Độ âm điện

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
400
lượt xem
46
download

Độ âm điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ âm điện là gì vậy? • Độ âm điện là lực hút mật độ electron của một nguyên tử Trong liên kết cộng hóa trị Hãy nhớ định nghĩa này và nhìn vào các stick đánh dấu, có nghĩa những yếu tố này rất quan trọng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Độ âm điện

 1. CÁC SLIDE ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỘ ÂM ĐIỆN Copyright © 2005 Hóa Học Việt Nam, all rights reserved Permission is granted for personal and educational use only. Commercial copying is prohibited.
 2. Độ âm điện Độ âm điện là gì vậy? • Độ âm điện là lực hút mật độ electron của một nguyên tử Trong liên kết cộng hóa trị Hãy nhớ định nghĩa này và nhìn vào các stick đánh dấu, có nghĩa những yếu tố này rất quan trọng!
 3. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling • Giá trị càng lớn, electron càng mang tính âm điện • Flo là nguyên tố có độ âm điện cao nhất • Nó có giá trị độ âm điện là 4.0
 4. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling
 5. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling F
 6. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling F 4.0
 7. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li F 1.0 4.0
 8. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li Be F 1.0 1.5 4.0
 9. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li Be B F 1.0 1.5 2.0 4.0
 10. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li Be B C F 1.0 1.5 2.0 2.5 4.0
 11. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li Be B C N F 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0
 12. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li Be B C N O F 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
 13. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling Li Be B C N O F 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Na Mg Al Si P S Cl 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0
 14. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling H He Li Be B C N O F Ne 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Na Mg Al Si P S Cl Ar 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0
 15. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling H He 2.1 Li Be B C N O F Ne 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Na Mg Al Si P S Cl Ar 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0
 16. Độ âm điện Thang độ âm điện của Pauling H He 2.1 - Li Be B C N O F Ne 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 - Na Mg Al Si P S Cl Ar 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 -
Đồng bộ tài khoản