ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN –CUNG TRÒN

Chia sẻ: chenxanh_1

HS cần nhớ công thức tính độ dài đường tròn -Biết cách tính độ dài cung tròn -Biết vận dụng công thức tínhđộ dài đường tròn ,cung tròn để tính các đại lượng chưa biết trong các công thức và giải một số bài toán thực tế

Nội dung Text: ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN –CUNG TRÒN

ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN –CUNG TRÒN


I-MỤC TIÊU :


-HS cần nhớ công thức tính độ dài đường tròn


-Biết cách tính độ dài cung tròn


-Biết vận dụng công thức tínhđộ dài đường tròn ,cung tròn để tính các đại lượng chưa

biết trong các công thức và giải một số b ài toán thực tế


II- CHUẨN BỊ :


-Thước thẳng ,com pa ,tấm bìa dày cắt hình tròn ,thước đo độ dài ,máy tính bỏ túi


-HS :On cách tính chu vi dường tròn(lớp 5) ,thước com pa ,máy tính bỏ túi ,nắp chai


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số HS


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HSHS1:-Định nghĩa đtr ngoại tiếp -HS phát biểu lý thuyết

,đtr nội tiếp đa giác
-HS trình bày miệng

-ch ữa bài tập 64/92 sgk( hình
a)tứ giác ABCD là hình thang cân :
vẽ đưa lên bảng phụ )

Cung AD=3600-(600+900+1200)=900
60 0
Lại có góc ABD ; BDC là góc nội tiếp n ên
A B


90 0 ABD=BDC=45 0 mà 2 góc ở vị trí so le trong nên

AB//DC => ABCD là hình thang mà AD=BC (2 dây
D C
chắn 2 cung bằng nhau ) nên là hình thang cân


b)ta có góc AIB=(sđAB+sđ CD):2 =90 0 (góc có đỉnh

120 0 nằm trong đtr)=> AC vuông góc BD


c)sđ AB =60 0 => AB bằng cạnh lục giác đều nội tiếp
GV nhận xét cho điểm

(O;R) =>AB=R . Sđ BC=900 => BC bằng cạnh hình
GV h ỏi HS ở lớp câu c
vuông nội tiếp (O;R). BC=R 2 =>AD=BC=R 2
Tính độ dài các cạnh của tứ
sđ CD=120 0 => CD bằng cạnh hình tam giác đều nội
giác ABCD theo R ?
tiếp (O;R). CD=R 3Hoạt động 2: công thức tính độ dài đường Hoạt động của HS Ghi bảng

trònGV : Nêu công thức tính chu vi hình tròn -Chu vi hình tròn 1) Công thức tính

đã học bằng đường kính độ dài đư ờng tròn

nhân 3,14 :
GV giới thiệu 3,14 là giá trị gần đúng của C=  d =2  R
C=d.3,14
số vô tì pi
( C : độ dài đtr ;
-HS thực hành ?1
Vậy C=  d =2  R
với h ình tròn mang d: đường kính ;

GV hướng dẫn HS làm ?1 theo
R là bán kính )
Đặt điểm A trùng với điểm 0 trên một - 4 HS đọc tiếp kết

thước thẳng có vạch chia (mm)cho h ình qu ả điền vào bảng

tròn lăn một vòng trên thước đến khi điểm
Giá trị C/d =3,14
A trùng với cạnh thước th ì ta đọc độ dài đtr

đo được ,đo tiếp đường kính rồi điền vào -HS ;  là tỉ số giữa

độ dài đtr và đường
bảng

kính của đtr đó
-Gọi thêm 4 HS đọc kết quả của mình đ iền

vào b ảng


-Nêu nhận xétHoạt động 3: Công thức Hoạt động của HS Ghi bảng

tính độ dài cung trònGV hướng dẫn HS lập -HS trả lời 2 ) Công thức tính độ dài

luận để xây dựng công cung tròn
C=2  R
thức

2  R :360
-Đtr bán kính R có độ dài
Rn
(l:độ d ài cung
l
2  R.n /360 =  Rn/180
tính thế nào ? 180


-Đtr ứng với cung 3600 R: Bán kính ; n:số đo độ của

vậy cung 10 có độ dài cung )

tính ntn?


-Cung n0 có độ dài là bao

nhiêu ?
-GV ghi công th ứcHoạt động 4: TÌm hiểu số pi  Hoạt động của HSGv yêu cầu HS đọc phần có thể em chưa biết SGK/94 HS đọc phần có thể em chưa

biết
GV: Giải thích qui tắc ở Việt Nam :

HS lắng nghe và hiểu
Quân bát ,phát tam ,tồn ngũ ,quân nhị : nghĩa là


Lấy độ dài đtr C quân bát : chia 8 phần (C/8); phát tam

:bỏ đi 3 phần . Tồn ngũ :còn lại 5 phần (5C/8); quân HS:  =C/d =C: 5C/16 =3,2

nhị : chia đôi : (5C/8.2) khi đó đ ược đường kính đtr

d=5C/16


Theo qui tắc đó pi có giá trị bằng bao nhiêu ?Hoạt động 5: Cũng Hoạt động của Ghi bảng

cố HS-Nêu công thức tính -HS :

độ d ài đtr ,cung tròn
C=  d =2  R Bài 65 :SGK/94
,giải thích công thức

Rn
l
R 10 5 3 1 ,5 3,18 4
Cho HS làm bài 65 180


-GV yêu cầu HS tóm Và giải thích ký
d 10 3
20 6 6,37 8
tắt đề hiệu


-Yêu cầu HS tính -HS tóm tắt
-HS trả lời miệng
C 62,8 31,4 18,84 9 ,42 20 25,12Bài 66SGK/95:


Rn 3,14.2.60
 2,09 (dm)
a )l  
180 180


b)C  d  3,14.650  2041(mm)
Dặn dò : - Học thuộc công thức tính độ d ài đtr ,cung tròn


-BVN: 68;70;73;74 SGK/95;96 –


-Chuẩn bị : Luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản