Đồ án tốt nghiệp Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:64

0
124
lượt xem
49
download

Đồ án tốt nghiệp Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.

 1. BÁO CÁO THỰC TẬP Đồ án tốt nghiệp Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt1 Lớp: TCKTD2
 2. BÁO CÁO THỰC TẬP Mục lục Chuyên đề báo cáo : Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất . Báo cáo gồm 4 phần : Nội dung Trang Phần I: Giới thiệu về Công Ty TNHH KT PHùng Hưng I. Quá trình hình thành và phát triển cuả Công ty. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty............ 2. Mô hình của Công ty hình thức vốn và lĩnh vực kinh doanh. II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 4 1. Bộ máy kế toán 5 2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 9 III Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ Chức........... 1. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác SXKD của Công ty. 9 2.Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán của Công ty. 11 Phần II: Những vấn đề chung về hạch toán VL,DC I Sự cần thiết khách quan cần phải tổ chức công tác kế toán NVL, DC. 15 1. Tầm quan trọng của VL, DC. 15 2. Yêu cầu trong quản lý vật liệu, dụng cụ. 16 3. Vai trò của kế toán vật liệu, dụng cụ. II Phân loại và đánh giá vật liệu, dụng cụ. 18 1. Phân loại vật liệu, dụng cụ. 18 2. Đánh giá vật liệu, dụng cụ. 19 III Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ. 21 1. Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ. 21 2. Hạch toán chi tiết vật liệu, dụng cụ. 26 IV. Kế toán tổng hợp vật liệu,dụng cụ. 26 A. toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 27 1. Tài khoản sử dụng : 152-153 31 2. Phương pháp kế toán . 32 B. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ. 32 1. Tài khoản sử dụng : 611 33 2. Một số nghiệp vụ kết toán chủ yếu. 42 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt2 Lớp: TCKTD2
 3. BÁO CÁO THỰC TẬP Phần III : Tổ chức hạch toán vật liệu, dụng cụ ở Công ty TNHH Kỹ thuật 42 Phùng Hưng. 43 I. Thực tế công tác tổ chức hạch toán ............... 1. Một số đặc điểm về nguyên vật liệu tại công ty. 46 2. Phương pháp kế toán chi tiết. 46 II Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ tại Công ty. 47 1. Thủ tục nhập xuất kho . 47 III Kế toán tổng hợp nguyên liệu , vật liệu tại Công ty. 47 1 . Tài khoản sử dụng. 2. Phương pháp kế toán . Phần IV : Nhận xét đánh giá và kết luận I. NX chung về Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. 49 1. Bộ máy kế toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 62 2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán ở Công ty. 3. Đánh giá về chuyên đề hạch toán nguyên vật liệu, dụng cụ... II Tự nhận xét về quá trình thực tập. 63 1. Về ý thức kỷ luật. 64 2.Về chuyên môn nghiệp vụ. 67 69 69 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt3 Lớp: TCKTD2
 4. BÁO CÁO THỰC TẬP Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương hướng sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Làm thế nào để đứng vững được trên thị trường, đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường với sản phẩm có chất lượng cao và giá thành hạ. Chính vì vậy các doanh nghiệp sản xuất phải giám sát chặt chẽ từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất, tức là từ khi tìm nguồn thu mua vật liệu đến khi tìm được thị trường đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo được việc bảo toàn, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, cải thiện đời sống cho người lao động và doanh nghiệp có lợi nhuận để tích luỹ, mở rộng sản xuất. Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan tới sản xuất kinh doanh. Hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng tài sản , vật tư, tiền vốn nhằm bảo đảm tính năng động,sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chi phí vật liệu chiếm tỷ lệ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm . Vì vậy,việc tổ chức hạch toán vật liệu là không thể thiếu được và phải đảm bảo cả ba yêu cầu cơ bản của công tác hạch toán : chính xác - kịp thời - toàn diện. Hạch toán vật liệu có đảm bảo được tất cả thì sẽ đảm bảo cho việc cung câp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ kịp thời và đồng bộ cho nhu cầu của sản xuất, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức sử dụng vật liệu, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng lãng phí vật liệu trong sản xuất góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạ giá thành sản phẩm , nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm lao động cho doanh nghiệp. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng là một doanh nghiệp tư nhân quy mô sản xuất nhỏ nghành nghề sản xuất chính là sản xuất, chế tạo các sản phẩm khuôn mẫu và các sản phẩm có liên quan đến khuôn mẫu. Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu hoạt động của Công ty tôi nhận thấy được sự quan trọng của vật liệu, công cụ dụng cụ với quá trình sản xuất kinh doanh sự cần thiết phải quản lý vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời, nhu cầu vật liệu phục vụ sản xuất. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt4 Lớp: TCKTD2
 5. BÁO CÁO THỰC TẬP Nhận thấy được những khó khăn tồn tại trong việc quản lý và sử dụng nguyên liệu , vật liệu, công cụ dụng cụ và nhất là bảo đảm nguồn vốn lưu động cho việc dự trữ tài sản lưu động ở Công ty. Nhận thức công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ đóng vai trò quan trọng trong Công ty trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Vân và các cán bộ kế toán ở Công ty nơi tôi thực tập em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề “Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.” ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp : Phần I : Giới thiệu về Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Phần II : Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất. Phần III: Tổ chức hạch toán công tác kế toán nguyên liệu, công cụ dụng cụ tại Công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Phần IV: Những đánh giá và kết luận chung về công tác hạch toán kế toán nguyên liệu, công cụ ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Do thời gian thực tập có hạn, với nhận thức còn nhiều hạn chế nên báo cáo thực tập tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong và xin trân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và anh chị trong Công ty để báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn .! Phần I Giới thiệu về công ty TNHH kỹ thuật phùng Hưng Điạ chỉ : 255& 366 Tam Trinh , Hoàng Mai , HN Tel : 6450498 I/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty + Vị trí địa lý và điều kiện kinh tế xã hội cho phép ra đời công ty Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng là một công ty tư nhân nằm trên trục đường giao thông chính của quận Hoàng Mai. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt5 Lớp: TCKTD2
 6. BÁO CÁO THỰC TẬP - Phía bắc giáp với Công ty TNHH Hoàng Hà. - Phía tây giáp với UBNN quận Hoàng Mai. - Phía đông giáp với công an quận Hoàng Mai. - Phía nam giáp với trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp1. Do nằm trên địa bàn thành phố HN lại ngay bên lề đường giao thông chính , nên thuận tiện cho việc tiếp cận thị trường , thuận tiện cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đi tiêu thụ. + Cơ sở pháp lý thành công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng Theo quyết định số 0102002771 ngày 07 tháng 6 năm 2001 công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng ra đời . Công ty ra đời với ngành nghề sản xuất chính là sản xuất khuôn mẫu Công ty xây dựng và thực hiện đầy đủ các kế hoạch sản xuất kinh doanh , không ngừng mở rộng nhu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ . Chủ động tìm bạn hàng trong và ngoài nước để mở rộng thị trường. 1/ Quá trình phát triển của Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Tiền thân là 1 phòng thiết kế khuôn mẫu không có thiết bị chế tạo ra đời 1997 với mục tiêu cung cấp dịch vụ thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho các khách hàng ở Hà Nội. Trong năm 1998 phòng thiết kế khuôn mẫu đã trích lãi đầu tư mở rộng sản xuất bằng việc xây dựng 1 xưởng cơ khí chế tạo quy mô nhỏ. Sau 2 năm liên tục phát triển do nhu cầu của việc sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2001 xưởng cơ khí chế tạo chính thức trở thành Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng ngày nay với đủ các chức năng : thiết kế, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm khuôn mẫu, cũng như các sản phẩm có liên quan đến khuôn mẫu. Cho đến nay công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng đã có hai xưởng thiết kế chế tạo khuôn ( một xưởng khuôn nhựa và một xưởng khuôn xốp ) với tổng diện tích làm việc trên 600m2 có địa bàn 255&366 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN. Trang thiết bị máy móc của Công ty hiện nay: 1) Máy phay : 05 cái 2) Máy phay vạn năng : 02 cái 3) Máy xung điện : 01 cái 4) Máy cắt dây : 01 cái 5) Máy tiện : 01 cái Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt6 Lớp: TCKTD2
 7. BÁO CÁO THỰC TẬP 6) Máy khoan : 03 cái 7) Máy EDM : 01 cái 8) Máy mài phẳng : 01 cái . Và các máy móc thiết bị phụ, công cụ dụng cụ khác. Ngoài ra, với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước và Công ty I & D - MouldManfacturing Pte. Ltd( Singapore), Công ty hoàn toàn có đủ năng lực thiết kế và chế tạo khuôn mẫu có yêu cầu kỹ thuật cao và phức tạp.  Các khách hàng chủ yếu trong thời gian qua: 1) Công ty cổ phần nhựa Hanel. 2) Công ty cổ phần Sao Mai ( Bộ Quốc Phòng). 3) Công ty Mount tech ( 100% vốn của Đức). 4) Công ty SXvà KD ga Đà Hải ( Liên doanh Đài Loan). 5) Công ty thiết bị và sản phẩm an toàn Protec( 100% vốn của Mỹ). 6) Công ty đo lường điện (Tổng công ty điện lực ). 7) Công ty nhựa và điện lạnh Hoà Phát. 8) Công ty MatsushitaViệt Nam. 9) Công ty TNHH Nguyễn Thắng......  Một số khuôn mẫu tiêu biểu đã cung cấp : + Các khuôn mẫu xốp cho các sản phẩm : ti vi, tủ lạnh, đèn hình, bếp ga............của các Công ty LG, Deawoo, Hanel, Matsusita.... + Các khuôn mẫu chế tạo mũ bảo hiểm xe máy. + Bộ khuôn mẫu sản phẩm nhựa. + Bộ khuôn mẫu và sản phẩm nhựa ( Nắp đạy kỹ thuật cho bình chứa hoá chất ). + Bộ khuôn mẫu chế tạo bánh răng. Ngoài việc thiết kế chế tạo khuôn mẫu, Công ty còn cung cấp các dịch vụ khác: các sản phẩm mũ EPS ( xốp hình ) đen, trắng, các sản phẩm nhựa chuyên dụng có yêu cầu kỹ thuật cao, dịch vụ sửa chữa khuôn mẫu. Qua bốn năm phát triển toàn thể Công ty đã có những nỗ lực đáng khích lệ. Cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện bằng sự cố gắng của chính mình cùng sự quan tâm của Giám đốc. 4 năm phát triển Công ty đã trải qua những bước thăng trầm và gặt hái được không ít thành công. Đến nay dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Công ty đã 1 doanh nghiệp có uy tín trên thị Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt7 Lớp: TCKTD2
 8. BÁO CÁO THỰC TẬP trường trong nước và đang dần bắt nhịp với thị trường quốc tế về trình độ khoa học công nghệ , trang bị kỹ thuật ..... 2/ Mô hình của Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng hình thức vốn và lĩnh vực kinh doanh. + Mô hình của Công ty Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng là một doanh nghiệp nhỏ . Đến nay (15/6/2005) toàn thể Công ty có 41 công nhân viên - Hình thức sở hữu vốn : tự có ( tự cung tự cấp ) - Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp vì việc mua nguyên vật liệu và sử dụng lao động và sản phẩm hoàn thành là thuộc ngành công nghiệp . Ngành sản xuất chính là sản xuất khuôn mẫu ( thiết kế , chế tạo sản xuất và kinh doanh các sản phẩm khuôn mẫu cũng như các sản phẩm có liên quan đến khuôn mẫu. 3/ Tổ chức bộ máy của Công ty Với phương châm chất lượng là trên hết và yếu tố con người là quyết định đội ngũ kỹ thuật của Công ty được đào tạo chuyên sâu về cơ khí và khuôn mẫu phần lớn đã tốt nghiệp cao đẳng , đại học và hầu hết có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Đại đa số công nhân viên kỹ thuật này đã gắn bó cùng Công ty từ những ngày đầu thành lập. Hiện tại đội ngũ cán bộ công nhân viên thường xuyên là : + 02 Kỹ sư Chiếm 5% + 31 Kỹ thuật viên Việt Nam Chiếm 75% + 1 Kỹ thuật từ nước ngoài Chiếm 2,5% + 3 Kế toán , 1 nhân viên văn phòng Chiếm 10% + 3 lao động phổ thông Chiếm 7,5% Với đội ngũ lao động nêu trên cho thấy lao động của Công ty chủ yếu là lao động nam. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì ngành sản xuất chính là khuôn mẫu là sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo . Lực lượng lao động tuy ít so với một số công ty khác nhưng lao động ở đây có tay nghề mà đại đa số đã qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. b) Thu nhập của lao động tại Công ty Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt8 Lớp: TCKTD2
 9. BÁO CÁO THỰC TẬP Tổng quỹ lương của doanh nghiệp trong năm 2003 là 750.250.000 và năm 2004 là 820.130.000 . Tiền lương bình quân của một lao động khoảng 1.700.000.Với thu nhập như trên đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, tạo cho người lao động yên tâm trong công tác , sáng tạo trong công việc, có điều kiện để học hỏi thêm. Chính vì thế mà tay nghề của công nhân ngày càng được nâng cao. Có được thành tích nói trên không thể phủ nhận vai trò của lãnh đạo cùng với sự cần cù, nghiêm túc, nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ công nhân viên Công ty. C) Cơ cấu tổ chức của Công ty Bộ máy tổ chức quản lý là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành đạt của Công ty . Vì vậy trong thời gian hoạt động Công ty không ngừng cải tiến bộ máy làm việc theo hướng gọn nhẹ, khoa học. Bộ máy quản lý được tổ chức theo chức năng, trưởng các đơn vị có nhiệm vụ quản lý các đơn vị mình, nhận chỉ thị trực tiếp của Giám đốc và tổ chức công việc, báo cáo kịp thời nhanh chóng có hiệu quả đã thực hiện trong phạm vi phân công phụ trách. Sơ đồ bộ máy công ty TNHH Kỹ Thuật Phùng Hưng Giám đốc Phòng hành Phòng kỹ thuật chính kế toán Phân xưởng xốp Phân xưởng nhựa - Giám đốc : Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt9 Lớp: TCKTD2
 10. BÁO CÁO THỰC TẬP Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình hoạt động của Công ty là người đại diện pháp nhân của Công ty quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng là công ty tư nhân hình thức vốn là tự có ( vốn của Công ty là chính của bản thân Giám đốc) Chính vì thế vai trò của Giám đốc là rất quan trọng. - Phòng kế hành chính : Ghi chép phản ánh 1 cách đầy đủ chính mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trong Công ty , phân tích đánh giá tình hình tài chính nhằm cung cấp thông tin cho Giám đốc quyết định. Phòng có trách nhiệm áp dụng đúng chế độ kế toán hiện hành và tổ chức chức năng chứng từ sổ sách kế toán. - Phòng kỹ thuật : chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật toàn Công ty . Xây dựng các định mức kỹ thuật cho từng mặt hàng, thiết kế bản vẽ theo đúng đơn đặt hàng, quản lý điện năng cho toàn Công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa máy móc theo đúng định kỳ. Đồng thời kết hợp cùng phòng kế toán trong vấn đề tuyển dụng, điều động nhân sự lao động bố trí phân công lao động một cách hợp lý có hiệu quả. Phụ trách hai phân xưởng xốp và phân xưởng nhựa có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo công nhân làm tốt trách nhiệm của mình. Bố trí công nhân làm đúng công đoạn trong quy trình sản xuất, đảm bảo tiến độ công việc. Quản lý hai phân xưởng cũng như công nhân có trách nhiệm hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt kế hoạch khi cần . d) Quy trình sản xuất của Công ty Nhận đơn đặt hàng Thiết kế bản vẽ theo đơn đặt hàng Phân loại và chọn lựa NVL thích hợp  tổ chức gia công  lắp ghép  kiểm tra sản phẩm hoàn thành Vận chuyển  Tổ chức lắp ghép chạy thử tại khách hàng  Sản phẩm tạo ra từ khuôn là sản phẩm như ý muốn .Kết thúc quá trình Quy trình công nghệ sản xuất là một quy trình liên tục được tổ chức trên dây truyền tự động, khép kín . Mỗi cán bộ công nhân viên được giao làm những công việc khác nhau phù hợp với chuyên môn của mình . Từ vấn đề nguyên vật liệu đến khi sản phẩm hoàn thành vận chuyển lắp ghép đến Công ty khách hàng . Mỗi công đoạn của quy trình đều có một mức độ quan trọng , song công việc quan trọng là thiết kế bản vẽ ( hoặc kiểm tra lại bản vẽ của khách hàng(nếu có)) vì nếu sai kích thước sẽ không đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm ,sản phẩm làm ra sẽ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng . Vì vậy công đoạn này cần phải đặc biệt lưu ý . Chính vì thế kỹ sư phải có trình độ , có tác phong và phải có ý thức làm việc. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 10 Lớp: TCKTD2
 11. BÁO CÁO THỰC TẬP II/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 1. Bộ máy kế toán của Công ty  Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng tổ chức bộ máy kế toán theo phương pháp tập trung, theo hình thức này toàn công ty có một phòng kế toán. Trong công việc đều được tổ chức tại phòng này còn các bộ phận trực thuộc không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ có nhân viên kế toán ghi chép ban đầu thu nhập, tổng hợp kiểm tra, sử lý sơ bộ chứng từ rồi đưa lên phòng kế toán của Công ty theo đúng quy định.  Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Do công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung nên sơ đồ bộ máy kế toán : Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty: Kế toán trưởng Kế toán tiền Kế toán tập hợp Thủ quỹ lương chi phí và tính giá thành Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán trong phòng kế toán : a) Kế toán trưởng : Phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của phòng cũng như mọi hoạt động khác của Công ty có liên quan đến vấn đề tài chính và theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty. Cùng với phòng kỹ thuật xem xét vấn đề tuyển chọn nhân sự . Kế toán trưởng có vai trò quan trọng tham mưu cho Giám đốc trong vấn đề kinh doanh. + Tổ chức công tác kế toán thống kê trong Công ty phù hợp với chế độ tài chính của Nhà nước. + Thực hiện các chính sách chế độ công tác tài chính kế toán . + Kiểm tra tính pháp lý ở các loại hợp đồng kế toán tổng hợp vốn kinh doanh, các quỹ ở Công ty trực tiếp kiểm tra giám sát chỉ đạo đối với các nhân viên trong phòng. b) Kế toán tiền lương : Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 11 Lớp: TCKTD2
 12. BÁO CÁO THỰC TẬP Nhiệm vụ của kế toán tiền lương chịu trách nhiệm thanh toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Lương của cán bộ công nhân viên trong Công ty được trả làm 2 kỳ : kỳ 1 - lương được tạm ứng 1/2 số lương theo hợp đồng vào ngày 15 hàng tháng và đến ngày 30 thanh toán toàn bộ số lương , phụ cấp , thưởng và các khoản phụ cấp khác ( nếu có ). C) Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành . Để thực hiện tốt , kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ : + Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của Công ty để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành cho phù hợp. + Tổ chức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà Công ty đã chọn lựa. + Tổ chức tập hợp kiểm kê hoặc phân bổ chi phí sản xuất theo đúng đối tượng, tránh lãng phí và sử dụng nguyên liệu vật liệu không đúng mục đích. + Định kỳ báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh , tổ chức phân tích chi phí tại Công ty + Kiểm kê đánh gía sản phẩm dơ dang để tính giá thành sản phẩm trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác. d) Thủ quỹ Có nhiệm vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến tiền : thanh toán các khoả nộp khác . Định kỳ báo cáo cho Giám đốc về vấn đề thu chi của Công ty, nợ phải trả và phải thu của khách hàng , phải trả công nhân viên và các khoản phaỉ trả phải nộp khác. Nói chung là có nhiệm vụ thu - chi và đảm bảo tiền mặt tại quỹ của Công ty. 2) Chính sách kế toán của Công ty 2.1 / Chế độ kế toán của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng là một doanh nghiệp nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 144 /2001/ QĐ - BTC ban hành 21/12/2001 quy định sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thay thế một phần quyết định số 1177 TC / QĐ/ CĐKT 2.2/ Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ trong ghi sổ kế toán ở Công ty. Để thuận tiện cho việc ghi chép và lập báo cáo tài chính - Niên độ kế toán ở Công ty bắt đầu từ ngày 01/1/N và kết thúc là ngày 31/12/ N. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 12 Lớp: TCKTD2
 13. BÁO CÁO THỰC TẬP - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Công ty là tiền Việt Nam, còn các ngoại tệ khác đều được quy đổi ra tiền Việt Nam để ghi sổ. 2.3/ Phương pháp khấu hao TSCĐ ở Công ty Hiện nay trong chế độ quản lý và sử dụng TSCĐ quy định rất nhiều chế độ khấu hao : khấu hao tổng hợp, khấu hao theo số dư giảm dần , khấu hao tổng số, khấu hao theo số lượng sản phẩm ......nhưng ở Công ty áp dụng theo phương pháp khấu hao theo thời gian. Theo phương pháp này việc khấu hao được tính như sau : NG. TSCĐ - Mức khấu hao hàng năm = TG. sử dụng - Mức khấu hao năm = NG. TSCĐ x tỷ lệ khấu hao. 2.4/ Phương pháp hạch toán thuế GTGT ở Công ty Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Theo phương pháp này thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133 ( Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ) giá trị hàng hoá, vật tư mua vào có thuế. Thuế GTGT đầu ra được coi là khoản thu hộ ngân sách Nhà nước về khoản lệ phí trong doanh thu bán hàng. 2.5/ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ở Công ty. - Hàng tồn kho của Công ty là tài sản lưu động của doanh nghiệp dưới hình thái vật chất. Hàng tồn kho của doanh nghiệp là do mua ngoài sử dụng vào sản xuất kinh doanh còn thừa từ quý này chuyển sang quý sau , năm trước chuyển sang năm sau . - Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm : nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ , sản phẩm dở dang , sản phẩm hoàn thành ( sản phẩm đã làm xong nhưng chưa vận chuyển cho khách hàng) - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . Theo phương pháp này người kế toán về TSCĐ vật tư phản ánh thường xuyên liên tục trong phạm vi nhập, xuất vật tư, sản phẩm hàng hoá trên hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Nhưng nguyên tắc số tồn kho trên sổ kế toán luôn trùng với số tồn kho thực tế. 2.6 / Hình thức ghi sổ kế toán Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 13 Lớp: TCKTD2
 14. BÁO CÁO THỰC TẬP Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty là hình thức Nhật ký chung trình tự ghi sổ được thể hiện trên sơ đồ : sơ đồ Chứng từ gốc Bảngthẻ kế toán Sổ TH chi tiết Sổ NKC chi tiết Sổ Cái Bảng TH chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo Tài chính Ghi sổ hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi sổ cuối tháng Nhìn chung, Công ty đã lựa chọn hình thức kế toán phù hợp để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty theo đúng mẫu sổ trong chế độ quy định với hình thức Nhật ký chung và tiến hành ghi sổ theo đúng nội dung và phương pháp hạch toán. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 14 Lớp: TCKTD2
 15. BÁO CÁO THỰC TẬP 2.7/ Chế độ chứng từ kế toán ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng đang áp dụng các loại chứng từ bao gồm : - Các chứng từ liên quan đến tiền tệ : phiếu thu, phiếu chi , giấy đề nghị tạm ứng , giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, biên lai thu tiền , bảng kiểm kê quỹ . - Các chứng từ liên quan đến tài sản cố định : Biên bản giao nhận tài sản cố định , thẻ TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá TSCĐ. - Các chứng từ liên quan đến hàng tồn kho : Phiếu nhập kho , phiếu xuất kho, thẻ kho, biên bảng kiểm kê vật tư , sản phẩm , hàng hoá , - Các chứng từ có liên quan đến lao động tiền lương : bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, phiếu nghỉ hưởng BHXH, bảng thanh toán BHXH - Các chứng từ liên quan đến bán hàng : Hoá đơn bán hàng , hoá đơn GTGT ( lập 3 liên ), hoá đơn tiền điện , hoá đơn tiền nước, phiếu mua hàng Tất cả các chứng từ nêu trên Công ty đều lấy theo mẫu chứng từ quy định chung theo Quyết định 1177TC/ QĐ- CĐKT ngày 01/1/1997 của Bộ tài chính ban hành và Quyết định 144/2001sửa đổi bổ sung ban hành 21/12/2001. 2.8/ Chế độ tài khoản kế toán tại Công ty áp dụng hệ thống TK kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 44 TK cấp 1 và 87 TK cấp 2, các TK nằm ngoài bảng cân đối kế toán 8 - Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh cụ thể Công ty không sử dụng một số tài khoản sau: 1) TK 1113 : Tiền đang chuyển 2) TK 121 : đầu tư tài chính ngắn hạn . 3) TK 128 : đầu tư ngắn hạn khác. 4) TK 129 : dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. 5) TK 136 : phải thu nội bộ 6) TK 141 : thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 7) TK 228 : đầu tư dài hạn khác 8) TK 229 : dự phòng giảm gía đầu tư dài hạn .,.................... - Các tài khoản được Công ty sử dụng đều mở chi tiết cho từng đối tượng việc ghi chép trên các tài khoản này được Công ty thực hiện theo chế độ kế toán quy định. 2.9/ Các loại sổ kế toán nơi Công ty đang áp dụng : Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 15 Lớp: TCKTD2
 16. BÁO CÁO THỰC TẬP - Sổ chi tiết thanh toán : TK131, TK 331; Sổ chi phí quản lý , kinh doanh, chi phí sản xuất; Sổ chi tiết tạm ứng; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái; Sổ TSCĐ; Sổ chi tiết TK131, TK 331, TK 152. 2.10/ Các báo cáo doanh nghiệp nơi Công ty phải lập. Hệ thống báo cáo quá trình kinh doanh ở Công ty có đầy đủ hệ thống sổ sách báo cáo và được ghi chép đầy đủ, trung thực hoạt động hàng ngày, tháng, quý, năm. Các phân xưởng phòng ban cung cấp đầy đủ các số liệu thống kê báo cáo cho các phòng ban liên quan để Công ty lắm chắc các thông tin về kinh tế. Định kỳ lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên: + Bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh : mẫu số B02 - DN + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : mẫu số B03 - DN II/ Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức Công tác kế toán ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng hƯng 1/ Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần có một phương thức sản xuất. Chính vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh đều chịu ảnh hưởng rất nhiều của các nhân tố, nhân tố thuộc về bản thân doanh nghiệp và nhân tố thuộc về Nhà nước. Đối với Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu thuộc về bản thân doanh nghiệp: như tư liệu sản xuất, yếu tố con người, môi trường cạnh tranh ... và các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra. Trong đó các yếu tố đầu vào bao gồm : nguyên liệu luôn được cung cấp đầy đủ kịp thời thường xuyên về mặt số lượng, chất lượng và chủng loại......máy móc thiết bị sản xuất hay chính là tài sản cố định , công cụ dụng cụ phải luôn được đảm bảo đầy đủ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật........Mặt khác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và các giám sát sản suất lao động Công ty luôn bố trí hợp lý nhằm phát huy tôí đa hiệu quả. Sức sản xuất sản phẩm phụ thuộc vào vịêc cung cấp đầy đủ máy móc thiết bị, vật tư sự bố trí lao động hợp lý, nên nhờ đó mà lợi nhuận của Công ty từ khi thành lập đến nay đều đạt được đáng kể. Hai năm gần đây lợi nhuận đều đạt trên 1 tỷ đồng. Có được thành tích đáng kể trên phải nói đến sự lãnh đạo của Giám đốc cùng với sự tự giác và ý thức làm việc và tay nghề của cán bộ, kỹ sư, công Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 16 Lớp: TCKTD2
 17. BÁO CÁO THỰC TẬP nhân viên Công ty. Sự kết hợp nhuần nhuyễn ấy sẽ tạo ra những sản phẩm tốt được thị trường chấp nhận. 2. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế toán của Công ty. Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng không có phòng kinh doanh mà công tác kinh doanh của doanh nghiệp thực chất là do Giám đốc cùng phòng kế toán chịu trách nhiệm. Vì quy mô sản xuất nhỏ việc thu nhập chứng từ và sử lý chứng từ, quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán hết sức đơn giản. Chính vì vậy việc hạch toán không gặp mấy khó khăn. Bên cạnh đó phòng kế toán lại được trang bị một hệ thống máy tính hết sức hiện đại nhằm phục vụ cho công tác kế toán và in các mẫu biểu báo cáo, mặt khác nhân viên văn phòng đều có trình độ, năng lực làm việc lên công tác kế toán của Công ty hết sức thuận lợi. Ngoài ra do ở địa bàn thành phố lên việc tiếp cận thông tin về chuyên môn và các thông tin sửa đổi của Bộ tài chính hết sức nhanh nhậy. Khắc phục những khó khăn khai thác triệt để các nhân tố thuận lợi qua các năm hoạt động sản xuất Công ty đã đạt được các chỉ tiêu về kinh tế sau : Đơn vị tính : Đồng Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.411.077.512 7.803.740.828 9.120.760.800 8. Tổng lợi nhuận trước thuế. 1.163.631.057 2.782.710.780 3.194.810.000 9.Thuế thu nhập doanh nghiệp. 389.579.509 447.273.400 10. Lợi nhuận sau thuế. 1.163.631.057 2.393.131.271 2.747.535.600 11. Tổng quỹ lương. 820.450.520 916.794.000 970.250.000 Qua số liệu trên cho thấy : Sau khi thành lập năm 2001 Công ty đã tiến hành sản xuất kinh doanh mặt hàng khuôn mẫu . Khắc phục những khó khăn từ điều kiện kinh tế, xã hội môi trường bên trong doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh đã thu được những thành tựu đáng kể: Doanh thu hàng năm tăng và năm sau tăng hơn năm trước từ năm 2002 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 17 Lớp: TCKTD2
 18. BÁO CÁO THỰC TẬP là 4.411.007.512 và đến năm 2003- 7.803.740.828 và tăng lên 9.120.760.800 năm 2004. Một con số tăng đáng kể nhưng sau khi trừ đi các loại chi phí như : chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công , chi phí khác.... thì lợi nhuận sau thuế đạt năm 2002 - 1.000.722.709 và đến năm 2003 - 2.393.131.271 và đến năm 2004 lợi nhuận sau thuế là 2.747.536.600. Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2002 không phải nộp và hai năm sau được giảm 50% Vì “Căn cứ theo quyết định tại tiết a, điểm 1, mục 1, phần Đ thông tư số 18/202/TT- BTC ngày 20/2/2002 của Bộ tài chính đối với hoạt động sản xuất khuôn mẫu và các vấn đề có liên quan đến khuôn mẫu: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 2 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.” Chính vì vậy năm 2002 lợi nhuận trước thuế và sau thuế không thay đổi do không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và đến 2 003 &2004 số thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng được giảm 50% . Như vậy trung bình một doanh thu của doanh nghiệp trên một tỷ đồng, dự kiến đến năm 2005 đạt 4 tỷ đồng . Với lợi nhuận thu được trong các năm trước sẽ bổ sung vào nguồn vốn để mở rộng sản xuất . Mặc dù là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng với sự điều hành trực tiếp của Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty ra sức lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao tạo ra những sản phẩm có uy tín và được khách hàng chấp nhận. Nâng cao doanh thu tạo uy tín với bạn hàng trong và ngoài nước. Doanh thu tăng đồng nghĩa với thu nhập của người lao động tăng. Mức lương năm sau tăng hơn năm trước phần II : Những vấn đề chung về hạch toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. I/ Sự cần thiết khách quan phải tổ chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 1. Tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm mới, nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ tham gia vào chu kỳ sản xuất và khi tham gia vào quá trình sản xuất về mặt hiện vật nguyên liệu vật liệu được tiêu dùng không còn giữ nguyên hình thái ban đầu, giá trị nguyên liệu được chuyển dịch toàn bộ một lần vào gía trị của sản phẩm mới tạo ra. Xét về mặt giá trị lẫn hiện vật, nguyên liệu vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu được của bất kỳ quá trình sản xuất, nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong những yếu tố không thể nào thiếu được của bất cứ quá trình tái sản xuất. Dưới Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 18 Lớp: TCKTD2
 19. BÁO CÁO THỰC TẬP hình thái hiện vật nó biểu hiện là một bộ phận quan trọng của tài sản lưu động. Còn dưới hình thái giá trị nó có biểu hiện thành vốn lưu động. Do vậy, việc quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ chính là quản lý vốn sản xuất kinh doanh và tái sản xuất của doanh nghiệp. Cạnh tranh là một yếu tố khách quan trong nền kinh tế thị trường : để có thể cạnh tranh doanh nghiệp còn chú ý đến giá bán của sản phẩm trên thị trường, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam hiện nay sức mua còn có hạn vì thu nhập quốc nội còn thấp, giá thành sản phẩm cấu thành bởi nhiều loại chi phí khác nhau trong đó chi phí nguyên liệu vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn thường từ 50-70% giá thành sản phẩm và công cụ dụng cụ tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm . Do vậy việc tập trung quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ khâu : thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên liệu vật liệu trong quá trình sản xuất . Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm. Trong một chừng mực nhất định giảm mức tiêu hao NLVL một cách hợp lý, tiết kiệm nhất tức là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tốc độ luân chuyển vốn. 2. Yêu cầu trong quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ - Kinh tế - văn hóa xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu xã hội ngày càng cao, đòihỏi sản phẩm sản xuất ra phải nhiều hơn, chất lượng phải cao hơn và phải đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Chính vì vậy, vật liệu cấu thành nên sản phẩm cũng không ngừng được nâng cao về chất lượng và chủng loại. Trong điều kiện hiện nay, các nghành sản xuất nước ta chưa đáp ứng được đầy đủ vật liệu cho yêu cầu sản xuất nhiều loại vật liệu phải nhập ngoại, do vâỵ tốc độ sản xuất còn bị phụ thuộc rất nhiều. Do đó việc sử dụng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ sao cho đạt hiệu quả kinh tế là hết sức quan trọng.Như vậy có thể xem xét trên các khía cạnh + Quản lý việc thu mua nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ sao cho có hiệu quả tránh được thất thoát, lãng phí . Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ thu mua theo đúng yêu cầu sử dụng giá mua hợp lý, thích hợp với việc vận chuyển để hạ thấp giá thành. + Quản lý việc dự trữ vật liệu: Do đặc tính của vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh , trong quá trình sản xuất bị tiêu hao toàn bộ và do vật liệu luôn biến động nên việc dự trữ vật liệu như thế nào để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 19 Lớp: TCKTD2
 20. BÁO CÁO THỰC TẬP hiện tại là điều kiện hết sức quan trọng. Mục đích của dự trữ là đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, không quá nhiều gây ứ đọng vốn, không quá ít làm gián đoạn quá trình sản xuất . + Quản lý việc sử dụng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ phải phải quán triệt nguyên tắc : sử dụng đúng định mức quy định, đúng quy trình sản xuất ,đảm bảo tiết kiệm chi phí trong giá thành. Do tầm quan trọng của nguyên liệu , vật liệu, công cụ dụng cụ có tầm quan trọng như vậy nên việc tăng cường hạch toán là vô cùng cần thiết. Cải tiến công tác quản lý vật liệu, dụng cụ cho phù hợp với thực tế sản xuất và có hiệu quả cao. 3.Vai trò , tác dụng của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 3.1/ Vai trò của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ. . Hạch toán nguyên liệu vật liệu , công cụ dụng cụ kịp thời chính xác, đầy đủ thì lãnh đạo mới nắm được chính xác tình hình thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu cả về kế hoạch lẫn thực hiện, từ đó có biện pháp quản lý thích hợp. Mặt khác tính chính xác, kịp thời của các công tác hạch toán vật liệu, nói cách khác chất lượng cuả công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của hạch toán giá thành. 3.2/ Chức năng , nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ. . Để thực hiện chức năng giám đốc và là công cụ quản lý kinh tế xuất phát từ vị trí kế toán trong quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp Nhà nước đã xác định nhiệm vụ kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. + Tổ chức ghi chép phản ánh số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu. Tính giá thành thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ đã mua, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua về mặt số lượng, chủng loại , giá cả và cả thời hạn nhằm đảm bảo đầy đủ vật liệu , công cụ dụng cụ cho sản xuất kinh doanh. + áp dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ , hướng dẫn các bộ phận của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hạch tóan ban đầu về vật liệu, dụng cụ theo chế độ nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán tạo thuận lợi chỉ đạo toàn bộ của doanh nghiệp. + Giám sát, kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản , dự trữ , sử dụng vật liệu công cụ dụng cụ , phát hiện ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lý vật liệu , công Sinh viên thực hiện: Trần Thị Nguyệt 20 Lớp: TCKTD2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản