ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
109
lượt xem
49
download

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định tuyến cưỡng bức phải tính toán xác định đường đi thoả mãn các điều kiện sau: Tối ưu theo một tiêu chuẩn nào đó (ví dụ đường ngắn nhất hoặc số chặng ít nhất) Thoả mãn các điều kiện ràng buộc. Thuật toán “đường ngắn nhất đầu tiên” (SPF) thường được sử dụng để tìm đường tối ưu theo tiêu chuẩn nào đó. Các mạng IP truyền thống sử dụng thuật toán này để tìm đường tối ưu theo tiêu chuẩn nào đó (chẳng hạn: số hop…) mà không tính tới các yếu tố bổ sung như trễ, biến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 11

 1. chương 11 : Thuật toán định tuyến cưỡng bức Định tuyến cưỡng bức phải tính toán xác định đường đi thoả mãn các điều kiện sau:  Tối ưu theo một tiêu chuẩn nào đó (ví dụ đường ngắn nhất hoặc số chặng ít nhất)  Thoả mãn các điều kiện ràng buộc. Thuật toán “đường ngắn nhất đầu tiên” (SPF) thường được sử dụng để tìm đường tối ưu theo tiêu chuẩn nào đó. Các mạng IP truyền thống sử dụng thuật toán này để tìm đường tối ưu theo tiêu chuẩn nào đó (chẳng hạn: số hop…) mà không tính tới các yếu tố bổ sung như trễ, biến thiên trễ…Để thoả mãn cả các điều kiện ràng buộc thì thuật toán SPF cần phải thay đổi để bao gồm các điều kiện ràng buộc. Thuật toán mới này gọi là SPF cưỡng bức (CSPF). Trước hết chúng ta tìm hiểu hoạt đông của thuật toán SPF. Thuật toán SPF hoạt động khởi đầu tại một nút được gọi là gốc và bắt đầu tính toán xây đường ngắn nhất ứng với gốc là nút đó. Tại mỗi vòng của thuật toán sẽ có một danh sách các nút “ứng cử” không nhất thiết phải là ngắn nhất. Tuy nhiên ứng với nút “ứng cử” ở ngay kề nút gốc thì đường nối tới nút này phải là ngắn nhất. Vì vậy tại mỗi vòng, thuật toán sẽ tách nút có đường ngắn nhất tới nút gốc từ danh sách nút “ứng cử”. Nút này sẽ được bổ sung vào cây đường ngắn nhất, thì các nút không nằm trên cây đường ngắn nhất nhưng liền kề ngay nút này cũng được kiểm tra để bổ sung hoặc
 2. sửa đổi danh sách nút “ứng cử”. Sau đó thuật toán lại được thực hiện lặp lại. Trong trường hợp tìm đường ngắn nhất từ một gốc đến tất cả các nút khác trong mạng thì thuật toán sẽ dừng khi nào danh sách các nút “ứng cử” là rỗng. Trong trường hợp tìm đường ngắn nhất từ một gốc đến một nút cụ thể thì thuật toán sẽ dừng lại khi nào nút đó được bổ sung vào cây đường ngắn nhất. Thuật toán SPF để tính toán xác định đường ngắn nhất từ nút SPF (nguồn) đến một số nút (đích) có thể được mô tả dưới dạng các bước như sau:  Bước 1 (khởi tạo): Đặt danh sách các nút “ứng cử” bằng rỗng. Đặt cây đường ngắn nhất chỉ có gốc S. Đối với mỗi nút liền kề gốc đặt độ dài đường bằng độ dài kênh giữa gốc và nút. Đối với tất cả các nút khác, đặt độ dài này bằng vô cùng.  Bước 2: Đặt tên nút bổ sung vào cây đường ngắn nhất là V. Đối với mỗi kênh nối vào nút này, kiểm tra các nút phía còn lại của kênh. Đánh dấu các nút này là W. Bước 2a: Nếu như nút W này đã có trong danh sách cây đường ngắn nhất thì kiểm tra tiếp với các kênh còn laị nối với nút V. Bước 2b: Trong trường hợp ngược lại (W không nằm trong danh sách cây đường ngắn nhất) thì tính độ dài của đường nối từ gốc đến nút W ( độ dài này bằng tổng độ dài của đường nối từ gốc đến nút V cộng với độ dài từ nút V đến nút W). Nếu như W không nằm trong danh sách các nút “ứng cử” thì giá trị độ dài đường hiện thời lớn hơn giá trị độ dài đường mới tính và gán giá trị độ dài đường từ gốc đến nút W bằng độ dài mới tính.
 3.  Bước 3: Trong danh sách nút “ứng cử”, tìm một nút với độ dài đường ngắn nhất. Bổ sung nút này vào cây đường ngắn nhất và xoá nút này khỏi danh sách nút “ứng cử”. Nếu nút này là nút D thì thuật toán kết thúc và ta được cây đường ngắn nhất từ nút nguồn SPF đến nút đích D. Nếu như nút này chưa phải là nút D thì quay trở lại bước 2. Từ các bước của thuật toán SPF đơn giản trên đây, chúng ta dễ dàng sửa đổi nó trở thành CSPF. Tất cả chúng ta phải làm đó là sửa đổi bước thực hiện bổ sung sửa đổi danh sách nút “ứng cử”. Cụ thể là bước 2, khi chúng ta kiểm tra các kênh nối với nút V, đối với mỗi kênh trước hết chúng ta kiểm tra xem kênh đó có thoả mãn điều kiện ràng buộc không? Chỉ khi điều kiện này được thoả mãn, sau đó chúng ta mới kiểm tra nút W ở đầu kia của kênh. Thông thường chúng ta hay gặp bài toán tìm đường từ S đến D thoả mãn một số điều kiện ràng buộc là C1, C2,…, Cn, khi đó tại bước 2 chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các kênh nối với nút V, đối với mỗi kênh trước hết chúng ta kiểm tra xem nó có thoả mãn điều kiện C1, C2,.., Cn. Chỉ khi kênh thoả mãn tất cả các điều kiện ràng buộc thì chúng ta mới kiểm tra nút W ở phía đầu kia của kênh. Về tổng quát, thủ tục kiểm tra xem kênh có thoả mãn một điều kiện ràng buộc cụ thể là đặc điểm của định tuyến cưỡng bức. Ví dụ như nếu điều kiện ràng buộc cần thoả mãn là độ rộng băng tần khả dụng, khi đó chúng ta cần kiểm tra độ rộng băng tần khả dụng của kênh có lớn hơn một giá trị độ rộng băng tần được chỉ ra trong điều kiện ràng buộc; chỉ khi thoả mãn chúng ta mới kiểm tra nút W ở đầu kia của kênh.
 4. Để kiểm tra kênh có thoả mãn một điều kiện ràng buộc cụ thể nào đó thì chúng ta phải biết trước các thông tin của kênh tương ứng có liên quan đến điều kiện ràng buộc. Ví dụ như khi điều kiện ràng buộc cần thoả mãn là độ rộng băng tần khả dụng thì thông tin cần có là độ rộng băng tần khả dụng của từng kênh. Hình 2.30. Ví dụ về CSPF Lưu ý rằng thuật toán tính toán xác định đường sử dụng trong CSPF, yêu cầu bộ định tuyến thực hiện việc tính toán xác định đường phải có các thông tin về tất cả các kênh trong mạng. Điều đó có nghĩa là chỉ một số loại giao thức định tuyến có thể hỗ trợ định tuyến cưỡng bức đó là giao thức định tuyến theo trạng thái kênh (ví dụ như IS-IS, OSPF). Còn các giao thức định tuyến theo vector khoảng cách (ví dụ như RIP) không hỗ trợ định tuyến cưỡng bức. Để minh hoạ cho CSPF, chúng ta hãy xem xét ví dụ trên hình 2.30. Chúng ta giả sử rằng độ dài tất cả các kênh đều bằng nhau và
 5. có giá trị là 1. Chúng ta cũng giả sử rằng tất cả các kênh đều có độ rộng băng tần khả dụng là 150 Mb/s, ngoại trừ kênh nối từ LSR2 đến LSR4 có độ rộng băng tần khả dụng là 45Mb/s. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm đường từ LSR1 đến LSR6 sao cho có độ dài ngắn nhất và độ rộng băng tần khả dụng phải lớn hơn hoặc bằng 100Mb/s. ở đây điều kiện ràng buộc cần thoả mãn là độ rộng băng tần khả dụng. Khởi đầu cây đường ngắn nhất (có gốc là LSR1) chỉ có nút LSR1. Tiếp theo chúng ta kiểm tra hai nút bên cạnh LSR1 đó là LSR2 và LSR3 với lưu ý rằng độ rộng băng tần khả dụng của kênh (LSR1-LSR2) và (LSR1-LSR3) đều lớn hơn giá trị cần thiết là 100Mb/s. Kết luận không kênh nào vi phạm điều kiện ràng buộc, vì vậy chúng ta bổ sung LSR2 và LSR3 vào danh sách “ứng cử”. Tiếp theo chúng ta tìm nút có khoảng cách ngắn nhất đến LSR1 trong danh sách các nút “ứng cử”. Nút này là LSR2 (ở đây cả hai nút LSR2 và LSR3 đều có khoảng cách như nhau đến LSR1 vì vậy có thể chọn ngẫu nhiên là LSR2), chúng ta bổ sung nó vào cây đường ngắn nhất (LSR1, LSR2) và xoá nó khỏi danh sách các nút “ứng cử”. Kết thúc vòng một của thuật toán. Vòng thứ hai chúng ta kiểm tra nút cạnh nút LSR2 là LSR4. Với nút này chúng ta thấy rằng độ rộng băng tần khả dụng trên kênh (LSR2-LSR4) nhỏ hơn độ rộng băng tần yêu cầu. Vì vậy kênh này không thoả mãn điều kiện ràng buộc và chúng ta không bổ sung LSR4 vào danh sách nút “ứng cử”. Chúng ta vẫn còn LSR3 trong danh sách nút “ứng cử”, vì vậy ta bổ sung nó vào cây
 6. đường ngắn nhất (LSR1, LSR3) và xoá nó khỏi danh sách “ứng cử”. Kết thúc vòng thứ hai của thuật toán. Tại vòng thứ 3 của thuật toán, chúng ta kiểm tra cạnh nút LSR3 là nút LSR5. Với nút này chúng ta thấy độ rộng băng tần khả dụng trên kênh (LSR3-LSR5), lớn hơn độ rộng băng tần yêu cầu. Vì vậy kênh này thoả mãn điều kiện ràng buộc và ta bổ sung nó vào danh sách nút “ứng cử”. Tiếp theo chúng ta tìm trong danh sách các nút “ứng cử” nút có khoảng cách ngắn nhất tới LSR1 là nút LSR5. Vì vậy ta bổ sung LSR5 vào cây đường ngắn nhất (LSR1, LSR3, LSR 5) và xoá LSR5 khỏi danh sách “ứng cử”. Kết thúc vòng thứ 3 của thuật toán. Tại vòng thứ 4 của thuật toán, ta kiểm tra nút cạnh nút LSR5 là LSR4. Với nút này chúng ta thấy rằng độ rộng băng tần khả dụng trên kênh (LSR5-LSR4) lớn hơn độ rộng băng tần yêu cầu. Vì vậy kênh này thoả mãn điều kiện ràng buộc và ta bổ sung nó vào danh sách nút “ứng cử”. Tiếp theo chúng ta tìm trong danh sách các nút “ứng cử” nút có khoảng cách ngẵn nhất tới LSR1 là nút LSR4. Vì vậy ta bổ sung LSR5 vào cây đường ngắn nhất (LSR1, LSR3, LSR5, LSR4) và xoá LSR4 khỏi danh sách “ứng cử”. Kết thúc vòng thứ tư của thuật toán. Tại vòng thứ 5 của thuật toán, ta kiểm tra nút cạnh nút LSR5 là LSR6 và LSR7. Với nút này chúng ta thấy rằng độ rộng băng tần khả dụng trên các kênh (LSR4-LSR6) và (LSR4-LSR7) lớn hơn độ rộng băng tần yêu cầu. Vì vậy kênh này thoả mãn điều kiện ràng buộc và ta bổ sung LSR6 và LSR7 vào danh sách nút “ứng cử”. Tiếp theo chúng ta nhận thấy rằng trong danh sách các nút “ứng
 7. cử” có nút LSR6 có khoảng cách ngắn nhất tới LSR1. Vì vậy ta bổ sung LSR6 vào cây đường ngắn nhất (LSR1, LSR3, LSR5, LSR4, LSR6) và xoá LSR6 khỏi danh sách “ứng cử”. Tại đây chúng ta nhận thấy cây đường ngắn nhất đã có nút LSR6 là nút đích của đường cần tìm. Vì vậy thuật toán kết thúc ở đây. Kết quả đường ngắn nhất tử LSR1 đến LSR6 là (LSR1, LSR3, LSR5, LSR4, LSR6). Chúng ta có thể nhận thấy đường này khác với đường được xác định theo thuật toán SPF có thể là (LSR1, LSR2, LSR4, LSR6). Các bản tin và các TLV sử dụng trong CR B¶n tin yªu cÇu nh·n 0 KiÓu Yªu cÇu §é dµi b¶n tin nh·n NhËn d¹ng b¶n tin TLV FEC NhËn d¹ng LSP TLV (CR-LDP, b¾t buéc) §Þnh tuyÕn hiÖn TLV (CR-LDP, tïy chän) TLV L-u l-îng (CR-LDP, tïy chän) TLV Cè ®Þnh (CR-LDP, tïy chän) TLV Líp tµi nguyªn (CR-LDP, tïy
 8. chän) TLV QuyÒn -u tiªn (CR-LDP, tïy chän) H×nh 2.31. B¶n tin yªu cÇu nh·n Trong ®ã:  Mét sè tr-êng ®· ®-îc ®Þnh nghÜa trong giao thøc LDP  B¶n tin yªu cÇu nh·n bao gåm mét phÇn tö TLV-FEC duy nhÊt. Tuy nhiªn, c¸c TLV kh¸c ®-îc sö dông trong LDP cã thÓ dïng ®Ó thay thÕ cho mét øng dông nµo ®ã.  C¸c th«ng sè tïy chän bao gåm c¸c ®Þnh nghÜa cña bÊt kú c¸c TLV c-ìng bøc nµo ®-îc chØ ra trong phÇn giao thøc B¶n tin rµng buéc nh·n 0 KiÓu Rµng buéc §é dµi b¶n tin nh·n NhËn d¹ng b¶n tin TLV FEC TLV Nh·n TLV NhËn d¹ng b¶n tin yªu cÇu nh·n TLV NhËn d¹ng LSP (CR-LDP, tïy chän) TLV L-u l-îng (CR-LDP, tïy chän)
 9. H×nh 2.32 . B¶n tin rµng buéc nh·n B¶n tin th«ng b¸o 0 KiÓu Th«ng §é dµi b¶n tin b¸o NhËn d¹ng b¶n tin TLV Tr¹ng th¸i C¸c th«ng sè tïy chän H×nh 2.33. B¶n tin th«ng b¸o C¸c b¶n tin hñy bá, thu håi vµ gi¶i phãng: c¸c b¶n tin nµy gièng nh- c¸c b¶n tin t-¬ng øng sö dông nh- trong LDP. TLV tuyÕn hiÖn (ER-TLV) TuyÕn hiÖn lµ mét chuçi cô thÓ c¸c b-íc tõ LSR lèi vµo tíi LSR lèi ra. Mét tËp hîp c¸c node cã thÓ ®-îc tr×nh diÔn ®¬n gi¶n lµ mét node trõu t-îng, vÝ dô sö dông tiÒn tè ®Þa chØ. LSP ph¶i ®Þnh tuyÕn tíi mét vµi node bªn trong node trõu t-îng nµy nh- lµ chÆng tiÕp theo. TuyÕn cã thÓ chøa mét vµi chÆng trong node trõu t-îng nµy tr-íc khi hiÖn ra tíi node tiÕp theo ®-îc chØ râ trong tuyÕn hiÖn. Mét tuyÕn hiÖn còng cã thÓ chøa mét vµi nhËn d¹ng cña mét hÖ thèng tù qu¶n. §iÒu nµy cho phÐp LSP ®-îc ®Þnh tuyÕn qua mét vïng m¹ng mµ bªn ngoµi sù ®iÒu khiÓn qu¶n lý cña ng-êi khëi t¹o LSP. TuyÕn còng cã thÓ chøa mét vµi chÆng trong hÖ tù trÞ nµy tr-íc khi hiÖn ra tíi node tiÕp theo ®-îc chØ râ trong tuyÕn hiÖn.
 10. Mét tuyÕn hiÖn cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i thµnh chÆt vµ kh«ng chÆt. TuyÕn chÆt chØ chøa c¸c node, c¸c node trõu t-îng vµ hÖ tù trÞ ®-îc chØ râ trong tuyÕn hiÖn vµ ph¶i sö dông nã theo thø tù ®· cho. TuyÕn kh«ng chÆt ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c chÆng ®· chØ râ vµ ph¶i duy tr× theo thø tù nh-ng còng cã thÓ thªm vµo c¸c chÆng khi cÇn thiÕt ®Ó ®-a ra chÆng ®· chØ râ. ER-TLV lµ mét ®èi t-îng chØ ra tuyÕn ®-îc mang khi LSP ®ang ®-îc thiÕt lËp. Nã gåm mét hoÆc nhiÒu TLV chÆng tuyÕn hiÖn KiÓu ChÆng tuyÕn §é dµi hiÖn ChÆng tuyÕn hiÖn 1 ChÆng tuyÕn hiÖn 2 ……………….. ChÆng tuyÕn hiÖn n H×nh 2.34. ER-TLV  KiÓu: Tr-êng 14 bit mang gi¸ trÞ cña ER-TLV, ë ®©y Type=0x0800  §é dµi : chØ râ ®é dµi tr-êng gi¸ trÞ tÝnh theo byte TLV chÆng tuyÕn hiÖn (ER-Hop TLV) Néi dung cña ER-TLV lµ mét lo¹t c¸c TLV ER-Hop ®é dµi kh¸c nhau. Mét node nhËn mét b¶n tin yªu cÇu nh·n bao gåm kiÓu chÆng ER mµ kh«ng ®-îc hç trî th× node kh«ng b¾t buéc ph¶i ®-a
 11. b¶n tin nµy tíi LSR ®-êng xuèng vµ b¾t buéc ph¶i göi tr¶ mét b¶n tin th«ng b¸o “kh«ng cã tuyÕn”. Mçi TLV ER-Hop cã d¹ng sau: L KiÓu ER-Hop §é dµi Néi dung H×nh 2.35. TLV ER-Hop  KiÓu ER-Hop: mét tr-êng 14 bit mang kiÓu cña néi dung ER-Hop. HiÖn t¹i nã ®-îc ®Þng nghÜa nh- sau: Gi¸ trÞ KiÓu 0x0801 TiÒn tè IPv4 0x0802 TiÒn tè IPv6 0x0803 Sè hÖ thèng tù trÞ 0x0804 NhËn d¹ng LSP  §é dµi: chØ râ ®é dµi cña tr-êng gi¸ trÞ tÝnh theo byte  Bit L: bit L trong ER-Hop lµ mét gi¸ trÞ thuéc tÝnh mét bit. NÕu bit L ®-îc lËp th× gi¸ trÞ thuéc tÝnh lµ kh«ng chÆt. Ng-îc l¹i, gi¸ trÞ thuéc tÝnh sÏ lµ chÆt. §Ó cho gän, ta nãi gi¸ trÞ thuéc tÝnh cña ER-Hop lµ kh«ng chÆt th× nã lµ ER- Hop kh«ng chÆt. Ng-îc l¹i nã lµ ER-Hop chÆt. Ta gäi node ®Þnh danh cña mét CR-Hop lµ chÆt hay kh«ng chÆt tïy theo chÆng t-¬ng øng. C¸c node chÆt vµ kh«ng chÆt lu«n lu«n
 12. ®-îc gi¶i thÝch liªn quan ®Õn c¸c node trõu t-îng vÒ tr-íc cña nã. C¸c tuyÕn gi÷a mét node chÆt vµ node tr-íc ®ã cña nã b¾t buéc chØ chøa c¸c node m¹ng tõ node chÆt vµ node trõu t-îng vÒ tr-íc cña nã. TuyÕn gi÷a mét node kh«ng chÆt vµ node tr-íc ®ã cã thÓ chøa c¸c node m¹ng kh¸c mµ kh«ng ph¶i lµ mét phÇn cña node chÆt hay node trõu t-îng vÒ tr-íc cña nã.  Néi dung: Mét tr-êng cã ®é dµi thay ®æi gåm mét node hay mét node ®Þnh danh lµ mét trong nh÷ng node liªn tiÕp nhau mµ t¹o nªn LSP ®Þnh tuyÕn hiÖn. TLV tham sè l-u l-îng Mét TLV tham sè l-u l-îng ®-îc sö dông ®Ó ®¸nh dÊu c¸c gi¸ trÞ th«ng sè l-u l-îng. TLV th«ng sè l-u l-îng chøa mét tr-êng cê, mét tr-êng tÇn sè, mét tr-êng träng sè vµ 5 tr-êng tham sè l-u l-îng PDR, PBS, CDR, CBS, EBS. 0 0 KiÓu Tham sè l-u §é dµi l-îng C¸c cê TÇn sè Dù tr÷ Träng sè Tèc ®é d÷ liÖu ®Ønh (PDR) KÝch cì burst lín nhÊt (PBS) Tèc ®é d÷ liÖu cam kÕt (CDR) KÝch cì burst cam kÕt (CBS)
 13. KÝch cì burst v-ît qu¸ (EBS) H×nh 2.36. TLV tham sè l-u l-îng  KiÓu: lµ mét tr-êng 14 bit chøa gi¸ trÞ kiÓu TLV th«ng sè l-u l-îng lµ 0x0810.  §é dµi: chØ ®é dµi cña tr-êng gi¸ trÞ tÝnh theo byte,=24  Cê: tr-êng cê ®-îc biÓu diÔn nh- sau: RES F6 F5 F4 F3 F2 F1 Res – c¸c bit dù tr÷, lµ 0 trong truyÒn dÉn vµ bÞ bá qua ë phÝa thu F1 - T-¬ng øng víi PDR. F2 - T-¬ng øng víi PBS. F3 - T-¬ng øng víi CDR. F4 - T-¬ng øng víi CBS. F5 - T-¬ng øng víi EBS. F6 - T-¬ng øng víi träng sè. Mçi cê Fi lµ cê cã thÓ tháa thuËn cho mét th«ng sè l-u l-îng nµo ®ã. Gi¸ trÞ 0 cña c¸c cê nµy tøc lµ th«ng sè t-¬ng øng kh«ng thÓ tháa thuËn vµ gi¸ trÞ 1 tøc cã thÓ tháa thuËn.  TÇn sè: tr-êng tÇn sè ®-îc m· hãa thµnh mét sè nguyªn 8 bit kh«ng dÊu víi c¸c m· nh- sau: 0- kh«ng x¸c ®Þnh 1- th-êng xuyªn
 14. 2- rÊt th-êng xuyªn 3-255 - dù tr÷ TÇn sè ®Æc t¶ vÒ b¶n chÊt CDR (tèc ®é cam kÕt) ®-îc cung cÊp cho CR-LDP ®Ó cã thÓ sö dông. Gi¸ trÞ rÊt th-êng xuyªn cã nghÜa lµ tèc ®é kh¶ dông trung b×nh Ýt nhÊt ®¹t ®-îc b»ng CDR khi ®o trong bÊt cø kho¶ng thêi gian nµo lín h¬n hoÆc b»ng thêi gian gãi ng¾n nhÊt t¹i CDR. Gi¸ trÞ th-êng xuyªn cã nghÜa lµ tèc ®é kh¶ dông trung b×nh Ýt nhÊt cã thÓ ®¹t ®Õn b»ng CDR khi ®o trong bÊt cø kho¶ng thêi gian nµo lín h¬n hoÆc b»ng mét sè l-îng nhá c¸c kho¶ng thêi gian gãi ng¾n nhÊt t¹i CDR.  Träng sè: mét sè nguyªn kh«ng dÊu 8 bit chØ thÞ träng sè cña CR-LDP. Gi¸ trÞ träng sè hîp lÖ lµ tõ 1 tíi 255. gi¸ trÞ 0 cã nghÜa lµ träng sè kh«ng ®-îc cung cÊp cho CR-LDP. Träng sè quyÕt ®Þnh c¸c sù chia sÎ t-¬ng ®èi b¨ng th«ng qu¸ h¹n cã thÓ cña CR-LSP trªn tèc ®é cam kÕt cña nã.  C¸c tham sè l-u l-îng: mçi tham sè l-u l-îng ®-îc m· hãa thµnh mét sè 32 bit ®¬n IEEE, d¹ng dÊu phÈy ®éng chÝnh x¸c. C¸c gi¸ trÞ PDR vµ CDR ®-îc tÝnh theo ®¬n vÞ byte/s. C¸c gi¸ trÞ PBS, CBS vµ EBS ®-îc tÝnh theo byte. Gi¸ trÞ cña PDR ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ cña CDR trong TLV th«ng sè l-u l-îng ®-îc m· hãa chÝnh x¸c. Tèc ®é ®Ønh Tèc ®é ®Ønh ®Þnh nghÜa tèc ®é tèi ®a mµ t¹i ®ã l-u l-îng cã thÓ ®-îc göi tíi CR-LDP. Tèc ®é ®Ønh ®ù¬c dïng cho môc ®Ých cÊp ph¸t tµi nguyªn. NÕu viÖc cÊp ph¸t tµi nguyªn trong miÒn MPLS phô thuéc vµo
 15. gi¸ trÞ tèc ®é ®Ønh th× nã sÏ ®-îc tu©n theo t¹i ®Çu vµo cña miÒn MPLS. Tèc ®é cam kÕt: ®Þnh nghÜa tèc ®é mµ miÒn MPLS cam kÕt kh¶ dông cho CR-LDP KÝch cì burst v-ît qu¸ (EBS): KÝch cì burst v-ît qu¸ cã thÓ ®-îc sö dông t¹i biªn cña miÒn MPLS cho môc ®Ých ®iÒu chØnh l-u l-îng. EBS cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó -íc l-îng ph¹m vi mµ trong ®ã l-u l-îng göi trªn CR-LDP v-ît qu¸ tèc ®é cam kÕt. TLV chiÕm chç Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh trong viÖc -u tiªn l-u gi÷ vµ thiÕt lËp sÏ n»m trong kho¶ng trung b×nh (vÝ dô gi¸ trÞ lµ 4) v× thÕ chøc n¨ng nµy cã thÓ ®-îc thùc hiÖn dÇn dÇn trong mét m¹ng ho¹t ®éng b»ng c¸ch t¨ng hay gi¶m ®é -u tiªn b¾t ®Çu tõ gi¸ trÞ trung b×nh ®ã. V× TLV chiÕm chç lµ mét TLV tïy chän, c¸c LSP mµ ®-îc thiÕt lËp kh«ng cã TLV chiÕm chç ®-îc ®¸nh dÊu râ rµng sÏ ®-îc ®èi xö nh- c¸c LSP cã -u tiªn thiÕt lËp vµ l-u gi÷ mÆc ®Þnh. Khi mét LSP trong qu¸ tr×nh ®-îc thiÕt lËp (yªu cÇu nh·n ch-a gi¶i quyÕt xong mµ kh«ng cã sù s¾p xÕp l¹i nh·n) bÞ chiÕm chç, LSR mµ ®· khëi t¹o sù chiÕm chç sÏ göi mét b¶n tin th«ng b¸o tíi ®-êng lªn vµ mét b¶n tin hñy bá tíi ®-êng xuèng. 0 KiÓu §é dµi 0 ThiÕt lËp -u L-u gi÷ -u Dù tr÷ tiªn tiªn
 16. H×nh 2.37. TLV chiÕm chç  KiÓu: mét tr-êng 14 bit chøa gi¸ trÞ cña TLV chiÕm chç , kiÓu =0x0820  §é dµi: chØ ®é dµi cña tr-êng gi¸ trÞ tÝnh theo byte, ë ®©y b»ng 4  Dù tr÷: b»ng 0 khi truyÒn dÉn, bá qua ë phÝa thu  SetPrio (thiÕt lËp -u tiªn): tr-êng nµy cã gi¸ trÞ 0 lµ møc -u tiªn ®-îc g¸n cho tuyÕn quan träng nhÊt. Nã chÝnh lµ møc -u tiªn cao nhÊt. Gi¸ trÞ 7 lµ møc -u tiªn cho tuyÕn Ýt quan träng nhÊt. C¸c møc -u tiªn thiÕt lËp cao h¬n th× nhiÒu CR-LSP cã thÓ tranh giµnh ®Ó thiÕt lËp tuyÕn. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ 4.  HoldPrio (l-u gi÷ -u tiªn): tr-êng l-u gi÷ -u tiªn cã gi¸ trÞ 0 lµ møc -u tiªn ®-îc g¸n cho tuyÕn quan träng nhÊt. Gi¸ trÞ 7 lµ møc -u tiªn cho tuyÕn Ýt quan träng nhÊt. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ 4. Gi¸ trÞ l-u gi÷ -u tiªn cµng cao th× cµng Ýt kh¶ n¨ng CR-LDP cÊp l¹i b¨ng th«ng cña nã cho mét tuyÕn míi. LSP ID TLV NhËn d¹ng LSP (LSP ID) lµ mét nhËn d¹ng duy nhÊt cho mét CR-LSP trong mét m¹ng MPLS. Nã bao gåm mét nhËn d¹ng bé ®Þnh tuyÕn LSR ingress vµ mét nhËn d¹ng CR-LSP duy nhÊt tíi LSR ®ã. NhËn d¹ng LSP ®-îc dïng trong qu¶n lý m¹ng, söa ch÷a LSP, thiÕt lËp LSP nh- lµ mét chÆng trong mçi ER TLV.
 17. Mét cê chØ ®Þnh ho¹t ®éng ®-îc mang trong nhËn d¹ng LSP TLV. Cê nµy cho biÕt sù ho¹t ®éng ®-îc thùc hiÖn nÕu LSP thùc sù tån t¹i trong LSR nhËn b¶n tin. Sau khi CR-LSP ®-îc thiÕt lËp, dù tr÷ b¨ng th«ng cña nã cã thÓ ®-îc thay ®æi bëi ®iÒu hµnh m¹ng. Cê chØ ®Þnh ho¹t ®éng ®-îc dïng cho biÕt sù cÇn thiÕt thay ®æi b¨ng th«ng vµ c¸c th«ng sè cã thÓ kh¸c cña mét CR-LSP ®· thiÕt lËp mµ kh«ng lµm ng¾t dÞch vô. §Æc tr-ng nµy cã øng dông trong qu¶n lý tµi nguyªn m¹ng ®éng. 0 0 KiÓu §é dµi Dù tr÷ Cê ho¹t ®éng NhËn d¹ng CR-LSP côc bé NhËn d¹ng bé ®Þnh tuyÕn LSR lèi vµo H×nh 2.38. LSP ID TLV  KiÓu: 14 bit, mang gi¸ trÞ cña TLV nhËn d¹ng LSP  §é dµi: cho biÕt ®é dµi tr-êng gi¸ trÞ tÝnh theo byte  Cê ho¹t ®éng: tr-êng 4 bit, cho biÕt sù ho¹t ®éng ®-îc thùc hiÖn nÕu LSP tån t¹i trªn LSR nhËn b¶n tin. TËp hîp m· chØ ®Þnh nh- sau: 0000: cho biÕt thiÕt lËp LSP khëi t¹o 0001: cho biÕt thay ®æi LSP  NhËn d¹ng CR-LSP côc bé: nhËn d¹ng duy nhÊt bªn trong LSR Ingress khëi t¹o CR-LSP.  NhËn d¹ng bé ®Þnh tuyÕn LSR lèi vµo: cã thÓ sö dông bÊt kú ®Þa chØ IPv4 nµo trong tr-êng nµy.
 18. TLV lớp tài nguyên TLV lớp tài nguyên dùng để xác định tuyến nào được chấp nhận bởi CR-LSP và sửa cấu hình mạng. TLV lớp tài nguyên có dạng như sau: 0 0 Kiểu TLV lớp tài Độ dài nguyên Lớp tài nguyên Hình 2.39. TLV lớp tài nguyên TLV FEC CR-LSP Đây là một phần tử FEC mới hỗ trợ CR-LSP. Nó không hạn chế việc sử dụng các phần tử FEC khác. phần tử FEC CR-LSP là FEC không trong suốt chỉ được sử dụng trong các bản tin của CR- LSP. 0 0 Kiểu TLV FEC CR- Độ dài LSP CR-LSP Hình 2.40. TLV FEC CR-LSP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản