Đồ án:Câu lạc bộ Oirgami

Chia sẻ: fpt_12

Là một CLB hoạt động chuyên biệt phục vụ nghệ thuật gấp giấy Origami - Tạo một sân chơi lành mạnh cho thất cả những người đam mê Origami có thể giao lưu, kết bạn, học hỏi và chia sẻ lẫn nhau tất cả các vấn đề liên quan đến môn nghệ thuật này cũng như cuộc sống. - Giới thiệu, phổ biến Origami tới công chúng như một môn nghệ thuật tinh thần, nghệ thuật thủ công đặc sắc cho mọi lứa tuổi....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản