Đồ án " Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có sơ đồ như hình vẽ bằng phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén và mạch điều khiển dùng thiết bị điện "

Chia sẻ: doxuan

Máy khoan được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy cơ khí. Bên cạnh các máy móc cơ khí khác như các máy tiện, máy doa, máy bào giường, bào xọc ... dần dần được tự động hóa theo một dây chuyền ngày càng hiện đại. Các máy khoan cũng được tự động hoá theo dây chuyền nhằm nâng cao năng suất và giảm sự nặng nhọc cho người công nhân. Trong đó công nghệ khoan một lỗ hai giai đoạn cũng được sử dụng trong các nhà máy cơ khí, nhà máy sửa chữa và...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án " Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có sơ đồ như hình vẽ bằng phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén và mạch điều khiển dùng thiết bị điện "

z



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có
sơ đồ như hình vẽ bằng phương pháp ma
trận trạng thái với mạch động lực dùng
thiết bị khí nén và mạch điều khiển dùng
thiết bị điện
Giáo viên hướng dẫn :


Sinh viên thực hiện : TRIỆU TUYÊN HOÀNG
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
THIẾT KẾ MÔN HỌC
KHOA NĂNG LƯỢNG
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ XNCN ĐIỀU KHIỂN LOGIC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Sinh viên : TRIỆU TUYÊN HOÀNG
Lớp : Tự động hoá 3 K43
1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có sơ đồ như hình vẽ
bằng phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị
khí nén và mạch điều khiển dùng thiết bị điện.
2. NỘI DUNG
- Thiết kế sơ đồ nguyên lý.
- Tính chọn thiết bị điều khiển.
- Thiết kế sơ đồ lắp ráp.
3. THUYẾT MINH VÀ BẢN VẼ
- 1 quyển thuyết minh.
- 2 bản vẽ kỹ thuật khổ A0 cho sơ đồ nguyên lý và lắp ráp.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
nhiệm vụ thiết kế 02
mục lục 03
Tài liệu tham khảo 04
Lời nói đầu 05
---------------------------------------- 1 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------Chương I: giới thiệu chung về công nghệ

1. sơ đồ công nghệ 06

2. nguyên lý hoạt động của sơ đồ công nghệ 06


Chương II: tổng hợp hàm điều khiển

1. tổng hợp hàm điều khiển bằng phương pháp hàm tác động 08

1.1 xác định các biến điều khiển 08

1.2 tổng hợp hàm điều khiển 09

2. sơ đồ nguyên lý điều khiển hệ thống 11

2.1 các phần tử 11

2.2 sơ đồ nguyên lý 12

2.3 thuyết minh nguyên lý hoạt động của sơ đồ 13


Chương III: Tính chọn và thiết kế mạch lắp ráp

1. Chọn các thiết bị 14
1. chọn các phần tử logic 14
2. chọn công tắc 15
3. Chọn Van phân phối 16
4. Chọn thiết bị chấp hành 17
5. chọn nút ấn 17
2. SƠ Đồ LắP RáP

1. Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị 17

2. Sơ đồ lắp ráp của mạch điều khiển hệ thống 18

MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có thể nói
một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia
là mức độ tự động hoá trong các quá trình sản xuất mà trước hết đó là
năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm làm ra. Sự phát triển rất nhanh
chóng của máy tính điện tử , công nghệ thông tin và những thành tựu của
---------------------------------------- 2 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


lý thuyết Điều khiển tự động đã làm cở sở và hỗ trợ cho sự phát triển
tương xứng của lĩnh vực tự động hoá.
ở nước ta mặc dầu là một nước chậm phát triển, nhưng những năm
gần đây cùng với những đòi hỏi của sản xuất cũng như sự hội nhập vào
nền kinh tế thế giới thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mà đặc
biệt là sự tự động hoá các quá trình sản xuất đã có bước phát triển mới tạo
ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao tiến tới hình thành một nền kinh
tế tri thức.
Ngày nay tự động hoá điều khiển các quá trình sản xuất đã đi sâu
vào từng ngõ nghách, vào trong tất cả các khâu của quá trình tạo ra sản
phẩm. Một trong nhữnh ứng dụng đó mà đồ án này thiết kế là điều khiển
công nghệ khoan. Tự động hoá điều khiển công nghệ khoan là quá trình
tạo ra một lỗ thủng trên bề mặt vật thể có kích thước chiều sâu định trước.
Trong công việc thiết kế, tự động hoá điều khiển được thể hiện qua hai quá
trình sau:
- Tự động hoá điều khiển công việc đưa vật thể vào vị trí định trước
(xác định vị trí lỗ khoan).
- Tự động hoá đưa mũi khoan vào khoan vật thể sau đó quay về vị
trí cũ đễ đảm bảo cho quy trình tiếp theo.
Chất lượng mũi khoan và năng suất làm việc phụ thuộc rất nhiều
vào công nghệ điều khiển. Quá trình làm việc được thực hiện theo một trật
tự logic, theo trình tự thời gian xác định do đó để điều khiển được công
nghệ ta phải tổng hợp được hàm điều khiển cho hệ thống. Có rất nhiều
phương pháp để tổng hợp hàm điều khiển nhưng ở đây ta sử dụng
phương pháp GRAPCET. So với các phương pháp khác thì phương pháp
hàm tác động có ưu điểm đơn giản và đảm bảo sự chính xác về tuần tự
thực hiện quá trình.
Sinh viên .


CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

Công nghệ : Khoan một lỗ hai giai đoạn
---------------------------------------- 3 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


Máy khoan được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy cơ khí. Bên

cạnh các máy móc cơ khí khác như các máy tiện, máy doa, máy bào

giường, bào xọc ... dần dần được tự động hóa theo một dây chuyền

ngày càng hiện đại. Các máy khoan cũng được tự động hoá theo dây

chuyền nhằm nâng cao năng suất và giảm sự nặng nhọc cho người công

nhân.

Trong đó công nghệ khoan một lỗ hai giai đoạn cũng được sử dụng

trong các nhà máy cơ khí, nhà máy sửa chữa và chế tạo máy.
Trong môi trường làm việc nặng nhọc công nghệ yêu cầu :

- Khoan làm việc ổn định, chắc chắn.

- Tần số làm việc lớn.
CHƯƠNG II : THIẾT KẾ

THEO PHƯƠNG PHÁP GRAPCET
---------------------------------------- 4 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


1. Grapcet - công cụ để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp

Trong dây chuyền sản xuất công nghiệp, các thiết bị máy móc

thường hoạt động theo một trình tự lôgic chặt chẽ nhằm đảm bảo chất

lượng sản phẩm, an toàn cho người và thiết bị. Cấu trúc làm việc trình

tự của dây chuyền đã đưa ra yêu cầu cho điều khiển là điều khiển sự

hoạt động chặt chẽ thống nhất của dây chuyền đồng thời cũng gợi ý cho

ta sự phân nhóm lôgic của automat trình tự bởi các tập hợp con của

máy móc và các thuật toán. Ta có sơ đồ khối :
Tín hiệu
Cấu trúc Quá trình
vào điều khiển
trình
tự
Quá trình công nghệ có thể bao gồm :

- Hoàn toàn tự động
---------------------------------------- 5 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


- Bán tự động

- Hoàn toàn bằng tay
Khi thiết kế hệ thống phải tính toán đến các phương thức làm việc

khác nhau để đảm bảo an toàn và xử lí kịp thời các hư hỏng trong hệ

thống. Phải luôn có phương án can thiệp trực tiếp của người vân hành

đến việc dừng máy khẩn cấp ... Grapcep là công cụ rất hữu ích để thiết

kế và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của công nghệ tự động hoá các quá

trình công nghệ kể trên.
2.Phương pháp Grapcet
---------------------------------------- 6 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
Yêu cầu công nghệ :

a, b, c, d là các công tắc hành trình cảm nhận vị trí của lưỡi

khoan.

Hoạt động :

Khoan đi xuống với vận tốc v1 gặp ‘b’ (gặp vật liệu) giảm tốc độ

khoan với vận tốc v2. Xuống gặp ‘c’ lưỡi khoan nhấc lên tháo

phoi chuẩn bị cho giai đoạn khoan thứ hai.

Đi lên với vận tốc V1 gặp ‘a’ khoan đảo chiều đi xuống với vận

tốc V1 bắt đầu giai đoạn hai. Đi xuống gặp ‘c’ (gặp phôi) bắt

đầu khoan xuống với vận tốc V2 . Gặp ‘d’ khoan hết một lỗ

khoan được nhấc lên với vận tốc V1 . Đi lên gặp ‘a’ thì dừng lại

kết thúc quá trình khoan.
---------------------------------------- 7 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
3.Tín hiệu vào, trạng thái ra

Tín hiệu vào :

Các cảm biến vị trí a, b, c, d

Tín hiệu ra :

X : trạng thái đi xuống

L : trạng thái đi lên

V1 : chạy xuống với vận tốc v1

V2 : chạy xuống với vận tốc v2

4.Thành lập Grapcet 1

-Xác lập trạng thái ban đầu

-Trạng thái ban đầu

-Đã ở trạng thái ban đầu

-Đi xuống với vận tốc v1

-Đã đi xuống với vân tốc v1
---------------------------------------- 8 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


-Đi xuống với vận tốc v2

-Đã đi xuống với vận tốc v2

-Đi lên với vận tốc v1

-Đã đi lên với vận tốc v1

*Nhận xét :

- Nếu Grapcet chỉ có vậy khoan sẽ đi xuống găp b giảm tốc,

gặp c đi lên, gặp a lặp lại quá trình trên mà không khoan 2

giai đoạn.

- Vì vậy, phải thêm 1 biến phụ nhận biết cho phép :

. gặp b lần thứ nhất đi xuống với vận tốc v2 nhưng gặp b

lần thứ hai vẫn duy trì vận tốc cũ.

. đồng thời gặp c lần thứ nhất đi lên nhưng cấm đi lên lần

thứ hai mà gặp c đi xuống với vận tốc v2. Chỉ khi gặp d mới đi lên.

- Gọi biến P gặp c hàm đóng và gặp d thì cắt.

Từ những điều trên Grapcet 2 có thể thành lập như sau
---------------------------------------- 9 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


5.Thành lập Grapcet 2
---------------------------------------- 10 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
Ta rút ra được hàm đóng cắt như sau :

So+ = g + L.a

So- = X.v1

X+ = m.a.So + a.L.P

X- = L.v1

V1+ = m.a.So + (c+d).X.v2 + a.L.P

V1- = v2

V2+ = c.v1 + b.v1.P

V2- = L.v1

L+ = (c+d).X.v2

L- = So + X.v1

P+ = c

P- = d

“ + “ : hàm đóng

“ – “ : hàm cắt
---------------------------------------- 11 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


Grapcet sử dụng các phần tử nhớ thực hiện công nghệ trên. Nhưng

yêu cầu bài toán sử dụng phần tử tiếp điểm nên :

- Viết hàm đóng có tiếp điểm tự duy trì để nhớ

- Viết hàm cắt

Ta có sơ đồ mạch điều khiển trang sau
---------------------------------------- 12 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


6.Nguyên lí hoạt động sơ đồ như sau :

- Khi có tín hiệu sẵn sàng của So tự duy trì theo đường 1-So-5-

4-2 Tiếp điểm So98, So12 15 đóng lại sẵn sàng làm việc.

- Tại vị trí ban đầu a ấn nút mở máy m rơle trung gian X có

điện và tự duy trì bởi tiếp điểm X1-8, X5-4 lúc này mở ra.

- Đồng thời khi đó rơle V1 có điện và tự duy trì bởi tiếp điểm

V1 1-12 tiếp điểm V1 5-4 mở ra làm mất điện So.

Khoan chạy xuống với vận tốc v1.

- Gặp b tiếp điểm V1 20-22 đang đóng nên V2 có điện và tự

duy trì bởi V2 1-16 V2 có điện đồng thời tiếp điểm V2 12-10

mở ra cắt điện V1. Các rơle khác không bị ảnh hưởng.

Khoan lúc này giảm tốc độ xuống vận tốc v2 (bắt đầu

quá trình khoan giai đoạn một)

- Gặp c rơle P có điện và tự duy trì bởi tiếp điểm P1-29 tiếp

điểm P20-16 mở ra đồng thời P23-12 đóng lại sẵn sàng.
---------------------------------------- 13 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


- Cùng lúc đó bởi các tiếp diểm V2 25-27, X2 17-28 đang đóng

nên rơle L có điện tự duy trì bởi L1-28.

- Tiếp điểm X17-19, V2 19-12 đóng nên rơle V1 cũng có điện.

Chúng cắt V2 và X do vậy khoan chạy lên với vận tốc v1.

- Gặp b không chuyện gì xảy ra P20-16 đã mở .

- Gặp a vì các tiếp điểm L11’-11, P11-8 đang duy trì nên rơle

X có điện và duy trì bởi X1-8. Đồng thời V1 có điện và cắt L

Khoan lại chạy xuống với vận tốc v1 (bắt đầu chu trình

thứ hai)

- Gặp b do P20-16 đã mở cho nên rơle V2 không thể có điện

Khoan tiếp tục chạy xuống với vận tốc v1.

- Đến khi gặp c do V2 25-27 đang mở nên rơle L không có điện

- Vì V1 18-16 đang có điện nên V2 có điện và tự duy trì bởi V2

1-16. Có V2 thì V1 bị cắt bởi V210-12.

Khoan tiếp tục chạy xuống với vận tốc mới v2.

- Gặp d do V2 25-27, X27-28 đang đóng nên rơle L có điện.
---------------------------------------- 14 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


- Tương tự rơle V1 có điện.

- V1, L có điện các tiếp điểm thường đóng của nó mở ra do đó

cắt điện X, V1

- Đồng thời gặp d nên P mất điện.

Khoan chạy lên với vận tốc v1

- Gặp a rơle So có điện và tự duy trì các tiếp điểm của nó đóng

lại ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh mới.

Kết thúc quá trình khoan một lỗ hai giai đoạn
---------------------------------------- 15 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG III : SƠ DỒ MẠCH LỰC – LỰA CHỌN

THIẾT BỊ

1. Mạch lực

- Công suất động cơ 2KW

- Điện áp định mức 220V

- Động cơ một chiều kích từ độc lập.

Dòng điện định mức :

Iđm = Pđm/Uđm = 2.103/220 =9,1 A

- Đối với động cơ công suất nhỏ thế này có thể sử dụng phương

pháp mở máy trực tiếp không cần qua ddiện trở hàn chế.

- Đối với mạch bảo vệ ta có thể chọn phương án bảop vệ cầu

chì đơn giản và rẻ tiền.

- Khi đảo chiều thực hiện hãm ngược bằng tất cả các điện trở

tham gia trong mạch phần ứng theo nguyên tắc dòng điện bởi

rơle dòng điện cực đại RH.
---------------------------------------- 16 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
Sơ đồ nguyên lí mạch lực , mạch lực như hình bên :
---------------------------------------- 17 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
2. Lựa chọn thiết bị

a. Phần tử chấp hành

Dòng điện định mức Iđm = 9,1 A

Khi mở máy dòng điện Imm < 2,5. Iđm . Dòng cực đại khi mở máy là

:

Imm = 2,5.Iđm =2,5 . 9,1 =22,7 (A)

Ta có thể chọn công tắc tơ có các thông số thoả mãn

Loại Dòng điện Số lượng tiếp điểm Uđm CS Kích

Iđm Imax Thường Thường đóng cuộn thước

mở dây

K∏1-0021 15 60 2 220 10 200x128

Chọn 4 công tắc tơ như trên cho các công tắc tơ X, L, V1, V2.

Từ công suất cuộn hút có thể tính được dòng qua cuộn hút :

Ih = P/U =10/220 = 0,05 (A)
---------------------------------------- 18 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


b. Phần tử điều khiển

Từ dòng cuộn hút ta có thể chọn được các rơle trung gian có tiếp

điểm thoả mãn.

Chọn rơle trung gian :

Loại Dòng điện Số lượng tiếp điểm Uđm CS cuộn Kích

Thường Thường đóng hút thước

mở

RH101 5 4 4 220 2 92x128

c. Các thiết bị bảo vệ

Bảo vệ bằng cầu chì ta chọn cầu chì :

- Động lực

- Điều khiển

Mạch động lực

Kiểu cầu Dòng đm Dòng cắt Điện áp Kích thước chung

chì dây chảy giới hạn định mức
A B C

H∏H 15 8000 220 91 16 25

Cầu chì kiểu ống nên khi đứt rất an toàn.

Mạch điều khiển
---------------------------------------- 19 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


Kiểu cầu Dòng đm Dòng cắt Điện áp Kích thước chung

chì dây chảy giới hạn định mức
A B C

H∏H 6 1200 220 91 16 25

Chọn rơle dòng điện cực đại

Bảng đấu dây có thể lập như sau :

STT Tên thiết bị Điểm nối
---------------------------------------- 20 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


1 – 1RH

1 Đầu nối động lực 1–

ĐL 2 – X1

2–

3 – X2

3–

4 – L1

4–

5 – L2

5–

6 – V1

6–

7 – V2

7–

8 – N+

8–

9 – N-

9–
STT Tên thiết bị Điểm nối
---------------------------------------- 21 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


1–A
1 – 1So
2 Đầu nối điều khiển
2–A
ĐK 3–B
3 – 1ĐK
4–B
4–
5–C
5 – 3ĐK
6–C
6–
7–D
7 – 5ĐK
8–D
8–
9–m
9–
10 – m
10 –
11 – D
11 –
12 – D
12 – 6ĐK
13 – g
13 –
14 – g
14 –
---------------------------------------- 22 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


STT Tên thiết bị Điểm nối
+
1–N

1’ –
3 Cầu dao
2–
CD
2’ –

4 Cầu chì động lực 1 – 1’CD

1’ –
1CC

5 Cầu chì điều khiển 1 – 2’CD

1’ –
2CC


6 1–

1’ – 1’.1CC
Rơle hãm
2–
RH
2’ –

7 Rơle trung gian 1 – 1’-2CC

2 – 2’.CD
So
4 – 4.X
---------------------------------------- 23 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
STT Tên thiết bị Điểm nối
5 – 10ĐK
8 – 8X
7 Rơle trung gian
9 – 9ĐK
So 15 – 9So
26 –
1 – 2ĐK
2 – 2So
8 Rơle trung gian
5 – 5So
X 6 – 6L
8 – 8L
17 – 5ĐK
26 – 26So
27 – 27V2
28 – 28P
9 Rơle trung gian 1 – 1So
2 – 1X
V1
6 – 6L
8 – 8X
10 – 10V2
---------------------------------------- 24 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------
STT Tên thiết bị Điểm nối
12 – 12So
16 –16L
9 Rơle trung gian
18 – 6ĐK
V1 20 – 20P
22 – 4ĐK
24 – 24X
26 – 26X
1 – 1ĐK
2 – 2V1
10 Rơle trung gian
12 – 12So
V2 12 – 12V2
14 – 14L
16 – 16V1
19 – 19X
25 – 8ĐK
11 Rơle trung gian 1 – 1V2
2 – 2V2
---------------------------------------- 25 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


L 3 – 11L
5 – 10ĐKSTT Tên thiết bị Điểm nối
11 – 11P
Rơle trung gian 11’ – 21L
11
L 16 – 16P
21 – 2ĐK
23 – 23P
24 – 24X
28 – 28So
12 Nút ấn 1 – 13ĐK
g 2 – 14ĐK
13 Nút mở máy 7 – 9ĐK
m 9–
14 Công tắc tơ 2 – 2P
X 32 – 32X
15 Công tắc tơ 2 – 2P
V1 34 – 34V1
16 Công tắc tơ 2 – 2X
V2 36 – 36V2
---------------------------------------- 26 ---------------------------------------
Đồ án điều khiển logic
--------------------------------------------------------------------------------------


17 Công tắc tơ 2 – V2
L 38 – 38L
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS - TS Nguyễn Trọng Thuần - Điều khiển logic và ứng dụng
Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2000.
2. Trịnh Đình Đề, Võ Trí An - Điều khiển tự động truyền động điện
Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1986.
3. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng - Sử dụng và sửa chữa khí cụ điện hạ
áp
4. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 1998.
5. Các CD-ROM catalogue tra cứu thiết bị khí nén và điện của các
hãng
OMRON, FESTO, MITSUBISHI.
6. Bản dịch: Cẩm nang Kỹ thuật điện Tự động hoá và Tin học Công
nghiệp
Người dịch: PGS - TS Lê Văn Doanh
Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 1999.
7. Lewin, D. - Logical design of switching circuits
Nhà xuất bản MacMillan, 1986.
---------------------------------------- 27 ---------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản