ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN BCH CHI ĐOÀN TN3B

Chia sẻ: freedom_1987

Căn cứ Kế hoạch số 09 /KH-ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2009 và Hướng dẫn số 01 /HD- ĐTN ngày 7 tháng 9 năm 2009 về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của Đoàn trường ĐH Công đoàn.

Nội dung Text: ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN BCH CHI ĐOÀN TN3B

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN
BCH CHI ĐOÀN TN3B
***** Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LỚP TN3B

- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Kế hoạch số 09 /KH-ĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2009 và Hướng dẫn
số 01 /HD- ĐTN ngày 7 tháng 9 năm 2009 về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của Đoàn
trường ĐH Công đoàn.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Chi đoàn TN3B ngày 15 tháng 10 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Đồng ý báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 và
phương hướng nhiệm kỳ 2009-2010, báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ
2008-2009 do đồng chí Lê Ngọc Quân trình bày trước Đại hội.
Điều 2: Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của BCH Đoàn trường, các ý
kiến tham luận để bổ sung vào phương hướng công tác nhiệm kỳ 2009-2010 và chỉ
đạo thực hiện.
Điều 3: Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí có tên sau vào Ban chấp hành Chi đoàn
nhiệm kỳ 2009-2010:
1. Đ/c Lê Ngọc Quân - Bí thư
2. Đ/c Phùng Gia Phương - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - Uỷ viên
Điều 4: : Đại hội đã bầu ra 02 đồng chí có tên sau tham dự Đại hội đại biểu
Đoàn trường khoá XIV nhiệm kỳ 2009 – 2012:
1. Đ/c Lê Ngọc Quân - Bí thư
2. Đ/c Phùng Gia Phương - Phó Bí thư
Điều 5: Giao cho BCH Chi đoàn TN3B nhiệm kỳ 2009-2010 căn cứ Nghị quyết
Đại hội xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đại hội kêu gọi
toàn thể đoàn viên thanh niên ra sức thi đua học tập, sáng tạo, quyết tâm thực hiện
thành công mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác của chi đoàn nhiệm kỳ 2009-
2010 đã được Đại hội thông qua.

CHỦ TOẠ THƯ KÝ
Lê Ngọc Quân Nguyễn Thị Hồng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản