Do Make Take Have

Chia sẻ: tocxuxu

In this class everyone must do their homework Do và homework luôn đi với nhau. Chúng ta không dùng make homework hay những từ khác để diễn ta làm bài tập ở nhà. Khi học tiếng Anh các bạn cần phải nhớ những cụm từ ngữ nghĩa đi cùng với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng 4 động từ tiếng Anh thông dụng nhất nhé. Do Make Take Have Chúng ta sẽ làm bài tập dưới đây, hãy nhớ chú ý tới thì của động từ. ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản