đã được tạo trong Forward Lookup Zone như sau : 4.2 Tạo Alias mail Thực hiện tương tự như phần 4.1 để tạo Alias mail trong Forward Lookup Zone  Thực hiện trên server 1 : Kết quả là Alias mail đã được tạo trong Forward Lookup Zone như sau : BS Hệ Thống Mạng Trang 18 Lê Xuân Tùng
 19.  Thực hiện trên server 2 : Kết quả là Alias mail đã được tạo trong Forward Lookup Zone như sau :  Thực hiện trên server 3 : Kết quả là Alias mail đã được tạo trong Forward Lookup Zone như sau : BS Hệ Thống Mạng Trang 19 Lê Xuân Tùng
 20. B5 : Thử phân giải tên các domain ( Thực hiện trên cả 3 máy )  Thực hiện trên server 1 : Vào màn hình cmd  gõ lệnh nslookup Lần lượt nhập các tên www.abc.com ENTER www.def.net ENTER www.ghk.info ENTER  Thực hiện trên server 2, server3 : Làm giống như server 1 Nhận xét : Mỗi domain chỉ có thể phân giải tên trong chính domain đó, chưa thể phân giải tên của các domain khác BS Hệ Thống Mạng Trang 20 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản