Đồ án - Một số kỹ năng mềm cần thiết dành cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II

Chia sẻ: monkeymummi

Bước vào giảng đường Đại Học , SV Ngoại thương nói riêng cũng như đa số SV VN nói chung thường chỉ chú trọng rèn luyện, phát triển những kỹ năng “cứng” (hard skills). Đây chính là khả năng học vấn của bạn, kiến thức, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn trong công việc của mình.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án - Một số kỹ năng mềm cần thiết dành cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II
BỘ MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LỚP K49D (2010-2011)
ĐỀ TÀIGV

HƯỚNG DẪN: PGS.TS. Phạm Đình Nghiệm

NHÓM NGHIÊN CỨU 16:

1. Nguyễn Thị Kim Cương (7032)
2. Lê Thị Thiên Lý (7141)
3. Nguyễn Thị Hằng Nga (7162)
4. Nguyễn Kim Hằng (7071)
5. Bùi Ngọc Loan Anh (7404)
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
MỤC LỤC
PHẦN MỞ
ĐẦU………………………………………………………………………….3
LỜI CÁM
ƠN………………………………………………………………………………..3
A. LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.......................................................................................3
B. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.............................................................................................3
C. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU…………………………………………………………….3
D. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, KINH PHÍ NGHIÊN
CỨU……………………………..4
E. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU……………………………………………………….4
F. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI…………………………………4

PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………………………….…6
A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ NĂNG
MỀM………………………………………….6
I. Giới thiệu chung về kỹ
năng…………………………………………………………….6
1. Khái niệm kỹ
năng………………………………………………………………………...6
2. Phân loại kỹ
năng………………………………………………………………………….6
II. Phân loại kỹ năng
mềm………………………………………………………………….7
B. SỰ QUAN TÂM ĐỐI VỚI KỸ NĂNG
MỀM………………………………………….7
C. MỘT SỐ KỸ NĂNG MỀM CẦN
THIẾT…………………………………………….10
Kỹ năng học và tự học………………………………………………….………………
I.
10
1. Hiện trạng………………………………………………………………………………10
2. Giới thiệu chung ……………………………………………………………………….11
h ại của việc kỹ
3. Tác không có năng
này………………………………………………....11
4. Phương luyện kỹ học tự
pháp rèn năng và
học………………………………………..12
5. Lợi ích cụ thể của kỹ năng này đối với sinh viên………………………………………
14
Kỹ năng làm việc
II.
nhóm………………………………………………………………...15
1. Hiện
trạng………………………………………………………………………………...15


2
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
2. Giới thiệu
chung………………………………………………………………………….15
3. Những hạn chế khi thiếu kỹ năng làm việc nhóm……………………………...
………17
4. Lợi ích khi bạn có kỹ năng làm việc
nhóm……………………………………………..18
5. Những hạn chế khi thiếu kỹ năng làm việc
nhóm……………………………………...18
Kỹ năng thuyết trình………………………………………………………………...…20
III.
1. Hiện
trạng………………………………………………………………………………...20
2. Giới thiệu
chung………………………………………………………………………….20
3. Những hạn chế khi thiếu kĩ năng thuyết trình…………………………………………
21
4. Lợi bạn kỹ thuyết
ích khi có năng
trình………………………………………………..22
5. Phương luyện kỹ thuyết
pháp rèn năng
trình………………………………………….23
IV. Kỹ năng giao tiếp và ứng
xử…………………………………………………………………...27
1. Hiện
trạng………………………………………………………………………………...27
2. Giới thiệu
chung………………………………………………………………………….27
3. Những hạn chế khi thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng
xử…………………………………...29
4. Lợi ích khi bạn có kỹ năng giao tiếp, ứng
xử………………………………………......30
5. Phương pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng
xử…………………………………….31
3
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II

PHẦN KẾT LUẬN……………………………………………………………..............34
A. Tổng kết…………………………………………………………………………………
34
B. Phương hướng giải quyết………………………………………………………………
34
Học qua trung tâm………………………………………………………………………34
I.
Tự
II.
học…………………………………………………………………………………….34

PHẦN PHỤ LỤC……………………………………………………………………….36
A. Mẫu bảng
hỏi…………………………………………………………………………....36
B. Các trung tâm…………………………………………………………………………...38
I. Trung tâm KDI……………………………………………………………………………...38
1. Đôi nét về KDI……………………………………………………………………………
38
2. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm…………………………………………………………
38
II. Trung tâm NTG - NEW THINKING GROUP……………………………………………40
1. Đôi nét về
NTG…………………………………………………………………………...40
2. Các khóa đào tạo kỹ năng
mềm…………………………………………........................41
III. Nhà văn hóa Thanh niên……………………………………………………………………43
1. Đôi nét về nhà văn hóa thanh
niên……………………………………………………...43
2. Các khóa học về kỹ năng mềm………………………………………………….………
43
C. Một số sách và diễn đàn tham
khảo…………………………………………………...45
giỏi, bạn
I. Sách “Tôi tài cũng
thế”…………………………………………………………..45
1. Nội dung……………………………………..……………………..………………
45
2. Mục lục…………………………………………………………..
………………...46
II. Sách “Đắc nhân tâm” ………………………………………………………………………46
1. Nội dung……………………………………………………………………………
46
2. Mục
lục…………………………………………………………………………….47
“Sức mạnh của sự tập
III. Sách
trung”………………………………………………………..47
1. Nội dung……………………………………………………………………………
47
4
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
2. Mục
lục…………………………………………………………………………….48
IV. Diễn đàn Delta Việt…………………………………………………………………………
48
1. Đôi nét về Delta
Việt……………………………………………………………….48
2. Delta Discussion……………………………………………………………………49
3. Website www.DeltaViet.com………………………………………………….……49
4. Các khóa học mang tên Hành trình Delta………………………………………….49
D. Phân công công
việc…………………………………………………………………….52

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………...53
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN……………………………………..54
5
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
PHẦN MỞ ĐẦU

LỜI CÁM ƠN
Nhóm chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo hết sức tận tình của PGS. TS Phạm Đình
Nghiệm – thầy dạy bộ môn Nghiên cứu khoa học của tập thể K49D. Bên cạnh đó, trong quá trình khảo
sát để thực hiện đề tài, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ tập thể sinh viên trường đại
học Ngoại thương CS II. Sự giúp đỡ của thầy, các anh chị và các bạn đã giúp chúng tôi có thể hoàn thành
tốt đề tài nghiên cứu này. Nhưng vì thời gian thực hiện đề tài có hạn nên chúng tôi không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Mong mọi người thông cảm.

A. LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Bước vào giảng đường Đại Học , SV Ngoại thương nói riêng cũng như đa số SV VN nói chung thường
chỉ chú trọng rèn luyện, phát triển những kỹ năng “cứng” (hard skills). Đây chính là khả năng học vấn
của bạn, kiến thức, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn trong công việc của mình.

Tuy nhiên, khi rời trường đại học và đi làm thì những kiến thức chuyên môn là chưa đủ để tạo nên thành
công trong công việc. Bởi lẽ, bên cạnh những kỹ năng “cứng” thì kỹ năng mềm cũng đóng một vai trò
rất quan trọng. “Có thể nói 90% sinh viên sau khi ra trường hầu như không có kĩ năng mềm. Bằng cấp là
quan trọng nhưng năng lực thật sự và kinh nghiệm của các bạn mới là yếu tố quyết định”. Anh Trần
Trọng Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty VINAPO nhấn mạnh điều này trong buổi trao đổi với sinh viên
tại cuộc toạ đàm “Tự tin nghề marketing”.

Trong khi đó, không ít bạn trẻ vẫn còn lạ lẫm và hầu như chưa có một khái niệm bất kỳ nào về Kỹ
năng "mềm" (soft skills) : các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao
tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo
và đổi mới... là những thứ thường không được học trong nhà trường, không liên quan đến kiến thức
chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ yếu vào cá
tính của từng người. Chính các kỹ năng này quyết định bạn sẽ làm việc thế nào, ảnh hưởng rất lớn tới
hiệu suất công việc; và hơn thế nữa, khẳng định bạn là người thành công trong cuộc sống.

Chính vì những lẽ trên, chúng tôi quyết định chọn đề: “Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Đại
học Ngoại thương cơ sở II”

B. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

 Giới thiệu cho SV Ngoại Thương cái nhìn tổng quan về kiến thức kỹ năng mềm và tầm quan
trọng của chúng trong công tác học tập, nghiên cứu cũng như trong cuộc sống.
 Giúp cho sinh viên Đai học Ngoại thương tự tìm thấy các phương pháp học tập và rèn luyện kỹ
năng mềm phù hợp và hiệu quả trong điều kiện thực tế của bản thân và xã hội.

C. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 Đưa ra được khái niệm kỹ năng mềm
 Dựa vào thực tế, trình bày và khẳng định tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong công tác học
tập, nghiên cứu cũng như trong cuộc sống.
 Khảo sát về cách nhìn nhận của đa số SV Ngoại thương trong vấn đề tự trang bị cho mình những
kỹ năng mềm. Liên hệ với SV một số trường khác.
6
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
 Đưa ra thông tin chi tiết về cách tiếp cận phù hợp những kỹ năng này dành cho SV Ngoại
Thương: các phương pháp để sinh viên tự học tâp và rèn luyện kỹ năng mềm; cung cấp cho sinh
viên những địa chỉ đáng tin cậy trong việc đào tạo và rèn luyện kỹ năng mềm như các tổ chức,
clb, đội nhóm,…

D. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, KINH PHÍ NGHIÊN CỨU

 Đối tượng nghiên cứu: sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở II – TP.HCM
 Thời gian nghiên cứu: từ 6/10 tới 4/12/10
 Kinh phí: 300 000 VND

E. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 Thu thập dữ liệu từ bảng hỏi:
- Tiến hành phát 280 phiếu khảo sát trong phạm vi các lớp thuộc Hệ chính quy Đại học
Ngoại thương CSII, chia đều cho 4 khối lớp từ K46 đến K49 nhằm thấy được sự khác
biệt về nhận thức của sinh viên qua từng độ tuổi; thu về 216 phiếu khảo sát hợp lệ, trong
đó K49 có 54, K48 có 53 phiếu,K47 có 52 phiếu và K46 là 57 phiếu.
- Bảng hỏi gồm 2 phần, phần đầu hỏi về thực tế và phần sau hỏi về tầm quan trọng, các
phương pháp rèn luyện Kĩ năng mềm của sinh viên Ngoại Thương trong giao tiếp, ứng
xử, học và tự học, thuyết trình và học nhóm.
- Cách chia bảng hỏi như sau :
Câu 1: bảng hỏi về giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống của sinh viên
Câu 2: bảng hỏi về thuyết trình trước đám đông hay phát biểu ý kiến
Câu 3: nhóm câu hỏi về làm việc nhóm
Câu 4: nhóm câu hỏi về việc học tập của sinh viên
Từ câu 5 đến 9: nhóm câu hỏi về sự quan tâm và rèn luyện kỹ năng mềm
- Mẫu hỏi có kích cỡ A4, hai mặt giấy.
 Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý dự liệu thu được.
 Phương pháp phân tích: phân tích, xử lý, so sánh số liệu đã được xử lý.
 Phương pháp logic:
 Phương pháp tổng hợp:


F. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Kỹ năng mềm là một vấn đề không mới nhưng vẫn đang rất được xã hội quan tâm. Nó thường xuyên
được đề cập đến trong các sách, báo, nghiên cứu trong và ngoài nước với mong muốn đưa kỹ năng mềm
đến gần hơn với người cần sử dụng nói chung và sinh viên nói riêng.

Trong bài viết tại trang web http://www.hieuhoc.com/khoahochay/chitiet/ky-nang-mem-quyet-dinh-75-su-
thanh-dat, tác giả đã đề cập đến khái niệm về kỹ năng mềm cũng như tầm quan trọng của nó trong sự
thành công trong nghề nghiệp – một trong những mục tiêu tiên quyết của sinh viên, đặc biệt là sinh viên
Đại học Ngoại thương.

Ngoài ra, tại trang web http://www.forum.festivalhue.com/f44/sinh-vien-hoc-ky-nang-mem-o-dau-15344/,
tác giả còn cung cấp cho ta thấy trong những người thành đạt thì chỉ có 25% là do những kiến thức
chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Chìa khóa dẫn đến

7
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
thành công thực sự chính là sự kết hợp cả hai kỹ năng này. Thêm vào đó, tác giả còn nêu ra 9 kỹ năng
mềm cơ bản do Sean Hawitt – chuyên gia tư vấn nghề nghiệp nghiên cứu là: 1. Có ý chí chiến thắng, có
quan điểm lạc quan; 2. Có tinh thần đồng đội, hòa đồng với tập thể; 3. Giao tiếp hiệu quả ; 4. Tự tin; 5.
Mài dũa kỹ năng sáng tạo; 6. Chấp nhận và học hỏi từ những lời phê bình; 7. Thúc đẩy bản thân và dẫn
dắt người khác; 8. Đa nhiệm vụ và xác định trước những việc cần làm; 9. Có cái nhìn tổng quan.

Bên cạnh việc đề cập một cách khái quát về kỹ năng mềm thì một số bài viết còn đi sâu phân tích tầm
quan trọng của kỹ năng mềm đối với một số lĩnh vực cụ thể, như bài viết “ Kỹ năng mềm cần thiết hay
không cho dân IT” tại trang web http://hp-aptech.edu.vn/hpa/hpanews/archive/2010/07/27/ky-nang-mem-
can-thiet-hay-khong-cho-dan-it.aspx. Bài viết đã nêu bật được tầm quan trọng của “kỹ năng mềm” ngay
cả trong những lĩnh vực được xem là chỉ yêu cầu cao về “kỹ năng cứng”.

Báo mạng Tin mới đã nêu lên thực trạng thiếu hụt kỹ năng mềm của sinh viên các trường đại học trong
khối nghành kinh tế nói chung và đại học Ngoại thương nói riêng. Thêm vào đó, bài viết còn nhấn mạnh
sự cần thiết của kỹ năng này trong lĩnh vực marketing.
http://www.tinmoi.vn/90-sinh-vien-thieu-ky-nang-mem-03133177.html

Không chỉ được quan tâm tại Việt Nam mà ngay tại các quốc gia có trình độ phát triển cao như Mỹ, Anh,
Úc, “kỹ năng mềm” cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Bên cạnh việc đề cao các kỹ năng này, các quốc
gia ấy đã xây dựng những chiến lược nhằm nâng cao những kỹ năng này cho người dân như:
 Năm 1989, Bộ Lao động Mỹ thành lập một Ủy ban Thư ký về Rèn luyện các Kỹ năng Cần thiết
(The Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills - SCANS). Thành viên của ủy ban này
đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kinh doanh, doanh nhân, người lao động, công
chức… nhằm mục đích “thúc đẩy nền kinh tế bằng nguồn lao động kỹ năng cao và công việc thu
nhập cao”. (http://wdr.doleta.gov/SCANS/)
 Chính phủ Anh cũng có cơ quan chuyên trách về phát triển kỹ năng cho người lao động. Bộ Đổi
mới, Đại học và Kỹ năng được chính chủ thành lập từ ngày 28/6/2007, đến tháng 6/2009 thì được
ghép với Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp và Đổi mới Pháp chế để tạo nên bộ mới là Bộ Kinh tế, Đổi
mới và Kỹ năng. Bộ này chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc học tập của người
lớn, một phần của giáo dục nâng cao, kỹ năng, khoa học và đổi mới. (http://www.dius.gov.uk/).
 Tại Úc, Hội đồng Kinh doanh Úc (The Business Council of Australia - BCA) và Phòng thương
mại và công nghiệp Úc (the Australian Chamber of Commerce and Industry - ACCI) với sự bảo
trợ của Bộ Giáo dục, Đào tạo và Khoa học (the Department of Education, Science and Training -
DEST) và Hội đồng giáo dục quốc gia Úc (the Australian National Training Authority - ANTA) đã
xuất bản cuốn “Kỹ năng hành nghề cho tương lai” (năm 2002) trong đó những kỹ năng mềm
được đưa lên hàng đầu. Cuốn sách cho thấy các kỹ năng và kiến thức mà người sử dụng lao động
yêu cầu bắt buộc phải có. Kỹ năng hành nghề (employability skills) là các kỹ năng cần thiết
không chỉ để có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc phát huy tiềm
năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức.
(http://www.acci.asn.au/text_files/issues_papers/Employ_Educ/ee21.pdf)
8
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
PHẦN NỘI DUNG

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ NĂNG MỀM
I. Giới thiệu chung về kỹ năng

1. Khái niệm kỹ năng

“Kỹ năng là giai đoạn trung gian giữa tri thức và kỹ xảo trong quá trình nắm vững một
phương thức hành động. Đặc điểm đòi hỏi sự tập trung chú ý cao, sự kiểm soát chặt chẽ
của thị giác, hành động chưa bao quát, còn có động tác thừa. Được hình thành do luyện tập
hay do bắt chước.

Tri thức là kết quả của các quá trình nhận thức của con người về đối tượng được nhận thức,
làm tái hiện trong tư tưởng con người những thuộc tính, những mối quan hệ, những quy luật
vận động, phát triển của đối tượng và được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên hay hệ thống kí
hiệu khác.

Kỹ xảo là mức độ lĩnh hội hoạt động của cá nhân được tự động hoá một cách có ý thức, vd:
KX học tập, KX lao động sản xuất, vv. Có đặc điểm:
3. Mang tính chất kĩ thuật thuần tuý
4. Được hình thành chủ yếu bằng sự luyện tập có mục đích và hệ thống
5. Không gắn với một tình huống nhất định nào cả
6. Được đánh giá về mặt kĩ thuật, thao tác
7. Mức độ tự động hoá khá cao, do đó không sửa được khi cần
8. Động tác mang tính khái quát, không có động tác thừa, kết quả cao, ít tốn năng lượng
thần kinh và cơ bắp.”1

2. Phân loại kỹ năng

Có 2 loại kĩ năng: Có người đã phân loại kỹ năng thành 2 loại cơ bản là Kỹ năng cứng và
Kỹ năng mềm.

a. Kỹ năng cứng
Kỹ năng cứng thường được hiểu là những kiến thức, trình độ chuyên môn, đúc kết và
thực hành có tính chất kỹ thuật nghề nghiệp. Đối với các kỹ năng cứng, khả năng tự tìm
hiểu toàn bộ gần như không thể, mà người ta bắt buộc phải trải qua những giai đoạn có
xây dựng tính hệ thống của tư duy lô-gich và dựa trên "vai các nhà khổng lồ."

b. Kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con
người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời
gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới... Kỹ năng mềm chủ yếu là
những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ
nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở
thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột.

II. Phân loại kỹ năng mềm
Từ điển bách khoa toàn thư
1


9
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II

Theo Bộ Lao động Mỹ (The U.S. Department of Labor) cùng Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ
(The American Society of Training and Development) gần đây đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về
các kỹ năng cơ bản trong công việc. Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để
thành công trong công việc:
1. Kỹ năng học và tự học
2. Kỹ năng lắng nghe
3. Kỹ năng thuyết trình
4. Kỹ năng giải quyết vấn đề
5. Kỹ năng tư duy sáng tạo
6. Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn
7. Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc
8. Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp
9. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
10. Kỹ năng làm việc nhóm
11. Kỹ năng đàm phán
12. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả
13. Kỹ năng lãnh đạo bản thân

Trong số 13 kỹ năng nêu trên, các kỹ năng cần thiết nhất đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên
Đại học Ngoại thương cơ sở II là:
1. Kỹ năng học và tự học
2. Kỹ năng làm việc nhóm
3. Kỹ năng thuyết trình
4. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

B. SỰ QUAN TÂM ĐỐI VỚI KỸ NĂNG MỀM

Biể đồ thể hiệ sư quan tâm của sinh
u n
viên đối với kỹ năng mềm
Có Không
83%


Biểu đồ 1

Qua biểu đồ 1 ta thấy, sinh viên Ngoại thương phần lớn đã quan tâm đến kỹ năng mềm, chiếm 83%
số sinh viên được khảo sát. Bên cạnh đó vẫn còn một số sinh viên không thực sự quan tâm đến kỹ
năng mềm, tuy nhiên con số này không lớn, chỉ chiếm 17%. Như vậy, kỹ năng mềm không còn là
một khái niệm xa lạ mà đã dần trở nên quen thuộc đối với các bạn Ngoại thương.


10
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Tuy nhiên mức độ quan tâm của các sinh viên cũng được phân hóa khác nhau:
Biể đồ thểhiệ đánh giá của sinh viên về tầm quan
u n
trọ của k ỹ năng mề
ng m
2.8
Mình chưa nghĩ đến

Đơn vị %
1.4
Có gì quan trọng đâu, cần nhất vẫn là chuyên môn

3.2
Có cũng tốt, không có cũng không sao

35.2
Cũng khá quan trọng

57.4
Cực kỳ quan trọng


Biểu đồ 2

Biểu đồ 2 cho thấy các mức độ quan tâm khác nhau của sinh viên NT về vấn đề kỹ năng mềm:
 Vẫn còn một số ít sinh viên (2,8%) chưa hề nghĩ kỹ năng mềm có quan trọng hay không.
 Tỉ lệ sinh viên cho rằng kỹ năng mềm không quan trọng là 4,6% trong đó:
- 1,4% sinh viên cho rằng kỹ năng chuyên môn vẫn đóng vai trò quan trọng hơn so với kỹ
năng mềm.
- 3,2% nhận thấy được lợi ích của những kỹ năng mềm, song họ không cho rằng chúng
thực sự cần thiết. Đơn giản chỉ là “có cũng tốt, không có cũng không sao”.
 Tỉ lệ sinh viên nhận thấy được tầm quan trọng của kỹ năng mềm chiếm đến 92,6% cụ thể:
- 35,2% ý kiến đánh giá kỹ năng mềm khá quan trọng.
- 57,4% nghĩ rằng kỹ năng mềm thực sự quan trọng.
Như vậy, hầu hết sinh viên Ngoại thương đã nhận thức rõ vai trò của kỹ năng mềm trong học tập và
cuộc sống hiện nay. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì khi đã có ý thức về vấn đề này, sinh viên sẽ
có động lực để rèn luyện kỹ năng mềm. Hơn thế các sinh viên Đại học Ngoại thương đã có ý thức
rèn luyện kỹ năng mềm một các chủ động được thể hiện ở bảng sau:
Khối lớp
K46 K47 K48 K49
Mua sách về đọc, tự luyện tập theo hướng dẫn 12 15 8 7
Học qua thực tế là thông qua các buổi làm việc
48 41 40 39
nhóm, thuyết trình, văn nghệ
Tham gia các câu lạc bộ, diễn đàn 18 16 16 10
Tham gia các hội thảo của chuyên gia 10 9 7 4
Đi học tại trung tâm 8 6 5 3
Tổng cộng 55 49 49 44
Bảng 3
Tuy có ý thức rèn luyện nhưng đa số sinh viên (chiếm 85.3%) chỉ tự học thông qua thực tế (các buổi
làm việc nhóm, thuyết trình, văn nghệ,..). Trong khi đó, số lượng đi học bài bản tại trung tâm là quá ít
chỉ chiếm 11.2%. Còn lại là các hình thức tự rèn luyện khác.

Ngoài ra, ta còn thấy được có sự tăng tiến về mức độ quan tâm rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên
từ K49 – K46. Trong đó, càng lên lớp trên, sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm nhiều hơn, nhiều nhất là
K46. Như vậy, ta thấy càng trưởng thành sinh viên càng hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng
mềm.
11
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


C. MỘT SỐ KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT

Kỹ năng học và tự học
I.

1. Hiện trạng

Có Không
Tình huống
(%) (%)
1. Bạn thường lập kế hoạch cho công việc của mình (học hành, đi
55.6 44.4
làm, sinh hoạt…)
2. Bạn có rơi vào tình trạng nhàn rỗi đến nhàm chán rồi sau đó lại
67.8 32.2
bù đầu vì công việc dồn dập
3. Khi học, bạn hệ thống được kiến thức quan trọng trong bài
69.0 31.0
4. Tìm thêm sách tham khảo để đào sâu kiến thức
42.1 57.9
5. Đọc trước, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp
21.5 78.5
6. Ôn bài sau khi về nhà và trước khi đến lớp
39.9 60.1
Bảng 4

Trong bảng 4, các tình huống khảo sát được chia làm hai nội dung lớn:
 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian cho việc học:

Trong tình huống 1, hơn phân nửa số sinh viên cho biết họ thường lập kế hoạch cho công
việc của mình, cụ thể 55.6%.

Ở tình huống 2, 2/3 số sinh viên thừa nhận thường rơi vào tình trạng “nhàn rỗi đến nhàm
chán” rồi sau đó lại ngập đầu trong công việc (chiếm 67.8%)

Qua đó, có thể rút ra kết luận: sinh viên Ngoại thương hiện nay đã có ý thức về việc lập kế
hoạch cho công việc. Tuy nhiên, thực tế đa số họ vẫn chưa quản lý tốt quỹ thời gian của
mình, cho thấy các kế hoạch được lập ra ít có hiệu quả.

Kỹ năng tự học và ôn tập:


Ở tình huống 3, hơn 2/3 số sinh viên được khảo sát đã hệ thống được kiến thức trong bài học
(69% số sinh viên), cho thấy khả năng tiếp thu bài tốt của sinh viên Ngoại thương.

Tuy nhiên, các kỹ năng chuẩn bị bài; ôn tập; đào sâu kiến thức lại không được chú trọng: chỉ
có 21.5% sinh viên khảo sát có “đọc trước, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp”; 39.9% có “ôn
bài sau khi về nhà và trước khi đến lớp” và chỉ 42.1% số sinh viên “tìm thêm sách tham khảo
để đào sâu kiến thức”.

Những điều trên cho thấy, vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng trong phương pháp học và tự học
của sinh viên Ngoại thương.
12
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


2. Giới thiệu chung

Từ khi bước vào giảng đường đại học, sinh viên được tiếp cận với những phương pháp học
tập mới, có nhiều khác lạ so với những phương pháp học ở phổ thông. Để có được hiệu quả,
sinh viên phải tự học nhiều hơn. Như ở trường đại học Ngoại thương, với một tín chỉ (gồm
15 tiết, 1 tiết 50 phút), sinh viên cần có ít nhất 30 tiếng để tự học tại nhà. Nhưng học và tự
học như thế nào là đúng cách vẫn còn là điều băn khoăn của nhiều sinh viên.

Để đạt kết quả tốt trong tự học, người tự học cần nắm vững những kỹ năng và phải rèn
luyện để hình thành cho mình những kỹ năng. Căn cứ vào chức năng của từng loại hoạt động
có thể chia kỹ năng tự học làm bốn nhóm.

Thứ nhất: Kỹ năng lập kế hoạch cho việc tự học
Các nguyên tắc quan trọng cần phải thực hiện như sau:
- Đảm bảo thời gian tự học tương xứng với lượng thông tin của môn học
- Xen kẽ hợp lý giữa các hình thức tự học, giữa các môn học, giữa giờ tự học, giờ nghỉ ngơi
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học như biết cách làm việc độc lập, biết tự kiểm tra,
đánh giá.

Thứ hai: Kỹ năng ghi chép
Quy trình gồm các khâu:
- Trước khi đến lớp, ôn bài cũ, làm quen với bài sắp học, hình dung các câu hỏi đối với bài
mới.
- Khi nghe giảng cần tập trung theo dõi sự dẫn dắt của thầy, liên hệ với kiến thức đang
nghe, kiến thức đã có với các câu hỏi đã hình dung trước và ghi chép một cách chọn lọc,
sử dụng kí hiệu riêng, ghi cả chính đề lẫn phản đề, ghi thắc mắc của chính mình.

Thứ ba: Kỹ năng ôn tập (gồm kỹ năng ôn bài và kỹ năng tập luyện)
Ôn lại bài bao gồm:
- Xem lại bài ghi, mối quan hệ giữa các đoạn rời rạc nhằm tái hiện lại bài giảng.
- Bổ sung bài ghi bằng những thông tin nghiên cứu được ở các tài liệu khác, nhận diện
cấu trúc từng phần và toàn bài
- Dựng lại bài giảng của thầy bằng ngôn ngữ của chính mình

Luyện tập bao gồm:
- Giải bài tập của thầy cô đã giao
- Tìm kiếm, tham khảo những bài tập mở rộng
- Làm các bài tập tổng quát của các chương học, cũng như những bài tập vận dụng kiến
thức vào cuộc sống.

Thứ tư: Kỹ năng đọc sách.
- Phải xác định rõ mục đích đọc sách,
- Chọn cách đọc phù hợp: tìm hiểu nội dung tổng quát, đọc thử một vài đoạn, đọc lướt qua
nhưng có trọng điểm, đọc kĩ có phân tích, nhận xét, đánh giá

3. Tác hại của việc không có kỹ năng này

Nếu thiếu kỹ năng này, sinh viên dễ lâm tình trạng:
13
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Học thuộc lòng, học vẹt
-
Chỉ bám sát bài giảng đã có mà thiếu sự mở rộng
-
Tốn nhiều thời gian mà không hiệu quả
-
Thành tích học tập kém, thậm chí thi rớt
-
Chán nản, thất vọng và bất mãn về kết quả học tập không như mong muốn
-

4. Phương pháp rèn luyện kỹ năng học và tự học

a. Rèn luyện Kỹ năng kế hoạch hóa việc tự học

i. Lập kế hoạch học tập là điều cần thiết
Lập kế hoạch nhằm làm chủ được thời gian, nhất là khi có điều gì bất trắc xảy đến.
Mỗi người, tùy theo nhu cầu, sẽ lập một kế hoạch học tập riêng, kế hoạch đó có thể
thay đổi khi cần, nhưng điều quan trọng là phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra.

ii. Kế hoạch học tập giúp quản lý thời gian
Bất cứ ai cũng chỉ có 168 giờ mỗi tuần, cần sử dụng quỹ thời gian đó sao cho hiệu
quả. Khi lập kế hoạch, cần tuân thủ các nguyên tắc như sau:
- liệt kê tất cả công việc cho từng ngày (ngủ, chưng diện, đi lại, ăn uống, kiếm
tiền, đi chơi, tham gia công tác đoàn thể, xã hội, thể thao…)
- phân chia thời gian cân đối cho tất cả các việc, trong đó cần ưu tiên cho việc
học, đảm bảo ít nhất 30 giờ mỗi tuần để tự học.
- xếp thời gian học cụ thể, rõ ràng cho mỗi môn học, trong đó ưu tiên cho các
môn học cần thiết, quan trọng và yêu thích nhất; xen kẽ bằng những môn
học chưa quan trọng, ít tốn thời gian hơn.

iii. Học ở đâu
Chúng ta có thể học ở bất kỳ nơi nào: thư viện, phòng đọc sách, phòng riêng là tốt
nhất. Điều quan trọng là nơi đó không làm phân tán sự tập trung của chúng ta.

iv. Học khi nào
Nên học lúc chúng ta thoải mái, minh mẫn, vào đúng khoảng thời gian đã lên kế hoạch
để học. Nguyên tắc là không học trong vòng 30 phút sau khi ăn, và trước khi đi ngủ,
không học ngốn vào giờ chót trước khi đến lớp.

v. Học cho giờ lý thuyết
Khi chuẩn bị bài cho giờ lên lớp, cần đọc trước tất cả những tài liệu và ghi chú thích
những điểm chưa hiểu. Sau giờ lên lớp, cần chú ý xem lại những thông tin ghi chép
được.

vi. Học cho giờ cần phát biểu, trả bài
Ngay trước các giờ học, luyện tập kỹ năng phát biểu với các học viên khác (nếu cần).

vii. Sửa đổi kế hoạch học tập
Kế hoạch là cách để dự tính sẽ dùng quỹ thời gian như thế nào, cho nên một khi kế
hoạch không hiệu quả, ta có thể sửa đổi nó vì việc lập kế hoạch là giúp ta có thói
quen học tốt hơn và khi đó việc lập kế hoạch sẽ trở nên dễ dàng hơn.

viii. Rèn Luyện Kỹ năng ghi bài

14
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Nếu chỉ nghe thầy cô giảng, bạn bè nói về môn học, ta chỉ nhớ được khoảng 20%
kiến thức, và chỉ đạt được tối đa là 3-4 điểm. Nếu ta quan sát thầy cô giảng bài, quan
sát các bạn học tập, phát biểu, chữa bài tập, bạn sẽ nhớ được nhiều hơn, bạn sẽ đạt
được khoảng 5-6 điểm. Nếu ta chép lại các kiến thức trọng tâm của bài học, tự mình
làm lại các bài tập đã chữa và các dạng bài tương tự, ta sẽ nhớ được khoảng 80% kiến
thức bài học và nhận được điểm số tương ứng là 7-8 điểm. Nếu ta tổng hợp các kiến
thức đã học và hình thành bản đồ tư duy, làm lại các bài tập và các dạng bài tập khác,
đồng thời lặp lại nhiều lần và điều chỉnh cho đến khi hiểu kỹ bài học thì ta sẽ nhận
được điểm số tương ứng là 9-10 điểm.

Ngoài ra, sinh viên còn nên biết cách vận dụng một số phương pháp và chiến thuật để
học tập hiệu quà. Kỹ năng học tập có hiệu quả chủ yếu dựa vào ý chí và quyết tâm
của bản thân muốn tiến bộ và học tập tốt. Nếu bạn không chịu cố gắng và hi sinh thì
có hướng dẫn bao nhiêu cũng vô ích. Bạn chính là người chịu trách nhiệm về việc đào
tạo của mình và học có hiệu quả có thể giúp bạn làm việc này tốt hơn.

ix. Ghi chép như thế nào
Không thể ghi lại tất cả những gì thầy giáo nói vì tốc độ nói là 150-200 chữ trong một
phút mà khả năng ghi chép tối đa là 25 chữ trong một phút. Cho nên chỉ có thể ghi lại
những ý chính và bổ sung sau.

Phương pháp ghi chép được coi là Modified outlie:
- Đặt tựa đề riêng cho đề mục.
- Ghi lùi sang phải từng chi tiết liên quan với đề mục.
- Dùng những chấm riêng cho từng dòng.
- Xuống dòng cho mỗi chi tiết
- Chừa chỗ trống nhiều.
- Chừa lề trái rộng 1/3 chiều ngang tờ giấy
- Kết hợp kỹ thuật ghi nhanh, dùng từ viết tắt, kí hiệu nhưng tránh thay đổi.

x. Ghi chép ở đâu
Lưu trữ trong một tập, gồm nhiều trang giấy rời, có ngăn cách giữa các môn học. Nếu
chúng ta quên không mang theo tập này thì phải có một tập giấy rời để ghi chép và sau
đó gắn tờ giấy vào vào tập ghi chép.

xi. Ghi chép cái gì
Ghi chép chính xác, súc tích, phân chia theo từng đề mục là điều cần thiết. Khi ta nghe
giảng, nên hình thành các câu hỏi trong đầu và chú ý tập trung vào các điểu chính của
bài, chép lại và sắp xếp chúng theo ngôn từ của mình.

xii. Đánh dấu trong sách
Để giảm lượng kiến thức ghi chép mà vẫn nắm bắt được bài học, ta có thể dùng bút
dạ quang đánh dấu những phần quan trọng trong sách.

b. Rèn luyện Kỹ năng ôn tập (bao gồm cả ôn bài và luyện tập)

i. Ôn bài
Ôn bài giúp hoàn chỉnh việc tổ chức tư liệu học trong tư duy của mình và đưa vào bộ
nhớ. Ôn lại để đánh giá xem mình đã đựợc gì sau quá trình học tập. Ôn lại những gì
đã ghi chép sau buổi học hay trước khi đi ngủ sẽ giúp nhớ bài tốt hơn. Sau 9 tuần,
15
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
những sinh viên xem lại bài trong ngày còn nhớ 75% bài, những sinh viên không làm
điều đó không nhớ đến 50% sau một ngày và ít hơn 25% sau 9 tuần. Trong lúc ôn tập
nên xem lại những điều ghi chép để làm sáng tỏ những điểm bị bỏ sót hay chưa
hiểu. Quá trình ôn tập thường diễn ra trong 1 khoảng thời gian dài, không nên chờ
đến trước ngày thi mới ôn lại mà ôn lại trước ngày thi là lần ôn tập sau cùng.

ii. Luyện tập
Để luyện tập hiệu quả nên sử dụng nhiều phương pháp học tập như đọc bài, ghi
chép, làm bài tập, học nhóm …Sau khi làm các bài tập chuyên sâu, cơ bản, ta cần
tham khảo các dạng mở rộng, tổng quát. Làm bài tập nhiều sẽ tạo thành thói quen
phản xạ, chuẩn bị tốt kĩ năng làm bài lẫn tâm lý trước khi thi. Phương pháp học tùy
theo người học, và cũng tùy theo môn học.

b. Rèn luyện Kỹ năng đọc sách

“Trước tiên, bạn nên cẩn thận với “bẫy biết tuốt” trong quá trình đọc sách. Bởi lẽ, câu
chữ, lập luận của sách thường rất logic, rõ ràng, không ít khi ta tưởng mình đã hiểu nhưng
thực ra mình không hiểu gì cả hoặc hiểu sai hoàn toàn.

Để tránh bẫy này, bạn cần phải vượt qua được vỏ bọc bên ngoài của câu chữ, ngôn ngữ
để tìm và hiểu được nội dung bên trong, cái hôn, cai thần của sách. Cái này không phải dễ
̀ ́
làm. Bởi vì tất cả chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm điều mình cần, mình thích và từ
chối những điều trái mong đợi của mình. Nên nếu ngôn ngữ, vỏ bọc của sách hợp với
mình thì mình ngấu nghiến ngay và hiểu theo “cách của mình” và bỏ qua những “viên
ngọc” còn giấu bên trong. Ngược lại, câu chữ, vỏ bọc của sách trái ý mình thì mình bỏ đi,
không đọc nữa, thậm chí có phản ứng tiêu cực.”2

 Phương pháp đọc sách hiệu quả:
- Học với sách ta cần phải xác định rõ mục tiêu để chọn lọc và xử lý thông tin
thu được.
- Phải đọc chậm, đọc kỹ, thậm chí đọc đi, đọc lại vài lần nếu thấy nội dung có
gì đó trúc trắc.
- Liên tục suy nghĩ, phải tìm đến những liên tưởng từ sách đến thực tiễn để có
thể áp dụng vào hoàn cảnh của mình.
- Hệ thống kiến thức, nắm bắt những nội dung quan trọng
5. Lợi ích cụ thể của kỹ năng này đối với sinh viên

Một số phương pháp học tập đã được trình bày ở trên có thể giúp các bạn sinh viên nâng cao
hiệu quả học tập và đạt được kết quả mong muốn gồm:
- Kiểm soát thời gian học bằng kế hoạch học tập
- Kỹ thuật đọc, ghi chép và lưu giữ thông tin tốt hơn cho thi cử

Tuy nhiên, kỹ năng học tập có hiệu quả chủ yếu dựa vào ý chí và quyết tâm của bản thân
muốn tiến bộ và học tập tốt. Nếu bạn không chịu cố gắng và hi sinh thì có hướng dẫn bao
nhiêu cũng vô ích. Bạn chính là người chịu trách nhiệm về việc đào tạo của mình và học có
hiệu quả có thể giúp bạn làm việc này tốt hơn.2
Trang web www.saga.vn
16
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


Kỹ năng làm việc nhóm
II.

1. Hiện trạng

Biể đồ thể hiệ những khó khăn mà sinh viên gặp
u n
phải khi làm việ nhóm (đơn vị: %)
c
Khác 1.0

Đùn đẩy trách nhiệm 24.5

Mâu thuẫn, tranh cãi, không thống nhất 25.4

Công việc không được chia đều 14.6

Không dám bác bỏ ý kiến người khác. 9.7

Không hiệu quả bằng làm việc cá nhân. 9.1

Mất nhiều thời gian 15.6Biểu đồ 5

Biểu đồ 5 đã phần nào chỉ ra những khó khăn cơ bản khi làm việc nhóm của sinh viên Ngoại
thương. Trong đó, hai khó khăn lớn nhất mà sinh viên gặp phải là “đùn đẩy trách nhiệm”
(chiếm 24.5% tổng số lựa chọn) và “mâu thuẫn, tranh cãi, không thống nhất” (chiếm 25.4%).
Các khó khăn còn lại chiếm tỉ lệ tương đương, cụ thể: “công việc chia không được chia đều”
chiếm 14.6% tổng số lựa chọn; “mất nhiều thời gian” chiếm 15.6%; “không dám bác bỏ ý
kiến người khác” 9.7% và “không hiệu quả bằng làm việc cá nhân” 9.1%.

Nhìn chung, đây là một hiện trạng đáng lo ngại vì, tuy sinh viên Ngoại thương là những người
có năng lực, nhưng nếu cứ tiếp tục mắc phải những khó khăn do tâm lý chủ quan, thái độ
chưa thật tích cực của mỗi cá nhân thì làm việc sẽ không đạt hiệu quả cao. Chính vì thế,
chúng tôi mong muốn giới thiệu một cách nhìn tổng quát về kỹ năng làm việc nhóm sao cho
hiệu quả.


2. Giới thiệu chung

a. Bản chất của làm việc nhóm

Làm việc nhóm là tập hợp hai hoặc nhiều người tạo thành một nhóm để hoàn thành mục
tiêu nhất định, dựa trên những nguyên tắc chính là “độc lập, tương tác và ảnh hưởng qua
lại lẫn nhau”3. Trong đó, “mỗi thành viên nhận thức bản thân họ như một thực thể xã
hội, chịu trách nhiệm qua lại lẫn nhau để đạt mục tiêu chung”4.
Khái niệm làm việc theo nhóm (Teamwork) được cấu thành bởi 3 yếu tố:
3
Trang www.kynang.edu.vn
4
Trang www.kynang.edu.vn
17
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
- “Chia sẻ mục tiêu
Cùng hợp tác hướng về mục tiêu chung
-
Phát huy vai trò của từng thành viên trong nhóm”5
-
Những điều kiện trên đòi hỏi mỗi thành viên phải có tinh thần tự phê bình, chủ động đóng
góp ý kiến, tích cực hỗ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thiện, xây dựng và phát triển mục tiêu
chung của nhóm. Ngoài ra, để tăng sức mạnh đoàn kết và tạo nên tiếng nói chung, mỗi
người cần nhận thức rõ vai trò của bản thân cũng như ưu – khuyết điểm của người khác
và của chính mình, từ đó phân chia nhiệm vụ thích hợp để phát huy tối đa năng lực và tinh
thần làm việc của các thành viên.


b. Các giai đoạn phát triểnSự hình thành và phát triển của teamwork được chia thành 4 giai đoạn, bao gồm: “hình
thành, sóng gió, chuẩn hóa và thể hiện”6:
5
Trang www.kynang.edu.vn
6
Trang www.kynang.edu.vn
18
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Sau đó, nếu công việc vẫn duy trì tốt, nhóm sẽ tiếp tục hoạt động, nếu không sẽ đi vào giai
đoạn “tan rã”1. Việc kết thúc dự án cũng đưa teamwork bước vào giai đoạn này, khi nhóm đã
hoàn thành mục tiêu đề ra.3. Những hạn chế khi thiếu kỹ năng làm việc nhómNgày nay, kỹ năng làm việc nhóm đã trở thành một trong những tố chất quan trọng trong việc
đánh giá năng lực làm việc của các ứng viên. Trong môi trường làm việc năng động đòi hỏi sự
hòa nhập và thích ứng cao, mọi người cần phải trang bị cho mình một số kỹ năng cần thiết
khi hoạt động với tập thể. Theo nhu cầu thực tế hiện nay, có đến 60-70% các quảng cáo
tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc theo nhóm. Điều đó cho thấy bên cạnh các
kỹ năng cứng, những kiến thức về nghiệp vụ và chuyên môn mà sinh viên đã được đào tạo
bài bản, thì việc rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm tương thích với môi trường làm việc
19
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
tập thể đang là một vấn đề bức thiết. Tuy nhiên, trong chương trình đạo tạo của các trường
đại học thì dường như kỹ năng này vẫn còn bị bỏ ngỏ. Chính sự “thiếu hụt” đó đã khiến
nhiều sinh viên mới ra trường, thậm chí cả những sinh viên có năng lực chuyên môn cao gặp
không ít trở ngại khi phỏng vấn tuyển dụng và khó khăn trong quá trình làm việc sau này.


Nguyễn Hoàng Anh, Công ty Bảo hiểm Dầu khí từng tâm sự rằng:


“Khi bắt đầu bước chân vào công ty, tôi đã phải làm việc teamwork, từ những buổi học
nghiệp vụ, đi dã ngoại, triển khai các dự án... lúc nào cá nhân cũng phải gắn vào tập thể. Ban
đầu tôi thực sự mệt mỏi. Tôi cảm thấy căng thẳng với cách làm việc của mọi ngườ trong cơ
quan, họ không thiện chí và tiếng nói của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã nghĩ đến việc từ
bỏ. Tuy nhiên sau một thời gian làm việc, tôi phải khẳng định rằng, sức mạnh tập thể to lớn
như thế nào. Có những việc một cá nhân giỏi nhất cũng không thể làm được nhưng khi có sự
góp sức của nhiều bàn tay thì thuận lợi hơn rất nhiều. Thêm vào đó, khi làm việc tập thể, các
cá nhân có thể học hỏi lẫn nhau, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc.”7

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo rằng thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ làm việc theo nhóm, vì tất

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngay cả văn học và nghệ thuật, một cá nhân cũng
không thể đảm đương được. Đó cũng là những suy nghĩ mà anh Hoàng Nam, phòng Nhân
sự, Công ty Canon đã chia sẻ:

“Trong cuộc sống, bạn không thể chắc chắn rằng bạn có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng khi
có sự hỗ trợ từ những người xung quanh, công việc đơn giản đi rất nhiều. Đây cũng là lý do
mà rất nhiều các công ty hiện nay, đặc biệt là các công ty nước ngoài yêu cầu ứng viên phải
có khả năng làm việc theo nhóm: Khi đi xin việc làm, hình như mỗi người chỉ trang bị cho
mình bằng cấp, khả năng quản lý, còn kỹ năng làm việc trong một tập thể lại bỏ đâu mất.

Thế là khi đi làm thì mặc sức mà đấu đá, tranh giành điểm với sếp, mặc cho công việc ra thế
nào thì ra, miễn sao cái tôi của mình được thỏa mãn. Nếu một người không biết hài hòa lợi
ích cá nhân và lợi ích tập thể, luôn đố kỵ, ghen ghét với các đồng nghiệp thì sẽ không tạo nên
một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Tính cá nhân trong khi làm việc sẽ dẫn đến hậu quả là
bảo thủ, cứng nhắc và không chịu thừa nhận sai lầm. Chúng tôi sẵn sàng “hy sinh” một
người để tạo không khí làm việc thoải mái cho những người khác. Tuy nhiên để cá nhân có
thể làm việc hiệu quả hơn trong một tập thể thì một nguyên tắc bất di bất dịch là quyền lợi
của họ vẫn được đảm bảo. Khi những nhu cầu đó được đáp ứng một cách công bằng, chắc
chắn mỗi cá nhân sẽ dễ dàng hơn trong việc liên kết với những cá nhân khác trong tập
thể…”8

Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm, nhiều trường đại học đã áp

dụng teamwork vào chương trình giảng dạy (như bài tập nhóm, lập nhóm thuyết trình,
nhóm nghiên cứu…) nhằm giúp sinh viên bước đầu tiếp cận và làm quen với kỹ năng này.
Ngoài ra, không ít sinh viên cũng tự tìm tòi và học hỏi, chia nhóm học tập để rèn luyện.
Tuy nhiên, kỹ năng làm việc theo nhóm đòi hỏi phải được đào tạo sâu và có bài bản rõ
ràng, cụ thể là phải có tính thực tế, hệ thống và chuyên nghiệp hơn. Trên thực tế thì hiện
nay, đa số các giảng đường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản này. Bạn Nguyễn
Ngọc Hoa, trường ĐHKHXH và NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) tâm sự:

7
Trang web www.anninhthudo.vn
8
Trang web www.anninhthudo.vn
20
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


“Học nhóm trên giảng đường có thể là một phương pháp hay nhưng nhiều sinh viên
không mặn mà. Tôi không thấy hiệu quả vì có ngồi với nhau thì cũng toàn nói chuyện. Tốt
nhất là mình tự giải quyết, tự làm còn nhanh hơn, ai biết phận người ấy”9Chính những suy nghĩ này đã tạo ra một lỗ hổng rất lớn trong tư duy và phương pháp làm
việc của giới trẻ. Việc thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm khiến họ thực sự mệt mỏi và
bỡ ngỡ, cũng như gặp nhiều mâu thuẫn, xung đột khi phải làm việc trong một tập thể
không ít cạnh tranh.4. Lợi ích khi bạn có kỹ năng làm việc nhóma. Lợi ích cho cả nhóm:

Tiết kiệm thời gian.
-
Đạt hiệu quả cao trong công việc, đặc biệt là những đề tài, dự án lớn.
-
Tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các sinh viên.
-
Phối hợp những bộ óc sáng tạo để đưa ra các quyết định thiết thực và đúng đắn.
-
Các thành viên có thể phát huy ưu điểm và bù đắp nhược điểm cho nhau.
-

b. Lợi ích đối với cá nhân:

Giúp sinh viên nắm vững các khái niệm và áp dụng vào các tình huống cần đến các kỹ
-
năng suy nghĩ đào sâu.
Học hỏi được cách xử lý mọi nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn.
-
Mang lại cơ hội cho các thành viên thể hiện năng lực bản thân.
-
Học hỏi và rèn luyện thói quen tôn trọng thời hạn công việc, tinh thần trách nhiệm, tinh
-
thần đồng đội, khả năng lắng nghe, kỹ năng làm việc cũng như quản lý nhóm.
Sinh viên sẽ tích cực tham gia, hiểu và nhớ bài lâu hơn, nắm vững các kỹ năng quan
-
trọng để có thể thành công trong môn học.
Tạo tác phong tự tin, năng động để trong tương lai có thể đạt hiệu suất cao trong công
-
việc.

5. Phương pháp rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm

a. Tổ chức nhóm

Để một nhóm làm việc tốt và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch mang lại hiệu quả cần
có sự tổ chức nhóm: Phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể để chuyên môn hóa các khâu, phát
huy ưu điểm của từng cá nhân.

9
Trang web www.anninhthudo.vn

21
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Nhóm trưởng
i.
- Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao tinh thần làm việc.
- Khả năng phán đoán tuyệt vời về những năng lực và cá tính của các thành viên
trong nhóm.
- Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu của nhóm.
- Có khả năng thông tri hai chiều.
- Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.
- Không có tính bảo thủ, độc đoán, linh hoạt trong mọi tình huống ứng xử.
- Khi phát sinh mâu thuẫn trong nhóm, nhóm trưởng cần tạo điều kiện để mỗi
người đều được đưa ra ý kiến nhằm xoa dịu tình hình và giải quyết vấn đề.

Các thành viên còn lại trong nhóm
ii.
- Hoàn thành tốt trách nhiệm của mình sau khi đã được phân công, đảm bảo nhóm
hoạt động trôi chảy.
- Luôn đòi hỏi sự chỉnh lý các khuyết điểm.
- Suy nghĩ có phương pháp nhằm thiết lập thời gian làm việc phù hợp cho cả nhóm.
- Hiểu những nhiệm vụ khó khăn liên quan tới nội bộ.
- Có khả năng nắm bắt các vấn đề của nhóm.
- Luôn có những ý kiến lạc quan, sinh động, thú vị.
- Luôn luôn lắng nghe ý kiến của những người khác, động viên nhau cùng đưa ra các
phương án giải quyết vấn đề.
- Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.

b. Quá trình làm việc theo nhóm

Tại lần họp đầu tiên
i.
Khi thành lập nhóm, việc đầu tiên cần phải làm là bầu nhóm trưởng vì sự khác
-
biệt giữa hai nhóm có năng lực như nhau là khả năng lãnh đạo.
Khi nhóm nhận đề tài, trưởng nhóm sẽ đem ra cho các thành viên trong nhóm thảo
-
luận chung và đóng góp ý kiến. Mọi thành viên của nhóm cần thống nhất về các
mục tiêu và bàn thảo các biện pháp thực hiện một cách rõ ràng.
Nhóm sẽ phân công công việc cho phù hợp khả năng từng người dựa trên chuyên
-
môn của họ.
Đề ra kế hoạch cụ thể, nhật ký công tác, thời gian dự tính sẽ hoàn thành và chuẩn
-
bị cho lần họp sau.

Những lần gặp sau
ii.
Tiếp tục có nhiều cuộc họp khác để bổ sung thêm ý kiến và giải đáp thắc mắc cho
-
từng người.
Sáng tạo các cách thức hành động khi hoạt động nhóm gặp trở ngại tạm thời.
-
Biên tập lại bài soạn của từng người cũng như chuẩn bị tài liệu bổ sung.
-

Lần họp cuối cùng trước khi hoàn thành công việc
iii.
Người trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ phần việc của mỗi thành viên
-
Chuẩn bị sẵn bài thuyết trình và trả lời những câu hỏi thường gặp.Chọn người
-
đứng lên thuyết trình đề tài, trả lời câu hỏi, ghi chú và một số người dự bị (nếu
có).

Những điểm cần ghi nhớ
iv.

22
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Để đạt được những kết quả cao nhất, các mục tiêu còn phải được kết hợp giữa
-
những mục tiếu chung và mục tiêu riêng.
Đừng bao giờ miệt thị ý kiến nào trong buổi họp vì sự chỉ trích làm giảm óc sáng
-
tạo
Nhiều ý kiến tưởng chừng ngớ ngẩn lại có thể đưa đến những giải pháp đáng giá.
-
Cần ghi lại mọi ý kiến lên bảng
-
Tạo bầu không khí thông hiểu nhau giữa các thành viên nhất là thông tin về tiến độ
-
và những thay đổi đường lối làm việc

III. Kỹ năng thuyết trình

1. Hiện trạng

Thường Thỉnh
Luôn
Tình huống Rất ít
Ít
thoảng
luôn xuyên
Khi phát biểu ý a. Bạn diễn đạt lưu loát, trôi chảy 6.6 28.2 43.2 15.5 6.6
kiến trước lớp, b. Bạn trình bày trọn vẹn nội dung cần nói 10.3 32.4 39.4 11.7 6.1
đám đông hay c. Bạn có ý tưởng hay mà không dám nói 7.6 18.5 29.4 29.9 14.7
thuyết trình d. Bạn cảm thấy căng thẳng và áp lực 7.6 21.3 32.7 22.3 16.1
Bảng 6

Đối với kỹ năng phát biểu, thuyết trình trước đám đông:
 Đa số sinh viên cho rằng họ thỉnh thoảng (43.2% sinh viên được khảo sát) và thường
xuyên (28.2%) diễn đạt lưu loát, trôi chảy trước đám đông và chỉ 6.6% rất ít khi làm được
điều này.
 Tương tự, sinh viên tự đánh giá rằng họ thường xuyên (32.4% số sinh viên) và thỉnh
thoảng (39.4%) trình bày trọn vẹn nội dung cần nói.
 Trong khi đó, hầu hết sinh viên cảm thấy họ thỉnh thoảng và ít khi có ý tưởng hay mà
không dám nói ra (lần lượt là 29.4% và 29.9%).
 Đa số sinh viên thỉnh thoảng và ít khi thấy căng thẳng, áp lực do phát biểu trước đám đông
(32.7% và 22.3%)

Với những phân tích trên, ta thấy kỹ năng phát biểu và thuyết trình trước đám đông của sinh
viên Ngoại thương tương đối tốt.

2. Giới thiệu chung

Khái niệm
a.

Thuyết trình là trình bày một nhận định, quan điểm, chiến lược phát triển, lĩnh vực chuyên
môn... nhằm thuyết phục người nghe theo mình, chấp nhận quan điểm, cùng suy nghĩ với
mình, hành động theo ý muốn của mình.

b. Vai trò

Trong công việc, học tập cũng như mọi hoạt động khác, kỹ năng thuyết trình đóng một
phần quan trọng dẫn đến sự thành công của mỗi cá nhân cũng như tập thể. Có được kỹ
năng thuyết trình tốt, chúng ta sẽ dễ dàng truyền tải được tư tưởng và mong muốn của

23
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
mình đến người nghe. Với kĩ năng thuyết trình chuyên nghiệp chúng ta cũng sẽ dễ dàng
thuyết phục được thầy cô hay ban giám khảo dù là khó tính nhất.

Trong học tập:

- Trình bày được quan điểm, ý kiến của ta về một chủ đề nào đó nhằm thuyết phục
giáo viên, ban giám khảo và khán giả.
- Là một cách trực quan sinh động nhằm nâng cao hiệu quả học tập

Trong công việc:

- Thuyết trình về chiến lược phát triển công ty, phát triển sản phẩm mới, kết quả
nghiên cứu thị trường… Cấp trên đồng tình và đầu tư triển khai kế hoạch, cấp
dưới thông qua vai trò,nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và hành động hướng đến mục
tiêu chung
- Các buổi huấn luyện chuyên môn tất cả cùng thống nhất về cách thức, cơ cấu,
qui trình làm việc; có sự phản hồi, tranh luận để hạn chế tối đa những sai sót.
- Hội thảo quảng bá sản phẩm thu hút khách hàng Thu hút sự chú ý và thuyết phục
khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty, tiếp thu ý kiến phản hồi.

Trong xã hội:

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kế hoạch hóa…
- Tuyên truyền và thuyết phục mọi người dân thực hiện nếp sống văn minh
- Tổ chức thuyết trình về an toàn xã hội, an sinh giáo dục, môi trường..

3. Những hạn chế khi thiếu kĩ năng thuyết trình

Không hoàn thành được nhiệm vụ học tập
a.

Lên đại học, chúng ta dường như “sống chung với những buổi thuyết trình” vì sinh viên
luôn phải tự nghiên cứu và thuyết trình liên tục. Chúng ta đã được tiếp xúc với kĩ năng
thuyết trình ngay từ những buổi học chính trị đầu khóa, rồi đến những môn học cơ bản, cơ
sở,… Vậy chúng ta sẽ gặp phải những trở ngại gì khi không có kỹ năng thuyết trình?

Những yêu cầu của giáo viên trong quá trình học tập, liệu chúng ta có hoàn thành được
nhiệm vụ của mình nếu không có kĩ năng thuyết trình không? Đó mới chỉ là nhiệm vụ cơ
bản nhất mà chúng ta phải thực hiện được. Không quá khó để chứng kiên những sự cố cua
́ ̉
SV môi khi thuyêt trinh trong lớp hoc hay môt cuôc thi nao đo: vẻ bề ngoai chưa phù hợp với
̃ ́̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀
bôi canh - chủ đê; ngôn ngữ cơ thể "ngheo nan"; slide trinh chiêu con quá nhiêu lôi về thiêt
́̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́
kê; cach thể hiên buôn chan, thiêu đam mê... Những điều này thể hiện sự yếu kém của
́ ́ ̣ ̀ ́ ́
chúng ta về kỹ năng thuyết trình. Và nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì chắc chắn kết
quả học tập của chúng ta sẽ không cao. Vì vậy, hạn chế đầu tiên của việc thiếu kĩ năng
thuyết trình chính là việc chúng ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong quá
trình học tập.

b. Mất đi nhiều cơ hội

Học đại học đâu chỉ là để lấy thành tích về điểm số. Trong quá trình học tập chúng ta còn
phải tham gia nhiều cuộc thi, rồi phải tham gia phỏng vấn nếu như chúng ta muốn đi làm
thêm. Khi đó, nếu thiếu kĩ năng thuyết trình sẽ làm chúng ta có ít cơ hội chiến thắng trong
cuộc thi, cũng như khả năng có việc làm thêm của chúng ta sẽ khó xẩy ra hơn. Rồi khi

24
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
phải thuyết trình cho luận văn tốt nghiệp, chúng ta sẽ gặp phải điều gì nếu không có kỹ
năng thuyết trình? Có phải lúc đó chính chúng ta đang tự đánh mất cơ hội nhận được một
kết quả tốt đẹp không?

Thuyêt trinh trước một nhóm bạn hay trước lớp trong quá trình học thì có thể chưa yêu cầu
́̀
quá cao về phần nội dung và hình thức. Nhưng khi chúng ta đã đi làm, phải thuyết trình
trước môt đôi, nhom lam viêc hay nghiêm trong hơn trước toan công ty luôn là thach thức
̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́
cua không it sinh viên vừa tôt nghiêp. Nhiều sinh viên dù đã năm cuối nhưng vì chưa một
̉ ́ ́ ̣
lần lên bảng thuyết trình, đến lúc bảo vệ luận văn, lúng túng không biết trình bày cái gì,
nói như thế nào về vấn đề đó. Hay những cử nhân đã ra trường đi xin việc làm, không thể
nào thuyết phục được nhà tuyển dụng bởi thiếu sự tự tin cần thiết, họ chưa từng nói trước
đám đông. Lê Thanh Hưng - SV hệ tai chức ĐH Binh Dương - cho biêt: " Khi lam viêc nhom
̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́
môt số ban rât sợ thuyêt trinh, cang sợ thì cang không dam thư và hậu quả là việc làm nhóm
̣ ̣ ́ ́̀ ̀ ̀ ́
không đạt hiệu quả"10.

Trong khi đó, viêc lam thêm tai cac công ty hay khi tham gia cac tổ chức tinh nguyên đã giup
̣̀ ̣́ ́ ̀ ̣ ́
Nguyễn Thị Kim Khuyên - SV ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM - ngay cang nhân ra vai ̀ ̀ ̣
trò cua kỹ năng thuyêt trinh. Khuyên chia se: "Ngay cả khi đi phong vân ban cung phai thuyêt
̉ ́̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̃ ̉ ́
trinh về ban thân sao cho thu hut nhât. Kỹ năng thuyêt trinh sẽ phai dung ở rât nhiêu luc,
̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ́
nhiêu nơi. Cac SV hiên nay có năng lực nhưng chưa được huân luyên kỹ năng nay bai ban
̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉
nên khi thuyêt trinh, chỉ mới noi những gì minh thich chưa biêt noi thế nao cho hợp ly"11.
́̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́

4. Lợi ích khi bạn có kỹ năng thuyết trình

Một trong số những kĩ năng để sinh viên tiếp thu được bài học một cách hiệu quả đó là thuyết
trình. Thông qua các bài thuyết trình, sinh viên sẽ tự rèn luyện cho mình nhiều kĩ năng nói
trước đám đông, sự tự tin, có cơ hội sáng tạo nhiều hơn.

Thuyết trình là một trong những cách “trực quan sinh động” làm tăng hiệu
a.
quả học tập

Môi trường làm việc nghiêm túc, năng động đầy đủ phương tiện ở bậc đại học đã tạo cơ
hội cho sinh viên phát huy kỹ năng thuyết trình ở mức tốt nhất. Qua rồi cái thời học sinh
chỉ biết thụ động đọc – chép. Phương tiện giảng dạy hiện đại luôn có sẵn, nội dung bài
học luôn đòi hỏi các chúng ta phải tích cực tìm kiếm tài liệu để nghiên cứu thêm, hoặc
ứng dụng thực tiễn. Do vậy, thuyết trình bằng giáo án điện tử là một trong những cách
“trực quan sinh động” nhằm làm tăng hiệu quả học tập. Mỗi lần thuyết trình sẽ giúp
chúng ta hiểu biết hơn về chủ đề đó và nắm bắt được kiến thức một cách tổng quát hơn.

b. Thuyết trình giúp thể hiện được khả năng của bản thân

Để có được một bài thuyết trình tốt, chúng ta phải đầu tư kĩ lưỡng cho nó không những
về phần nội dung mà còn cả hình thức. Vì thế, qua mỗi bài thuyết trình, chúng ta có thể
thể hiện được tầm hiểu biết của mình về lĩnh vực mà mình đang muốn thuyết trình cũng
như khả năng sử dung thành thạo phần mềm PowerPoint. Ngoài ra, chúng ta còn có thể có
những ý tưởng sáng tạo, độc đáo giúp bài thuyết trình của bạn thêm cuốn hút hơn. Đó là


10
Trang web www.kynang.edu.vn
11
Trang web www.kynang.edu.vn
25
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
phần chuẩn bị, còn trong quá trình học tập cũng như mọi hoạt động khác, kỹ năng thuyết
trình đóng một phần quan trọng dẫn đến sự thành công của mỗi cá nhân cũng như tập thể.

Có được kỹ năng thuyết trình tốt, chúng ta sẽ dễ dàng truyền tải được tư tưởng, mong
muốn và quan điểm của mình đến người nghe. Với kĩ năng thuyết trình chuyên nghiệp
chúng ta cũng sẽ dễ dàng thuyết phục được thầy cô, ban giám khảo dù là khó tính nhất.

Thuyết trình giúp bạn tự tin hơn
c.

Việc thuyết trình nhiều lần trước đám đông sẽ làm bản thân chúng ta cảm thấy thoải mái,
tự tin hơn. Bởi vì lúc đó chúng ta đã vượt qua được rào cản của bản thân. Qua những buổi
thuyết trình chúng ta sẽ tạo cho mình được sự tự tin khi làm bất cứ việc gì.

5. Phương pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình

Quy trình thực hiện một bài thuyết trình
a.

Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình thực hiện một bài thuyết trình hoàn chỉnh từ
buớc chuẩn bị đến khi thuyết trình.

Trước khi thuyết trình
i.
 Xác định đối tượng
- Những người tham dự
Vd: Thuyết trình trước lớp thì chỉ có giáo viên giảng day, một số vị đại biểu
và các bạn cùng lớp.
- Số lượng
Vd: Số lượng người tham gia buổi thuyết trình trước lớp có phần hạn chế,
chỉ khoảng 100 đến 150 người.

Nội dung

- Xác định rõ mục đích của buổi thuyết trình
- Xác định những điểm chính mà chúng ta mong muốn người nghe khi ra
về sẽ nắm bắt được (có như vậy chúng ta mới tìm ra phương thức nhấn
mạnh những nội dung quan trọng trong bài thuyết trình)
- Xây dựng dàn cho bài thuyết trình 1 cách logic nhất ( đủ 3 phần : giới
thiệu, nội dung và kết luận): có 3 bước : động não ( Tìm ý ->chọn ý -> sắp
xếp ý)
- Xác định thời lượng cho từng phần của bài thuyết trình.Điều này rất
quan trọng, bởi tâm lí người nghe là không muốn nghe 1 bài diễn văn quá dài
dù nó có hấp dẫn đến đâu. Đặc biệt nếu trong sự hạn hẹp về thời gian thì
chúng ta phải phân bổ thời lượng hợp lí để có thời gian đi sâu vào phần quan
trọng nhất.

Hình thức

- Địa điểm:
Vd: Thông thường thuyết trình ở đại học thì chủ yếu là thuyết trình trước
lớp, nên địa điểm cũng có phần bị giới hạn.
- Thiết bị hỗ trợ:

26
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Vd: Thuyết trình bằng PowerPoint thì chúng ta cần phải chuẩn bị máy chiếu
và các thiết bị hỗ trợ khác cho bài thuyết trình của mình như thiết bị âm thanh,
…..

Yêu cầu đối với người thuyết trình

- Giọng nói: Tiếng nói chuẩn là cần thiết, chúng ta cũng nên tập thở bằng
bụng để cho hơi được dài, thường xuyên đọc văn và hành văn để có lời nói
hay, cũng cần phải tập sử dụng nhiều giọng điệu khác nhau. Không phải ai
sinh ra cũng có giọng nói hay, nhưng nếu kiên trì tập luyện, giọng nói của
chúng ta sẽ có sức lôi cuốn khán giả.
- Ứng khẩu: Viết dàn bài ra giấy, tập nói một mình nhiều lần, chúng ta sẽ
luyện được khả năng xử lý ngôn từ nhanh. Đồng thời, thường xuyên thu
thập dụng ngữ , lời hay, cách dùng từ ngữ lạ từ sách báo, trong khi nói
chuyện.
- Cử chỉ: Tập sử dụng các cử chỉ của tay, nét mặt để thể hiện tình cảm
trong khi thuyết trình.

Khi thuyết trình:
ii.
 Phần phụ:
- Thực hiện một số điệu bộ nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Một cử
chỉ liên quan đến chủ đề của bài nói cũng giúp cho người nghe hình dung
được sơ lược về đề tài chúng ta sắp đề cập. Thường thì chúng ta có thể
đưa nó vào sau bài diễn thuyết.
- Đưa ra một thông báo hoặc thống kê theo cách làm cho người khác phải
giật mình.
- Nên bông đùa một chút và dĩ nhiên là có liên quan đến chủ đề. Không
phải ai cũng thích sự hài hước và sẽ hơi mạo hiểm nếu chúng ta hoàn
toàn không biết gì về người nghe, nhưng thực sự sẽ không có cái gì có
thể đánh gục khán giả của chúng ta hiệu quả bằng những tiếng cười
thoải mái.
- Đưa ra những trích dẫn phù hợp ( hoặc câu danh ngôn nổi tiếng )
- Ngoài việc trình bày cho mọi người hiểu về chủ đề, chúng ta cũng có thể
tạo ra sự tín nhiệm từ phía người nghe bằng cách chứng minh rằng ta
bạn nắm rõ về đề tài mình nói đến mức có thể tìm ra những trích dẫn vô
cùng phù hợp.
- Thuật lại một câu chuyện có liên quan
- Hầu hết mọi người chỉ diễn thuyết một vài lần trong đời nhưng chúng ta
lại kể chuyện hằng ngày. Kể ra một câu chuyện nào đó có thể là cách
thoải mái và tự nhiên để tạo đà cho phần còn lại của bài diễn văn.
- Sử dụng câu hỏi tu từ: Là câu hỏi với câu trả lời là hiển nhiên, có tác
dụng lôi kéo sự chú ý của khán giả.

Phần chính:

• Ngôn ngữ nói:
- Thuyết trình một cách tự nhiên, như đang trò chuyện với khán giả.
Tránh nói một cách đều đều như trả bài, cũng không nên chỉ nhìn và đọc
lại bài thuyết trình đã chuẩn bị sẵn.
- Sự nhiệt tình: Chứng tỏ quan điểm rõ ràng và tích cực, niềm yêu thích
về chủ đề chúng ta đang nói thông qua giọng nói và các biểu cảm trên
27
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
nét mặt. Nét mặt tươi vui, những nụ cười sẽ là vũ khí giúp chúng ta tự
tin hơn và lấy thiện cảm với người nghe.
Sự rõ ràng: Giọng điệu của chúng ta cần rõ, chậm, đủ nghe, tránh nói
-
lắp bắp và lòng vòng, lan man chỉ một vấn đề.
Trình bày ngôn từ thật đơn giản, dễ hiểu để tránh việc người nghe hiểu
-
nhầm và sẽ gây khó khăn cho chúng ta lúc đặt và trả lời câu hỏi. Sử
dụng thành thạo phương tiện hỗ trợ để giúp người nghe hiểu hơn.

• Ngôn ngữ cơ thể:
- Giao tiếp bằng mắt: Phải duy trì sự giao tiếp bằng mắt với khán giả để
tăng sự tin cậy, tăng sự thích thú, tập trung nơi khán giả, và chúng ta
cũng có thể nhận ra được sự phản hồi ngầm từ khán giả đối với bài
thuyết trình của mình. Nếu số lượng khán giả đông, hãy nhìn lướt một
lượt, còn nếu chúng ta không thấy thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt
thính giả thì hãy nhìn vào vị trí khác trên khuôn mặt, có thể là mũi.
- Nét mặt: Giữ nét mặt thân thiện, cởi mở. Kể cả khi chúng ta căng
thẳng, nhờ nụ cười đó mà khán giả cũng sẽ đánh giá cao thái độ tích
cực của chúng ta, và chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn. Đừng để quá
nghiêm nghị hay cứng nhắc từ đầu đến cuối.
- Điệu bô: Giữ điệu bộ của chúng ta một cách tự nhiên, tránh những cử
̣
chỉ lặp lại. Dùng cử chỉ: như tay để nhấn mạnh các điểm chính và thu
hút sự chú ý nơi khán giả.
- Cách đi đứng: Một dáng điệu và sự di chuyển tốt sẽ truyền tải được sự
tự tin, chuyên nghiệp, và đáng tin cậy ở chính chúng ta. Không nên di
chuyển quá nhanh hoặc quá chậm gây phản cảm cho người nghe. Cần
chú ý khi đi lên bậc thuyết trình vì không có gì làm cho sự tin cậy của
thính giả đối với chúng ta giảm đi bằng những việc đại loại như vấp
té trên đường bước lên trước người nghe.

• Phương tiện trợ giúp:
Sử dụng các thiết bị hỗ trợ một cách bài bản, chính xác. Thường là
-
powerpoint, tranh ảnh, đồ thị…
Các phương tiện nhìn nên: Đủ lớn để khán giả có thể thấy rõ, được
-
đặt tại vị trí dễ nhìn, không đứng che tầm nhìn khán giả, đơn giản và
dễ hiểu: Các câu thể hiện trên màn hình cần đơn giản, ngắn gọn và
nêu ra ý chính mà thôi. Mục đích của các câu này là để giúp người
thuyết trình dễ dàng theo sát được nội dung theo cách logic nhất, đồng
thời giúp người nghe tiện theo dõi và tránh được sự rườm rà. Mỗi
trang thuyết trình (slide) cần từ 3 đến 5 câu là hợp lý.

• Giao lưu khán giả:
Thỉnh thoảng hỏi xem sự nắm bắt của khán giả tới đâu. Bác Hồ đã
-
có câu nói nổi tiếng: ”Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” rất hiệu quả.
Đặt câu hỏi liên quan đến nội dung cần nói để khán giả được suy nghĩ
-
trước và họ sẽ cảm thấy liên quan hơn, dễ tiếp thu hơn. Khi đó người
thuyết trình phải phản ứng nhanh, làm sao vẫn dẫn câu chuyện theo ý
ban đầu của mình, đừng để bị câu trả lời của khán giả làm lạc đường.

• Giải quyết câu hỏi:

28
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Nêu rõ cho khán giả biết thời điểm đặt câu hỏi (sau mỗi đoạn nói, sau
-
khi kết thúc, hay bất cứ lúc nào) phù hợp với buổi thuyết trình hôm đó.
Cũng có thể giới hạn số câu hỏi và yêu cầu từng người hỏi một.
Đối với các câu hỏi cố tình dồn chúng ta vào chân tường, hãy mỉm
-
cười và bình tĩnh tìm một câu trả lời tích cực.
Nếu chúng ta không biết câu trả lời, có thể nói “ Hiện tôi chưa có câu
-
trả lời, bạn có thể để lại địa chỉ liên hệ và chúng tôi chắc chắn sẽ gửi
câu trả lời cho bạn sau “ Tuy nhiên , chỉ làm điều này 1 đến 2 lần thôi.
Nếu bạn biết một người trong khán giả có thể giúp chúng ta trả lời,
-
hãy giới thiệu người đó.

• Tâm thế khi thuyết trình:
- Tự chủ, không lo lắng, hăng hái, nhiệt tình là cần thiết khi chúng ta
muốn truyền đạt lại cho người khác. Điều này có được khi chúng ta có
sự chuẩn bị tốt ( nội dung, thiết bị, luyện tập,… )


b. Phương pháp rèn luyện thường xuyên

Ngoài ra chúng ta cũng cần phải có những cách rèn luyện khác nhằm nâng cao kỹ năng
thuyết trình của mình như sau:
- Tập giao tiếp với người lớn, như nói chuyện với thầy cô, trao đổi kiến thức với bạn
bè. Nhưng hãy là chính bạn khi giao tiếp với người khác, đừng bắt chước cách giao
tiếp của người khác.
- Giáo viên giao đề tài để thuyết trình thì bạn hãy xung phong, hãy tự đề cử mình để
được giao thuyết trình. Khi được giao thuyết trình thì bạn cần phải diễn tập cho tốt ở
nhà.
- Chúng ta cần phải đi làm thêm, vừa để có thêm thu nhập, vừa để có thêm kinh nghiệm.
Tốt nhất là chúng ta nên xin đi làm trong các Công ty (chẳng hạn Công ty Viễn thông,
cty điện tử, đi làm tiếp thị...), chính trong môi trường làm việc đó chúng ta sẽ có đủ
khả năng thuyết trình.

Bí quyết vượt quá tình huống khó khăn khi thuyết trình12
c.

Buộc người khác phải yên lặng bằng sự yên lặng
i.
Khi mọi người trở nên ồn ào (sau giờ nghỉ giải lao, trước khi chúng ta mở màn hay
trong lúc chúng ta đang nói). Một cách để họ im lặng là chúng ta thử ngưng nói một
lúc, họ sẽ nhận ra điều này ngay và đến khi mọi người ổn định trở lại, chúng ta có thể
tiếp tục.

Cứ tiếp tục
ii.
Cách này rất hiệu quả nhất là khi chúng ta mới bắt đầu hoặc ngay sau giờ giải lao.
Hãy nhấn giọng để mọi người nghe thấy nhưng không cần phải hét lên quá to. Hãy nói
là “Chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 1 phút nữa”. Cho mọi nguời 30 giây để chuẩn bị,
sau đó là 10 giây. Chúng ta cứ sẵn sàng và bắt đầu. Người ta sẽ nghe theo chúng ta nếu
chúng ta tỏ ra tử tế nhưng đừng quá áp đặt. Cứ nói khi họ đang ổn định dần. Họ đã
nghe lời cảnh báo của chúng ta mặc dù chẳng tỏ vẻ gì là như vậy. Mọi người sẽ trật

12
Trang web www.ehow.vn

29
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
tự nếu chúng ta cho họ một ít thời gian. Nhưnh nếu chúng ta cứ chờ hoài thì cũng
chẳng ích lợi gì.

Chịu khó di chuyển tới lui
iii.
Người nghe theo dõi chúng ta bằng cả ánh mắt và nếu chúng ta đến gần họ, chúng ta
sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu chúng ta cứ đứng một chỗ và một tư thế
sẽ gây nhàm chán và người ta giống như đang gắng gượng để nghe chúng ta nói.

Nên có những lúc ngừng nói
iv.
Hãy dừng lại sau mỗi luận điểm, hỏi xem mọi người có hiểu không. Nếu còn thời
gian, yêu cầu mọi người nêu câu hỏi và làm rõ thêm. Chúng ta sẽ được chú ý hơn và
lôi kéo người nghe trở lại với chúng ta cùng bài thuyết trình nếu như họ bị phân tán tư
tưởng.

Để dành những câu hỏi không liên quan cho phần sau
v.
Trong trường hợp chúng ta bị hỏi những câu chẳng hề dính dáng gì, hãy lịch sự yêu
cầu họ để vấn đề này giải quyết sau. Ghi nhận lại và nếu sau buổi nói chuyện này,
chúng ta không còn thời gian, mời người đó tới trao đổi trực tiếp với chúng ta.

IV. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

1. Hiện trạng

Thỉnh
Thườn
Luôn
Tình huống thoản Rất ít
Ít
luôn g xuyên
g
a. Mọi người bị cuốn hút, chăm chú
8.5 27.7 45.1 12.7 6.1
lắng nghe những lời bạn nói
b. Mọi người hiểu ngay được điều bạn
8.9 43.0 34.1 10.3 3.7
muốn nói
1.Khi giao
tiếp với c. Bạn rơi vào tình huống “ông nói gà,
bạn bè, bà nói vịt”(bạn và mọi người hiểu sai ý 4.7 6.2 24.2 38.9 26.1
thầy cô và nhau)
cha mẹ d. Bạn lỡ lời, nói điều không nên nói,
1.9 11.0 52.2 30.0 31.9
để rồi phải hối hận
e. Bạn không biết làm sao để diễn đạt
3.8 12.3 34.1 29.4 20.4
ý mình muốn nói (bạn ấp úng)
Bảng 7

Bảng 7 trên khảo sát mức độ thành công trong giao tiếp hằng ngày của sinh viên Ngoại
thương, cụ thể:
Gần một nửa số sinh viên được khảo sát (45.1%) cho rằng họ thỉnh thoảng cuốn hút mọi

người và làm mọi người chăm chú lắng nghe.
Tương tự, 43% sinh viên cho rằng mọi người thường xuyên hiểu ngay mọi điều họ muốn nói.

Trong khi đó, 38.9% sinh viên cho rằng họ ít khi gặp phải tình huống “ông nói gà, bà nói vịt”.

Đến 52.2% sinh viên thỉnh thoảng lỡ lời, nói điều không nên nói để rồi hối hận.

Cuối cùng, 34.1% sinh viên cảm thấy thỉnh thoảng họ không biết làm sao để diễn đạt ý mình

muốn nói.

30
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Qua những số liệu trên, ta thấy rằng sinh viên Ngoại thương khá tự tin về khả năng giao tiếp
của mình và ít khi gặp phải những trở ngại trong giao tiếp, ứng xử.

2. Giới thiệu chung

Khái niệm chung
a.

Trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ
dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Ứng xử một cách thông minh, có hiệu quả, ngày
nay được coi như bí quyết thành công trong cuộc sống, công việc.

Mục tiêu của giao tiếp
b.

Truyền tải trọn vẹn được những thông điệp.
-
Có được sự phản hồi từ người nghe.
-
Tạo lập mối quan hệ với người nghe.
-
Khi không thành công, những suy nghĩ, ý tưởng của bạn sẽ không được phản ánh
-
đúng, gây nên sự sụp đổ trong giao tiếp và những rào cản trên con đường đạt tới mục
tiêu của bạn.

Các yếu tố cấu thành
c.

Sender: người gửi thông điệp
-
Message: thông điệp
-
Channel: kênh truyền thông điệp
-
Receiver: người nhận thông điệp
-
Feedback: những phản hồi
-
Context: bối cảnh
-

Người gửi thông điệp
i.
- Cần tạo cho mình sự tin tưởng; thể hiện những hiểu biết của bạn về chủ đề,
người tiếp nhận và bối cảnh truyền đạt thông điệp.
- Nắm bắt được đối tượng tiếp nhận. Việc không hiểu người mà mình sẽ truyền
đạt thông điệp tới sẽ dẫn đến việc thông điệp có thể bị hiểu sai.

Thông điệp
ii.
- Các hình thức giao tiếp đều bị chi phối bởi giọng điệu, phong cách giao tiếp riêng
của người truyền đạt thông điệp, tính căn cứ của lý luận, những gì được giao tiếp
và những gì không nên được đưa vào.
- Thông điệp luôn luôn có cả yếu tố trí tuệ và tình cảm trong đó: yếu tố trí tuệ để
chúng ta có thể xem xét tính hợp lý của nó và yếu tố tình cảm để chúng ta có thể
cuốn hút người nghe, qua đó thay đổi được suy nghĩ và hành động.

Kênh truyền đạt thông điệp
iii.
Các thông điệp được truyền đạt qua nhiều kênh. Có hai kênh chính:
- Kênh giao tiếp chính thức (formal communication networks)
- Kênh giao tiếp không chính thức (informal communication networks)

Người nhận thông điệp
iv.

31
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Bản thân người nhận thông điệp cũng tham gia vào quá trình giao tiếp. Những ý tưởng
và tình cảm của họ có thể làm ảnh hưởng đến cách họ hiểu và phản hồi lại thông
điệp.

Những phản hồi
v.
Người tiếp nhận sẽ có những phản hồi, bằng lời hay các hình thức khác đối với thông
điệp của người truyền tải; qua đó thể hiện rõ ràng nhất việc người tiếp nhận thông
điệp có hiểu chính xác thông điệp hay không.

Bối cảnh
vi.
Tình huống mà thông điệp được truyền đi, bao gồm yếu tố môi trường xung quanh hay
rộng hơn là nền văn hóa (ví dụ như văn hóa nơi làm việc, văn hóa quốc tế, vv...).

Các hình thức giao tiếp
d.

Giao tiếp phi ngôn ngữ chiếm từ 55-65%
-
Giao tiếp ngôn ngữ chỉ chiếm khoảng 7%
-
Giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ ít khi tách rời nhau, mà thường bổ sung cho nhau.
-
Sự kết hợp giữa giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ chiếm khoảng 38%
Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ phối hợp với nhau tạo ra hiện quả cao
-
nhất.

Đặc điểm của giao tiếp phi ngôn ngữ
i.
Giao tiếp phi ngôn ngữ luôn có giá trị giao tiếp cao
-
Hành vi phi ngôn ngữ mang tính mơ hồ
-
Giao tiếp phi ngôn ngữ chủ yếu biểu lộ thái độ
-
Phần lớn hành vi phi ngôn ngữ phụ thuộc vào văn hóa
-

Các hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ
ii.
Giọng nói, diện mạo, nụ cười, điệu bộ và cử chỉ….

3. Những hạn chế khi thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử được rất nhiều nhà tuyển dụng xem là một yếu tố thành công
trong công việc. Tuy nhiên, sinh viên Việt Nam sau khi ra trường thường thiếu 3 yếu tố: sức
khoẻ, thực tiễn và nǎng lực giao tiếp.

Trong một kỳ thi tuyển vào công ty FPT, nhà tuyển dụng cho biết: hầu hết các ứng viên đều
tỏ ra lúng túng khi trả lời phỏng vấn. Các ứng viên trước các cuộc phỏng vấn thường có một
sự chuẩn bị tâm lý hết sức công phu và cố gắng để nói một cách lưu loát nhất, nhưng nếu
thiếu kỹ năng giao tiếp thực tế thì mọi sự chuẩn bị sẽ trở nên không như mong đợi.

Nguyên nhân chung dẫn đến tình trạng trên là sự thiếu hụt các hoạt động thực tiễn, sinh viên
hầu như không có "đất" để thể hiện mình.

Sau đây là chia sẻ của một số SV về tác hại của việc thiếu kỹ năng giao tiếp ứng xử:

N.V.V (K33 Đại học ngoại thương HN)
"Đây đúng là một trở ngại đối với tôi. Ban đầu tôi không hiểu tại sao tôi thi nhiều như thế
rồi mà vẫn không trúng tuyển. Nhân một buổi nói chuyện với một nhóm bạn, họ chê tôi nói
32
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
nǎng lập bập, không khúc chiết và thường diễn đạt sai ý mình muốn nói. Tôi cho rằng nhược
điểm của tôi có lẽ là ở đây bởi vì không có lý nào tôi tốt nghiệp loại Khá, tiếng Anh đọc viết
thông thạo, vi tính thông thạo và có nǎng lực, nhưng ra trường sau hơn 1 nǎm vẫn chưa tìm
được việc. Việc giao tiếp không tốt của tôi ảnh hưởng khá nhiều tới việc diễn đạt bằng
tiếng Anh mà đi phỏng vấn hầu hết tôi bị hỏi bằng tiếng Anh. Sau một thời gian "điều chỉnh"
tôi cảm thấy tự tin hơn và thực sự đã thể hiện được đúng mình trong các cuộc phỏng vấn.
Bây giờ tôi đang làm việc cho một công ty của Mỹ, mọi việc thật suôn sẻ. Tôi rút được một
kinh nghiệm xương máu rằng: tự tin, nói nǎng rõ ràng, đơn giản lại là một trong những chìa
khoá của thành công."13

Lê Phương Hoa (K20 Đại học Luật HN)
"Có lẽ tôi không phải là người không biết giao tiếp. Tôi rất thành công với các mối quan hệ
của mình nhưng lại cũng thất bại trong khi đi xin việc mặc dù tốt nghiệp loại Khá (rất khó
đối với trường chúng tôi) và có chút ít kinh nghiệm. Đến giờ này tôi vẫn chưa xin được việc
mặc dù tôi đã tham gia khá nhiều cuộc phỏng vấn. Câu hỏi của các bạn làm cho tôi phát hiện
ra một điều biết đâu lại là chìa khoá mở cánh cưa tìm việc, trong các cuộc phỏng vấn, tôi
thường trả lời một mạch tất cả các câu hỏi như một bài học thuộc, hình như không có "cảm
xúc" mấy và có vẻ hơi thụ động. Có lẽ "vấn đề" của tôi là ở đấy. Gợi ý của các bạn có lẽ sẽ
giúp tôi "giao tiếp" một cách thành công hơn trong những lần tới."14

B.V.L (K~9 Luật - ĐHKHXH&NV)
"Tôi hoàn toàn tự tin về khả nǎng giao tiếp của mình, nhưng vẫn có một chuyện "đau đớn"
xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn vào một công ty của Nhật, tôi đã thành công tới phút thứ
89 nhưng lại bị nock out ở phút cuối cùng boi một sơ suất hết sức ngớ ngẩn. Phỏng vấn tôi là
một người đàn ông Nhật, sau khi hỏi tôi có thể bắt đầu công việc từ ngày nào, ông hỏi thêm:
có phải tôi cao 1.70m không? (vì trông tôi khá cao), tôi cao hứng và thǎng hoa quá mức vì nghĩ
mình đã thành công nên đứng bật dậy, đưa tay ngang đầu và trả lời vô cùng tự tin: "Yes, of
course". Tôi không nghĩ được rằng người phỏng vấn tôi lại hơi "khiêm tốn" về chiều cao. Và
tôi đã "ra đi" như thế...."15

4. Lợi ích khi bạn có kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Giao tiếp tự tin với đồng nghiệp
-
Ứng xử khéo léo trong gia đình.
-
Lắng nghe, hồi đáp đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình hiệu quả.
-
Hiểu và vận dụng một số quy luật tư duy để giải quyết công việc và xung đột nơi công
-
sở và gia đình.
Gắn kết và nâng cao vai trò của mỗi cá nhân trong gia đình và xã hội.
-
Sống hạnh phúc và thành đạt.
-


5. Phương pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Nguyên tắc ứng xử
a.

Hãy tiếp cận với con người ở góc độ không tốt, không xấu
i.

13
Trang web www.anninhthudo.vn
14
Trang web www.anninhthudo.vn
15
Trang web www.anninhthudo.vn
33
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Con người cũng dễ bị chi phối bởi qui luật cảm xúc cho nên dễ mắc sai lầm trong giao
tiếp. Do vậy, hãy tiếp cận con người ở góc độ không tốt, không xấu.

Ở nguyên tắc này, có thể tạm chia thành các bước sau:
- Bước 1: Hãy thừa nhận (chấp nhận).
- Bước 2: Biết lắng nghe ý kiến, tìm ra chỗ mạnh, chỗ yếu của người khác và chính
mình.
- Bước 3: Tạo ra sự đồng cảm, các mối tương đồng, gây niềm tin (hiểu biết lẫn
nhau, gây sự tin tưởng).
- Bước 4: Tạo dư luận ủng hộ, xây dựng mối quan hệ thân tình.

Tính đến mọi khả năng với nhiều phương án
ii.
Mỗi người đều có những mặt tốt và xấu. Vấn đề là ở chỗ cần phải biết nhìn ra
những ưu điểm và phát hiện kịp thời những khuyết điểm để có thể dự đoán được các
tình huống xấu có thể xảy ra.

Thu hút sự quan tâm của người nghe
iii.
Điều khó nhất trong giao tiếp ứng xử là đối tượng thờ ơ, không có nhu cầu. Trong
những trường hợp đó cần phải biết ứng biến dựa trên nền tảng của những quy tắc
sau:
- Gợi trí tò mò; cho họ thấy cái lợi, cái vui mà bạn đang có; những thứ họ đang
thiếu, đang cần.
- Chỉ cho họ thấy tia hy vọng vào kết quả, gây thiện cảm, tạo sự tin tưởng.
- Giao trách nhiệm một cách công khai, tạo ra tình huống chỉ có tiến chứ không có
lùi, hình thành mối quan hệ ràng buộc.
- Gây niềm say mê, tìm được ý nghĩa trong cuộc sống, công việc đang tiến hành.
- Củng cố niềm tin, thuyết phục về một kết cục tốt đẹp.
- Tạo ra sự an toàn, biết cách chống đỡ dư luận, tạo dư luận mới ủng hộ.
- Tính đến nhiều phương án, chọn phương án hợp với mình nhất.

Những điều nên tránh trong giao tiếp ứng xử
b.

Nói nửa chừng rồi dừng lại; cướp lời người đang nói.
-
Không nói rõ và giải thích đầy đủ làm người nghe cảm thấy đột ngột, khó hiểu.
-
Nói lan man, lạc đề.
-
Nói thao thao bất tuyệt, không ngừng nêu các câu hỏi làm người tiếp chuyện có cảm
-
giác mình yêu cầu hơi nhiều quá.
Không trả lời thẳng vào câu hỏi được nêu ra, gây nên cảm giác không trung thực.
-
Tự cho rằng mình biết tất cả, ra vẻ hiểu biết sâu rộng.
-
Thì thầm với một vài người trong đám đông.
-
Dùng ngôn ngữ quá bóng bẩy; những từ đệm không cần thiết, những lời quá suồng sã
-
với mức độ quan hệ
Chêm những câu tiếng nước ngoài trong câu nói của mình một cách tùy tiện.
-
Đột ngột cao giọng.
-
Nói với giọng khích bác, chạm vào lòng tự ái của người khác.
-

Một số cách ứng xử
c.

Thủ thuật "ném đá thăm đường"
i.
 Giai đoạn trước khi giao tiếp:
34
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Xác định mục đích giao tiếp, làm quen đối tượng và gây ấn tượng tốt
-
Đánh giá đối tượng (sở thích,thói quen, cá tính…); hoàn cảnh (thời gian,
-
không gian cuộc gặp; có hay không có người giới thiệu...)
Lựa chọn phương án ứng xử (tìm cớ làm quen cho hợp lý, tế nhị; ngôn
-
ngữ, cử chỉ dễ cảm mến...)

Giai đoạn giao tiếp:

- Phá bầu không khí xa lạ bằng việc hỏi han hoặc những câu nói đùa.
- Tìm chủ đề chung, ít chạm đến quan điểm cá nhân.
- Nói ít về mình. Chú ý quan sát cử chỉ, điệu bộ, nét mặt của đối phương.
- Giới hạn cuộc giao tiếp trong phạm vi vừa đủ, dừng đúng lúc.
- Nêu ra những câu hỏi thăm dò, chủ động gợi chuyện.
- Tự tin.
- Không nên nói xấu một ai đó.
- Không nên vội vã đi vào vấn đề chính.

Tình huống cần đối đáp mềm mỏng
ii.
Đối với nhiều ý kiến phê bình, phản đối của đối phương, không nên đáp lại bằng
những lời nói hằn học, nặng nề mà tốt hơn nên dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa
đựng những ý nghĩa sâu xa.

Tình huống bại thành thắng
iii.
Khi ta bị đẩy vào tình huống bất lợi, có nguy cơ thất bại, phải bình tĩnh, suy nghĩ ngay
đến những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Tìm xem có cách gì để hạn chế mức thấp
nhất những tác hại.

Tình huống dùng sự hài hước
iv.
Hài hước là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong ngôn ngữ giao tiếp. Lời đối đáp khôn
ngoan, thông minh, dùng ngôn ngữ hài hước để phê phán thường mang lại hiệu quả
lớn. Bởi thế khi kể một câu chuyện cười hoặc một lời đối đáp có nội dung hài hước
thường làm cho không khí vui nhộn, điều tiết được tình cảm, nhắc khéo người khác
mà không làm họ bực mình. Tất nhiên cũng không nên lạm dụng nó.

Tình huống phải đi thẳng vào vấn đề khi cần thiết
v.
Trong cuộc sống có trường hợp không thể quanh co, bóng gió, tế nhị mà phải bày tỏ
quan điểm, thái độ của mình một cách thẳng thắn, kiên quyết; diễn đạt vào thẳng nội
dung chính của vấn đề.

Tình huống nói ẩn ý bằng ngụ ngôn
vi.
Trong giao tiếp khi cảm thấy khó thuyết phục người khác bằng lý lẽ trực tiếp, người
ta thường dùng phương pháp ẩn ý bằng ngụ ngôn.

Cái lợi của phương pháp này là người nghe phải suy nghĩ mới hiểu hết cái ẩn ý, lời
khuyên sâu sắc bên trong đó. Người dùng phương pháp này phải am hiểu câu chuyện
phù hợp với trình độ người nghe, nếu người nghe không hiểu gì cả, sẽ không có tác
dụng.

Tình huống phản bác khéo những yêu cầu vô lý ở người khác
vii.
Cũng có lúc bạn gặp những người khăng khăng đưa ra cho bạn những đòi hỏi vô lý
không thể thực hiện được. Hãy khéo léo chỉ ra sự vô lý hoặc điều không thể thực hiện
35
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
được. Cũng có thể cảnh tỉnh người đó bằng việc chỉ ra những điều bất lợi, sự nguy
hiểm nếu người đó cứ giữ nguyên ý kiến, nhắm mắt hành động. Ngôn ngữ không nên
gay gắt nhưng tỏ ra cương quyết.

Tình huống thừa nhận trước để chuyển hướng sau
viii.
Nếu khi bạn không đồng ý với ý kiến của đối phương mà người đó lại là cấp trên,
người lớn tuổi, cha mẹ..., không nên phản đối và phê phán các ý kiến của đối phương.
Hãy tiếp thu ý kiến của họ, biểu thị thái độ đồng cảm ở mức độ nào đó để có thể làm
giảm được sự cứng nhắc của đối phương, khiến họ bằng lòng nghe ý kiến của bạn.

Tình huống cần bạn đồng minh
ix.
Khi tranh luận trước nhiều người, bạn nên chú ý đầy đủ đến thái độ của những người
xung quanh, cần động viên được nhiều người nghe và ủng hộ quan điểm của mình;
qua đó, sẽ tạo thành một sức mạnh to lớn, một sức ép tinh thần làm đối phương không
phản kích lại được.

Tình huống không nhượng bộ khi mình có lý trong tranh luận
x.
Trong quan hệ giao tiếp, tranh luận là một điều hết sức bình thường và không thể
tránh được. Không có tranh luận, điều phải trái không được phân định. Để tranh luận
có phương pháp, chúng ta cần chú ý:
- Nên có thái độ thật công bằng, đừng làm tổn thương đến lòng tự ái của người kia.
- Giọng nói mềm mỏng, thật lòng; phải tỏ ra tôn trọng nhau, làm cho người cùng
tranh luận tin rằng tranh luận thật là có ích.
- Tranh luận phải có mục đích rõ ràng, xoay quanh những điều cần giải quyết.

Tình huống cần thuyết phục bằng hành động
xi.
Trong giao tiếp, khi cảm thấy khó thuyết phục người khác nghe ý kiến của mình bằng
lời nói, bạn có thể dùng hành động để thuyết phục đối phương thay đổi cách nghĩ, tình
cảm, thái độ, chấp nhận ý kiến của ta.

Khi vận dụng phương pháp này bạn cần lưu ý:
- Mục đích hoạt động phải rõ ràng, không vụ lợi.
- Có kế hoạch hành động chi tiết, đảm bảo thành công.
- Tạo dư luận ủng hộ để gây sức ép hoặc quy tụ sức mạnh.
- Làm thử để chứng minh, rút kinh nghiệm.
- Tạo quan hệ gần gũi tin cẩn.
36
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
PHẦN KẾT LUẬN

A. Tổng kết

Qua bài nghiên cứu cho thấy, hiện nay sinh viên Ngoại thương CS II vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trong vấn đề giao tiếp hằng ngày, làm nhóm, thuyết trình và tự học tập. Trước những vấn đề ấy sinh
viên đã quan tâm tới việc học kĩ năng mềm nhằm hỗ trợ cho việc học tập hiện nay cũng như đi làm
sau này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong việc trau dồi kiến thức kỹ năng mềm, như phương
pháp học chủ yếu dựa vào tự học qua các hoạt động thực tế, chưa có nền tảng kiến thức chuyên sâu.
Do đó việc rèn kỹ năng mềm như trên chưa hẳn đã đem đến hiệu quả như ý muốn. Chúng tôi đã đưa
ra những phương hướng giải quyết cho sinh viên nhằm khắc phục tình trạng trên trong phần
“Phương hướng giải quyết”

B. Phương hướng giải quyết

Học qua trung tâm
I.

1. Đến với các trung tâm đào tạo, học viên cần có chuẩn bị những yếu tố sau:
- Học ở trung tâm thì cần chuẩn bị một mức lệ phí phù hợp.
- Học ở trung tâm cần thời gian cố định để học, vì thế khi đăng kí, bạn phải sắp xếp thời gian
cho mình một cách hợp lí.
2. Học kỹ năng mềm ở trung tâm sẽ có những ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm Nhược điểm
 Có các diễn giả, chuyên gia giàu kinh  Tốn nhiều tiền.
nghiệm đứng lớp.  Xuất hiện những trung tâm lừa đảo hay
 Được học theo một quy trình bài bản. chất lượng chưa được kiểm định.
 Được hướng dẫn thực hành tận tình  Có nhiều khả năng bị trùng với giờ học
thông qua các hình thức ngoại khóa. chính quy.
3. Những trung tâm như:
- Trung tâm KDI
- Trung tâm NTG
- Nhà văn hóa Thanh Niên
-…

Tự học
II.

1. Mỗi người đều có một phương pháp tự học riêng, nhưng ở đây chúng tôi xin đưa ra một số
phương pháp tự học phổ biến như học qua diễn đàn, học qua sách và học qua các buổi hội
thảo.
37
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
2. Với phương pháp tự học, sinh viên cần có những yếu tố sau:
- Phải có quyết tâm theo đuổi việc tự học và xác định mục tiêu rõ ràng khi học theo phương
pháp này.
- Phải biết chắt lọc thông tin tìm kiếm được.
- Phải có sự linh hoạt trong việc áp dụng những gì đã học vào thực tế.
3. Đối với mỗi phương pháp tự học, sẽ có những ưu điểm và nhược điểm như sau:
38
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II

Loại phương pháp Ưu điểm Nhược điểm
Linh hoạt về thời  Thiếu sự ràng buộc

gian do bất cứ lúc nên nếu người không
có ý chí thì sẽ dễ bỏ
nào chúng ta cũng có
thể tham gia học trên cuộc.
Học qua diễn đàn diễn đàn.  Độ tin cậy không cao.
Có cơ hội gặp gỡ, (do nguồn tin và bài

chia sẻ, học hỏi kinh viết ở đây chưa được
nghiệm với những kiểm chứng)
người có cùng mục
tiêu đối với mình.
Ít tốn kém về tiền

bạc.
Có tính tương tác cao.

Được viết bởi các tác  Còn mang tính lý

giả có uy tín. thuyết, tổng quát.
Học qua sách Sách viết bài bản,  Tốn tiền.

nguồn sách phong  Tốn thời gian để đọc
phú. tham khảo.
 Số lượng diễn giả
 Được đối thoại, gặp tại Việt Nam còn ít.
mặt với các diễn giả.  Bị lệ thuộc về mặt
 Có cơ hội gặp gỡ, thời điểm tổ chức
giao lưu với nhiều hội thảo, thời gian
Học qua hội thảo người. tham gia ngắn.
 Thông tin về các cuộc
hội thảo còn nhiều
hạn chế, số lượng
các buổi hội thảo còn
ít, chưa phổ biến với
mọi người.

4. Một số sách và diễn đàn mà sinh viên có thể tham khảo như:
 Sách:
- Tôi tài giỏi bạn cũng thế
- Đắc nhân tâm
- Sức mạnh của sự tập trung
- 17 nguyên tắc làm việc nhóm
-…
 Diễn đàn:
- Delta Việt
- Congdongtooly.com
- Truongton.net
- Quangtrungtn.com
- Kỹ năng doanh nhân
-…


39
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
PHẦN PHỤ LỤC

A. Mẫu bảng hỏi

PHIẾU KHẢO SÁT NCKH – KỸ NĂNG MỀM
Chúng tôi là sinh viên nhóm 16, lớp K49D – trường ĐH Ngoại thương cơ sở II
đang làm đề tài nghiên cứu khoa học
“MỘT SỐ KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II"


Với đề tài này, chúng tôi mong muốn giới thiệu cho sinh viên Ngoại Thương cái nhìn tổng
quan về kiến thức kỹ năng mềm và tầm quan trọng của chúng trong công tác học tập,
nghiên cứu cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, nó còn giúp cho sinh viên Đại học Ngoại
thương tự tìm thấy các phương pháp học tập và rèn luyện kỹ năng mềm phù hợp và hiệu
quả trong điều kiện thực tế của bản thân và xã hội.
Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn/ anh/ chị trong việc trả lời các câu hỏi khảo sát.
Đây chính là nguồn tư liệu hữu ích giúp chúng tôi hoàn thành đề tài này tốt hơn và chính xác hơn.

I – Nhóm câu hỏi tần suất
Bạn hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất về tần suất mà bạn rơi vào những tình huống sau:

Tình huống Rất ít
Luôn luôn
a. Mọi người bị cuốn hút, chăm chú lắng
5 4 3 2 1
nghe những lời bạn nói
b. Mọi người hiểu ngay được điều bạn
5 4 3 2 1
muốn nói
1. Khi giao tiếp
c. Bạn rơi vào tình huống “ông nói gà, bà
với bạn bè, thầy 5 4 3 2 1
nói vịt”(bạn và mọi người hiểu sai ý nhau)
cô và cha mẹ.
d. Bạn lỡ lời, nói điều không nên nói, để
5 4 3 2 1
rồi phải hối hận
e. Bạn không biết làm sao để diễn đạt ý
5 4 3 2 1
mình muốn nói (bạn ấp úng)
2. Khi phát biểu a. Bạn diễn đạt lưu loát, trôi chảy 5 4 3 2 1
b. Bạn trình bày trọn vẹn nội dung cần nói
ý kiến trước 5 4 3 2 1
lớp, đám đông c. Bạn có ý tưởng hay mà không dám nói 5 4 3 2 1
hay thuyết trình. d. Bạn cảm thấy căng thẳng và áp lực 5 4 3 2 1

II – Nhóm câu hỏi trắc nghiệm
3. Khi làm việc nhóm, bạn thấy khó khăn hay thuận lợi như thế nào?
A. Khó khăn là:
1. Mất thời gian
2. Không hiệu quả bằng làm việc cá nhân
3. Không dám bác bỏ ý kiến của người khác( sợ đụng chạm)
4. Công việc không được chia đều
5. Mâu thuẫn, tranh cãi, không thống nhất
6. Đùn đẩy trách nhiệm
7. Khác
40
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
B. Thuận lợi là:
Tiết kiệm thời gian
1.
Hiệu quả cao
2.
Có nhiều sáng kiến mới lạ, thú vị
3.
Có cơ hội làm quen nhiều bạn, học hỏi lẫn nhau
4.
Mỗi người có 1 thế mạnh nên có thể bù đắp được cho nhau.
5.
6. Khác

III – Nhóm câu hỏi chọn “Có” hoặc “Không”:
Tình huống
Có Không
1. Bạn thường lập kế hoạch cho công việc của mình (học hành, đi làm, sinh hoạt…)
2. Bạn có rơi vào tình trạng nhàn rỗi đến nhàm chán rồi sau đó lại bù đầu vì công việc dồn dập
3. Khi học, bạn hệ thống được kiến thức quan trọng trong bài
4. Tìm thêm sách tham khảo để đào sâu kiến thức
5. Đọc trước, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp
6. Ôn bài sau khi về nhà và trước khi đến lớp

5. Theo bạn, các “Kỹ năng mềm” (kĩ năng giao tiếp và ứng xử, thuyết trình, làm nhóm, lập kế hoạch và tổ
chức công việc, học và tự học…) đối với sinh viên ĐH Ngoại Thương CS II có tầm quan trọng như thế
nào?
1. Cực kỳ quan trọng.
2. Cũng khá quan trọng.
3. Có cũng tốt, không có cũng không sao
4. Có gì quan trọng đâu, cần nhất vẫn là chuyên môn.
5. Mình chưa nghĩ đến.

IV – Nhóm câu hỏi có thể chọn nhiều đáp án:
6. Môi trường học tại ĐH Ngoại Thương CS II đã rèn luyện cho bạn kỹ năng nào?
1. Giao tiếp và ứng xử
2. Thuyết trình
3. Làm việc nhóm
4. Học và tự học
5. Khác
7. Bạn đã quan tâm kỹ năng mềm chưa? có không

8. Bạn tự học kỹ năng mềm bằng cách nào?
1. Mua sách về đọc, tự luyện tập theo hướng dẫn. Tên sách là:
………………………………….
2. Học qua thực tế là thông qua các buổi làm việc nhóm, thuyết trình, văn nghệ,…
3. Tham gia các câu lạc bộ, diễn đàn. Tên là:
……………………………………………………
4. Tham gia các hội thảo của chuyên gia. Tên hội thảo:
…………………………………………

9. Nếu bạn đi học tại trung tâm xin vui lòng cho biết một số thông tin sau
Tên trung tâm là:…………………………………………………………………………………..
Website:……………………………………………………………………………………………


41
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Xin chân thành cảm ơn các bạn/ anh/ chị đã dành thời gian quý báu của mình để giúp chúng tôi hoàn
thành phiếu khảo sát này.
Phiếu khảo sát sẽ được thu lại tại chỗ hoặc các bạn/ anh/ chị có thể gởi lại tại lớp K49D - phòng
B11 các buổi chiều thứ 3, 5, 6; hay phòng B21 chiều thứ 4.
HẾT
B. Các trung tâm

I. Trung tâm KDI

1. Đôi nét về KDI

Trung tâm KDI ra đời từ năm 2004, tiền thân là CLB Doanh nhân 8x Hà Nội. KDI ra đời

nhằm cung cấp các kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp cho nguồn nhân lực trẻ
nước ta.
KDI hoạt động trên cơ sở đào tạo, hỗ trợ các tài năng trẻ thông qua hoạt động đào tạo trải

nghiệm “ Sân chơi kỹ năng ” (Nơi các học viên được thực hành trải nghiệp các kỹ năng,
phát huy khả năng, năng lực của từng cá nhân).
KDI là một Trung tâm hoạt động chuyên nghiệp. Áp dụng mô hình nhượng quyền giáo dục

định hướng Kỹ năng mềm của Unicef, tổ chức giáo dục hành tinh Tây Ban Nha. Mô
hình này được áp dụng tại 48 quốc gia phát triển trên thế giới và 128 học viện lớn
trên thế giới.
Tại Việt Nam KDI là trung tâm đầu tiên được quyền áp dụng mô hình này. Thực hiện với

tiêu chí: “Kỹ năng – Sự cần thiết cho cuộc sống hiện đại”.

2. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm

Lớp giảng viên
a.
Số lượng: 60 học viên

Thời gian học: 2 buổi/ tuần và 1 buổi tame building

Học phí: Được tài trợ 100% bởi TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ

VÀ NHÂN ĐẠO VIỆT
Nội dung chương trình: Đào tạo giảng viên kỹ năng mềm bao gồm những kỹ năng căn

bản cần thiết cho cuộc sống hiện đại để giúp các bạn trẻ tự tin bước vào đời lập
nghiệp kèm thêm các giáo trình chuyên sâu huấn luyện các bạn trẻ trở thành giảng viên
kỹ năng mềm và diễn thuyết.Tham gia chương trình các bạn sẽ đạt được những trình
độ cao trong nhận thức – học vấn – hành động và sự nghiệp.

Chương trình được giảng dạy bởi những chuyên gia kỹ năng mềm và khơi dậy tiềm
thức hàng đầu Việt Nam. Kết thúc khóa học các Giảng viên sẽ thi ứng cử và được cấp
chứng chỉ kỹ năng mềm từ trung tâm. Đồng thời Trung tâm sẽ lựa chọn những Giảng
Viên xuất sắc nhất để giảng dạy kỹ năng mềm tại Trung Tâm

b. Quản trị và hoạch định tương laiSố lượng: 60 Học viên.

Học phí : 1.500.000 vnđ/1 học viên (đã được tài trợ 50%) từ Trung tâm.


42
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Thời gian học: 2 buổi/ 1 tuần. Khóa học gồm 8 buổi.

Nội dung của khóa học bao gồm:

- Kỹ năng sống.
- Những nguyên tắc vàng để quản trị và hoạt định.
- Xác lập mục tiêu – đánh thức đam mê.
- Kỹ năng quản lý bản thân.
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ.
- Kiểm soát tài chính hiệu quả.
- Đường đi của tiền.

Khóa học đã được áp dụng tại hầu hết các quốc gia phát triển và các học viện lớn trên
thế giới. Hàng năm khóa học này đã giúp cho hàng triệu người cải thiện được chất
lượng cuộc sống và trở nên giàu có, đặc biệt rất phù hợp và hiểu quả đối với nền kinh
tế tại Đông Nam Á. Khóa học được đào tạo trực tiếp bởi CEO – KDI Việt Nam và các
chuyên gia hàng đầu của trung tâm KDI.

c. 13 kỹ năng cơ bản cần thiết cho sự nghiệpHọc phí: 1 500 000vnđ/1 học viên (đã được tài trợ 50% từ Trung Tâm và tập đoàn GOT ).

Thời gian học: 2 tuần/ 1 buổi, liên tục trong 2 tháng.

Nội dung khóa học bao gồm:

- Kỹ năng học và tự học.
- Kỹ năng lắng nghe.
- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng tư duy sáng tạo.
- Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn.
- Kỹ năng đàm phán.
- Kỹ năng đặt mục tiêu và tạo động lực làm việc.
- Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp.
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ.
- Kỹ năng làm việc đồng đội.
- Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả.
- Kỹ năng lãnh đạo bản thân.

Kết thúc khóa học , học viên sẽ được trao chứng nhận từ Trung Tâm
Chương trình sẽ do trực tiếp CEO – KDI và các chuyên gia, giảng viên hang đầu của Trung
Tâm KDI phối hợp đào tạo.

d. Khóa học CEO 360Học phí: 1500 000đ

Thời gian học: 18h30 đến 21h30 thứ 2 và thứ 6 hàng tuần liên tục trong 1 tháng.

Nội dung khóa học:

43
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Giàu trước tuổi 40.
-
Tạo dựng ekip vô địch.
-
Nghệ thuật quản lý, tạo động lực.
-
Tạo dựng doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng.
-
Điều hành – tổ chức công việc hiệu quả.
-
Lãnh đạo và những điều bất khả xâm phạm.
-
Dụng nhân pháp.
-
Nhân tướng học – Đọc vị bất kỳ ai.
-

Khóa học do CEO KDI VIET NAM – GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CỦA TẬP ĐOÀN TRUNG
NGUYÊN G7 phối hợp đào tạo.
44
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
II. Trung tâm NTG - NEW THINKING GROUP

1. Đôi nét về NTG

“90% sinh viên ra trường hầu như không có kỹ năng mềm”

Ông Trần Trọng Thành, CT HĐQT Vinapo
 “80% sinh viên ra trường có kiến thức nhưng quá yếu kỹ năng”
Bà Nguyễn Thị Thu Giao, GĐ Nhân sự Interfloor
Đây chính là lý do tại sao hơn 70% sinh viên ra trường hàng năm không có việc làm ổn định
hoặc làm việc trái ngành ( báo Quân Đội Nhân Dân). Trước thực tế đáng quan tâm và nhu cầu
rất lớn về học tập, rèn luyện kỹ năng này, chúng tôi đã quyết định thành lập Công ty CP Phát
Triển Tài Năng Trẻ Và Nhân Đạo Tư Duy Mới, là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tổ
chức sự kiện, giáo dục và đào tạo kỹ năng mềm. Được thành lập từ đầu năm 2010 nhưng với
sự đầu tư bài bản và đội ngũ giảng viên tâm huyết, NTG mong muốn cùng chung tay góp sức
vào sự phát triển của nguồn nhân lực nước nhà nói riêng và sự phồn vinh của đất nước nói
chung.
a. Sứ mệnh:
Với lý tưởng: mang tri thức nhân loại đến với tất cả mọi người dân đất Việt, NTG mong
muốn góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực
trẻ.


b. Tầm nhìn:
Phấn đấu trở thành một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo kỹ năng.


c. Mục tiêu:
Xây dựng nhận thức đúng đắn, đánh thức khả năng tiềm ẩn và rèn luyện kỹ năng cho
thanh thiếu niên VN, đặc biệt là tầng lớp sinh viên – học sinh trung học thông qua các
chương trình huấn luyện kỹ năng hiệu quả.


d. Logo:


e. Slogan:
Đột phá tư duy – NTG mong muốn thoát khỏi những lối mòn trong suy nghĩ, và mang đến
một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ VN.
f. Tại sao khách hàng chọn NTG?
Ngoài những chương trình đào tạo trong lớp học, hàng tuần đội ngũ Trợ Lý Huấn Luyện
năng động của NTG tổ chức liên tục các chương trình hoạt động dã ngoại cho các bạn
học viên tham gia để trau dồi và nâng cao các kỹ năng được học trong khóa học và cũng là
cơ hội để các bạn trong các khóa học của NTG được giao lưu, trao đổi với nhau. Và đặc
biệt NTG còn tổ chức các chương trình giao lưu giữa học viên và những doanh nhân thành
đạt để cùng thảo luận, chia sẽ về những bài học, kinh nghiệm thành công và thất bại
trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.


45
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
NTG là môi trường học tập xuyên suốt trong quá trình phát triển của học viên. Dù đã kết
thúc khóa học nhưng NTG vẫn luôn đi cùng học viên qua những chương trình dã ngoại hay
giao lưu giữa Doanh Nhân và học viên. Một môi trường có một không hai cho các bạn trẻ
Việt Nam.
46
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


2. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm

a. Sơ nét về các khóa học

NTG là viết tắt của từ New Thinking Group – đột phá tư duy, đó cũng chính là slogan của

công tuy vì lẽ dó công ty chuyên tổ chức” vì lẽ đó công ty chuyên tổ chức các khóa đào tạo
về kỹ năng mềm và đặc biệt là các khóa huấn luyện khai thác khả năng tiềm ẩn con
người.
“Mỗi tháng NTG tổ chức 1 lớp đào tạo “người khổng lồ”, 2 lớp đào tạo “khai thác khả

năng tiềm ẩn” và “nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao và năng lực gây ảnh hưởng tối đa” dành
cho các bạn học viên. Mỗi khóa học diễn ra trong 1 ngày 1 đêm.
Sau khóa học này thì các học viên đã nhận biết được bản thân mình, biết mình là ai, có thể

làm gì và làm như thế nào? Học viên đã trưởng thành trong suy nghĩ của mình, vì vậy sau 1
ngày học này tất cả học viên sẽ tham gia vào các khóa học chuyên sâu về kỹ năng mềm
để có thể biến suy nghĩ thành hành động ứng dụng vào thực tiễn trong cuộc sống.
"Khóa học về kỹ năng mềm tùy vào từng chủ đề mà có thời gian phù hợp đủ để các bạn

ứng dụng tốt vào cuộc sống” – giám đốc Lê Chí Linh của công ty chia sẻ.
Hiện tại, các khóa học nói trên do chuyên gia hàng đầu về khai thác khả năng tiềm ẩn

Nguyễn Duy Cương (www.nguyenduycuong.com) và đội ngũ chuyên gia đào tạo của
NTG. Bên cạnh NTG còn có đội ngũ trợ lý huấn luyện trẻ, năng động, giàu kinh nghiệm
được đào tạo và tuyển chọn từ những sinh viên xuất sắc từ các trường đại học tại
TP.HCM.
Ông Lê Chí Linh còn cho biết thêm:“Ngoài ra, các chương trình hoạt động ngoại khóa của

NTG chính là những buổi học trải nghiệm thực tế của học viên, NTG đào tạo không chỉ
đơn thuần là lý thuyết suông mà chúng tôi ứng dụng vừa lý thuyết vừa thực hành và các
hoạt động ngoại khóa để các bạn trải nghiệm và ứng dụng tốt hơn vào cuộc sống”.
Ngày 5.9.2010 vừa qua, NTG đã tổ chức khóa học “Người khổng lồ” cho 120 học viên

thành công ngoài mức mong đợi. Kết thúc buổi học, các bạn học viên khóc nức nở khi
khám phá, nhận thức được hàng trăm điều ý nghĩa trong cuộc sống. Sắp tới, 26 và
27.9.2010, NTG tiếp tục tổ chức hai khóa học “Khai thác khả năng tiềm ẩn - nhận biết,
phát huy và nâng cao giá trị bản thân” và “Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao và năng lực gây
ảnh hưởng tối đa” do chuyên gia Nguyễn Duy Cương trực tiếp giảng dạy.
Các khóa học bao gồm:

1. NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP ĐỈNH CAO
2. NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH TUYỆT ĐỈNH
3. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
4. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
5. NGƯỜI KHỔNG LỒ

b. Các khóa học đặc biệt

Khóa học 1 :
NGƯỜI KHỔNG LỒ – Đột phá thành công


47
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
3.000.000 VNĐ Được NTG Tài trợ nên học phí chỉ còn 600.000 VNĐ ( Duy nhất 1 lần vào
tháng 11)
Thời gian : 2 Ngày liên tục (Hỗ trợ hoạt động dã ngoại hàng tuần)
8h – 21h Thứ 7 Ngày 27 Tháng 10 Năm 2010
8 – 21h30 Chủ Nhật Ngày 28 Tháng 10 Năm 2010


Khóa học 2 :
NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP ĐỈNH CAO
Học phí : 990,000 VNĐ , Ưu đãi Sinh Viên 599,000 VNĐ
Thời lượng : 3 Buổi, 2h30′/Buổi (Hỗ trợ hoạt động dã ngoại hàng tuần)


Khóa học 3 :
NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH TUYỆT ĐỈNH
Học phí : 1.100,000 VNĐ, Ưu đãi sinh viên 699,000 VNĐ
Thời lượng : 4 buổi, 2h30′/ Buổi (Hỗ trợ hoạt động dã ngoại hàng tuần)


Khóa học 4 :
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Học phí : 990,000 VNĐ, Ưu đãi sinh viên 599,000 VNĐ
Thời lượng : 3 buổi, 2h30′/ Buổi (Hỗ trợ hoạt động dã ngoại hàng tuần)


Khóa học 5 :
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
Học phí : 990,000 VNĐ, Ưu đãi sinh viên 599,000 VNĐ
Thời lượng : 3 buổi, 2h30′/ Buổi (Hỗ trợ hoạt động dã ngoại hàng tuần)


Khóa học 6 :
Khai Thác Khả Năng Tiềm Ẩn, Nhận biết, phát triển và nâng cao giá trị bản thân
Học Phí : 100$/ Học Viên
Chương trình do Chuyên Gia Nguyễn Duy Cương Chủ Giảng


Lưu Ý :
- Đối với Sinh Viên các bạn khi đăng ký nhớ mang theo CMND, Thẻ Sinh Viên để được ưu
đãi học phí dành cho sinh viên
- Học viên đăng ký nhóm từ 3-4 người giảm 10%, Nhóm 5 người trở lên giảm 15%


Các bạn có thể đóng học phí bằng các hình thức sau :

48
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Đóng tiền trực tiếp tại các văn phòng công ty:
Trụ sở chính :
Lầu 2, 414, Cộng Hòa, F13, Tân Bình, Tp.HCM
Email : lienhe@ntg.vn
Yahoo : im_bilycat
: 08. 66 734. 168 – Hotline : 0977 33 1919 – 0933.18.66.56 Mr Hiến
ĐT
Website : http://www.ntg.vn
Văn Phòng Giao Dịch 1:
Địa chỉ : 187/7, Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q1, Tp.HCM
: 0937.339.558 – 09728.111.63 (Mr Luật)
Hotline
Văn Phòng Giao Dịch 2:
106, Nguyễn Thái Sơn, F3, Gò Vấp, Tp.HCM
Hotline : – 0937.336.566 – Mr Nghiệp
Hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng Đông Á Tp.HCM
Số TK 0101.7575.89 – Chủ TK Lê Chí Linh

III. Nhà văn hóa Thanh niên

1. Đôi nét về nhà văn hóa thanh niên

Từ những năm 1960, nhà văn hóa thanh niên là trung tâm đấu tranh chính trị của thanh

niên, sinh viên, học sinh do Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định trực tiếp lãnh đạo như Tổng
hội sinh viên, Tổng đoàn học sinh, Hội đồng đại diện sinh viên Sài Gòn, Hội sinh viên
sáng tác, đoàn văn nghệ sinh viên học sinh…Vì thế, từ những năm đó nhà văn hóa thanh
niên được thành lập.
Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, nhà văn hóa thanh niên đã có được những

truyền thống tốt đẹp và nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ngày nay, nhà văn hóa thanh niên
là một địa điểm lý tưởng của thanh niên, sinh viên, học sinh.
Trong các hội thi, tọa đàm, hội thảo, báo cáo chuyên đề, diễn đàn, sân chơi lịch sử … sinh

động hơn qua màn hình, qua những trò chơi nhóm. Đặc biệt các cuộc hội thi, diễn đàn …
đã được cư dân mạng tham gia rất đông qua website Nhà Văn hóa Thanh niên.
Các lớp học được mở rộng : trường Ngoại ngữ Thanh niên mở chi nhánh tại Phú Nhuận,

các lớp học năng khiếu, sở thích mở tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh
phía Nam ; tổ chức lớp mới : lớp nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội và cán
bộ các Trung tâm Văn hóa ; lớp thư pháp, viết chữ đẹp, nhóm nhạc, diễn viên, bóng rổ …
Huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội (kỹ năng sống) dưới nhiều loại hình : báo cáo

chuyên đề ; hội thi ; du lịch học sử, hội trại và đặc biệt là trại huấn luyện phát triển nhân
cách tuổi teen Teen năng động @.com, ; trại Thanh niên Việt Nam – Biển đảo Việt Nam
và trại Chúng con đã trưởng thành.

2. Các khóa học về kỹ năng mềm49
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Nhà văn hóa thanh niên là một nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể đăng ký để học các khóa đào tạo
kỹ năng mềm với nhiều lớp học khác nhau. Vì thế, nếu ai muốn học kỹ năng mềm thì nhà văn
hóa thanh niên là một điạ điểm rất phù hợp.

Sau đây là một số khóa học mà bạn có thể tham khảo, muốn cập nhật thông tin về những khóa
học, bạn có thể xem qua website www.nvhtn.org.vn hoặc đến tận nơi để tìm hiểu.
50
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


Liên hệ

Đia chỉ : 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
̣
Điện Thoại: 38.294.345
Liên hệ các Phòng làm việc tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên:
* Phòng Văn hóa Nghệ thuật: 38.242.724
* Phòng TDTT - Kỹ năng thực hành xã hội: 38.242.726
* Phòng Khai thác Dịch vụ & Tổ chức sự kiện 38.242.725
* Tổng đài 38.294.345

a. Kỹ năng mềm – đào tạo chung

Chương trình huấn luyện năm 2010
- CN: 8:30 – 11:00
- 3-5-7: 18:00 – 20:30
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ P. Đào tạo – NVH Thanh niên – Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1
ĐT: 3824 2729, 3829 4345 Hoặc 01 277 377 377 Ms. Cẩm

b. Lớp MC - Người dẫn chương trình

Khai giảng khóa mới: 14/12/2010
Thời khóa biểu: Thứ 3-5-7 từ 18:00-20:30
Học phí: 1.500.000 đ/ khóa/ 03 tháng.
Đăng ký tại Phòng hướng dẫn NVHTN Tp.HCM - 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Tp.HCM, ĐT:
3824 2729 - 3829 4345

Với các chuyên đề:
- Tiếng nói sân khấu.
- Phong cách dí dỏm
- Nghệ thuật sử dụng từ.
- Hình thành sự tự tin và làm chủ cảm xúc trước đám đông.
- Viết lời dẫn và kịch bản chương trình.
- Kỹ năng phản ứng nhanh.
- Kỹ năng hoạt náo
- Trao đổi kinh nghiệm về MC
- Nghệ thuật diễn cảm.
- Nghệ thuật trang điểm.
- Thực hành dẫn chương trình.

Cùng các giảng viên:
- Nghệ sĩ Trần Nam Anh
- Nghệ sĩ Thanh Bạch
- Chuyên gia hóa trang Trịnh Xuân Chính
- Cn Nguyễn Tiến Danh
- Ths Nguyễn Thị Thúy Hường
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Long
- Chủ nhiệm - Trần Trung Quang
51
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Ts Huỳnh Văn Sơn
-
MC Lê Phương Thảo
-
Nhà báo Dương Thành Truyền
-
Ths Võ Thị Tường Vy
-

c. Nghệ thuật giao tiếp

Thời khóa biểu: 3-5-7 (18:00-20:30)
Khóa học :15 buổi học
Khai giảng:30/11/2010
Học phí: 850.000 VNĐ

d. Nghệ thuật nói trước công chúng

Thời gian: 2-4-6 (18:00-20:30)
Khóa học: 2 tháng
Khai giảng: 03/01/2010
Học phí: 900.000 VN

C. Một số sách và diễn đàn tham khảo

I. Sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”

1. Nội dung

“Thật không biết phải làm sao với con trai chúng tôi. Nó được gởi đi học thêm khắp nơi mà vẫn
làm bài thi tệ hại. Chúng tôi tự hỏi sau này nó có làm nên trò trống gì không nữa”…

Đó chính là những gì mà cha mẹ của Adam Khoo đã từng than vãn về sự kém cõi và kết quả thi
cử thảm hại của cậu bé Adam nhiều năm về trước. May mắn thay, vào thời điểm tăm tối nhất
trong đời, Adam đã tìm thấy và học tập theo công thức thành công của những người tài giỏi vượt
bậc. Chính vì thế, từ một cậu học trò kém cỏi nhất trong số những học sinh kém, không những
anh đã vươn lên để đạt đuợc kết quả xuất sắc trong các kỳ thi cuối cấp hai và cấp ba, anh còn
đuợc xếp hạng trong số 1% sinh viên tài năng nhất của trường Đại học Quốc Gia Singapore
(NUS).

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! tổng hợp những kỹ năng và phương pháp đã mang tới thành công vượt
bậc cho cậu bé Adam kém cõi và dĩ nhiên bạn cũng có thể thành công như vậy! Quyển sách này
dành cho các học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, các nhà giáo và bất kỳ ai luôn mong muốn
tăng cường khả năng tận dụng não bộ hoặc phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Nếu bạn muốn “tài giỏi” trong các phương pháp học tập và suy nghĩ vượt bậc, hãy đọc quyển
sách này. Bạn sẽ học đuợc cách:
- Tăng cường sự tự tin và làm chủ cuộc sống của bạn
- Áp dụng các công cụ học bằng cả não bộ như Sơ Đồ tư Duy
- Phát huy trí nhớ siêu việt để nhớ lại các sự kiện, con số một cách dễ dàng
- Thành thạo việc quản lý thời gian và xác định mục tiêu
- Mang lại khả năng đạt được những thành tích cao nhất có thể


52
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Áp dụng các phương pháp thi cử hiệu quả để “chiến đấu” và “Chiến thắng” trong các kỳ
-
thi quan trọng.

Tài năng đặc biệt của Adam nằm ở việc anh có thể hệ thống và chia sẻ các kỹ thuật và phương
pháp mà bất kỳ học sinh nào cũng có thể áp dụng để đạt được những kết quả xuất sắc như anh
đã từng đạt được.

2. Mục lục

Phần 1: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!
Chương 1: Từ đần độn trở thành thiên tài
Chương 2: Quá trình học tập hiệu quả
Chương 3: Bạn đã sẵn sàng để thành công chưa?
Chương 4: Tôi tin tôi có thể bay cao… và tôi làm được

Phần 2: Những phương pháp học siêu đẳng
Chương 5: Bạn sở hữu bộ não của một thiên tài
Chương 6: Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin
Chương 7: Sơ đồ tư duy: Công cụ ghi chú tối ưu
Chương 8: Trí nhờ siêu đẳng dành cho từ
Chương 9: Trí nhớ siêu đẳng dành cho số
Chương 10: Mô hình trí nhớ
Chương 11: Nghệ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực hành

Phần 3: Động lực cá nhân của bạn
Chương 12: Dám mơ ước: Sức mạnh của mục tiêu
Chương 13: Động lực mạnh mẽ - vượt qua sự lười biếng
Chương 14: Công thức để đạt điểm tuyệt đối
Chương 15: Thời gian là tiền bạc
Chương 16: Tạo quyết tâm mạnh mẽ tức thì

Phần 4: Phương pháp thi cử
Chương 17: Tăng tốc về đích
Chương 18: Chiến thắng và vinh quang.

II. Sách “Đắc nhân tâm”

1. Nội dung

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi
tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được
chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là
quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-
selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của
sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù
bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá
là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người
trên thế giới.


53
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho
tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân
Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình,
hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn
khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con
người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie.

Quyển sách Đắc nhắn tâm “Đầu tiên và hay nhất mọi thời đại về nghệ thuật giao tiếp và ứng
xử”, quyển sách đã từng mang đến thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người trên khắp thế
giới.

2. Mục lục

Lời giới thiệu
Phần 1: Nghệ thuật ứng xử căn bản
Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong
Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử
Ai làm được điều dưới đây, người đó sẽ có cả thế giới

Phần 2: Sáu cách tạo thiện cảm
Thành thật quan tâm đến người khác
Cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp
Để mọi việc luôn được suôn sẽ
Để trở thành người giao tiếp khéo léo
Thu hút sự quan tâm của người khác
Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức

Phần 3: 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn
Không tranh cải!
Tôn trọng ý kiến người khác
Thẳng thắn thừa nhận sai làm của mình
Mật ngọt trong giao tiếp
Bí quyết của Socrates
Khôn ngoan khi gặp đối đầu
Để nhận được sự hợp tác cao nhất
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác
Điều mọi người mong muốn

III. Sách “Sức mạnh của sự tập trung”

1. Nội dung

Stefan Wzeig (1881 - 1942), ngôi sao sáng trên bầu trời văn học nửa đầu thế kỷ XX đã nói: "Tập
trung là bí mật vĩnh cửu của mọi thành công trong cuộc sống".

Guồng quay liên tục của cuộc sống khiến chúng ta dường như chao đảo và căng lên như dây đàn.
Hàng ngày, luôn có một núi công việc chờ chúng ta giải quyết, từ việc học tập kinh doanh, họp
hành, gặp gỡ đối tác... cho đến những công việc nhỏ lẻ và vụn vặt trong gia đình như rửa bát,
dọn dẹp, nấu ăn... Không chỉ vậy, trong thế giới đầy cạnh tranh và thay đổi chóng mặt ngày nay,
54
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
nếu bạn không tạo được sự khác biệt và xuất sắc hơn người khác, bạn sẽ không thể thành công
và có được nguồn tài chính đảm bảo.

Nhưng tất cả chúng ta đều chỉ có một quỹ thời gian hạn hẹp, không phép mầu nào có thế cho
chúng ta hơn 24 tiếng một ngày và 365 ngày một năm. Vậy làm thế nào sắp xếp mọi việc hợp lý,
thành đạt trong sự nghiệp, cân bằng cuộc sống và vẫn có thời gian dành cho bản thân cũng như
những người quan trọng với chúng ta?
Được đúc rút từ kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu của Jack Canfield, Mark Victor Hansen và
Les Hewitt - những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người -
cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn công thức để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan đó. Đây
không phải là một công thức bí mật hay một phép lạ, mà là một khả năng có sẵn trong mỗi chúng
ta. Khả năng tập trung.
Với 10 chiến thuật tập trung hiệu quả, các tác giả mang đến cho độc giả những phương pháp
rất thực tế và hữu dụng như: thay đổi thói quen xấu, thiết lập thói quen mới có lợi; tập trung vào
những điều mình làm tốt nhất; sống có mục đích; tạo dựng những mối quan hệ bền vững, luôn
kiên trì và kiên định... Tập trung giải quyết ba vấn đề chính: áp lực thời gian, độc lập tài chính
và sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc, những chiến lược này sẽ là vũ khí đắc lực
giúp bạn tránh được sự thiếu định hướng, dàn trải, để sống một cuộc sống ý nghĩa, bằng tất cả
nhiệt huyết, khả năng và luôn tìm thấy niềm vui, sự tươi mới mỗi ngày.
Trong mỗi chương sách là các kế hoạch, phương pháp được minh họa bằng những câu chuyện
cuốn hút, những bức tranh hài hước. Đồng thời cuối mỗi chương, tác giả đều chỉ ra các bước
hành động, bài tập thực hành hiệu quả, cụ thế để giúp bạn dễ dàng xác định được những điều
quan trọng với bạn và dồn sức lực, thời gian tập trung hoàn thành chúng.
2. Mục lục

Lời nói đầu: Cuốn sách này mang lại cho bạn những gì?
Chiến lược tập trung #l: Thói quen sẽ quyết định tương
Chiến lược tập trung #2: Thành công là kết quả của sự tập trung chứ không phải của phép lạ
Chiến lược tập trung #3: Bạn có nhìn thấy bức tranh tổng thể?
Chiến lược tập trung #4: Tạo sự cân bằng tối ưu
Chiến lược tập trung #5: Xây dựng những mối quan hệ bền vững
Chiến lược tập trung #6: Sự tự tin
Chiến lược tập trung #7: Yêu cầu những điều bạn muốn
Chiến lược tập trung #8: Kiên trì và kiên định
Chiến lược tập trung #9: Hành động quyết đoán
Chiến lược tập trung #10: Sống có mục đích
Lời kết: Đó là cuộc sống của bạn... hãy chấp nhận thách thức!

IV. Diễn đàn Delta Việt

1. Đôi nét về Delta Việt

Ngày 08/03/2009, dự án DeltaViet được thành lập bởi hai sinh viên trường ĐH Quốc Tế

(ĐHQG TPHCM): Nguyễn Thanh Minh (khoa quản trị kinh doanh) và Lê Việt Hồng (khoa
công nghệ thông tin) với mong muốn tạo ra một môi trường có sự kết hợp xuyên suốt và
nhuần nhuyễn giữa các hoạt động online và offline nhằm đem lại cho sinh viên những giá trị
thực tiễn và mở rộng tầm ảnh hưởng.

55
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Delta Viet - " mạng xã hội trực tuyến phát triển Việt Nam" được xây dựng nhằm liên kết

những sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động và có hoài bão thành một cộng đồng thực sự
tiến bộ trong tương lai.
 Delta Việt hoạt động theo 3 hình thức như sau:
- Chuỗi sự kiện offline mang tên Delta Discussion với thông điệp "Hạnh phúc chỉ đơn giản là
được chia sẻ yêu thương"
- Website www.DeltaViet.com với chức năng "Tôi muốn" với thông điệp "Viết ước mơ - bước
đầu tiên để thay đổi cuộc đời"
- Các khóa học rèn luyện các kỹ năng mang tên Hành trình Delta tại Văn phòng DeltaViet
(40/17/16, Nguyễn Văn Đậu (đường Lam Sơn cũ), phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM)

2. Delta Discussion

Giữa nhịp điệu hối hả của cuộc sống, những rất nhiều việc phải lo toang, suy nghĩ, giữa muôn
trùng thông tin phải tiếp nhận, ... bạn thật sự cần những khoảng “lặng” để chiêm nghiệm về bản
thân mình, để tìm ra điều mình thật sự muốn, thật sự cần là gì.

“Hạnh phúc chỉ đơn giản là được chia sẻ yêu thương”
Suy ngẫm về bản thân mình
Chia sẻ và được chia sẻ
Truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng

Đó là những điều mà bạn có thể cảm nhận được trong một buổi sáng chủ nhật, với tách café và
những người bạn mới trong chuỗi sự kiện Delta Discussion của DeltaViet

Các sự kiện Delta Discussion đã diễn ra:
 Delta Discussion – Lãnh đạo bản thân: (17/05/2009)
http://www.deltaviet.com/su-kien/Delta-Discussion-Lanh-dao-ban-than.343.html
 Delta Discussion – Kỹ năng ra quyết định: (16/08/2009)
http://www.deltaviet.com/su-kien/Delta-Discussion-Ky-nang-ra-quyet-dinh.1496.html

3. Website www.DeltaViet.com

Đây là một diễn đàn dành cho các bạn trẻ, những người dám ước mơ và dám thực hiện. Website
tạo cho các thành viên cơ hội để viết nhật ký nhưng không phải như facebook hay 360 – nơi
thường chỉ chia sẻ tình cảm vui buồn, vui chơi, giải trí mà DeltaViet la nơi chia sẻ ước mơ, hoài
bão, và những gì bạn đã đang và sẽ đạt được. Nơi đây bạn có thể tìm ra câu trả lời cho những
điều bạn đang trăn trở:

Bạn có dũng cảm để viết ra những mục tiêu của mình và công bố cho toàn thế giới biết?

Bạn có đủ quyết tâm và nghị lực để đeo đuổi ước mơ/ mục tiêu của mình đến cùng?

Bạn có đủ kiên nhẫn để thường xuyên nhìn lại mình và thành thật đánh giá bản thân?

Bạn có sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, động viên và ủng hộ ước mơ chính đáng

của những người khác?

4. Các khóa học mang tên Hành trình Delta

a. Quá trình hoạt động và phương pháp học tập

56
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Qua bốn lần tổ chức, Hành trình Delta đã giúp gần 100 học viên xác định được nghề nghiệp
cho bản thân và bắt tay vào hiện thực hóa đam mê của mình . Hơn 80% học viên trở nên gắn
bó hơn sau khóa học, luôn giữ liên lạc và coi Delta Sharing như ngôi nhà thứ hai. Đặc biệt, các
bạn đã lựa chọn DeltaViet làm môi trường phát triển, đóng góp vào thành công của dự án cũng
như các khóa sau này.

Với phương pháp trải nghiệm tập trung dành cho khoảng 20 sinh viên mỗi khóa, 4 tuần học
ứng với 12 buổi làm việc cùng nhau, Hành trình Delta đảm bảo năng lực của mỗi học viên
đều được quan tâm và cải thiện.

Nội dung tập trung và có hệ thống, xây dựng thành một hành trình để ghi nhận thành

quả.
Đánh thẳng vào nhu cầu trực tiếp của học viên và giải quyết những vấn đề đó, không

lối mòn, sáo rỗng.
Áp dụng phương pháp chia sẻ thay vì giảng giải, đòi hỏi sự đóng góp kinh nghiệm của

chính học viên.
Thấy được sự quan tâm của những học viên khác, nhận ra những gì thu được là vốn

sống của riêng mình.
Quá trình phát triển vẫn tiếp tục ngay cả khi hành trình đã kết thúc, cung cấp môi

trường thực tiễn cho học viên. Thành quả sau đó vẫn được ghi nhận và tuyên dương.

b. Mục đích

Dựa trên nền tảng định hướng tư duy và khơi dậy niềm tin, khóa học sẽ là hành trình giúp
giới trẻ chúng ta từng bước vượt qua thử thách và khẳng định bản lĩnh của mình. Bạn sẽ
cùng những người bạn đồng hành của mình đạt được sự tiến bộ ngay trong từng buổi học:
 Nắm trong tay năng lực thật sự của mình.
 Xây dựng niềm tin - hoạch định mục tiêu.
 Làm chủ các mối quan hệ - linh hoạt trong giao tiếp.
 Hiểu rõ giá trị của tinh thần đồng đội.
 Rèn luyện trong môi trường thực tiễn.

c. Đối tượng tham gia

Hành trình Delta được xây dựng dành cho các bạn học sinh – sinh viên các trường cấp 3, cao
đẳng và đại học mong muốn chuẩn bị cho hành trang tương lai của mình
 Mong muốn tự tin hơn trong giao tiếp, quan hệ hàng ngày và trong công việc.
 Thích nghi và tự tin làm chủ nhịp sống luôn thay đổi và biến động.
 Tìm kiếm một môi trường và học hỏi toàn diện, rèn luyện thực tế và mở rộng mối
quan hệ của mình.

d. Thời gian và địa điểm tham gia của Hành trình Delta 5

Thời gian học:

Thời lượng: 4 tuần - Mỗi tuần 2 buổi chính thức với Sharer và 1 buổi thực hành nhóm
-
với Followers.
- Giờ học:
Lớp buổi sáng: 8h30 – 10h30 các ngày 2, 4, 6

57
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Lớp buổi tối: 19h00 – 21h00 các ngày 2, 4, 6
Khai giảng: 20/12/2010 (Lớp vào ngày thứ hai)
-
Số lượng: 20 học viên mỗi khóa
-

Địa điểm:

Văn phòng DeltaViet
40/17/16, Nguyễn Văn Đậu (đường Lam Sơn cũ), phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM.

e. Học phí và chứng chỉ

Học phí cho khóa học là 1,500,000VNĐ.

Học viên sẽ nhận được Chứng chỉ chính thức của Delta Sharing - DELTAVIET vào cuối

khóa học nếu tham gia ít nhất 80% thời lượng và hoàn thành bài bảo vệ nghề nghiệp cá
nhân với kết quả thi tối thiểu 60%.
Học viên đạt điểm cao trong bài thuyết và hoàn thành xuất sắc quá trình học hỏi và rèn

luyện sẽ được hoàn trả 50% học phí.
Học viên xuất sắc của khóa học sẽ có cơ hội nhận được các ưu đãi khác của Delta

Sharing, đặc bịêt là sẽ được DeltaViet giới thiệu các công việc part-time hoặc full-time ở
các công ty khác nhau.

f. Giá trị dặc biệt của chương trình

Mô hình trải nghiệm theo hướng chia sẻ, không chỉ huấn luyện (Sharing thay vì Training).

Đội ngũ Followers hỗ trợ và đồng hành cùng học viên.

Công cụ đánh giá hiệu quả giúp nhận thấy sự tiến bộ trong cả hành trình.

Các bài luyện tập để học viên rèn luyện ngoài phạm vi buổi học.

Cơ hội họp mặt chia sẻ về những vấn đề của bản thân và học hỏi từ bạn bè.


g. Cách thức đăng kí

 Phiếu đăng kí khóa học Hành Trình Delta:
https://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=dDBzR21XQ3AyeFBJdXpmQVFZMXNyeXc6MQ

 Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức chương trình tại:
+ E-mail: training@deltaviet.com
+ Hotline: 01678999849 (gặp Phương)
58
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II


D. Phân công công việc

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
TÊN

Nhóm trưởng, phân công công việc
-
Tìm tư liệu, viết bài phần “Tổng quan về kỹ năng mềm”
-
Tìm kiếm trung tâm KDI, sách “Tôi tài giỏi. bạn cũng
-
LÊ THỊ THIÊN LÝ(7141)
thế”, “Đắc nhân tâm”
Phát phiếu Khảo sát cho K46,K47
-
Nhập, làm biểu đồ dữ liệu bằng SPSS
-

Tìm tư liệu, viết bài phần “Kỹ năng học và tự học”
-
Cung cấp dữ liệu phần sách “Sức mạnh của sự tập
-
trung”, trung tâm Delta Việt
NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG(7032)
Phát phiếu Khảo sát cho K46,K47
-
Nhập, vẽ biểu đồ bằng SPSS
-
Chỉnh sửa bài Word, phần nội dung, cách trình bày
-

Tìm tư liệu, viết bài phần “Kỹ năng thuyết trình”
-
Cung cấp dữ liệu tham khảo, tìm “Nhà văn hóa thanh
-
niên”
NGUYỄN THỊ HẰNG NGA(7162)
Phát phiếu khảo sát K48, K49
-
Phân tích dữ liệu biểu đồ
-
Tìm tư liệu phần “Phương hướng giải quyết”
-

Tìm tư liệu, viết bài phần “Kỹ năng làm việc nhóm”
-
Cung cấp dữ liệu tham khảo, trung tâm NTG
-
BÙI NGỌC LOAN ANH(7404) Phân tích dữ liệu Biểu đồ
-
Hoàn chỉnh phần Word phần mở đầu
-
Phát phiếu K46
-

Tìm tư liệu, viết bài phần “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử”
-
Cung cấp dữ liệu tham khảo, trung tâm Topion
-
NGUYỄN KIM HẰNG(7071) Phân tích dữ liệu Biểu đồ
-
Phát phiếu K48
-
Hoàn chỉnh Word phần Mục lục, kết bài
-
59
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Từ điển Bách khoa toàn thư
2. Sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”
3. Sách “Đắc nhân tâm”
4. Sách “Sức mạnh của sự tập trung”
5. www.hieuhoc.com
6. www.forum.festivalhue.com
7. www.hp-aptech.edu.vn
8. www.tinmoi.vn
9. www.kynang.edu.vn
10. www.anninhthudo.vn
11. www.DeltaViet.com
12. www.toilaai.vn
13. www.saga.vn
60
Một số kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
H ẾT
61
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản