Đồ án điện tử mạch đếm sản phẩm

Chia sẻ: thevan36

Ngày nay, khái ni m k thu t s đã ệ ỹ ậ ố trở thành quen thuộc với nhiều người, bởi vì sự phát triển của ngành kỹ thuật số này đã có ảnh hưởng rất lớn đến ngành kinh tế toàn cầu. Có người đã nêu lên ý tưởng gọi nền kinh tế của thời đại chúng ta là “ nền kinh tế kỹ thuật số “, “số hóa” đã gần như vượt khỏi ranh giới của một thuật ngữ kỹ thuật . Nhờ có ưu điểm của xử lý số như độ tin cậy trong truyền dẫn, tính đa thích nghi và...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án điện tử mạch đếm sản phẩm

WWW.OTO-HUI.COM

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG
DAÃN
-- ------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
NGAØY……THAÙNG……NAÊM 2009

CHÖÕ KYÙ CUÛA
GVHD:
WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COM

NHAÄN XEÙT CUÛA HOÄI ÑOÀNG CHAÁM
ÑIEÅM
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------
NGAØY …… THAÙNG ……NAÊM
2009

CHÖÕ KYÙ CUÛA
GVPB:
WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COM
Ngày nay, khái niệm kỹ thuật số đã trở thành quen thuộc với nhiều
người, bởi vì sự phát triển của ngành kỹ thuật số này đã có ảnh hưởng rất
lớn đến ngành kinh tế toàn cầu. Có người đã nêu lên ý tưởng gọi nền kinh
tế của thời đại chúng ta là “ nền kinh tế kỹ thuật số “, “số hóa” đã gần như
vượt khỏi ranh giới của một thuật ngữ kỹ thuật . Nhờ có ưu điểm của xử
lý số như độ tin cậy trong truyền dẫn, tính đa thích nghi và kinh tế của
nhiều phần mềm khác nhau, tính tiện lợi trong điều khiển và khai thác
mạng.
Số hóa đang là xu hướng phát triển tất yếu của nhiều lĩnh vực kỹ
thuật và kinh tế khác nhau. Không chỉ trong lĩnh vục thông tin liên lạc và tin
học. Ngày nay, kỹ thật số đã và đang thâm nhập mạnh mẽ vào Kỹ thuật
điện tử, Điều khiển tự động, phát thanh truyền hình, y tế, nông nghiệp…và
ngay cả trong các dụng cụ sinh hoạt gia đình.
Ngay từ những ngày đầu khai sinh, kỹ thuật số nói riêng và ngành
điện tử nói chung đã tạo ra nhiều bước đột phá mới mẽ cho các ngàng kinh
tế khác và còn đảm bảo được yêu cầu của người dùng cả về chất lượng
và dịch vụ. Đồng thời kiến thức về kỹ thuật số là không thể thiếu đối với
mỗi sinh viên, nhất là sinh viên điện tử.
Công nghệ kĩ thuật số có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tế, với
nhiều những ứng dụng rất tiện ích sử dụng trong kĩ thuật, trong dời sống,
trong công nghiêp ở cac nhà may và xí nghiêp san xuât… và cả những tiện
̣ ́ ́ ̣ ̉ ́
nghi trong ngôi nhà của chúng ta. Một trong những ứng dụng tiện ích của kĩ
thuật số đó là chức năng đếm với các mạch đếm như đếm sản phẩm, đếm


WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COM
số người vào phòng, thang máy hay đếm xe ra vào cổng… đó đều là những
ứng dụng rất thực tế. Và trong bài đồ án này em đã được nghiên cứu về
mạch đếm san phâm và cụ thể ở đây là mach đêm số chai và số ket bia và
̉ ̉ ̣ ́ ́
nước ngot.
̣
Bài báo cáo này đuợc tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau như: sách
báo ,internet… Và do kiến thức còn hạn hẹp, nên trong quá trình thực hiện
đồ án em không thể tránh khỏi sai sót và đề tài chưa đựơc phát triển một
cách hoàn hảo, mong quý thầy cô trong hội đồng khảo thí bỏ qua và có
hướng giúp đỡ để em có thể hoàn chỉnh kiến thức của mình .
Em xin chân thành cảm ơn..!
WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COM
I-Giới Thiệu Môt Số Linh Kiện
̣
1-Transistor:
A1015 là Transistor BJT gồm ba miền tạo bởi hai tiếp giáp p–n, trong
đó miền giữa là bán dẫn loại n. Miền có mật độ tạp chất cao nhất, kí hiệu
p+ là miền phát (emitter). Miền có mật độ tạp chất thấp hơn,
kí hiệu p, gọi là miền thu (collecter). Miền giữa có mật độ tạ p
chất rất thấp, kí hiệu n, gọi là miền gốc (base). Ba chân kim
loại gắn với ba miền tương ứng với ba cực emitter (E), base (B), collecter
(C) của transistor.
C1815 là Transistor BJT gồm ba miền tạo bởi hai tiếp giáp p–n, trong
đó miền giữa là bán dẫn loại p. Miền có mật độ tạp chất cao
nhất, kí hiệu n+ là miền phát (emitter). Miền có mật độ tạp chất
thấp hơn, kí hiệu n, gọi là miền thu (collecter). Miền giữa có mật
độ tạp chất rất thấp, kí hiệu p, gọi là miền gốc (base). Ba
chân kim loại gắn với ba miền tương ứng với ba cực emitter (E), base (B),
collecter (C) của transistor.
2-Điện trở:WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COMĐiện trở là linh kiện thụ động có tác dụng cản trở cả dòng và áp.
Điện trở đựơc sử dụng rất nhiều trong các mạch điện tử.
R =ρℓ/S
Trong đó ρ là điện trở suất của vật liệu
S là thiết diện của dây.
ℓ là chiều dài của dây.

Điện trở là đại lượng vật lí đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện
của một vật thể dẫn điện. Nó được định nghĩa là tỉ số của hiệu điện thế
giữa hai đầu vật thể đó với cường độ dòng điện đi qua nó:
Trong đó:

U : là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V).
I : là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng ămpe (A).
R : là điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm (Ω).
Ký hiệu:


R e s is t o r
Ứng dụng:
Điện trở được dùng để chế tạo ra dịch mức điện áp giữa hai điểm
khác nhau của mạch.
WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COM3-Tụ điện:
Tụ điện là một linh kiện thụ động cấu tạo của tụ điện là hai bản cực
bằng kim loại ghép cách nhau một khoảng d ở giữa hai bản tụ là dung dịch
hay chất điện môi cách điện có điện dung C. Đặc điểm của tụ là cho dòng
điện xoay chiều đi qua, ngăn cản dòng điện một chiều.
Công thức tính điện dung của tụ: C = ε.S/d
ε là hằng số điện môi
S là điện tích bề mặt tụ m2
d là bề giày chất điện môi
Tụ điện phẳng gồm hai bàn phẳng kim loại diện tích đặt song song
và cách nhau một khoảng d. ÷
Cường độ điện trường bên trong tụ có trị số
δ
E=
ε 0ε

ε0 = 8.86.10-12 C2/ N.m2 là hằng số điện môi của chân không.

ε là hằng số điện môi tương đối của môi trường; đối với chân không ε
= 1, giấy tẩm dầu = 3,6, gốm = 5,5; mica = 4 ÷ 5
WWW.OTO-HUI.COM
WWW.OTO-HUI.COM

4 ­Diode:
Diode được cấu tạo gồm hai lớp bán dẫn p-n được ghép với nhau.
Diode chỉ hoaït động dẫn dòng điện từ cực anot sang catot khi áp trên hai
chân được phân cực thuận (VP>VN) và lớn hơn điện áp ngưỡng. Khi phân
cực ngược (VP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản