Đo sáng và bù sáng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
122
lượt xem
59
download

Đo sáng và bù sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Metering: Hệ thống đo sáng trong máy chụp căn bản được gọi là TTL . Trong camera sẽ có thiết bị nhận và đo ánh sáng phản xạ từ chủ đề. Vì thế có thể nói thiết bị đo sáng trong thân máy là loại thiết bị đo sáng phản xạ. Có loại thiết bị đo cầm tay kiểu thu ánh sáng trực tiếp, nhưng trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết bị đo sáng trong máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo sáng và bù sáng

  1. o sáng và bù sáng Metering H th ng o sáng trong máy ch p căn b n ư c g i là TTL . Trong camera s có thi t b nh n và o ánh sáng ph n x t ch . Vì th có th nói thi t b o sáng trong thân máy là lo i thi t b o sáng ph n x . Có lo i thi t b o c m tay ki u thu ánh sáng tr c ti p, nhưng trư c h t chúng ta s tìm hi u v thi t b o sáng trong máy. Căn b n thì có 3 d ng o sáng ( metering) trong thân máy. 1. Matrix metering : o sáng l y tr s trung bình trên g n h t b m t hình nh 2. Center metering : o sáng trong m t vùng nh trung tâm hình nh 3. Spot metering : o sáng t i i m trung tâm.
  2. Tùy theo c p máy, có th không có các lo i o sáng k trên ho c có thay i trong t ng lo i o sáng. V i công ngh hi n nay thì các ch c năng o sáng ã thay i khá nhi u. Ví d như matrix metering ư c chia thành nhi u i m hơn nên tr s trung bình trên toàn nh ư c o chính xác hơn. ng d ng các lo i o sáng tôi s quay l i trong bài căn b n th c hành. Khi o sáng, ánh sáng ph n x t ch r t a d ng. Màu s c , ch t li u .... nh hư ng n s ph n x ánh sáng nên n u không có m t tiêu chu n o sáng thì không ư c. Và ngư i ta ã ch n màu xám gray 18% làm tiêu chu n o sáng. Do ó khi o sáng trên thân máy, b n c n ph i hư ng máy o vào vùng g n v i màu xám gray18% nh t. Khi c n thi t có th dùng mi ng gi y gray 18% t g n ch o sáng.
  3. B n ch t c a thi t b o sáng trong thân máy như ã gi i thích trên,nên khi ch p m c dù ã o sáng nhưng chuy n hình nh không úng sáng v n x y ra là chuy n bình thư ng. Ch nh h n như trư ng h p hình nh toàn màu s c s c s ... thì o sáng trong trong thân máy khó chính xác. Compensation Tôi t m g i nh ng ch có màu sáng như màu tr ng cát bi n, màu da ngư i da tr ng, màu m t nư c trong... là A . Màu en c a than, màu da ngư i da en , màu m t nư c en... là B. Vì o sáng b ng ánh sáng ph n x nên h th ng o sáng trong máy r t d b sai. Trong trư ng h p này ta th y rõ cùng m t ngu n sáng như nhau nhưng khi o sáng gi a A và B có th chênh nhau 2 n 3 F-stop. Cũng vì lý do này mà trong thân máy có o sáng ph i h tr thêm ch c năng bù sáng ( compensation) A nhi u màu tr ng nên tính ph n xa ánh sángcao B nhi u màu en nên tính ph n xa ánh sáng th p
  4. Khi o sáng vào A thì ph i i u ch nh bù sáng theo hư ng c ng (+) và khi o sáng vào B thì ph i i u ch nh bù sáng theo hư ng tr (-). H u h t các máy có ch c năng bù sáng u có th i u ch nh t ng n c 1/2 ho c 1/3 F-stop.
Đồng bộ tài khoản