Đồ án "Thiết kế mạng và dựng Domain phòng 12"

Chia sẻ: Nguyenthanh Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
349
lượt xem
188
download

Đồ án "Thiết kế mạng và dựng Domain phòng 12"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Phải xây dựng một hệ thống mạng an toàn và phải hoạt động tốt. Mạng LAN: phải kết nối được tất cả các máy tính trong phòng lại với nhau nhằm mục đích là chia sẻ dữ liệu với nhau. Mạng Internet: máy trong phòng phải được kết nối mạng internet với mục đích là lên mạng để tìm kiếm những thông tin cần thiết cho công việc học tập, không phân biệt máy chủ hay máy con....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án "Thiết kế mạng và dựng Domain phòng 12"

 1. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Trang 1 /15
 2. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 I. Thiết kế mạng ..................................................................................................................... 3 II.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, THỰC HIỆN................................................................................ 3 III. DỰ TRÙ VẬT TƯ, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT............................................................................ 4 IV. TỔNG KINH PHÍ............................................................................................................. 5 V. Gia Nhập domain cho máy client xp ................................................................................ 14 Trang 2 /15
 3. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 I. Thiết kế mạng Mô hình mạng phòng 12 1.Bản dự trù vật tư thiết bị BẢN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TRÙ VẬT TƯ THIẾT BỊ NỐI MẠNG PHÒNG 12 Long Xuyên, ngày 06 tháng 04 năm 2010 - Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Khoa Xây Dựng - Căn cứ vào kết quả khảo sát ngày 25 tháng 03 năm 2010 Đại diện cho tôi đưa ra kế hoạch và dự trù vật tư như sau: II.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 1.Kế hoạch thực hiện a.Mục đích - Phải xây dựng một hệ thống mạng an toàn và phải hoạt động tốt. + Mạng LAN: phải kết nối được tất cả các máy tính trong phòng lại với nhau nhằm mục đích là chia sẻ dữ liệu với nhau. + Mạng Internet: máy trong phòng phải được kết nối mạng internet với mục đích là lên mạng để tìm kiếm những thông tin cần thiết cho công việc học tập, không phân biệt máy chủ hay máy con. b-Thứ tự công việc - Trên máy server cần làm những công việc sau: Phân vùng partition cho máy thành 3 vùng 1. Cài đặt hệ điều hành Windows server 2003 (có xây dựng Domain), tạo 2 User: + User dành cho admin quản lý Domain + User dành cho giáo viên giảng dạy 2. Cài đặt phần mềm bảo mật và antivirus cho máy như Symantec Antivirus (cài bản server) Trang 3 /15
 4. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 3. Cài đặt các Driver cần thiết cho máy tính. 4. Cài đặt phần mềm quản lý máy : NetSupport School (Bản server) 5. Cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office 2003 và bộ gõ tiếng Việt Vietkey. 6. Cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc học tập như AutoCad, Corel Drawn, Photoshop, Adobe Reader, Microsoft Visual Studio… 7. Backup data bằng Symantec Ghost 11.5, để restore data. 8. Share dữ liệu để học sinh tự động lấy về sài từ máy chủ(Tạo đĩa mạng cho các học sinh trong phòng máy khi đăng nhập bằng User ) 9. Thiết lập Ip tỉnh cho máy chủ - Trên máy client cần làm những công việc sau: Phân vùng partition cho máy thành 3 vùng 1.Cài đặt hệ điều hành Windows XP Sp2 (gia nhập Domain ), và được đăng nhập bằng 2 User: + User để Admin cài đặt... thiết lặp máy. + User để học sinh học tập và có đĩa mạng lưa dữ liệu 2.Cài đặt phần mềm bảo mật và antivirus cho máy như Symantec Antivirus (cài bản client kết nối từ máy chủ) 3.cài đặt các Driver cần thiết cho máy tính. 4.cài đặt phần mềm quản lý máy : NetSupport School (Bản Client) 5.Cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office 2003 và bộ gõ tiếng Việt Vietkey. 6.Cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc học tập như AutoCad, Corel Drawn, Photoshop, Adobe Reader, Microsoft Visual Studio… 7.Backup data bằng Symantec Ghost 11.5, để restore data. 8.Cài chương trình đóng băng Drive Vaccine ở partition C:// hệ đều hành 9.Thiết lập Ip động cho máy Client 2.Thời gian thực hiện a.Thời gian thực hiện, thời gian kết thúc Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 07 tháng 04 năm 2010 Thời gian dự kiến kết thúc ngày 08 tháng 04 năm 2010 b. Danh sách thành viên tham gia và phụ trách Họ Tên Chuyên Ngành 1.Lương Đông Khoa Quản trị mạng 2.Trần Thanh Chương Quản trị mạng 3.Nguyễn Tấn Phát Quản trị mạng 4.Lộ Thanh Hiếu Quản trị mạng c. Dự kiến tổng công thực hiện. - 70.000 đ vn/ ngày cho 1 người. - 1 người cài máy chủ (thiết lặp Domain) - 1 người cài đặt máy con - 2 người đi dây mạng Tổng Công: 4 III. DỰ TRÙ VẬT TƯ, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT Trang 4 /15
 5. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 STT Tên thiết bị Xuất Đơn Số Đơn giá Thành Ghi chú Thông số kỹ xứ vị lượng tiền thuật tính 1 Cable AMP Trung mét 300 5,000 1,500,000 RJ45 CAT6 Quốc Đầu nối RJ45 Trung cái 100 2,000 200,000 2 UTP Quốc AMP(chống nhiễu) D-Link Trung cái 2 800,000 1.600,000 3 Networking Quốc DES -1016D Switch 16 port 10/100 D-Link Trung cái 1 4 Networking Quốc 1,700,000 1.700,000 DES -1024D Switch 24 port 10/100 5 Ống nẹp PVC Việt Cây 20 6,000 120,000 Nam 6 Dây rút Việt Trăm 1 50,000 50 5,170,000 TỔNG CỘNG IV. TỔNG KINH PHÍ - Công = tổng công * giá=4 Công *70.000 =2.800.000 đ - Vật tư, thiết bị =5,170,000VN - TỔNG KINH PHÍ = CÔNG + VTTB= 2.800.000 +5,170,000=7.970.000đ vn Người lặp bảng Lương Đông Khoa Trang 5 /15
 6. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 1.Dựng Domain tên KXD.COM - Next  next  next  next --> nhập KXD.COM  next  next next next - Phần này hỏi mình có cần cài DNS chúng ta click next - Bắt đầu xây dựng active Directory, chúng ta đợi 20 phút sẽ hoàn thành Trang 6 /15
 7. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Đưa đĩa win server 2003 và chỉ đường dẫn tới đĩa  Ok - Click Restart Now khởi động lại máy - Hoàn tất dựng domain KXD.COM 2. Tạo ổ đĩa mạng cho các user: Trang 7 /15
 8. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Tạo 1 thư mục có tên ODIAMANG và Share - Click Permissions  click Full control  OK  OK - Set user pass trong hệ thông domain Trang 8 /15
 9. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Chúng ta vào Group Policy Object làm theo hình - Click vào Password policy - Cấu hình pass cho hệ thống - Disabled hệ thống mã hoá của pass - Cấu hình pass cho hệ thống - Disabled hệ thống mã hoá của pass Trang 9 /15
 10. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Độ dài lớn nhất cho pass - Update Group policy thành công - Tạo User cho máy Client - Tạo Organization Unit (OU) có tên SVXD - Tạo xong Click vào OU SVXD tạo các User cho từng máy từ máy 2 đến 25 có tên theo thứ tự XD2, XD3,……,XD25 Trang 10 /15
 11. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Map đĩa mạng tự động cho từng USER - \\server\ODIAMANG\xd2 - Hoàn thành công việc tạo user XD2 - Copy XD2 và đổi tên XD3,…đền XD25 Trang 11 /15
 12. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Thiết Lập User máy nào thì phải login vào máy đó - Tạo USER giaovien trong Organization Unit (OU) GVXD - - - Toạ Member off cho user giaovien để có thể login tại máy domain Trang 12 /15
 13. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 3.Tạo thư mục DATAGIAOVIEN chỉ có user giaovien mới được xoá sửa, còn các user khác chỉ có quyển đọc. - Tạo thư mục DATAGIAOVIEN và share theo hình sau: - Phân quyền cho user giaovien 4.Cài các chương trình cần thiết cho máy chủ Trang 13 /15
 14. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Chương trình diệt virus BKAV home phiên bản mới down trên trang www.bkav.com.vn -Chương trình ứng dụng văn phòng nhứ Font, Vietkey, Office 2003.. - Chương tình giảng dạy cho khoa xây dựng điển hình AUTO CAD 2007 - Chương trình hổ trợ giảng dạy và theo giỏi sinh viên Net school V. Gia Nhập domain cho máy client xp - Thiết lập Ip cho máy - Nhập tên domain KXD để gia nhập ok Trang 14 /15
 15. Báo Cáo Thực Tập SVTT: Lương Đông Khoa THIẾT KẾ MẠNG VÀ DỰNG DOMAN PHÒNG 12 - Nhâp vào quyền quản trị (admin) để gia nhập vùng - Thông báo đã gia nhập thành công  ok và khởi động lại máy - khởi động lại máy login máy bằng user xd2 để thiết lập những ứng dụng cần thiết (trên máy 2) các máy khác làm tương tự - khởi động lại máy login máy bằng user admin cục bộ đổi pass user admin và cài thêm chương trình ứng dụng cho máy như: AUTO CAD 2007, Ofice 2003, Net cshool client, Deep Freeze…. - Cuốn cùng là login user xd2 test lại các ứng dụng và đóng băng và ghost máy. Trang 15 /15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản